Zdeněk Zacpal: Co také zaznělo na tiskové konferenci „Kdo prosazuje sloup totality“

12. 9. 2017 16:34

Konference se konala dne 7.9. 2017 v modlitebně kostela knížete Václava Církve československé husitské v souvislosti s očekávaným projednáváním „Petice občanů proti znovupostavení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze.“ Ta byla předána do kanceláře pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) symbolicky k výročí popravy 27 českých pánů dne 21. června 2017 a bude projednána na 29. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 14. 9. 2017.

Zdeněk Zacpal: Co také zaznělo na tiskové konferenci „Kdo prosazuje sloup totality“
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: Staroměstské náměstí

Paní primátorka petici předala k vyřízení radnímu pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Janu Wolfovi (KDU-ČSL). Ten ji však zřejmě založil a vydal ji až po opětovných urgencích. Jeho podivná nečinnost při vyřizování petice dává podnět o otázce: stojí za jeho postupem osobní liknavost? Anebo jde u něj jakožto výrazného zastánce postavení sloupu o taktiku k prosazení jeho osobních politicko-ideologických cílů?

“Výhoda navrácení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí je i v tom, že by to město nestálo ani korunu. Vše hradí Společnost pro obnovu Mariánského sloupu a dobročinné spolky,” tvrdí radní Jan Wolf.
Pan radní nemá pravdu. Z usnesení Rady hlavního města Prahy 434/26.3. 2013 (prověřte si) za možnost ukotvení sloupu zatíží Magistrát daňové poplatníky částkou 3 000 000,- (tři milióny!) Kč, aniž by o tom byli informováni. Je nasnadě, že město by muselo mít za tzv. Mariánský sloup a jeho průběžnou údržbu materiální odpovědnost i do budoucna. I za jeho docela pravděpodobné opětovné poškození či stržení.

Takzvaný Mariánský sloup totiž není „symbol smíření“, který by lidi spojoval, naopak lidi rozděluje a stimuluje násilí. Již výtvarným zpodobením andělů s kříži a meči, usmrcující evangelíky v podobě ďáblů (viz spisy uměnovědce, profesora Jana Royta) a nápisem se nehlásí k mírumilovným proudům katolicismu, ale k modelu trůnu a oltáře, k jeho nesmiřitelné podobě, při níž u nás byli během téměř 160 let soustavně usmrcováni slušní lidé s jinými názory. Je svým násilnickým výrazem pro velkou část veřejnosti absolutně nepřijatelný. Lze se tázat: Pokud by současní neonacisté nakrásně nabízeli zdarma sloup s hákovým křížem, je tento fakt dostatečným důvodem k jeho umístění na jedno z nejexponovanějších náměstí země?

Po roce 1989 se některé sochy pod různými záminkami odstraňují (sochy Jana Želivského z Karlova náměstí či Jana Švermy již nestojí) a do veřejného prostoru umisťovat sochy či jejich nepodařené kopie symbolů starého Rakouska(-Uherska) - Franze I, Albrechta von Waldstein, Josef II, Franz Josef I aj. Celá tato ideologicko-mocenská tendence mnohé občany popuzuje a staré zasuté konflikty jitří.

Při dalekosáhlých změnách a rozsáhlých zakázkách vzniká prostor pro korupci. Naopak má malý prostor při řešení palčivých problémů občanů.

Společnost uvádí, že jde (ne o nový kýč, který mimo jiné neprošel žádnou soutěží), nýbrž o „kulturní památku“. Kulturní památkou je ale Staroměstské náměstí samo - sloup je naopak nový. Hned 6. dne po založení ČSR, 3.11. 1918 dal lid spontánním svržením sloupu najevo rozchod s despotickými tradicemi Rakousko-Uherska.

Ve stavebním řízení a archeologickém průzkumu jsou nesrovnalosti v rozporu se Zákonem, část relevantních dokumentů je obtížné dohledat.

Záměr obnovit tento sloup bez účasti veřejnosti právě ke kulatému výročí Československé republiky je výsměchem jejím ideálům otevřenosti občanské společnosti, humanity a tolerance, jejich cynickým popřením. Principem demokracie je naopak dialog. Pokud představitelé samotné římskokatolické církve prohlašují, že jim jde o oddělení od státu a prostřednictvím restitucí získali rozsáhlý pozemkový majetek, pak je nasnadě očekávat, že si budou stavět své vlastní pomníky na svém.

K tvrzením Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu o narůstajících tisících podpisů (z celého světa, tedy zčásti ne v našem kontextu platných) je třeba uvést, že naše petiční aktivita byla vyvolána pozoruhodně rychlým stavebním řízením. Přišli jsme tak k téměř hotovému. Dnem 21.6. 2017 jsme však vybrali a odevzdali 1048 podpisů, nicméně sběr podpisů pokračuje a jejich počet stále narůstá. Ještě větší publicitu a množství podpisů však získala její internetová verze, spuštěná teprve nedávno. Na tomto místě je třeba doplnit také to, že od počátku aktivit „Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu“ bylo na Magistrát i jiné orgány podáno z různých stran mnoho petic proti Mariánskému sloupu s celkově desítkami tisíc podpisů - stačí zapátrat v archívech. Z čehož je zřejmé, že stavební záměr je naprosto nepřijatelný pro velkou část občanů České republiky. Dalším zbytečným konfliktům by tedy učinilo přítrž zrušení záměru Magistrátu Mariánský sloup na Staroměstském náměstí vybudovat.

14. 9. 2017 kolem 17.00 jste srdečně zváni na Magistrát, pokud zařazení odsouhlasí Zastupitelstvo. Jinak bod přijde na řadu kolem půlnoci.