Stanjura (ODS): S tou pravdou jste nepřišel první vy, pane Ťoku. Já jsem to třeba věděl...

28. 1. 2016 11:56

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny dne 28. 1. 2016

Stanjura (ODS): S tou pravdou jste nepřišel první vy, pane Ťoku. Já jsem to třeba věděl...
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Předseda poslaneckého klubu ODS a dřívější ministr dopravy Zbyněk Stanjura

Děkuji za slovo. Jako jeden z bývalých ministrů dopravy, pane ministře, vám musím říci, že s tou pravdou jste nepřišel první vy. Já jsem to třeba věděl, ale já se k tomu dostanu.

Pan ministr začal exkursem do roku 2006, a to už je politicky pravěk. Já jsem přišel do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Jsme v tomto volebním období - pane předsedo, zkuste bez těch poznámek, fakt to ruší toho, kdo mluví. Já to nijak nekritizuji, já jsem konstatoval fakt, a na tom se shodneme, že to pan ministr řekl.

Jsme v tomto volebním období, tak já své vystoupení mám rozdělené do dvou částí. Kdo očekává nějakou ostrou politickou diskusi, dramatické výtky premiérovi, aby vyměnil ministra nejpozději dnes odpoledne, tak ten bude zklamán. Nic takového ode mne dnes neuslyšíte. Ten problém není jednoduchý, v tom se s panem ministrem Ťokem bezesporu shodujeme. A já myslím, že je zájmem i opozice - a za nás to deklaruji úplně jasně - aby se mýto vybíralo i po 1. lednu 2017. Často jsme dokázali, že se neřídíme heslem čím hůře, tím lépe. Kdybychom se tím chtěli řídit, tak jsme asi nesvolali tuto schůzi, protože jsem velmi přesně tušil, kde pan ministr začne a na koho se bude snažit přenést tu odpovědnost. A bylo by to pro nás asi výhodnější mlčet, mlčet, mlčet a pak možná v lednu 2017 dělat chytré, my jsme to tušili, my jsme to možná i říkali. Nic z toho dnes neudělám.

První část bude analytická, kdy se zaměřím logicky na fungování Ministerstva dopravy v tomto volebním období, a druhá bude návrh řešení dalšího postupu.

Vím, že program schválen nebude, to znamená, jestli přečtu nějaká navržená usnesení, vím, že se o nich dnes nebude hlasovat, ale to není důležité. My tu nabídku, kterou pak přednesu, myslíme vážně a je jedno, jestli k tomu přijmeme usnesení nebo nepřijmeme. To není podstatné.

Chci říci, že v té analýze, se kterou vás za chvilku seznámím - a omlouvám se, těch dat tam bude poměrně hodně - jsem striktně vycházel z vládních materiálů, případně z mediálních vystoupení vládních politiků. Až po té analýze si dovolím krátký sumář můj osobní a včas vás upozorním, že to už nejsou slova vládních politiků nebo oficiální materiály ať už vlády nebo Ministerstva dopravy, ke kterým mám přístup. Nejsou to žádné tajné materiály, které bych někde podloudným způsobem získal.

V únoru 2014 se rozhodla vláda, že zřídí pracovní skupinu nebo řídící výbor, který má řešit novou podobu mýtného systému. Měl se zabývat podmínkami výběrového řízení na nového provozovatele a bylo deklarováno, že výběr technologie bude záležet na co nejefektivnějším využívání stávající technologie.

19. června 2014 jsem interpeloval pana předsedu vlády v otázce mýtného systému a v otázce poradce na soutěž na nový mýtný systém.

Nyní mi dovolte, abych odcitoval pana premiéra. Kdo mi nevěříte, tak si to pak můžete najít ve stenozáznamu, jsou to slova přesně ze stenozáznamu: Takže v tuto chvíli probíhá soutěž. Do konce roku 2014 /ne 2015, už jsme v roce 2016/ se předpokládá ze strany projektového manažera zanalyzování možné varianty výkonového zpoplatnění pozemních komunikací, vyhodnocení nejvhodnější varianty výkonového zpoplatnění, která následně bude předložena vládě k rozhodnutí a ke schválení. Byl zřízen příslušný řídící výbor /to bylo v tom únoru/ pro celý proces, který máme před sebou a který bychom měli zvládnout. Chci vás ujistit, že to je jedna z priorit nebo řekněme jedna z absolutních priorit pro Ministerstvo dopravy, abychom dělali všechno pro to, aby se podařilo nový systém zprovoznit od 1. ledna 2017. Ministr dopravy zanalyzoval odbornou kapacitu, kterou má k dispozici na Ministerstvu dopravy a dospěl k závěru, že tato odborná kapacita mu neumožňuje, aby odpovědně výběr systému zvládl. To znamená, že je to stanovisko odborného ministra, vláda toto stanovisko odborného ministra respektovala. Chci jen připomenout, že termín, který je aktuálně stanoven pro předložení základních parametrů zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele, systému elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016 je aktuálně 31. prosince 2014. To znamená, že do konce letošního roku by měla být předložena příslušná dokumentace.

