Je cosi shnilého ve světě kladenské burzy?

21. 3. 2017 9:00

Ta definice je vcelku prostá. Veškeré státní instituce mohou uskutečňovat nákupy energií přes komoditní burzy. Mohou obchodovat buďto samy, případně přes takzvané dohodce. Největší procento obchodů je dohodnuto na Českomoravské komoditní burze v Kladně. Naše redakce se některým věcem, které do tohoto ranku spadají, snažila podívat na kloub.

Je cosi shnilého ve světě kladenské burzy?
Foto: dotfox.cz
Popisek: Peníze
Na ParlamentníListy.cz se obrátil starosta desetitisícového města, jehož jméno známe, s tím, abychom se tématu obchodování s elektřinou přes komoditní burzy věnovali. 
 
Úvodem proto přibližme fakta. V České republice existují tři komoditní burzy, přičemž nejsilnější z nich je Českomoravská komoditní burza v Kladně. Na straně jedné zde prodávají energii největší energetické společnosti, na straně druhé je nakupuje veřejná správa. Na tomto faktu není nic znepokojujícího. Naopak. Zajímavé jsou ale další informace. Státní instituce samozřejmě dělají na dohodce, tedy ty společnosti, které obchody realizují, výběrová řízení. Na výběr však mají v podstatě pouze z dohodců, kteří fungují právě na burze v Kladně. Tyto společnosti jsou tři, pokud pomineme obchodování například se dřevem.
 
„Nabídku k nákupu komodit (elektrická energie, plyn) na Českomoravské komoditní burze Kladno jsme obdrželi v roce 2011. Součástí nabídky byl seznam 3 dohodců, kteří na burze tehdy působili. Provedli jsme poptávkové řízení a vybrali dohodce – firmu Prospeksa, a.s Praha, s nímž máme uzavřenou smlouvu,“ odpověděli redakci z tachovské radnice na dotaz, z jakého důvodu si město vybralo Českomoravskou komoditní burzu v Kladně.
 
Já na bráchu, brácha na mne a rodina je spokojena...
 
„Výběr dohodců proběhl na základě výběrového a poptávkového řízení. Předpokládáme, že výběr burzy byl směřován dle požadované komodity plyn a elektřina (tehdy možný výběr ze dvou tj. Českomoravská komoditní burza Kladno, nebo POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.),“ odpověděli na tentýž dotaz z Tachova.
 
Je rozhodně na zvážení, zdali by měli zadavatelé vybírat dohodce pouze z kladenské burzy. Ostatní dohodci, kteří působí na jiných burzách, jsou takto znevýhodněni a teoreticky tak může docházet k neefektivnímu hospodaření, což redakci potvrdil i jeden z lidí, kteří jsou kladenské burze blízcí. „Jedná se o diskriminační přístup k dohodcům z jiných burz, který může vést k ekonomické neefektivitě, jelikož není jisté, že by celkové náklady za provedení burzovního obchodu nebyly nižší, pokud by o možnost administrovat burzovní obchod mohlo usilovat více subjektů i z jiných komoditních burz. Je však na zadavatelích, jak se k tomuto postaví, ale v tuto chvíli platí, že 80 % soutěží na dohodce je omezeno na dohodce z ČMKBK, což se týká takových subjektů, jakými jsou Ministerstvo financí, MPSV, MPO, Ministerstvo kultury nebo vnitra.“
 
ParlamentníListy.cz však zaujala zvláštní provázanost mezi jednotlivými dohodci, kteří na kladenské burze figurují. Například člen burzovní komory Pavel Prior senior a Pavel Prior jr. působili na vedoucích postech všech tří dohodců. Podobně to má rodina Štorkánova. Martin a Pavel Štorkán také působili u všech dohodců. Pavel Štorkán v jednu dobu dokonce figuroval ve dvou společnostech zároveň. V jedné jako společník v druhé jako jednatel.
 
Na to, jak je možné, že jedni a ti stejní lidé figurovali a figurují ve všech dohodcovských organizacích, jsme se zeptali přímo kladenské burzy. Ta naše dotazy považuje za účelové s cílem poškodit celou burzu. Abychom tyto nepodložené a útočné pochyby odvrátili, dáváme k dispozici kompletní znění otázek i odpovědí.

