Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

  • ČSSD
  • Praha 4
  • senátorka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. odpověděl na dotaz

Kolik činí Vaše odměny a z jakého zdroje jsou vypláceny?

Pokud jde o mé osobní příjmy, jako ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR jsem samozřejmě pobírala mzdu, stejně jako ostatní zaměstnanci. Tato informace je dlouhodobě veřejně známá, včetně výše mých příjmů, kterou pravidelně v červnu či červenci zveřejňují sdělovací prostředky. Každý občan se také může obrátit na Mandátový a imunitn

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. odpověděl na dotaz

kauza léčby kmenovými buňkami

Svůj postoj ke kauze rozpoutané reportáží České televize jsem nijak nezměnila. Platí mé vyjádření, na které odkazuji v odpovědích na předchozí dotazy (bylo zveřejněno na mých webových stránkách i v mém <a href="http://www.pa

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. odpověděl na dotaz

Rezignace

Překvapuje mne, že mne vyzýváte k rezignaci, i když sám připouštíte, že kauza nemá s mou prací v Senátu nic společného a nemusí být pravdivá. Jak jsem již uvedla v jedné z odpovědí na předchozí dotazy, není slučitelné s fungující zastupitelskou demok

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. odpověděl na dotaz

Dobrý den paní profesorko,

Děkuji Vám za Vaše slova, milé přání i za Vaši důvěru v upřímnost mých motivů. Vaše zpráva je pro mne uprostřed záplavy zkratkovitých reakcí vítaným povzbuzením. Vážím si toho, že jste si zachovala odstup a vlastní názor. Prosím přečtěte si moje odpovědi předchozím pisatelům.

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. odpověděl na dotaz

Paní senátorko,

S ohledem na intenzitu mediální kampaně, kterou zahájila reportáž České televize, by to nebylo nijak překvapivé, ale nevím o tom, že by se ode mne FN Motol distancovala. To, že se FN Motol snaží hájit své jméno je správné, ale já nejsem její zaměstnanec. Byli to lékaři právě z této nemocnice, kteří pacientům experimentální léčbu poskyt

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. odpověděl na dotaz

Dotaz na senátorku za ČSSD

Jaké mám pocity? Musím přiznat, že pro mne není snadné odpovídat na takto útočné otázky či spíše urážky. Snažím se ale pochopit, že se mnoho lidí nechalo ovlivnit velmi jednostrannými a zkreslenými informacemi, které zveřejnila Česká televize ve spolupráci s&

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. odpověděl na dotaz

kauza

Vývoj léčivých přípravků a moderních terapií je nesmírně časově i finančně náročný. Jedním z důvodů je vysoká míra právní a administrativní regulace s tím spojená. Je samozřejmě zcela nezbytné, aby byla zajištěna co nejvyšší míra ochrany pacientů před neověřenými metodami léčby. Na druhou stranu, každý další požadavek, který je nutné s

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. odpověděl na dotaz

vaše obvinění

Jak jsem uvedla ve svém vyjádření zveřejněném na mých webových stránkách i v mém <a href="http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Prof-MUDr-Eva-Sykova-DrSc-13064/clanek/Nevidim-zadny-duvod-k-tomu-abych-se-vzdala-senatorskeho-manda

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
SuperFooterAdvertCode