Agrofert nechal zlikvidovat firmu? Získali jsme zcela nový pohled na věc v souvislosti s vaší bývalou prací, paní Slonková

19. 10. 2017 15:50

Novinářské duo Slonková a Kubík se v posledním díle svého investigativního pořadu Zvláštní vyšetřování věnovalo tématu zajišťovacích příkazů. Podle nich je k likvidaci konkurentů používal bývalý ministr financí Andrej Babiš. Prý byla tímto způsobem zničena i firma KM plus spol. s r.o. Zájem na úpadku podle uvedených novinářů měl mít přímo koncern Agrofert.

Agrofert nechal zlikvidovat firmu? Získali jsme zcela nový pohled na věc v souvislosti s vaší bývalou prací, paní Slonková
Foto: Zuzana Koulová
Popisek: Sabina Slonková

V pořadu Slonková a Kubík prošetřovali případ firmy KM plus spol. s r.o. „Michal Kovárník sedmnáct let budoval a řídil úspěšnou firmu na výrobu chemikálií. Loni v létě ale přišel náhlý konec: Firma se stala obětí zajišťovacích příkazů Finanční správy,“ píše se v upoutávce pod pořadem na webu Seznamu. Divákům předložili teorii, že přímý konkurent KM plus byl propojen na Agrofert.

Z reportáže vyplývá, že konkurenční firmu Polfin Ploština, která údajně s Agrofertem spolupracuje, totiž zastupuje Marian Mudrák. Jeho bratr Vlastislav Mudrák byl v Agrofertu zaměstnán. Právě na základě toho novináři předpokládají, že firma byla ze dne na den údajně díky Agrofertu Finanční správou zlikvidována. Je však s podivem, že takto zkušení novináři dali zřejmě pouze na svou intuici a některá fakta si neověřili. 

Anketa

Kolik dostane ve volbách TOP 09?

31%
8%
1%
6%
1%
hlasovalo: 7132 lidí
K pořadu se následně vyjádřil i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), který jednání Finanční správy odsoudil: „Aktuální informace z reportáží Seznam.cz a informace, které vycházejí najevo a lze si je ověřit z veřejných zdrojů v insolvenčním rejstříku, vrhají ještě větší stín na události, kdy Finanční správa ČR bez důkazů likvidovala nevinné podnikatele,“ uvádí na svém profilu na ParlamentníchListech.cz.

Právě podle listin, které jsou veřejně dostupné, však celá situace vypadá trochu jinak. Zajímavé na celém případu je to, že Slonková ani Kubík tyto podklady ve svém pořadu nezmínili. ParlamentníListy.cz si všechny podklady na upozornění čtenáře prošly.

Materiál, který je volně dostupný na webové stránce Ministerstva vnitra justice.cz, totiž do detailu popisuje celé insolvenční řízení proti společnosti KM plus spol. s r.o.

První zajímavou informací je, že Finanční správa se společností KM plus zabývala již rok. Další, o to významnější je fakt, že KM plus byla obviněna z daňových a dotačních podvodů. V žalobě jsou přesně popsány oba typy nezákonné činnosti. V případě dotačního podvodu se jedná o zneužití dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu. V případě daňového podvodu se pak jedná o odčerpání DPH, na které společnost KM plus neměla nárok. Více ve vložených dokumentech na konci článku. 

Zvláštní je také fakt, že Michal Kovárník dle dokumentů na výše zmíněném serveru vystupoval jako věřitel své vlastní společnosti. Přihlásil se s pohledávkou ve výši osmi milionů korun, což měla být půjčka své vlastní společnosti. Insolvenční správce však tuto žádost zamítl:

Proti reportáži se vyjádřila také skupina Agrofert. Ta ji považuje za útok nejen na Agrofert, ale také na Andreje Babiše.