„Vážená paní redaktorko,

zpracování odpovědí nakonec nebylo tak náročné, proto je posílám (i s jednou tabulkou) ještě dnes.

Předně si dovoluji Vás upozornit, že server Parlamentní listy zveřejňuje každý týden cenové zpravodajství z obchodování elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) a vnímá tedy význam naší ČMKBK jako centrálního tržního místa pro obchodování dodávek energií pro konečné zákazníky v ČR.

Dále si dovoluji konstatovat, že Vaše dotazy jsou prakticky identické s těmi, které už v minulosti novinářům, účastníkům trhu a politikům podsouvala firma, proti které ČMKBK vede nekalosoutěžní spor. Je tedy zcela zřejmé, že jsou kladeny na objednávku s cílem mediálně ovlivnit nekalosoutěžní spor v její prospěch, poškodit ČMKBK a tím napomoci konkurenčním obchodním platformám, kde se zmíněná firma velmi aktivně angažuje.

Odmyslím si ale účelovost sugestivně kladených otázek typu „Nepřijde Vám to zvláštní?“ a budu Vám na ně reagovat stejně jako v roce 2014 a 2015 Vašim kolegům z jiných médií.

Otázka:

1) Je možné, aby na Českomoravskou komoditní burzu Kladno vstupovali i noví dohodci? Na Vašich stránkách uvádíte, že  v rámci burzy působí celkem  4 dohodci – Prospeksa, a.s., FIN-servis, a.s., MM TRADER CZ, a.s. a Krnovská lesní obchodní společnost a.s., ta však obchoduje pouze se dřevem, proč dohodců není více?  Jak je případně vybíráte?

Paní redaktorko, pro názornost úvodem uvádím přehled, kolik dohodců (resp. obchodníků či brokerů) působí na ostatních burzovních trzích existujících v ČR:

Komoditní burza Power Exchange Central Europe a.s. Praha (PXE) má 3 dohodce – fyzické osoby (Lukáše Melichara, Janu Horovou a Tomáše Krejčího), kteří spolu evidentně sedí v jedné budově.

Na Komoditní burze Praha působí pouze jeden jediný dohodce (společnost eCENTRE Ostrava).

Na Burze cenných papírů Praha (na které obchoduje o dva řády více klientů než na komoditních burzách) působí pouze 13 obchodníků.

Vezmeme-li tedy komoditní burzy v ČR, má nejvyšší počet dohodců ČMKBK - čtyři. Pouhý počet subjektů ale není vypovídající. Klíčové v našem případě je, že se nejedná o fyzické osoby – jednotlivce, ale o skutečné makléřské firmy s potřebným personálním a technickým zázemím. Aktivních makléřů u čtyřech firemních dohodců na ČMKBK působí cca 30.

Zpět k otázce, zda je možný vstup nových dohodců na burzu:

Ano, samozřejmě je možný. Dohodcem pro vybranou oblast se může stát jakýkoliv člen burzy, který o to požádá, prokáže odbornou způsobilost a má odpovídající personální i technické zázemí pro obsluhu klientů.

Dohodci jsou členské společnosti ČMKBK, které nebyly vybrány, ale požádaly o udělení statutu dohodce a zároveň splňují podmínky ČMKBK pro činnost dohodce v dané komoditě, tedy zejm. mají dostatek vyškolených licencovaných makléřů, odpovídající zázemí, znalosti a zkušenosti s předmětnou komoditou a na základě výše uvedeného a jejich zájmu o výkon činnosti dohodce jim burza udělila povolení.

Počet dohodců není burzovní komorou v jednotlivých komoditách nijak omezen. Větší zájem o tuto odborně náročnou, vůči klientům zodpovědnou a nepříliš lukrativní činnost ze strany členů burzy není.

Ve srovnání s cenami za přípravu a organizaci výběrových řízení, účtovanou různými organizátory veřejných zakázek či advokátními kancelářemi, jsou ceny účtované dohodci podstatně nižší, rozsah a kvalita služeb je naopak vyšší.

V případě sekce Dřevařská burza, kde bylo ještě nedávno registrováno 5 dohodců, se všichni neuživí a jeden z nich činnost dohodce už zrušil. V sekci Energetická burza tento problém vzhledem k růstu objemu obchodů, a to i při stále klesajících cenách služeb dohodců, zatím není.

