Leo Luzar

  • KSČM
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,7. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
11. 5. 2016 23:19:45

Referendum.

Referendum.

Referendum, Ostrava, KSČM, volební program

Latinské slovo referendus znamená v překladu věc, o níž má být podána zpráva, je všeobecně chápáno a právně řešeno jako všelidové hlasování. Na rozdíl od voleb by nemělo být o osobách, ale věcech. V České republice upravuje referendum zákon č. 118/2010 Sb. o krajském referendu a č. 22/2004 Sb. o místním referendu. Vyvolání všelidového hlasování není ovšem snadná záležitost.

K vyhlášení referenda musí být předloženo větší množství podpisů oprávněných voličů, například ve městě od 20 000 do 200 000 obyvatel se jedná o  10% podpisů občanů. 

Volební program KSČM se soustřeďuje zejména na: Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů. Tyto programové téze naplňují členové KSČM na všech úrovních politiky jako základní a neměnné podmínky své práce pro občany. Proto i v případě snad velkého referenda na území Ostrava-Jih kde bydlí více než 100 000 obyvatel, ho vzali komunisté v zastupitelstvu velmi vážně a jednomyslně podpořili jeho konání.

Téma proběhlého referenda o slučování škol je aktuální a určitě bolestivý problém většiny samospráv. Při stále klesající populaci dětí je snaha o udržení efektívního fungování nenaplněných školských zařízení nadlidský úkol. V konkrétním případě slučování škol Mitušova 8 a 16 stojících vedle sebe s následným zánikem jedné z nich, vyvolalo velmi razantní a tvrdý odpor většiny učitelů a rodičů rušené školy. Je možno polemizovat s jejich argumenty, ale i jejich názory jsou zcela na místě a je na samosprávě, aby se s nimi uměla vypořádat. Zde spatřuji hlavní problém, který inicioval následný nesmiřitelný dialog, který byl i chytře zneužít určitou skupinou vyřizující si účty s vedením radnice. Proto zvolený postup vysvětlující kroky, které vedly k návrhu na sloučení škol považuji za špatný. Sebelépe argumentačně připravený vedoucí odboru školství nemůže nahradit váhu osobního a zodpovědného přístupu samosprávy, která rozhoduje. Přenos této diskuse na zastupitelstvo již jen znamenal další eskalaci problému. Je to určitě poučení pro zodpovědné volené orgány, že co zanedbáte při přípravě, sebelépe řízená diskuse na zastupitelstvu nevyřeší.

Osobně jsem se s členy rodiny s volebním  právem zúčastnil referenda a odpověděl na zadané otázky. Považuji za občanskou povinnost vyjádřit svůj postoj k problému, který má referendum řešit. Proto mne velmi mrzí, že mí spoluobčané rezignují na své občanské právo. Často jsem slyšel  názor "Stejně to nic nevyřeší, tak co" je to ale pouze alibi, které zavádí společnost do slepé uličky. Z jedné strany si občané stěžují na nemožnost politiku ovlivňovat jinak než jednou za čtyři roky u voleb na druhé straně nejsou ochotni udělat si chvilku času a ujít pár desítek metrů do volební místnosti k využití možnosti říci svůj konkrétní názor. Namítnete, že i neúčast je vyjádřením názoru! Ano je, ale pouze hovoří o lhostejnosti, která ve svém důsledku umožnila politický nihlismus posledních 26 let. Politici bez obav z veřejného mínění vyjádřovaného právě třeba referendem se čím dál tím více izolují od voličů a začínají hájit pouze své názory a zájmy. Potom jediná brzda bránící zneužívání funkcí je jasný a dlouhodobý volební program postavený na potřebách občanů a ověřený dlouhodobým reálným působením politické strany. Zde mohu s čistým svědomím nabídnout občanům program KSČM, který je dlouhodobě ověřen skutky a neposkvrněn tunelováním ekonomiky ani ideí.

V referendu na Ostravě Jih, které bylo pod velkou mediální a propagační masáži "Proti aroganci moci". Financované podnikatelem s nemovitostmi a neůspěšným kandidátem Lev21, řešícím si  osobní spory s vedením radnice. Tato kampaň  přivedla k urnám z 86394 oprávněných voličů pouze 3083 z nich. Je tedy zcela iluzorní dosažení 35% účasti potřebné k platnosti referenda. Stálo kolem 3 milionů korun a vlastně se nic nedělo. Byla to možnost říci svůj názor a jsem hluboce zklamán. Nutí mě to i k zamyšlení jak dělat komunální politiku dál a jak probudit u spoluobčanů zájem o věci veřejné. Jedno poučení ale toto referendum přineslo. Je to varování pro všechny starosty a rady obcí, aby trvaly na co nejširší a podrobné přípravě všech kroků, které jsou nevratné a které ovlivňují život v obci na dlouhé roky. A školství je určitě obor, jehož výsledky můžeme hodnotit až za mnoho let.

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout