Vincent Pribula

  • ANO 2011
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
31. 5. 2017 9:25:17

Prolhaný Brusel nemá co řešit? Poskoci! Podívejme se na ně!

Prolhaný Brusel nemá co řešit? Poskoci! Podívejme se na ně!

Evropská výměna všech vlád je nutnost k přežití rodiny!


Evropská genderově vyvážená společnost vedená do skvělých zítřků ne muži a ne ženami,těhotnými lidmi, bezpohlavní mládeží, homosexuální lobi různých trans mutantů mající nárok být, čím být chtějí. Ve dne ne muž a v noci ne žena, toužící po všeobjímající lásce a rovnosti.Výčet všech dekadentních úchylností od  trans genderových  záchodků, po ukradnuté právo skutečné rodiny není nutné psát. Manifest rovností tu byl vždy a vždy skončil katastrofou.Stejně skončí všechny příkazy a zákony ve jménu humanity, zdraví protože berou drze svobodu, dusí ekonomiku a vytváří generační chudobu.

Všechny vlády evropských států, které řízenou genderovou rovností páchají likvidaci přirozené a osvědčené rodiny musí být bez ohledu na tvrdost odvolány a zbaveny funkcí. Jak může postižený jedinec, který nemá vlastní rodinu, nikdy nebude mít děti, nechce děti z heterosexuálního přirozeného svazku muže a ženy, někoho zastupovat, ve jménu rodiny jednat a chápat výchovu dětí?

Téměř všichni vedoucí činitelé, umělci, vysocí církevní pohlaváři skrytě podporují likvidaci rodiny.Rodina je poslední překážka, jak celou společnost přeformátovat a zdebilizovat  každodenní propagandou rovnosti.

Všichni jsme stejní!!!! Zní z tlampačů homosexuálních pochodů hrdosti za nechutné účasti vysokých vládních papalášů, akademiků a profesorů.Emoční sílu lásky ne mužů a ne žen podají média dojemným záběrem snad půjčených dětí nesoucích na ramenou v průvodu.

Mám právo to odmítnout a morálně odsoudit, mám právo nesouhlasit a bránit skutečný řád věcí.Nikdo nemůže být dehonestován a trestán, kdo odmítá tyto zvrácené genderové experimenty.Naše ministerstvo školství nese plnou odpovědnost za debilizaci a morální prznění dětí a mládeže ve jménu těch správných názorů.

Do každé školky i školy, do všech škol středních i vysokých musíme dát výchovné poradce, multikulturní policii a pro neposlušné kantory nutné protipředsudkové kurzy včetně inkluze.Ideální pro stav transformace na dokonalou genderově vyváženou společnost je co největší počet vysoce vzdělaných jedinců stejné orientace, tedy ne mužů a ne žen a nárokový příděl dětí.Krůček po krůčku si lidé zvyknou. Co bylo včera morálně nemožné, dnes je stavěno do normality.


Podívejte se na obrázky ne mužů a ne žen, zavolejte své děti a zeptejte se, co cítí? Nejdříve uvidíte v dětské tváři zmatek, poté tápající pohled s otázkou na rodiče, co to je? Po pochopení následuje přirozený smích celé rodiny a tím osvěta končí. Pozor! Co je v rodině jasné už neplatí ve škole.LGBT komunita sahá na děti právě ve školách.

Proč?

Protože genderově sobě rovní jedinci s posvěcením státu, dokonale převychovají děti skutečným rodičům a vráží mezi rodinu dělící názorový klín a tím zajistí rozpad poslední společenské jistoty.