ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Dotaz

12. 5. 2011 14:54:38 - jiroh

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

Na území vašeho kraje je mnoho cyklostezek, to je skvělé. Jak je to s náklady na údržbu a opravy, ty nese také kraj nebo je to rozděleno mezi jednotlivé obce?

Odpověď

18. 5. 2011 10:57:01 - kraj Plzeňský
Budování, údržbu a opravy cyklotras si vesměs financují obce ze svých prostředků za pomoci financí z EU či dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Do roku 2010 bylo možno zažádat o finanční podporu na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) do Programu stabilizace a obnovy venkova. Nově byl letos Plzeňským krajem vyhlášen program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2011“, který administruje Oddělení cestovního ruchu KÚPK. Zájemci mohli zažádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, údržbu a značení cyklostezek a cyklotras a také na projektovou dokumentaci. Samozřejmě, že Plzeňský kraj podporuje i konkrétní projekty, u kterých je partnerem, mimořádnými dotacemi.