„Seznam Zprávy uveřejnil další reportáž autorské dvojice Sabina Slonková a Jiří Kubík. V reportáži s názvem Muž napojený na Agrofert věděl, že se Finanční správa chystá zničit mladou rodinu, opět nehorázně lživě a manipulativně podsouvá divákům své fabulace o tom, že údajně existuje souvislost mezi zajišťovacím příkazem Finanční správy vůči firmě KM Plus a naší společností Agrofert. Proti tomuto lživému obvinění se důrazně ohrazujeme. Agrofert nemá jakékoli informace o postupech Finanční správy, se společností KM Plus neobchoduje, do dnešního dne o její existenci neměl tušení, navíc podniká ve zcela jiné oblasti, proto nemůže být řeč o jakémkoli konkurenčním vztahu. Pouhá skutečnost, že náš bývalý zaměstnanec Vlastislav Mudrák (odešel z Agrofertu v roce 2016), je bratrem konkurenta firmy KM Plus, dovedla autory reportáže k absurdnímu tvrzení, že Agrofert věděl o krocích Finanční zprávy. S veškerou vážností prohlašujeme, že nevěděl. Uvedená reportáž není ničím jiným, než vyfabulovaným útokem na naši společnost a jejího někdejšího akcionáře krátce před volbami do Poslanecké sněmovny.“

Vyjádření k celé kauze na svých stránkách zvěřila i Finanční správa: "Finanční správa pro svůj postup v případě firmy KM PLUS měla prokazatelné důvody, které veřejnosti ráda sdělí, pokud bude ze strany daňového subjektu řádně zbavena mlčenlivosti. Oprávněnost postupu Finanční správy dokazují i dva rozsudky krajského soudu, které potvrdily důvody pro vydání zajišťovacího příkazu. V těchto rozsudcích čj. 52 Af 66-2016-259 a 52 Af 67/2016-264 oba ze dne 10. 5. 2017 Krajský soud v Hradci Králové rozhodl, že žaloba KM PLUS se zamítá. Odůvodnění soudu lze shrnout v citátu z rozsudku: „zákonem stanovené podmínky pro vydání zajišťovacích příkazů v daném případě dle názoru soudu splněny byly, správní orgány nepostupovaly svévolně a jejich rozhodnutí jsou přezkoumatelná, resp. byla způsobem odpovídajícím povaze a okolnostem věci odůvodněna." V rozsudcích popsané skutečnosti mají závažný charakter, z odůvodnění rozsudků vyplývá, že popsaná zjištění jsou velmi vážná a mají dopad i do oblasti kontroly rozpočtové kázně." Rozhodnutí soudu si můžete pročíst ZDE a ZDE.

Na názor ohledně tohoto konkrétního případu jsme se zeptali i podnikového ekonoma Lubomíra Mandíka.

Když se jako ekonom podíváte na účetní závěrky společnosti KM plus s.r.o., co z nich vyčtete? Byla firma v dobré kondici?

Společnost KM PLUS spol. s r.o. ukládala podle zákona od roku 2008 do roku 2014 účetní závěrky do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem. Tyto listiny jsou veřejné a lze z nich vyčíst mnoho informací. Tzv. „prosperující, rodinná firma KM PLUS spol. s r.o.“, vlastněná jednatelem Michalem Kovárníkem vykazovala od počátku podnikání, tedy od roku 2001 až do roku 2014 celkovou ztrátu 761 tis. Kč a zaměstnávala maximálně dva zaměstnance s podprůměrnou měsíční mzdou. Byla silně zadlužená, prakticky všechna pořízená aktiva byla zcela kryta cizími zdroji, včetně bankovních úvěrů. Přežívala jen tím, že se stále více zadlužovala. Její kapitál byl tak nízký, že se podle zákona měla poslat do insolvenčního řízení sama. V roce 2010 a 2011 měla záporný vlastní kapitál přes 900 tis. Kč.

Z pořadu Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka musí člověk nabýt dojmu, že zajišťovací příkazy jsou opravdu zlo. Podle jejich slov je společnost KM spol. s.r.o. obětí tohoto nového trendu, myslíte si, že je to tak?

Pokud státní úřady a jeho úředníci zneužijí jakýkoli zákon, pak se jedná opravdu o zlo. Vždycky a netýká se to jen zajišťovacích příkazů. Ale zneužívají se i jiné zákony např. stavební řád, správní řád apod. Mohl bych uvést řadu případů, kdy k takovému zneužívání dochází. Každý zákon lze zneužít, tedy i daňový řád. Musíme však vycházet vždy z konkrétní situace. V případě společnosti KM PLUS spol. s r.o. k tomu v žádném případě nedošlo. Pokud dáme na radu ministra zahraniční Zaorálka, a prostudujeme spis v insolvenčním řízení této firmy nelze její jednání a jejího vlastníka nazvat jinak než daňový a úvěrový podvod. Finanční správa je sice zavázána mlčenlivostí, ale insolvenční soud ne, takže veškeré informace týkající se daňového řízení získáme právě z uvedených veřejných zdrojů. Domnívám se, že orgány činné v trestním řízení budou konat i z toho důvodu, že na toto insolvenční řízení dohlíží příslušný státní zástupce a na podvod finanční úřad přímo nejen ukazuje, ale i dokazuje.