To jsou slova pana premiéra z června 2014. Sami si můžete ověřit, zda termín 31. 12. 2014, který si stanovila samotná vláda, byl splněn.

10. července 2014 proběhla bilanční cesta ministerského předsedy na Ministerstvo dopravy. Kdo si vzpomínáte na tu letní tour, jak pan premiér - byla okurková sezóna - navštěvoval jednotlivá ministerstva, aby pak na tiskové konferenci zhodnotil fungování vlády, tak pan premiér říkal: Jsem spokojen s prací ministra Prachaře. Měli jsme dostatek prostoru zabývat se přípravou mýtného systému a zejména role projektového manažera, kde předpokládám, že v průběhu srpna dostaneme nabídky na základě výběrového řízení. /Jsme pořád v roce 2014./

11. srpna 2014 se přihlásilo šest zájemců do tendru na projektového manažera. Cena byla odhadována do 100 mil. Kč, nabídky se pohybovaly v rozmezí 23 až 75 mil. Kč, jméno vítěze má být známo do konce září 2014, tendr na provozovatele nového systému bude vypsán v březnu 2015, říkal premiér 10. července 2014. Opět si sami můžete zkontrolovat, zda tento termín, který určil premiér, byl dodržen.

20. srpna 2014 se objevuje kritika na manažera soutěže. Přihlášené firmy kritizují tendr na manažera kvůli formálním chybám i diskriminačním podmínkám.

5. září 2014 proběhla schůzka koalice ohledně termínu v resortu dopravy. Pan premiér řekl po této schůzce: Je důležité, aby se stihlo řádné a transparentní výběrové řízení, tedy nás pan ministr ujistil, že nehrozí zpoždění. /Připomínám, ten termín byl březen 2015 na vypsání velkého tendru./ Očekávám, že nebude docházet ke zpoždění, zdůraznil pan premiér.

15. října 2014 jsme se neúspěšně s kolegy z TOP 09 pokusili svolat mimořádnou schůzi k problémům resortu dopravy, koalice - na což má plné právo - odmítla schválit program této schůze, a schůze neproběhla.

22. října bylo oznámeno rozdělení mýtného systému na dvě části - distribuce a servis obou jednotek zvlášť, s tím, že každou chvíli bude znám vítěz soutěže na manažera tendru. Objevily se úvahy, že provozovatelem mýta by mohl být samotný stát, resp. Ředitelství silnic a dálnic.

O měsíc později, 15. listopadu, pan ministr Prachař rezignoval. Současně byl oznámen vítěz soutěže na poradce s cenou 23 mil. Kčs.

Na začátku prosince přišel do funkce stávající pan ministr Ťok, který 18. prosince 2014 zrušil tendr na poradce s tím, jak řekl /cituji tehdejší slova/, poradce pro zahájení tendru není potřeba. 18. prosince 2014, mám tady i zdroje, pane ministře, pokud se vám to nezdá. Cituji pouze vyjádření vládních politiků.

4. ledna pan ministr Ťok v televizi v Otázkách Václava Moravce zmínil jako záložní plán B návrat k papírovým dálničním kupónům pro nákladní vozidla. Podotýkám jako plán B, ne plán A.

17. března 2015 pan ministr oznámil, že chce pro společnost Kapsch slevu za prodloužení smlouvy o dva roky a součinnost při výběru nového dodavatele.

Podmínkou otevřené soutěže, vysvětlil pan ministr, je, že nový provozovatel buď může využít toho, co Kapsch postavil a co je v majetku státu, anebo je nemůže použít. To je teď moje osobní poznámka: s tím já souhlasím, pane ministře.