Závěrem tedy shrnujeme: Počet dohodců na ČMKBK je nejvyšší ze všech komoditních burz v ČR, navíc se nejedná o pouhé fyzické osoby, ale skutečné makléřské firmy s personálním a technickým zázemím, které kvalitně obsluhují zákazníky ČMKBK.

Otázka:

2) Jak je možné, že při výběru dohodce, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, pokud chce využít služeb komoditní burzy pro výběr energetického dodavatele, má na výběr pouze dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno? 

 Paní redaktorko, na každé burze, komoditní burze i burze cenných papírů, můžete obchodovat pouze přes registrovaného obchodníka této burzy, což je zákonný požadavek.

Pokud chcete obchodovat na ČMKBK, uzavřete smlouvu s dohodcem této burzy. Pokud chcete obchodovat na pražské Burze cenných papírů, potřebujete uzavřít smlouvu s jedním ze 13 obchodníků s cennými papíry, které jsou členem BCPP a obchod (nákup či prodej) Vám zprostředkují. Stejné to bude v Londýně, v Tokiu, v New Yorku nebo na Komoditní burze Praha.

Otázka:

3) Je legitimní, že například  Pavel Prior, člen burzovní komory, je zároveň předsedou správní rady a ředitelem dalšího dohodce Prospeksa, a.s. a také, že působil v statutárních orgánech ostatních dvou dohodců ČMKB – Prospeksa, MM TREADER, FIN –servis? Jedním z dalších jmen, která se objevují v rámci působení ve statutárních orgánech Vašich dohodců a zároveň Vaší burzy je také Pavel  Štorkán. V tuto chvíli působí ve společnosti FIN-sevis. Člen rodiny Pavla Štorkána, Martin Štorkán, pak například ve stejném období působil jako společník Prospeksa, a.s.  a člen představenstva MM TRADER, poté působil jako člen představenstva u FIN-servisu. Prošel tedy všemi třemi společnostmi, které fungují jako dohodci Vaši burzy.  Celá struktura burzy a dohodců tak dělá dojem jakéhosi projektu pár lidí. Nepřijde Vám toto zvláštní?

Ano, tento „příběh“ se snaží vystavět a šířit firma uvedená v úvodu mé odpovědi, a to přes jeho zcela zjevnou nesmyslnost. Takže k první otázce znovu odkazuji na zákon o komoditních burzách, který přímo ukládá, že členem burzovní komory mohou být pouze členové statutárních orgánů členů burzy! Takže je to nejen legitimní, ale striktně v souladu se zákonem a nakonec i logické... Že mají některé společnosti do určité míry společnou historii, je zejména vzhledem k členství těchto společností na burze existující již 23 let celkem logické. A nikdo to také nepopírá, vše je samozřejmě transparentně zaznamenáno ve výpisech z obchodního rejstříku těchto společností a jejich klienti si tedy jsou této historie vědomi. Pro burzu a zřejmě i účastníky obchodování je podstatné, že se jedná o poměrně historické záležitosti (období cca před 10 až 15 lety!! Tedy v době, kdy ani neexistoval trh, o který projevujete zájem), že tyto firmy v současné době (a už dlouhodobě) vlastnicky ani manažersky nijak propojené nejsou a že se pohybují ve standardně soutěžním prostředí.

K absurdnímu obvinění, že v dohodcovských firmách figurují titíž lidé, musíme zdůraznit, že zákon o komoditních burzách přímo požaduje, aby členové burzy, a tedy i dohodci nebyli propojenými osobami, což je předmětem kontroly jak burzovních, tak státních dozorových orgánů a tvrzení v této záležitosti jsou tedy znovu prokazatelně nepravdivá a zavádějící a jejich účelem je pouze poškodit ČMKBK."

Posty rodiny Priorů ve společnosti Prospeksa, a.s.

 

Ve společnosti Fin-servis:

A ve společnosti třetího dohoce MM trader:

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: red

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

 Vzhůru do hospod, na fotbal a na vesnické tancovačky! Zimola sepsal nový program ČSSD

18:51 Vzhůru do hospod, na fotbal a na vesnické tancovačky! Zimola sepsal nový program ČSSD

Vzhůru do hospod, na fotbal a na vesnické tancovačky! Exhejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola sepsal…