Stanjura (ODS): Tak malicherný nejsem, abych si hrál se stenozáznamem

19. 5. 2017 16:23

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny dne 19. 5. 2017 k bodu Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou

Stanjura (ODS): Tak malicherný nejsem, abych si hrál se stenozáznamem
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Předseda poslaneckého klubu ODS a dřívější ministr dopravy Zbyněk Stanjura

Děkuji za slovo. Já jsem trošku překvapený. Pan předseda hospodářského výboru většinou nebývá tak malicherný, aby citoval ze stenozáznamu a dělal z kolegy hlupáka. Já to vím úplně přesně. Já jsem hned poté v té větě řekl: vím, že jste mluvil o novele DPH. Tak nevím, proč mě mlátíte po hlavě, když já jsem to v tom svém vystoupení řekl a přiznal jsem to. To je celé. Ale kvůli tomu jsem se samozřejmě nepřihlásil, tak malicherný nejsem, abych si hrál se stenozáznamem.

Mě trochu zaujalo u pana předsedy hospodářského výboru ta slepá důvěra. Já po vás nechci slova, mluvím za občanské demokraty, že někoho odvoláte den poté, co nastoupíte. Ale tak vám dám dva konkrétní dotazy, na které budu chtít odpovědi, až budete tím ministrem. Dneska ne, protože nemyslím si, že to je důstojné. Sněmovna má kontrolovat vládu a ministry a ne jednotlivé členy Sněmovny. To si myslím, že je úplně jiný případ. První dotaz. V klidu si projděte celý záznam jednání rozpočtového výboru o korunových dluhopisech a soustřeďte se prosím ne na mediální vyjádření, ale na vyjádření pana generálního ředitele Finanční správy na rozpočtovém výboru, kdy na naše dotazy a podněty, zda bude kontrolovat korunové dluhopisy, odpovídá zcela jednoznačně, že neví jak, nemá nástroj. Několikrát. Určitě k tomu stenozáznamu je zvukový záznam, předpokládám. Včera jsem viděl tedy mediální vystoupení šéfa Finanční správy, kdy říkal: kontrolujeme všech 1 500 nebo kolik říkal emitentů. Teď za to číslo se omlouvám, asi není přesné. To je rozdíl dva měsíce a před dvěma měsíci nevěděli jak a neměli žádné nástroje. Říkal: poraďte mi, řekněte mi jak, já to možná udělám. Někteří členové rozpočtového výboru se mu snažili poradit.

Já ne, já jsem jenom kladl dotazy. To je velký rozpor.

Druhou věc, o kterou bych vás požádal, pokud budete jmenován ministrem financí, pusťte si záznam tiskové konference, na které stávající ministr financí Andrej Babiš říká, že Finanční správa se chová nelidsky a v rozporu se zdravým selským rozumem. Byla to tisková konference k promíjení pokut za administrativní pochybení a podotýkám administrativní pochybení při podávání kontrolních hlášení, zejména těch prvních.

Podle zpráv z mého volebního kraje bohužel musím potvrdit to, že podnikatelé mi to popíšou celé, dají mi i doklady, ale nechtějí, aby se o tom říkalo, aby byli identifikováni na mikrofonu, že se bojí Finanční správy. To není zdravý stav.

Když jsem tady kritizoval konkrétní případ, který jste zmínil, já jsem věděl, že to bylo v jiném období, než byl pan ministr Babiš. Taky já jsem o panu ministrovi Babišovi vůbec nemluvil, tak nevím, proč ho hájíte. Přece na tom, že stát zlikvidoval tuto firmu, není úplně důležité, kdo v té době byl ministrem financí. Buď se bavíme o tom, že stát špatně postupoval, pochybil. Pokud se na tom shodujeme, a já vím, že to bylo v prosinci 2013 a vím, že vláda nastoupila v lednu 2014. Právě na tom vám chci ukázat, že to není politický útok na konkrétního politika, ale vážný problém.

Já jsem po tom svém úterním vystoupení, v úterý jsme o tom myslím debatovali, ve středu obdržel ve večerních hodinách mail člověka z takto postižené firmy, kde to reálně probíhá v těchto měsících. Nebudu říkat ani kraj, ani firmu, protože od něj nemám svolení, ale zjednodušeně. Z ničeho nic zajišťovací příkaz, ten samý den odvolání, ten samý den zamítnutí odvolání. Do dneška se nic nestalo, je to zhruba osm měsíců, všichni zaměstnanci byli propuštěni. Další konkrétní případ. Nevím podrobnosti. Jenom si říkám, že... Já jsem o tom mluvil, že jedním z podnětů by mělo být, aby například to zajištění prostředků bylo omezeno nějakou rozumnou dobou. Dneska to je na neomezenou dobu. Někdy to je rychleji. Podotýkám, že to není velká firma. Já mám jenom jeden údaj. Z toho jednoho údaje bych si tipl, že to je buď mikropodnik nebo malý podnik. Ale samozřejmě jsem si toto neprohlížel. Takže ten problém je velmi závažný.

Ten druhý dotaz, k tomu se vrátím, pro pana poslance Pilného, až bude ve funkci. Jak implementuje mediální sdělení? A stál tam Andrej Babiš, jeho náměstkyně, stál tam pan generální ředitel Finanční správy a říkali: promineme dvě pokuty za rok 2016 a jednu pokutu za rok 2017. Už je to několik měsíců. Aspoň v našem kraji se nestalo nic kromě toho, že ti podnikatelé zaplatili další tisíc korun, protože museli znova podat žádost o oddlužení. Už je to opět několik týdnů. Tak se tady bavme o tom, že si někdo dělá PR. Normální by bylo, když už se to na tiskovce oznámí, aby se to vyřešilo v rámci jednotek dnů nebo jednotek týdnů. Myslím, že to bylo zkraje března ta tisková konference, nedíval jsem se dneska. A to je přece velký problém.

Pokud tady mluvil pan poslanec Plíšek o tom, že Finanční správa nerespektuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a navržené usnesení, aspoň já jsem ho viděl, ono určitě bude načteno, není mé, říká, že vyzýváme premiéra, aby zajistil, aby Finanční správa respektovala rozhodnutí nezávislých soudů. Co je na tom špatně, pane předsedo hospodářského výboru, prostřednictvím pana místopředsedy? To není žádný politický útok na nikoho. To není výzva, aby tento či příští ministr někoho odvolal. Mně to přijde neuvěřitelné. Tak já bych vás poprosil až budete (nesrozumitelné), abyste prověřil, zda to tvrzení je pravdivé a abyste nás informoval. Já nevím, jestli je pravdivé, že Finanční správa nerespektovala, ale zaznělo to tady, i konkrétní případ. Myslím, že není nic jednoduššího než říct ano, je to pravda nebo ne, není to pravda. A pokud to není pravda, tam musíme někoho nebo vy musíte někoho volat k odpovědnosti. Já neříkám k jaké. Já nevím kdy, kdo a jak a zda je to pravda. Ale to jsou konkrétní věci, které se dají vyřešit v řádu hodin. Kdyby stávající pan ministr financí ještě fungoval, já jsem ho tady neviděl tento týden. Někde jsem napsal, proč by vlastně chodil do Poslanecké sněmovny. A někdo mi odpověděl, no třeba proto, že jste poslanec. To je docela dobrý důvod chodit do Poslanecké sněmovny, když jste poslanec, aspoň pro většinu z nás. Pro některé ne. To už ji mohl řídit on. Od té středy jsme dneska mohli mít odpověď jak v tom konkrétním případě, zda respektovala nebo nerespektovala Finanční správa rozhodnutí soudu. Ne podání daňového subjektu nebo nějaký názor opozice. A to jsou vážné věci.

Když jsem vystupoval v tu středu, tak jsem reagoval na to vaše: Gratuluji Finanční správě, pouze 1,44 (nesrozumitelné), ale bylo to přes 1,1 něco, procenta si pamatuji, došlo k pochybení. A já jsem kladl otázku, že i kdyby to byla jedna jediná firma, tak je to špatně a hledejme opatření, aby se to nestávalo. A pokud se ukáže, že to byl postup neprofesionální, tak přece v každém normálním zaměstnání, i v tom, jak jste říkal, jak jste podnikal, jak jste řídil zaměstnance, tak když někdo závažným způsobem chyboval, tak jste to určitě nějak řešil. Určitě ne vždycky vyhazovem z práce, ale nějak jste to řešil. Ale dneska jsme v situaci, že podnikatelé se bojí ozvat proti Finanční správě, protože se bojí mstivého přístupu. Nám je upíráno právo kritizovat, že ohrožujeme nezávislosti. A já jsem dneska říkal v nějakém rozhovoru s vaším stranickým kolegou, že to nezpochybňuje nikdo. Já volám po nestrannosti. Nezávislost a závislost znamená, že přijímá pokyny od někoho. Nestranný je, že ve výkonu svých pravomocí postupuje nestranně. Já tu nestrannost nevidím, to není tak důležité. Ale nevidí to malí a střední podnikatelé. A to není jenom Finanční správa. Když malý nebo střední podnikatel zaplatí, já vím, že je to špatně, je to porušení zákona, zaplatí o tři, čtyři, pět dnů později pojištění, tak mu určitě přijde ten výměr, penále, že to je velmi jednoduché, to dělá software. Pokud dlužíte velké částky, tak s vámi začne stát vyjednávat. Když dlužíte malé částky, tak s vámi nikdo nevyjednává. Já bych očekával, když toho času je skutečně málo a zjistil jsem, že se vládní strany bojí dřívějšího termínu voleb, tak zkuste aspoň připravit a prosadit a klidně v devadesátce a my jsme připraveni na tu debatu o tom, že ty sankce budou například podle velikosti firmy. Když půjde o velkou firmu, sankce a kontrolní hlášení 30 tisíc je nic. Pro malého podnikatele, já vím, že někomu to připadá úsměvné, to může být likvidační. Není to spravedlivé. Říkám opakovaně, když se to dozvím, mluvím o případech, kdy nedošlo ke krácení daní, jenom například k tomu administrativnímu pochybení. To si myslím, že je věc, na které bychom se mohli rychle domluvit, to není žádná zásadní změna. Protože to je mnohem lepší, než mít tiskovou konferenci a říkat, a teď už to budeme odpouštět. Tomu rozumím. To je za období, kdy už se to stalo. Ale pro budoucnost bychom mohli zmírnit nebo změnit ta pravidla. A známe prostě obraty těch firem a podobně. Nebo třeba podle té klasické definice, kterou máme už v českém právním řádu mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik. To je například procentuální sankce. Anebo když tam budou částky, tak podle toho.

Takzvané protikorupční opatření, že nemůže být uložena pokuta do. Ale pak se ukázala ta nejvyšší, (nesrozumitelné) tak jak já jsem tady citoval ten příklad. Já jsem pak ty materiály poskytl i panu premiérovi, který mi v řádném termínu odpověděl. Tam vlastně není prostor. I samotná Finanční správa napsala, je to pravda, co píše ten subjekt, řádně platil daně, nikdy problém nebyl, ale neshledali jsme žádné speciální důvody, proč bychom tu odpouštěli 30 tisíc.

Teď už speciální důvod máme, tisková konference ministra, náměstkyně a ředitele Finanční správy. A já to vítám, nekritizuji. Jenom od těch slov, od té tiskovky bych poprosil, pokud budete v té funkci, abyste zařídil, aby to fungovalo. Aby to odpuštění se (nesrozumitelné) velmi rychle. A abychom pak dostali i zprávu třeba jako členové rozpočtového výboru, ne po konkrétně (nesrozumitelné) subjektech a říct: Za formální pochybení v kontrolním hlášení, například že do 5 dnů se nepodalo opravné kontrolní hlášení, jsme udělili celkem, teď si vymyslím, tisíc pokut v celkové výši 12 milionů korun, z toho 850 podnikatelů požádalo a všem jsme vyhověli. Anebo jsme vyhověli 90 procentům, že to jsou ti, kteří nikdy daňový problém neměli. Těm recidivistům, když to řeknu takhle, kteří už nějaký daňový problém měli, těm jsme nevyhověli. A pak budu vědět, že ta líbivá slova z tiskové konference jsou v realitě a myslím, že budeme spokojeni všichni, že ochráníme ty poctivé, na ty ostatní ten přísný přístup státu v tom případě je oprávněný. To je všechno. Ale velmi se vám divím, sám jste říkal, že se musíte s tím resortem seznámit, já tomu rozumím. Současně chci jasně říct obecný princip, obecný přístup ODS, že ministr je především politik. 

A má se posuzovat, zda politicky zvládne ten rozhovor. A má se to posuzovat pokud možno až po nějakém období a ne dopředu. Takže ministrem zdravotnictví nemá být nejlepší lékař, nebo nemusí. Může, ale nemusí. Není to ten předpoklad a ministrem zemědělství nemusí být největší zemědělec, a tak dále. Ale měl by to být politik, který politicky zodpovídá za to, co se v tom resortu děje.

Vy jste tu odpovědnost připraven přijmout, tak zkusme i v tom krátkém čase udělat malé věci, které by mohly skutečně těm malým a drobným pomoci a které by mohly zvýšit důvěru malých a drobných podnikatelů ve finanční správu. Aby se nebáli, aby řekli vám, mně, kterémukoliv členu Sněmovny - vidím tento problém, klidně o tom mluvte veřejně, použijte to v debatě. A ne - máte pravdu prosím vás, potvrzuji vám to, ale bohužel, buďte tak laskav, ale neuvádějte naše IČO, jméno, a podobně, protože se obáváme následných kroků finanční správy. O to bychom měli usilovat všichni. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Trombik: Afroevropané míří v EU do výrobního procesu

22:06 Trombik: Afroevropané míří v EU do výrobního procesu

Zamyšlení nad posledními proimigračními návrhy, které nám Brusel přichystal