15. dubna koalice schválila harmonogram pro vypsání tendru na výběr nového provozovatele mýta. Předpokládáme tedy, že v rámci těchto mantinelů a tohoto harmonogramu již nadále příprava tohoto výběrového řízení probíhá, říká Bohuslav Sobotka. Podklady k soutěži musí pan ministr Ťok předat koalici do konce července a musí být technologicky neutrální - nový tendr.

27. května 2015 říká pan ministr Ťok: Dělám všechno pro to, aby se to stihlo, abychom soutěž pro výběr nového provozovatele stihli do léta letošního roku, to znamená do léta 2015. Nový provozovatel má být vybrán v jednacím řízení, které je časově náročnější, ale má vyloučit rizika následného napadání tendru antimonopolního úřadu, což je také pravda, a novým šéfem mýtného expertního týmu Ministerstva dopravy je jmenován pan Chovanec, jehož výhodou podle pana ministra Ťoka je to, že o mýtu nic neví.

24. června loňského roku pan ministr Ťok zakládá firmu Cendis. Firma má spravovat centrální systém mýta v budoucnosti. Důvod založení této státní firmy je možnost nabídnutí lepších platů než těch tabulkových. Očekává se, říká pan ministr v té době, že tam bude pět špičkových manažerů, kteří budou brát sto tisíc měsíčně. Pokud chceme zaplatit IT odborníky, nemáme jinou šanci. Na tabulkové platy na Ministerstvu je nenalákáme, říká pan ministr Ťok v červnu 2015, a opět s touto jeho větou souhlasím, také důsledek tabulkových platů a dneska nechci vést debatu o služebním zákoně a tabulkových platech. Role Cendisu bude nadále v zastupování Ministerstva v přípravě tendru na mýto, jeho úloha bude v řízení a kontrole nad mýtným manažerem, řekl mluvčí resortu.

19. července loňského roku dochází k odsunu vypsání soutěže na mýtné. Jenom připomínám, že první termín byl konec roku 2014, druhý byl březen 2015 a třetí bylo léto roku 2015. Soutěž na provoz nového mýtného systému bude vypsána začátkem roku 2016, podpis s novým provozovatelem se očekává v září roku 2016.

Podle mluvčího úřadu ale nový harmonogram není sestaven zcela napevno a - říká mluvčí - držíme se přesně úkolů, které nám dala vláda. Příští týden dostane řídící výbor k mýtu základní parametry zadávací dokumentace a následně je dostane vláda, která si je vyžádala.

21. července Ministerstvo dopravy ohlásilo rozdělení tendru na tři části s tím, že Ministerstvo dopravy chtělo v té době vypsat pětiletý tendr na provoz stávajícího systému, dále tendr na rozšíření vybírání mýtného systému na nových místech, plus rozdělení centrálního výběru a sběratele mýtných dat, což podle našeho názoru bylo v rozporu s tehdejším zadáním vlády na technologicky neutrální soutěž. Pan ministr v té době řekl: Mě nezajímá, jakým systémem vybíráme mýto, mě zajímá, jak levně budeme mýto vybírat. Opět musím říct, že s touto větou pana ministra souhlasím.

30. července vláda odsunula projednání materiálu Ministerstva dopravy na 20. srpna. Máme také problém s tím, že se zčásti rezignuje na možnost hledání jiné technologie, nové technologie, například v podobě satelitního systému výběru mýta, uvedl premiér Sobotka.

20. srpna 2015, to byl ten náhradní termín pro materiál do vlády, vláda odložila jednání o mýtném systému, jenom o jeden týden, kdy Ministerstvo dopravy preferuje prodloužení provozu stávajícího systému o pět let, sociální demokracie o tři roky.

23. 8. 2015 se koaliční partneři domluvili na výběr externího manažera pro přípravu tendru. Tím ovšem ten před dvěma měsíci založený státní podnik přišel o smysl své existence, ale pokud vím, existuje dodnes.

26. 8. vláda napotřetí schválila prodloužení použití stávajícího mýtného systému o tři roky s tím, že se vypíše soutěž na provozovatele mýtných bran na tři roky, vypíše se tendr na manažera systému, který oddělí sběr dat do jejich vyhodnocení a vyhodnocení chce v budoucnosti realizovat stát. To už nejsme tak daleko, to jsme v srpnu 2015, kdy se rozhodlo na vládě, že se vypíše soutěž na provozovatele stávajícího systému na tři roky.

6. října 2015 došlo k uzavření poradenské smlouvy bez soutěže s firmou Deloitte. Cena 52 milionů korun, to znamená mnohem vyšší než v té původní soutěži ta vítězná nabídka s tím, že se použilo jednací řízení bez uveřejnění. A kdo si to nepamatuje, protože velmi často říkáme, že se máme aktivně účastnit jednání řídícího výboru, tak ten den probíhal řídící výbor v devět ráno, na kterém bylo členům řídícího výboru oznámeno, že v 8:30 byla podepsána smlouva. Tak co ten řídící výbor asi tak řídí. Pan ministr v té době řekl: My jsme postupovali v rámci zákonných možností. Hledáme řešení, abychom byli schopni vysoutěžit provozovatele stávajícího systému a zabezpečit výběr mýta. Pořád - jsme už v říjnu loňského roku, to není tak daleko - platilo, že bude soutěž na provozovatele stávajícího systému na tři roky. V té době ovšem pan premiér řekl: Za sociální demokracii jsem s tímto postupem vyjádřil nesouhlas a nespokojenost. Požádal jsem pana ministra, aby zvážil redukci té částky, která by měla být poradci vyplacena, eventuálně aby zrušil poradenskou smlouvu, říká pan premiér.

20. listopadu 2015 vláda schválila nový harmonogram, ve kterém se vypsání soutěže prognózovalo na začátek roku 2016 s tím, že s vítězem bude podepsána smlouva v září 2016. O měsíc později oznámí Ministerstvo dopravy, že se soutěž nestihne vypsat s tím, že existují čtyři varianty budoucího vývoje, například, že se prodlouží smlouva firmy Kapsch o 15 měsíců, nový provozovatel bude až v druhém čtvrtletí roku 2018.

7. 1. letošního roku - vidíte, už jsme v letošním roce - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil poradenskou smlouvu s Deloitte, podotýkám v první instanci.

Ministerstvo může využít opravné prostředky, takže je pravda, že ten proces ještě není uzavřen. Nedokážu odhadnout, kdy dojde ke konečnému rozhodnutí. Co řekl předseda ÚOHSu v té době? Ministerstvo zadalo zakázku v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění. Pro užití daného druhu řízení přitom nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, tedy aby zadavatel svým jednáním krajně naléhavý případ nezpůsobil a ani je (jej?) nemohl předvídat. Pan ministr zareagoval s nepravomocným rozhodnutím, a já jsem řekl to samé, když jsem říkal, že to je prvoinstanční, nesouhlasíme a podáme rozklad. Nicméně, a už vůbec nechci obhajovat tady Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ani jeho předsedu, kterého velmi často - jak ten Úřad, tak toho předsedu - kritizujeme, pokud ovšem ministr, který je zodpovědný, prohlásí, že nepotřebuje poradce, aby o deset měsíců později říkal, že je v časové tísni a poradce potřebuje, a proto použije (nesrozumitelná zkratka), tak tato dvě prohlášení činí pro resort dopravy, já bych řekl, neřešitelný problém, že v logice věci, jak mohu říkat, že jsem v časové tísni, když sám jsem říkal před deseti měsíci, že to nepotřebuji. Ale uvidíme, jak to dopadne, to má v rukou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Z tisku jsem se dozvěděl, že někdy, já nevím, jestli tento nebo minulý týden, slovenská Sky Toll navrhla českému Ministerstvu dopravy, že převezme systém, stávající systém od 1. ledna 2017 bez součinnosti se stávajícím provozovatelem.

26. ledna proběhlo další jednání řídícího výboru. Je třeba říct, že pan ministr se neomylně trefuje do jednání Poslanecké sněmovny, a pokud je v 10 hodin porada grémia Poslanecké sněmovny a potom jsou vyřazeny hodiny na jednání poslaneckých klubů, je krajně nešťastné na 10.30 svolávat jednání řídícího výboru, protože je logické, že minimálně ti, kteří jsou poslanci či předsedové klubů, nebudou mít šanci se na to jednání dostavit. A v tom materiálu byly ještě nastíněny tři možnosti nebo respektive tři tendry: 15 měsíců, tři roky, nový tendr, aby tentýž den odpoledne pan ministr oznámil, že prodlouží smlouvu s Kapschem.

Tolik analýza. Tolik zatím vystoupení a citace pouze vládních politiků a oficiálních vládních materiálů.

Pane ministře, když si vzpomeneme na naši debatu v červenci nad nápadem udělat tendry, tak určitě potvrdíte, že jsem vám říkal: Špatná myšlenka, připravujete velký tendr, a když se nestihne, budete mít důvod, proč prodloužit stávající smlouvu. A že jsem to považoval za fiktivní soutěž, která stejně neproběhne. Vy jste to tehdy odmítl, říkal jste, že máte desítky nabídek firem, zejména softwarových, které by ten systém mohly provozovat nebo chtěly provozovat od 1. ledna 2017, abyste pět měsíců po naší debatě řekl, že musíte podepsat smlouvu s Kapschem. A to jsem neříkal jen já. To vám říkali i jiní členové řídících výborů, i jiní zástupci jiných politických stran.

Připravil jsem si takové shrnutí a pan ministr mi k tomu pomohl, jako bych předjímal, co řekne. Tak si to shrňme. Kdo může za stávající stav podle pana ministra Ťoka? Za prvé vláda z roku 2005/2006, to byla vláda sociální demokracie, KDU a Unie svobody, která podepsala smlouvu s Kapschem. V této vládě byl vicepremiérem stávající premiér pan Bohuslav Sobotka. První viník. Slyšeli jsme to dneska i ve vystoupení pana ministra. Takže jsme si to připravili vlastně stejně.

Dalším viníkem podle pana ministra jsou ti ministři, kteří podepsali dodatky ke smlouvě. I to říkal pan ministr ve svém úvodním slově. Dalším viníkem jsou všichni ministři dopravy, kteří působili před panem ministrem Ťokem. I to jsem odhalil dobře. I to řekl pan ministr ve svém úvodním slově.

Samozřejmě za to může opozice a zejména já, který tam byl šest měsíců. A měl jsem řešit vše, co tato vláda nestihla za 24 měsíců nebo pan ministr za 14. Ale musím říct, že mě to těší. Těší mě ta víra některých vládních politiků v mé schopnosti, že jsem za šest měsíců měl vyřešit to, co tato vláda řeší 24 měsíců a pan ministr 14. Opravdu mě to těší. Sami si (nesrozumitelné) reality udělejte obrázek, zda to bylo možné.

Dalším viníkem jsou samozřejmě dnešní koaliční partneři pana ministra, kteří podle opakovaných vyjádření pana ministra zbytečně komplikují jeho plány. Dalším viníkem podle pana ministra je dokonce pan premiér. Dovolte mi, abych odcitoval slova pana ministra Ťoka na adresu pana premiéra Sobotky z 31. července, publikováno na serveru iDnes, což určitě není nepřátelské médium vůči hnutí ANO. Pan ministr řekl: "V podstatě před tím, než jsme vyhlásili jakoukoli soutěž, dal premiér preferenci způsobu výběru mýta i technologii. Jsem hodně zaskočen až šokován tím, že nás to může dát do hodně nevýhodné situace. V podstatě můj šéf ve vládě mi dává pokyn, jakou technologií a v jakém rozsahu mám mýto zpoplatnit. Jinými slovy, premiér hodně určuje, kdo má vyhrát. A to si myslím, že mohou všichni případní účastníci použít při odvolání," kritizoval ministr Ťok premiéra Sobotku. Tak krátký komentář. Je poměrně obvyklé, že premiér kritizuje své ministry. A je poměrně neobvyklé, že ministr vlády je šokován ze slov svého vlastního premiéra.

Dalším viníkem stávající situace podle pana ministra je ÚOHS a jeho osobně oblíbený předseda Petr Rafaj. Zde mi dovolte, abych citoval slova mého ctěného kolegy experta sociální demokracie na dopravu pana poslance Birkeho, který reagoval na stížnost ministra Ťoka, že ÚOHS řídí sociální demokrat a dělá všechno pro to, aby pan ministr byl neúspěšný. Pan poslanec Birke řekl, nebo napsal, mám to ze serveru: "Jako obvykle není na vině špatná příprava zakázek týmu pana ministra Ťoka, ale vnější okolnosti - tentokrát to má být politické zadání sociální demokracie, aby nezávislý předseda ÚOHS Petr Rafaj co nejvíce komplikoval život pana ministra dopravy. Kromě toho, že se proti takovému obvinění sociální demokracie důrazně ohrazuje, bychom chtěli panu ministrovi poradit. Nejobyčejnější vysvětlení bývají velice často ta nejsprávnější. Měl by proto zvážit, zda neposílit svůj tým o zkušené úředníky, kteří mu příště s přípravou podobně složitých výběrových řízení pomohou. Sociální demokracie proto vyzývá ministra dopravy, aby začal dělat práci, za kterou je placený daňovými poplatníky, a přestal hledat chyby všude okolo, jen ne u sebe. Naopak by si měl vzít příklad ze svého předsedy a ministra financí Andreje Babiše, který se radikálním snižováním počtu jednacích řízení bez uveřejnění na svém ministerstvu tak rád chlubí. Na dopravě to bohužel vypadá, že bez JŘBU nevysoutěží vůbec nic," napsal vládní poslanec pan kolega Birke. Musím říct, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, že jste se mýlil. Jak dokázala smlouva s Deloitte, Ministerstvo dopravy už nevysoutěží ani s JŘBU nic, protože tato smlouva byla v první instanci zrušena.

Takže viníky jsou všichni a všechno. Ale i kdyby tato absurdní tvrzení byla pravdivá, jako že podle mého hlubokého přesvědčení nejsou, nic z toho by nemohlo ospravedlnit pana ministra já bych řekl z bezradnosti, z hledání slepých cest a slepých uliček. Zkusme si to shrnout ve třech bodech, na kterých vám to chci dokumentovat. Poradce na mýto. Není potřeba. Ruším soutěž. Zakládám státní podnik. Potřebuji poradce. Uzavírám smlouvu. Zrušená smlouva. Tohle je přístup za 14 měsíců ohledně poradce pro výběr tendru. Kolik a jaké soutěže budou? Nejprve prolongace stávající smlouvy o pět let. Potom pět let a nová soutěž. Potom tři roky a nová soutěž. Potom 15 měsíců, tři roky a nová soutěž. A poslední zpráva z úterka: dáme to z ruky. A třetí jsou termíny nové soutěže. A já už jsem tu citoval schválená usnesení vlády. To není kritika opozice. Do konce roku 2014. Do března roku 2015. Do léta 2015. Do konce roku 2015. Dneska je to bez termínu.

Pokud se splní plány, které teď pan ministr, a já si přeji, aby ano, a říká, že to mýto začnou připravovat, ten velký tendr až zvládnou vyřešení otázky po prvním lednu, to znamená někdy koncem letošního roku. Tak po třech letech fungování vlády pana premiéra budeme ve stejné situaci, jako 29. ledna 2014, kdy jsme byli tři roky před ukončením tendru a měli jsme tři roky na průběh tendru. A v prosinci 2016, když to půjde dobře, budeme mít tendr na tři roky, budeme tři roky před ukončením toho tendru a budeme říkat, že potřebujeme na tendr tři roky. Takže jsme to jenom v čase o tři roky posunuli.

Pokud jste se v té změti dat, termínů, způsobů soutěže ztratili, nedivím se vám. Mám pocit, že se v tom ztratil i pan ministr i mnozí z nás, kteří se mýtu věnujeme.

Ale slíbil jsem, že navrhneme nějaké řešení. Velmi se obávám, že v této chvíli neexistuje legislativní nástroj, který nám umožní provozovat mýto po 1. lednu 2017.

Tendr na poradce za 52 milionů byl zrušen s tím, že není časová tíseň. Nevím, jestli můžeme spoléhat na to, že tendr za jednotky miliard, to je na ty tři roky, zrušen nebude v případě, že tendr na desítky miliard v případě dlouhé soutěže nestihne stejný osud.

Takže si myslím, že pokud máme a věřím, že všichni máme zájem, tak podle mě budou nutné legislativní kroky, které to umožní prolongovat.

Jen tak na okraj. Pan ministr říkal, jak ta smlouva byla špatně připravena před těmi deseti lety. Já to hodnotit nebudu. Čirou náhodou si vybral téhož poradce, tutéž firmu, která státu radila s tolik kritizovanou smlouvou z roku 2005 a 2006. Tak já nevím. Je to dobrý poradce? Nebo špatný? V roce 2005/2006 poradil špatnou smlouvu. Teď nám má poradit dobrou smlouvu. Ale to jen na okraj.

