Starosta Prahy 6: Ovčáček má zřejmě nějaký hodně těžký mindrák

27. 4. 2016 11:31

Miroslav Kalousek je proto pro Top 09 v tuto chvíli nejlepší volbou. V Topce mi ale chybí nová krev, mladé političky a politici, kteří by mohli růst a časem vyrůst v opravdové lídry. V rozhovoru, který poskytl naší redakci bývalý poradce Karla Schwarzenberga a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), se vyjádřil nejen ke změně vedení strany, ale především k palčivým problémům šesté městské části. Prozradil nám také, proč je přesvědčen, že odchod zelených koalici stmelil, a okomentoval situaci na pražském magistrátě včetně dopadů, které má na Prahu 6.

Starosta Prahy 6: Ovčáček má zřejmě nějaký hodně těžký mindrák
Foto: TOP 09
Popisek: Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář

Stejně jako koalice na magistrátě se i koalice na radnici Prahy 6 po roce rozpadla, respektive zúžila. Společně se zástupci ANO, STAN a KDU-ČSL jste rozhodli vypovědět koaliční smlouvu Straně zelených, a to kvůli údajným výhradám vůči jejich spolupráci. Čtyřčlenná koalice má tak nyní v zastupitelstvu 26 mandátů z celkových 45 křesel. Podepsalo se to ale nějak negativně na prosazení vašich priorit? Přece jen už v době, kdy koalice měla rezervu devíti hlasů, procházela některá usnesení jen velice těsně.

Na prosazování našich priorit se „zúžení“ koalice zásadně nepodepsalo. Zelení velmi rychle zapomněli, že byli rok součástí vedení Prahy 6, a nyní se snaží blokovat i ty věci, které sami buď dříve v opozici, či následně v rámci rady prosazovali – například výpovědi nevýhodných smluv. Koalici naopak odchod zelených stmelil, ustaly neproduktivní dohady a průtahy, pracujeme teď konstruktivněji.

A jak byste nyní hodnotil vztahy mezi koalicí a opozicí?

Jako korektní. ODS a ČSSD jsou staří profesionálové, kteří si ale na svou opoziční roli stále ještě zvykají. V některých případech bych kolegům z těchto stran doporučil ubrat na líbivém populismu a přidat na zdravém rozumu a hlavně si uvědomit, že vše, co se ve veřejné správě děje, podléhá jasně stanoveným pravidlům a lhůtám. Nelze tedy planě a ledabyle slibovat cokoliv, jen abychom se zalíbili opozici, a snažili se tak snad získat její podporu. U Strany zelených si občas kladu otázku, zda jsou její členové úplnými politickými nováčky, anebo mají neustále potřebu testovat naši pozornost. Abych ale nebyl jen kritický – od všech opozičních stran zaznívají i konstruktivní návrhy, se kterými jsme schopni pracovat.

Praha 6 má velký problém s dopravou, která se na území této městské části po otevření tunelového komplexu Blanka velmi zhoršila a zhoustla. Rozhodli jste se tak navázat s magistrátem hl. m. Prahy úzkou spolupráci. Jak byste její přínos hodnotil? Co se změnilo, případně v nejbližší době změní?

S magistrátem je to bohužel poslední dobou, slušně řečeno, složité. Nejsem určitě jediný, kdo vidí, že magistrát jede tak trochu na půl plynu, což je jasný důsledek vleklé politické krize. Naštěstí v oblasti dopravy funguje stále ještě dobře, a s odpovědnými politiky a úředníky se tak dá celkem efektivně jednat a dobírat se hmatatelných výsledků. Podařilo se tak zavést měření imisí a hluku na komunikacích, na kterých po otevření Blanky výrazně zhoustl provoz, řeší se celková situace na Vítězném náměstí, Patočkovu ulici čeká zklidnění v podobě tichého asfaltu, postupují práce na projektu zakrytí jámy u Strahovského tunelu…

Nakolik optimistický jste ohledně dohody s magistrátem, týkající se realizace obchvatu Vítězného náměstí?

