Michek (LEV 21): Bilderberg a uprchlíci

14. 2. 2016 6:28

Málokdo z nás ví, že duchovním otcem evropského sjednocovacího procesu (Evropské unie) byl Richard Mikuláš hrabě von Coudenhove – Kallergi, rakouský politik s japonskými předky a s československým občanstvím (1894 – 1972). V roce 1922 založil ve Vídni hnutí „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy americkými. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě.

Michek (LEV 21): Bilderberg a uprchlíci
Foto: NS - LEV 21
Popisek: Petr Michek
Kallergi ve své knize „Praktický idealismus“ prohlašuje, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských již nebudou původními národy staré Evropy, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras“. Rovněž tvrdil, že je nezbytné „křížit evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci“!!!
 
Kalergi rovněž prohlásil - je třeba zrušit právo na sebeurčení národů a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace!!! Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid, kde bílí obyvatelé Evropy budou nahrazeni kříženou rasou, která bude snadno ovladatelná. Kallergiho  myšlenky došly vyslyšení až po druhé světové válce. Kallergi je zakladateli Evropské unie považován za strůjce Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem a duchovním otcem multikulturalismu!!! 
 
Druhou osobou, která stála na počátku sjednocované Evropy, a o které se rovněž mnoho nemluví, byl polský jezuita Jozéf Hieronim Retinger. Ve spolupráci s belgickým premiérem Paulem van Zeelandem založil v roce 1946 „European League for Economic Cooperation“ (ELEC) a tím také „Evropské hnutí“  a stal se generálním tajemníkem ELECu.
 
V roce 1948 byl v USA založen „Americký výbor pro sjednocenou Evropu“ (ACUE), který byl financován především Rockefellerovou nadací, to znamená stejnými lidmi a organizacemi, kteří později spoluzakládali a financovali vznik skupiny Bilderberg!!! 
 
Ve stejném roce 1948 uspořádal J. H. Retinger ve dnech 8. - 10. května v Haagu „European Conference on Federation“, které se zúčastnilo na osm set vysoce postavených osobností, aby se shodly na postupu vedoucímu k vytvoření sjednocené Evropy.
 
Americký výbor pro sjednocenou Evropu (ACUE) byl poté ještě hodně dlouhou dobu sponzorem Evropského hnutí. Dne 26. července 1950 podepsal pracovník tajných služeb William Donovan memorandum s instrukcemi k založení Evropského parlamentu. A to jsou skutečná, málo známá fakta, která vedla k vytvoření sjednocené Evropy a skupiny Bilderberg. Z výše uvedeného vyplývá, že na počátku sjednocování Evropy stála katolická církev, respektive jezuitský řád, a zájmy USA!!!
 
Vznik sjednocené Evropy je ve skutečnosti podáván trochu jinak. Za otce spojené Evropy je považován rozený Lucemburčan Robert Schuman, jinak dvojnásobný francouzský premiér, ministr zahraničí a financí, který dne 9. května 1950 uveřejnil tzv. Schumanův plán o spolupráci německých a francouzských výrobců uhlí a oceli. Dne 18. dubna 1951 se z toho stalo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), které se v průběhu dalších desetiletí vyvinulo nejprve v Evropské hospodářské společenství (EHS) a potom v Evropskou unii, tak jak ji známe dnes. 
 
Smlouva o Evropském hospodářském společenství (EHS) a smlouva Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) byly podepsány dne 25. března 1957 v Římě – tzv. Římské smlouvy. Signatáři byla Belgie, Spolková republika Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí. V roce 1958 byl Robert Schuman zvolen prvním prezidentem Evropského parlamentu.
 
Co je to Bilderberg? De Bilderberg je venkovský hotel v Oosterbeeku, v předměstí nizozemského (holandského) města Arnheimu, kde se v roce 1954 (od 29. 5. - 31. 5.) konala první bilderberská konference, které se zúčastnilo více jak 50 vlivných hlav států, premiérů vlád a podnikatelů. Údajným cílem setkání bylo zlepšení napjatých vztahů mezi Evropou a Amerikou. Setkání bylo neveřejné. Iniciátorem konference měl být polský jezuita Dr. Józef Retinger, společně s nizozemským princem Bernhardem z Lippe – Biesterfeldu, podnikatelem Davidem Rockefellerem a dalšími podnikateli a politiky. Setkání bylo hodnoceno jako úspěšné, a tak se téměř s roční pravidelností koná dodnes na nejrůznějších místech světa.
 
Účastníky těchto setkání bývají členové královských rodin, politici, premiéři vlád, zástupci velkoprůmyslových korporací a velkých nadnárodních firem, finančních domů a bank, vzdělávání a komunikace, včetně zástupců světového tisku a masmédií. V nezávislých novinářských kruzích jsou tato setkání označována za zasedání „světové vlády“! Údajným cílem je nastolení světové vlády a nového světového řádu (NWO), podle anglického New World Order!!! Ze zasedání nejsou vydávána usnesení a účastníci konferencí jsou vždy pod ochranou policie, armády a tajných služeb!
 
Propagátoři Nového světového řádu mají mít pod kontrolou nadnárodní a globální organizace jako jsou Evropská unie, Organizace spojených národů, Světová banka, Mezinárodní měnový fond,  a také i připravovanou Severoamerickou měnovou unii.
Konspirační teorie tvrdí, že malá skupina mezinárodních finančních elit kontroluje a manipuluje vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a primárním nástrojem k ovládnutí národů je systém centrálního bankovnictví, např. prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, americké Federální banky (FED), Bank of England a dalších světových finančních korporací. Velký vliv mají mít členové Rady pro zahraniční (mezinárodní) vztahy (Council on Foreign Relations - CFR), Trilaterální komise a skupiny Bilderberg.
 
Rada pro mezinárodní vztahy – CFR je neziskovou organizací založenou v roce 1921 v USA. Jejím úkolem je cíleně manipulovat veřejným míněním ve prospěch svých sponzorů a zakladatelů, kterými jsou především nadace globalistů Rockefellera a Carneggieho a prosazovat myšlenky vhodné pro ustavení Nového světového pořádku!!!
Rada pro zahraniční vztahy – CFR je geostrategickou myšlenkovou dílnou USA, kde se předjímá globální vývoj a strategie – rozuměj exploataci a invazi!!! Jejím čelným představitelem byl americký ministr zahraničí Henry Kissinger, který prohlásil: „Globalizace je pouze jiné slovo pro americké panství“. Takže globalizace = novodobá kolonizace. Bilderberg je vlastně převodovou pákou americké Rady pro mezinárodní vztahy, neboť její členové tvoří celou třetinu členů Bilderbegu. 
 
Trilaterální komise byla založena v roce 1973 na popud finančníka Davida Rockefellera. Dělí se na tři skupiny – Evropskou – (zde jsou místopředsedy Češi Vladimír Dlouhý a Michael Fuks), Severoamerickou a Asijsko-tichomořskou.
 
Témata, kterými se tzv. Bilderbergský klub údajně zabývá  jsou: „Svět bez jádra, kyberterorismus, Afrika, Rusko, finance, celní ochrana, americko-evropské vztahy, Afganistán, Pakistán, Irán a islám, apod“. O tom, že tato setkání mají svůj účel a daný program a cíl svědčí několik skutečností. Dne 12. listopadu 2009 uspořádala skupina Bilderberg setkání během večeře na zámku ve Val Duchesse v Bruselu za účasti Hermana Van Rompuy, který se zanedlouho 19. listopadu 2009 stal předsedou (prezidentem EU) Evropské rady. Předtím se musel dostavit na pohovor k „bossům Bilderbergu Henrymu Kissingerovi a  Étiennu Davignonovi. (Uvádí to list Guardian ze dne 17. 11. 2009). Současný předseda skupiny Bilderberg se v rozhovoru pro internetové noviny EU Observer pochlubil, že skupina Bilderberg hrála zásadní roli při vytváření společné evropské měny euro!!!
V roce 2014 se setkání Bilderbergu uskutečnilo v Dánsku. Tématem jednání bylo mimo jiné i soukromí a ustanovení TTIP – Transatlantického obchodního a investičního partnerství, které je projednáváno v utajení, neboť po jeho schválení hrozí, že TTIP omezí demokratická práva jednotlivých států EU ve prospěch nadnárodních (převážně amerických) koncernů. Panují obavy, že Evropa bude nucena v zájmu smluv ustoupit ze svých standardů chránících obyvatelstvo - spotřebitele, životní prostředí i sociální výdobytky v jednotlivých zemích. V řadě evropských zemí proto probíhají protesty proti jejímu přijetí.
Američtí a unijní diplomaté ovšem tvrdí, že smlouva TTIP má odstranit překážky v obchodování mezi EU a USA a měla by vytvořit největší zónu volného obchodu na světě. Její zastánci tvrdí, že oběma stranám přinese zrychlení hospodářského růstu. Po negativních zkušenostech z minulých let se tomu ovšem nedá věřit.
 
Bilderbergských setkání se v minulosti z České republiky zúčastnilo pět osob:
 
Vladimír Dlouhý – bývalý místopředseda federální vlády ČSFR (1989), bývalý ministr průmyslu a obchodu, který pracoval pro Goldman Sachs, neúspěšný kandidát na prezidenta ČR (2013).
 
Karel Kovanda – bývalý vedoucí administrace na Ministerstvu zahraničních věcí ČSFR, bývalý velvyslanec ČR při OSN, vedl přístupová jednání k NATO (poté byl od roku 1998 velvyslancem ČR u NATO) a Západoevropské unii.
 
Michael Žantovský – bývalý tiskový mluvčí a poradce prezidenta Václava Havla, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v Senátu Parlamentu ČR, pozdější velvyslanec ČR v USA a v Izraeli.
 
Jiří Pehe  - ředitel New York University in Prague, předtím ředitel Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla.
 
Karel Schwarzenberg – původně vedoucí kanceláře (kancléř) prezidenta Václava Havla, ministr zahraničních věcí, předseda TOP09 a v roce 2013 neúspěšný kandidát na prezidenta ČR a dnes velký zastánce přijetí imigrantů v České republice. 
 
V roce 2005 (5. - 8. května) se setkání skupiny Bilderberg uskutečnilo v Dorint Sofitel Seehotel v  Rottach-Egernu v Německu. Jednání se rovněž zúčastnil spolkový kancléř Gerhard Schröder a Angela Merkelová. Gerhard Schröder tři týdny po návštěvě jednání Bilderbergu neočekávaně vyhlásil nové volby. Od listopadu roku 2005 byla již novou spolkovou kancléřkou Angela Merkelová. Ta Angela Merkelová, která později, bez souhlasu německé vlády, pozvala uprchlíky, zejména ze Sýrie, kteří do té doby čtyři roky žili v utečeneckých táborech v Turecku, do své země, aniž by věděla jak je ubytovat a integrovat. Že by tak plnila pokyny a úkoly dané ji z Bilderbergu? Mnohé tomu nasvědčuje!
 
Již v roce 2002 sdělil Thomas Barnet (poradce bývalého ministra obrany USA Donalda Rumsfelda), že konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho má být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světle hnědé rasy v Evropě. Proto prý musí být Evropa donucena ročně přijmout 1,5 milionu přistěhovalců ze zemí třetího světa. Výsledkem má být vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní na to, aby mohli pracovat. Že vám to něco připomíná? Jistěže, Nový světový řád podle M. Kallergiho!!!
 
Postupnými kroky má být: Neomezený proud imigrantů do Evropy za účelem rozkladu usazených národů a zničení jejich kultur. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a odstraněni.
Národní státy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje mají být privatizovány a později internacionalizovány.
Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků do zahraničí. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly samy o sobě rozhodovat. Nepřátelé globalizace budou zničeni. K tomu Thomas Barnet suše konstatoval: „Kritiky zabijeme“!!!
Pokud se tomuto vývoji některá vláda postaví dojde „k mírovému nasazení americké armády“!?! Je třeba k tomu nějakého komentáře? Snad jedno připomenutí. Za posledních dvacet let let se USA a jejich spojenci vojensky angažovali v Jugoslávii, v Afganistánu, v Iráku, v Libyi, v Somálsku, v Syrii a pokusili se o destabilizaci Ukrajiny a obklíčení Ruské federace svými vojenskými základnami. Je to cesta k mírovému soužití?
 
V současnosti státy EU řeší(?) či neřeší(?) jak zastavit migrační ofenzivu uprchlíků, kteří jsou většinou muslimové. Odhaduje se, že asi 70 % - 80% z nich jsou tzv. „ekonomičtí uprchlíci, které  do Evropy lákají vidiny sociálních výhod a zabezpečení. Aniž by znali jazyk, tak většina z nich míří do Německa, kam je neprozřetelně pozvala kancléřka A. Merkelová. Německo se dnes topí v problémech, a tak se A. Merkelová snaží prosadit kvóty a s jejich pomocí rozmístit imigranty po celé Evropě. Že by tak plnila pouze úkol Bilderberku jak prosadit islamizaci Evropy?
 
Poslední zkušenosti z Francie, z Británie, Německa, Rakouska, Švédska či Norska názorně ukazují agresivitu islámských migrantů, kteří se nehodlají integrovat, ale naopak hodlají prosazovat muslimské zvyklosti a právo šaria v hostitelských zemích. Dá se říci, že doslova zneužívají sociální programy hostitelských zemí a v mnoha případech vyhrožují islamizací hostitelské země, neboť porodnost islámských žen je v průměru 8,1 dítěte na ženu, zatímco v Evropě je průměrná porodnost 1,3 dítěte na Evropanku. V tomto případě by se rozhodně vyplatilo věnovat finanční prostředky na propopulační programy v evropských zemích, než je de facto marnotratně a zbytečně věnovat na integraci muslimů do evropské civilizace, kterou oni nenávidí, a kterou hodlají sobě podřídit.
 
Co proti tomu dělat? Každopádně je nutné ochránit vnější „šengenské hranice“ Evropy. Finančně podpořit existenci a vybudování nových záchytných táborů v Turecku, Řecku i v Itálii a ekonomické migranty, kterých je většina, bez milosti vracet do zemí původu, tak jak to provedla Austrálie!!! Striktně dodržovat přijaté zákony pro migranty, aby se po Evropě netoulalo několik  statisíců mladých mužů s falešnými doklady či bez nich, neboť tajné služby poukazují na nebezpečí infiltrace bojovníku Islámského státu do Evropy. Snížit vysoké sociální dávky a podpory pro migranty, které je do Evropy lákají a v záchytných zařízeních nastavit takové podmínky, aby případné zájemce o nelegální vstup do dané země odrazovaly.
 
V současnosti řada evropských států svou absorpční možnost přijímání migrantů vyčerpala a politici v prvé řadě musí myslet nejen na své děti, ale i na  vlastní obyvatele!!! Česká republika jako suverénní stát má právo si vybrat koho přijme na své území a koho ne. Evropa je převážně křesťanská, a tak máme právo dát přednost křesťanským migrantům, u kterých je velká pravděpodobnost jejich integrace do většinové společnosti, než si nechat EU a A. Merkelovou vnutit prostřednictvím kvót neintegrovatelné muslimy. 
 
Představitelé zemí Vyšegrádské čtyřky ve vzájemné shodě kvóty odmítají, za což si jistě zasluhují naše díky. Pánové Fico, Kačinský, Orbán i Zeman odmítáním kvót a diktátu Bruselu i A. Merkelové brání zájmy svých obyvatel a svých zemí. Není přece možné, aby v rámci tzv. „politické korektnosti“ byly zamlčovány teroristické a sexuální útoky migrantů na obyvatelstvo hostitelských zemí a abychom na pokyn Bruselu páchali rituální sebevraždu, aniž bychom se pokusili zastavit statisíce muslimských migrantů, kteří, možná na něčí popud, v koordinované invazi, hodlají přetvořit Evropu k obrazu svého Proroka!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: NS - LEV 21

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Gazdík (STAN): Velký den pro všechny, pro něž svoboda a demokracie nejsou prázdné pojmy

18:19 Gazdík (STAN): Velký den pro všechny, pro něž svoboda a demokracie nejsou prázdné pojmy

Komentář na facebookovém profilu k dnešnímu výročí událostí 17. listopadu