PhDr. Zdeněk Soukup

  • ANO 2011
  • Karlovarský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
22. 8. 2017 6:31:22

Novela, která spadne pod stůl

Novela, která spadne pod stůl

Poslední události v Barceloně a na mnoha dalších místech Evropy dotvrzují, jaký vliv mají na radikalizaci fanatiků islámští imámové, respektive kazatelé jiných obskurních církví.

Už jsou to dva roky, kdy jsem do systému Poslanecké sněmovny PČR vložil novelu Zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Ta reaguje na rizika vymývání mozků a radikalizace. Vztahuje se na všechny církve a náboženské spolky, mimo křesťanských a judaistických:

V § 6 o registrovaných církvích a náboženských společnostech, v bodu 6, zařadit odstavec b) ve znění /další bod přečíslovat/:

Duchovní a kazatelé církví a náboženských společností ze zahraničí jsou povinni před kazatelskou činností, misijní činností i před jinými formami veřejného vystupování a propagace svých myšlenek, absolvovat poučení o právním, kulturním a zvykovém prostředí ČR. Po tomto poučení jsou povinni podepsat čestné prohlášení, že nebudou vyvíjet na území ČR činnost v rozporu s těmito normami. Poučení, včetně čestného prohlášení, absolvují duchovní a kazatelé ze zahraničí na Ministerstvu kultury ČR.

V § 14 zařadit odst. 8 ve znění:

Ministerstvo kultury provádí poučení kazatelů, misionářů a dalších osob ze zahraničí, které chtějí v modlitebnách i jiných prostorách veřejně vystupovat. Poučení zahrnuje seznámení s právním, kulturním a zvykovém prostředí ČR. Součástí poučení je čestné prohlášení jeho absolventa.

V § 22 zařadit odst. 5 ve znění:

Ministerstvo kultury zahájí správní řízení o zrušení registrace církvi anebo náboženské společnosti, která umožní kazatelskou, misijní, anebo jinou veřejnou činnost osobě ze zahraničí, která poruší daná pravidla, respektive neabsolvuje na Ministerstvu kultury ČR poučení o právním, kulturním a zvykovém prostředí v ČR a nepodepsala příslušné čestné prohlášení.

V § 27, odst. 4, v bodech:

  1. za slova … fyzických a právnických osob doplnit „se sídlem v ČR“

  2. za slova dary a dědictví doplnit „fyzických a právnických osob z ČR“

Zrušit odstavec 8

Důvodová zpráva: Zkušenosti ze západní a severní Evropy ukazují, že je nutné účinně čelit radikalizaci evropských islámských obcí. K té přispívají hlavně duchovní ze zemí ortodoxního – vahhábitského anebo salafistického islámu. Některé státy, jako například Dánsko, anebo Rakousko, přijímají legislativní opatření k účinnější státní kontrole radikálních kazatelů ze zahraničí. Doporučujeme podobné řešení i pro ČR. I Česká republika má už s působením takových kazatelů své zkušenosti. V roce 2005 například jistý Samer Shehadeh za Saúdské Arábie v několika přednáškách v pražských islámských modlitebnách veřejně schvaloval sebevražedné atentáty Palestinců na izraelské děti.

10. a 11. února 2013 měl islámský kazatel z Velké Británie Haitham al Haddad v pražských modlitebnách, například v Blatenské ulici v Praze 9, tři přednášky o údajné nutnosti zavést v ČR vedle českého i islámský justiční systém. Za jeho krátkého působení v Praze vznikla tak zvaná Islámské komise pro rodinu. Ta měla mít pro české muslimy rozhodující pravomoci v oblasti rodinného práva, to znamená při uzavírání sňatků, v rozvodových řízeních … Podle Haddada „muslimové neuznávají české zákony“. Ve Velké Británii, kde působí nastálo, funguje již více než 85 civilních šaríatských soudů, přidružených k tamním mešitám.

Výše jmenované příklady jsou zdokumentovány.

Novela řeší i další problém – zatím nekontrolovaný příliv peněz z bohatých muslimských zemí do islámských obcí v Evropě. Podle Think–tanku Gatestone Institut islám pomocí přílivu peněz potichu mění společnost v mnoha zemích. V Německu chtěla Saúdská Arábie financovat výstavbu 200 mešit. Katar štědře sponzoruje univerzitu v Oxfordu, kde učí radikální islamista Tariq Ramadan, vnuk zakladatele Muslimského bratrstva. Malé království chce rovněž investovat 65 milionů dolarů na výstavbu pařížského předměstí.

A za třetí – chceme předejít nepříjemnému překvapení, že by současná anebo jiná vláda nepostupovala standardní procedurou pro přiznání zvláštních práv pro církve a náboženské společnosti. Pokládáme za systémové opatření odebrat Ministerstvu kultury, respektive vládě ČR, ustanovení o mimořádném přiznání zvláštních práv.

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout