Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

mobilní tarify

Dobrý den,přicházíme s myšlenkou pro zavedení jiných měřítek úspěšnosti státu. Je to stát, ve kterém se budeme těšit z kvality svobodného života a v němž budou rádi žít i naši potomci. Stát, ve kterém střední třída není decimována, ale má naopak maximální prostor k rozvinutí svých ekonomických, společenských a kulturních ak

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Není matematika přeceňována?

Dobrý den.Není matematika podceňovaná?Matematika je univerzální dovedností, která zdaleka nespočívá jen v zacházení s čísly. Strukturuje a buduje myšlení, trénuje abstraktní myšlení a logické uvažování. Trénuje mozek více než cokoliv jiného. Je také důležitou součástí finanční gramotnosti (zde by našla uplatnění např. Vámi uvedená,

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

K vašemu návrhu

Dobrý den.Volno pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost tak, jak je navrženo, představuje mimořádný časově omezený institut. Důvodem pro jeho využití musí být vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost, popř. jejich kombinace, které pedagogický pracovník sám navrhne, a sdělí, jak bude následně prokázáno jejich splnění. V případě, že se ta

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

help

Dobrý den. Nemám informaci o tom, že by čeští humanitní pracovníci přicházeli v zahraničí o život. Humanitární pomoc je každým rokem financována jak ze státního rozpočtu tak z ostatních zdrojů (z EU, OSN, darů atp.).K druhé části Vašeho dotazu mohu uvést jen to, že ten, kdo se nechová dle zákonů dané země, by měl být také dle zákonů této

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

help

Kolik českých humanitních pracovníků přichází kvůli pomoci v zahraničí o život? A jak se jim v jejich ,,poslání“ snaží p...

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Seznam nesvobody

Seznam nesvobody má být upozorněním pro všechny občany, které ze zákonů, dle našeho názrou, omezují jejich svobody (ať už se jedná o EET, cenzuru internetu, zásahy do domovní svobody atp.). Přicházíme s ním nyní, protože nárůst zákonů a podzákonných norem, kterých se problematika týká, se v poslední době dramaticky rozrostl. Seznam nesvobody je dis

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Výuka ve škole

Dobrý den.Patrně máte na mysli průřezové téma "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech", které má v žácích podporovat globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním a je zařazeno do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Rozhodně se tedy nejedná o ko

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
SuperFooterAdvertCode