Já jsem měl (nesrozumitelné) usnesení, ještě obecnější poznámku k resortu dopravy. Opravdu jsem přesvědčen, že to není typický politický resort, typický střet pravice, levice, typický střet opozice a koalice nebo koalice a opozice, chcete-li. Někdy to vypadá, že to, co bude za pět, šest let, je hrozně daleko. Ale v dopravě je to opravdu krátká doba. A my stojíme před něčím, před termínem, který někteří odborníci používají, a já si to s jejich dovolením vypůjčím - stojíme před transformací dopravy jako odvětví. Ať se nám to líbí nebo ne, pravděpodobně v roce 2022, což je za šest let, připadá nám to hrozně daleko, skončí přísun peněz z evropských fondů. A můžeme říkat, že ve špatném roce jsme (nesrozumitelné) 25 mld. a v dobrém roce 40 mld. a kdo byl lepší a kdo byl horší v čerpání. Ale od roku 2023 tam pravděpodobně bude nula. Ani 25, ani 30 mld., ani 40 mld. A otázka zpoplatnění naší dálniční a silniční sítě úzce souvisí s budoucím financováním jak údržby, oprav, tak rozvoje. A máme dvě možnosti: buď nebudeme dělat nic nebo to budeme odsouvat a podotýkám, my všichni, teď to neberte jako kritiku vlády. A pak se to bude řešit šokově a skokově a bude to velmi nepříjemné. Anebo společně budeme hledat řešení,které by postupně něco řešilo, k čemuž se přikláníme my, občanští demokraté. A jsme připraveni se na takovém řešení podílet například na půdě hospodářského výboru. Protože jak už jsem říkal, mýtný systém, když ho vysoutěžíme, a já věřím, že ano, bude 10 možná 12 let, to znamená, to jsou tři, možná čtyři funkční období, že těžko přesně trefíte s příchodem nové vlády zrovna uzavření tendru. Takže to není otázka jednoho volebního období ani dvou, není otázka jedné vlády nebo dvou, je to otázka zodpovědných politických stran, které by se k tomu problému měly takhle připravit.

Slýchávám námitku, že přece funguje řídící výbor. Tak já za sebe říkám, že řídící je ve slově jenom podle názvu. Tato skupina lidí, bez urážky, slouží k tomu, abychom řekli: My jsme to tam předložili, oni to vzali na vědomí a materiál buď změnila koaliční rada, na což má plné právo, chci říct, abyste neřekli, že to kritizuji. Je to normální, že klíčový materiál politického charakteru nakonec schvalují špičky politických stran. To tak bylo, to tak je, to tak bude. Pak ale to není to, že hledáme nějaké řešení na 10, 12 let v nějaké široké politické shodě. To si nestěžuji, to jenom konstatuji fakt.

Já bych doporučoval přenést tu debatu z půdy Ministerstva dopravy a jeho řídícího výboru na půdu Poslanecké sněmovny. Mohli bychom zřídit nějakou komisi, nemyslím vyšetřovací, myslím pracovní, do které bychom mohli přizvat externí odborníky. Ono jich v té České republice zas není tolik. Nejsou stovky odborníků, ze kterých bychom složitě vybírali, kdo by nám s tím radil. Potom by mohla každá frakce či poslanecký klub poslat jednoho člověka, abychom společně hledali, co musíme změnit legislativně na tom, aby od 1. ledna 2017 mohla být uzavřena nějaká smlouva s někým. Protože říkám opakovaně: ta soužež, mluvím o té velké soutěži, má být technologická, neutrální a férová. Takže nemůže být pro Kapsch, ale nemůže být ani proti Kapschi. Pokud někdo takhle uvažuje a vidí za debatou o způsobu řešení konkrétní firmy, tak uvažuje špatně a používá staré české přísloví "Podle sebe soudím tebe". A není to jednoduché. V tom se určitě shodneme všichni, kdo se v tom pohybujeme. A když pan ministr říká, že to řeší, já mu věřím. Jenom si myslím, že zrovna tým lidí, které si vybral, jak v tom Cendisu nebo toho člověka, který o mýtu nic nevěděl a vede tým, že to prostě nebylo šťastné.