Obchvat Vítězného náměstí, tzv. KES, byl Prahou 6 schválen jako jedna z dopravních priorit a s magistrátem jsme v tomto ohledu nalezli jasnou shodu. Praha 6 teď nechává zpracovat posouzení vlivu stavby na životní prostředí a doplňuje technickou studii, výstavby se následně zhostí hlavní město. KES měl už dávno fungovat, proto budeme jeho výstavbu tlačit kupředu všemi silami a dostupnými prostředky. V tomto ohledu jsem optimista, protože tato stavba je velmi pozitivně vnímána a i vyžadována veřejností, která je přidušena masou aut valících se den co den po Svatovítské ulici.

Problém je ale i parkování v městské části. V Praze 6 se začalo s testovací etapou parkovacích zón. Zjistili jste již nějaké nedostatky, které bude třeba řešit? A které části či ulice by měly být zpoplatněny jako první?

Praha 6 testovací etapu parkovacích zón odmítla a požádala o spuštění zón v celkovém plánovaném rozsahu. Zóny tak začnou platit v srpnu letošního roku ve všech částech Prahy 6, kde byly naplánovány. Současně se intenzivně zabýváme dalším hledáním ploch, které by mohly být využity jako parkoviště, oživili jsme plány na výstavbu několika podzemních garáží v okolí Vítězného náměstí. Nejvíc však Praze 6 pomohou záchytná parkoviště na jejích okrajích, která jsou ale bohužel vázána na dokončení tzv. Buštěhradské dráhy.

Důvodem, proč jste se rozhodli znovu převzít polikliniku v Břevnově, je i plánovaná rekonstrukce, jejíž součástí bude také přístavba dalších pater, kde by vznikla léčebna dlouhodobě nemocných. Byť počítáte s podporou z evropských dotací, jaké investice plánujete z rozpočtu a má na to vůbec radnice finanční prostředky?

Radnice má na rekonstrukci břevnovské polikliniky finanční prostředky a má je dlouhodobě. Jde totiž o prostředky, zhruba 180 milionů korun, které byly určeny na výstavbu nové léčebny dlouhodobě nemocných na pozemku v Ruzyni, který má Praha 6 k tomuto účelu svěřený od hlavního města. Náklady na rekonstrukci a dostavbu polikliniky jsou předpokládány v mnohem nižších částkách. Praha 6 tak ušetří za výstavbu nové LDN, zrekonstruuje polikliniku, do které se vejde LDN, a zbydou jí dva pozemky určené ke zdravotně-sociálním účelům. Což je pro městskou část s nejvyšším věkovým průměrem jasná výhoda – služby v této oblasti můžeme navyšovat. Navíc si tak ještě vytváříme rezervu, kterou můžeme použít na rozšiřování zdravotnických služeb na poliklinice podle přání občanů a lékařů, kterým lze stále ještě přizpůsobovat projekt na rekonstrukci a dostavbu objektu.

Svým podpisem jste podpořil petici pro cyklostezku po povrchu zahloubené železnice a proti dvoukolejné povrchové variantě rychlodráhy v úseku mezi Stromovkou a Veleslavínem. Co se ale pro naplnění významu petice snažíte udělat jako starosta? A jste optimista?

Jsem optimista, Praha 6 totiž disponuje řadou nástrojů, jak stavbu železnice, nebude-li stavěna podle jejích představ, blokovat. Jako starosta mohu samozřejmě celý proces výstavby podzemní trati aktivně podpořit, ať už jde o jednání s ministrem dopravy, se zástupci SŽDC či představiteli hlavního města, kteří naše stanovisko podporují.

Jak se postavíte k výzvě vašich bývalých koaličních partnerů, kteří požadují architektonickou soutěž na rozvoj areálu Petynka a představení plánu veřejnosti?

Namítají, že ačkoliv jde o jednu z finančně nejnáročnějších priorit vedení radnice, projekt se zatím připravuje bez projednání s veřejností a způsobem, který vzbuzuje pochybnosti.

To je opět jeden z populistických klamů našich bývalých koaličních partnerů. Projekt krytého bazénu na koupališti Petynka je teď v takové fázi, že žádný není. Aktuálně máme k dispozici řadu (dohromady asi 25) studií a vizualizací, které si Praha 6 v minulosti nechala zpracovat, žádná z nich ale neřeší technologii a provoz, natož pak ekonomiku celého projektu. Proto jsme nyní vyhlásili soutěž na zhotovení technologicko-provozní studie, která nám zjednodušeně řečeno řekne, jaké mají být „vnitřnosti“ celé stavby. Současně jsme podepsali memorandum o spolupráci s ČVUT, jejíž studenti nám následně budou kreslit návrhy vlastní stavby, ke kterým již budou mít jasné podklady. Do této chvíle tedy nebylo vlastně co projednávat. Teď, když budeme mít jasno o tom, co všechno je na Petynce možné realizovat, můžeme o tom vést jasnou debatu s veřejností.

