Jan Veleba

  • SPO
  • Chrudim
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,82. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Dotaz

5. 1. 2017 20:43:46 - MachJ

80% HDP tvoří zahraniční firmy

Vaše odpověď byla velmi obecná o nesmyslná. Zřejmě nevíte, jak se HDP počítá - jsou to investice státu, investice podnikatelské sféry, útraty obyvatel a saldo zahraničního obchodu (přebytek se přičítá, záporný výsledek odečítá). Chcete tedy tvrdit, že investice zahraničních majitelů firem tvoří 80% z této sumy? Nejen prakticky, ale i teoreticky je to nesmysl. Vymyslete si něco pravděpodobnějšího nebo se omluvte, že nevíte, co je to HDP. Děkuji.

Odpověď

11. 1. 2017 19:35:56 - Jan Veleba

Milý pane Machu, domácí produkt lze vypočítat třemi způsoby. Každá metoda představuje jiný pohled na totéž. Existují různé varianty produktu (viz níže), které započítávají různá hlediska.

Výrobková metoda

HDP = Produkce minus Mezispotřeba plus Daně z produktů minus Dotace na produkty

Výdajová metoda

Protože výdaj za zboží odpovídá ceně tohoto zboží (tzn. součtu přidaných hodnot), lze produkt měřit jako součet výdajů – agregátní výdaje. Do tohoto součtu započítáváme pouze finální výrobky, tzn. takové, které již nejsou vstupem další výroby (nebudou v přidané hodnotě jiného zboží).

Agregátní výdaje = spotřeba + hrubé investice + veřejné výdaje + čistý vývoz

Důchodová metoda

Jelikož každý výdaj v ekonomice je něčím důchodem (příjmem), můžeme produkt vyjádřit jako součet důchodů (nepočítáme-li daně).
HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu - Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu.

Takže si nemusím nic vymýšlet, to nedělám a nemám důvod se omlouvat