Já ta usnesení nebudu navrhovat, protože o nich nebudeme hlasovat. Kdybyste čirou náhodou schválili program, tak už se přihlásím s krátkým vystoupením, kde ta usnesení mám. První část usnesení by vyzvala pana premiéra, aby zavedl v zásadě krizové řízení tohoto projektu, pokud ho nazveme Mýto 2017. A druhá, abychom společně zřídili nějakou komisi složenou z odborníků a zástupců politických stran, která by hledala řešení nového mýtného systému. Možná i tu otázku od 1. ledna 2017 a zamyslela se nad financováním dopravní infrastruktury po roce 2022.

Ať tady bude kdokoliv, umím si představit ty debaty z jara roku 2023. Málo jste čerpali! Hodně jsme čerpali. Mohli jste čerpat víc! Dělali jsme, co jsme mohli. Ale minulá a předminulá vláda to podcenily, špatně to připravily a byl to já nevím, kdo všechno. Ale to nikam nevede. To nepřivede ani korunu v tom roce 2023 do rozpočtu pro dopravní infrastrukturu.

Samozřejmě můžeme říct a zvolit nejjednodušší řešení, že tam vždycky dosype státní rozpočet. Ale to není realistická představa. Kdo z vás někdy vážně četl státní rozpočet - a můžeme se přít, jestli má být schodek 70 letos nebo 40, jak jsme navrhovali my - tak prostě výpadek 25 miliard není nic, co by šlo vyřešit z roku na rok. Tak k tomu jsme chtěli vyzvat.

Pevně věřím, že pan ministr ani pan premiér to nebrali jako zbytečnou kritiku vlády, když jsme zanalyzovali to, že za dva roky přes snahu dvou ministrů dopravy jsme nepokročili ani o krok. Ukázal jsem na konkrétních datech vládních materiálů, že ty termíny a harmonogramy, které si sami schvalují a podle mých informací velmi často to byl návrh Ministerstva dopravy, který prošel vládou, ne, že to vláda změnila a zkrátila. Takže jsme se bohužel nikam nepohli. A skutečně, proto jsme tu schůzi svolali, vidíme významná právní rizika, že možná se podepíše nějaká smlouva od 1. ledna, ale bude v souladu s právem? Jaký argument použijeme na JŘBU ve světle těchto dat a těchto harmonogramů? Není to tak jednoduché. Proto říkám, že se máme společně zamyslet možná nad kreativním, možná nad neobvyklým, ale s největší pravděpodobností legislativním řešením. Protože si myslím, že exkutivně se to úplně vyřešit nedá a že tam ta rizika jsou příliš vysoká.

A když jsem mluvil o 25, 30, 35 miliardách na rozvoj, nebo spíš údržbu při tomto čísle, dopravní infrastruktury, tak když si řekneme číslo zhruba 10 mld. výběru, dejme tomu 20 % z toho jde pryč, ale osm mld. čistého příjmu, to je taky velmi zásadní číslo, se kterým se rozpočet kterékoli vlády v kterýkoli rok nevyrovná ze dne na den. Že 31. prosince vám ještě přiběhne 800 mil. za měsíc a 31. ledna následujícího roku vám už nepřiběhne.

Takže bez těch usnesení berte jako nabídku z naší strany, že jsme připraveni se na tom podílet, ale ne ve formátu stávajícího řídícího výboru. Protože tam za prvé, i kdybychom chtěli hlasovat, jako že já osobně nechci, protože jsem říkal v červenci, pan ministr podle mého názoru nevybral šťastnou cestu a já k tomu nechci svítit, protože nepovažuji tu cestu za šťastnou a dneska se ukazuje při změně postoje Ministerstva dopravy, že to byla bohužel pravda. Ale v případě, že to bude na půdě Poslanecké sněmovny, pod gescí hospodářského výboru, že to nebude silové hlasování, že prostě logicky tady má koalice víc poslanců a opozice méně. A pokud takhle postavíme nějakou odbornou komisi k řešení mýtného, že se tam dá hlasovat. A opozice může prohrát to hlasování, tak nehledáme výsledek, hledáme jenom prostředek, abychom řekli: My jsme jednali, nedohodli jsme se, někdo rozhodnout musel. To je pravda. My nabízíme, že jsme připraveni se na té práci podílet.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců zprava.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR 2017

18:00 VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR 2017

Od páteční 14. hodiny jsme rozhodovali o novém složení Poslanecké sněmovny ČR, v níž usednou dvě sto…