Po volbách jste slibovali otevřenou radnici a komunikaci s voliči. Co se tak za vašeho působení změnilo?

Změnilo se mnohé. Radnice pořádá ročně 11 setkání s veřejností k aktuálním tématům, k tomu jsme zavedli, byť pravda se zpožděním, pravidelná setkání se zástupci spolků činných v Praze 6. Proměnil se časopis Šestka, kde mají spolky nově k dispozici celou jednu stranu, kterou si mohou plnit prakticky, čím chtějí. Vytvořili jsme pozici ombudsmana, pomalu rozjíždíme participaci, chystá se zásadní obměna webu, aby byl čitelnější a přehlednější. 

Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze rozvířila emoce. Vy sám jste poměrně ostře kritizoval nápad vyvěšovat v ulicích čínské vlajky a výtržníka, který v Praze na Evropské ulici čínskou vlajku odřízl, jste za to dokonce pochválil. Co ale říkáte na reakci mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, který se pro PL vyjádřil následovně: „TOP 09 se ústy starosty Prahy 6 opět projevila jako nebezpečná extremistická strana, která se v minulosti paktovala s neonacisty a nyní se úchylně raduje ze zneuctění státních vlajek. Nedivím se, že jsou tito extremisté za hranicí volitelnosti.“

Jestli jsem výtržníka, který sundal podivnou výzdobu ze sloupu veřejného osvětlení na Evropské, pochválil, to si skutečně nevzpomínám. Pouze jsem vyjádřil jisté pochopení s jeho konáním, současně s tím jsem ale celkem jasně odmítl poškozování cizí věci jako vhodnou formu protestu. Ke slovům pana hradního mluvčího snad ani nemá smysl se vyjadřovat, jde buď o výplod jeho bujaré fantazie, anebo strašlivé bláboly choromyslného člověka, který má zřejmě nějaký hodně těžký mindrák. V případě pana hradního mluvčího mi ostatně vždy vytane na mysli to, co s oblibou pronášel Haremheb v Egypťanu Sinuhetovi – je to jen bzučení mouchy v mých uších…

Pokud se nemýlím, jste poradcem Karla Schwarzenberga. Jak vnímáte změnu vedení strany? Nedomníváte se, že ačkoliv byl Miroslav Kalousek přirozenou volbou, přece jen jde o dost kontroverzního politika a preference TOP 09 po odchodu KCH straně značně klesly.

Budu si muset aktualizovat životopis, panu Schwarzenbergovi už neradím. Změna ve vedení TOP 09 byla naprosto logická – Miroslav Kalousek je otcem celého nápadu, TOP 09 je jeho dítě, které společně s Karlem Schwarzenbergem přivedl na tento svět. Otázka je, zda trochu nezanedbali jeho výchovu. V Topce mi chybí nová krev, mladé političky a politici, kteří by mohli růst a časem vyrůst v opravdové lídry. Miroslav Kalousek je proto pro Topku v tuto chvíli nejlepší volbou, nikoho jiného si na jeho místě upřímně představit neumím – v Topce totiž není nikdo, kdo by byl schopen stranu vést, a to jak vnitřně, tak navenek, být jejím hlasem i tváří. Kromě toho je ale jeho povinností nezanedbat právě výchovu nové generace, pracovat s lidmi, podporovat růst nových tváří, aby se z Topky nestal klub politických důchodců, kteří přestanou voliče zajímat. Jestliže se TOP 09 bude profilovat jako strana jednoho muže, nemá šanci na úspěch. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Konec Kalouska. Známý advokát pronesl velmi vážné varování

6:24 Konec Kalouska. Známý advokát pronesl velmi vážné varování

ROZHOVOR. Bývalý politik, dnes známý advokát Jaroslav Ortman je přesvědčen, že volba Andreje Babiše,…