Majitel společnosti v pořadu uvádí, že neví, čeho se měl dopustit a finanční úřad mu důvody zajišťovacího příkazu nevysvětlil, je to podle Vás pravda? Myslíte si, že dokumenty, které jsou zveřejněny na internetu, nedostal?

Celé daňové řízení trvalo celý rok. V listinách předaných finančním úřadem lze vyčíst, že základem řízení byly nadměrné odpočty DPH, které v rozporu se zákonem společnost uplatňovala. Jsou zde graficky znázorněny tzv. karuselové obchody, které zvyšovaly ceny, dokonce i zpětného odkupu vlastní linky s cílem vytvoření vysokého odpočtu, aniž by však z něho bylo DPH dodavateli řádně odvedeno. Přitom vyšlo najevo, že se jedná o neoprávněně získanou dotaci z evropských fondů. Finanční úřad doložil nezákonný postup nejen u DPH, ale i dotace, odkázal i na judikaturu a to dokonce i na evropskou. Zajišťovací příkazy byly jen koncem daňového řízení, finanční úřad ani nemohl konat jinak. Majiteli firmy toto muselo být velmi dobře známo mnoho měsíců předtím, že byly příkazy vydány. Jeho spolupráce s finančním úřadem nebyla řádná, neprokazoval se řádnými doklady, účetnictví bylo údajně v ukradeném počítači – co tedy asi měl čekat.

Je podle vás možné, na základě vaší zkušenosti a informací na portále justice.cz, že v případě této společnosti šlo v podstatě o likvidaci Agrofertem?

Nechápu, jak toto může vůbec někdo spojovat. Jak mohla ohrožovat Agrofert zadlužená neperspektivní firma s obratem cca 20 milionů korun, se dvěma nebo třemi zaměstnanci financovaná jen na dluh. Tedy mimo neoprávněně získanou dotaci z evropských fondů a bankovních úvěrů. Ale takové jednání nelze nazvat jako perspektivní, bylo jen otázkou času, kdy se na její podvody přijde.

Jak na vás celá reportáž působí? Proč si podle vás Slonková a Kubík o společnosti nezjistili další informace?

Celá reportáž Slonkové a Kubíka je zpracována podle scénáře mainstreamových medií. Někoho obviníme, on se nemůže bránit, a než se prokáže pravda, uplyne tolik času, že se na vše zapomene. Hlavně, aby ho to poškodilo, a to nejlépe před volbami. Je potřeba také upozornit, že Slonková byla z Mladé Fronty Dnes propuštěna, takže jeji podjatost vůči Babišovi je zřejmá. Navíc u reportáží těchto dvou novinářů je potřeba vždy vycházet ze zásady, že nemají pravdu.  V tomto případě vycházeli zřejmě z toho, že informace finanční úřad nesmí podat, případně, že vyhledání pravdivých informací je složité a hlavně nikdo je číst nebude. Na toto neustále upozorňuji – NIKDO NIC NEČTE. V případě této kauzy se jedná o informace z insolvenčního řízení, které je sice veřejné, ale má několik set stránek. A vyznat se v nich je rovněž problém. Domnívám se, že Slonková s Kubíkem by měli zveřejnit omluvu Finanční správě, stejně jako ministr Zaorálek, protože v tomto případě zajišťovací příkazy byly naprosto v souladu se zákonem. A to dokonce i potvrzené soudními rozsudky a jak říkají naši politici nezávislým soudem. Co víc bychom si měli přát?

Obvinění z daňového podvodu:

Obvinění z dotačního podvodu:

 

Celé dokumenty naleznete ZDE. Konkrétně se jedná o bod C2.1. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: B. Richterová a T. A. Nový

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ovčáček se dopálil při rozhovoru v televizi: Pražští novináři jsou úplně mimo. Pohrdají lidmi, kteří přijdou na náměstí za Zemanem. Zesměšňují jejich dotazy!

21:58 Ovčáček se dopálil při rozhovoru v televizi: Pražští novináři jsou úplně mimo. Pohrdají lidmi, kteří přijdou na náměstí za Zemanem. Zesměšňují jejich dotazy!

V pondělním pořadu Pražská kavárna přivítal moderátor a mediální analytik Petr Žantovský tiskového m…