Úder na cizince: Drábek je žene z dělnických profesí, Okamura ještě přitvrdí

10. 2. 2012 7:02

Pro cizince ze zemí mimo Evropskou unii nastávají i v Česku tvrdé časy. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž vydalo všem krajským pobočkám úřadů práce nové pokyny v jejich zaměstnávání. V rámci nich nebudou úřady až na výjimky vydávat povolení k zaměstnání cizince na místo, na které není třeba mít středoškolské vzdělání. Návrh cizineckého zákona, který připravují poslanec Gazdík (TOP 09) a podnikatel Okamura, znepříjemní život cizím státním příslušníkům ještě více.

Úder na cizince: Drábek je žene z dělnických profesí, Okamura ještě přitvrdí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09

Co přesně nové pokyny úřady ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) pro oblast vydávání povolení k zaměstnávání "mimounijních" cizinců zahrnují?

„Nevydávat nová povolení k zaměstnání na volná pracovní místa, u nichž zaměstnavatelé požadují nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. O udělení výjimky může ve výjimečných případech rozhodnout ředitel Odboru koncepcí trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí na základě podrobně odůvodněné písemné žádosti ředitele místně příslušné krajské pobočky úřadu práce. Platit to začne od 1. července 2012,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Viktorie Plívová.

Pracovní povolení obnovovat každého půl roku

Další změnou, která cizince asi příliš nepotěší, je ta, že povolení k zaměstnání, které již bylo vydáno, se bude prodlužovat pouze v případě, že není ono pracovní místo možné nově obsadit evidovaným uchazečem o zaměstnání. Proto se budou tato povolení udělovat  maximálně na dobu šesti měsíců.

„Třetí změnou, která se bude cizinců týkat, bude to, že úřady budou vyžadovat u ověřeného dokladu odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání, který je povinnou přílohou žádosti o vydání povolení k zaměstnání, také jeho nostrifikaci,“ doplnila další změny Plívová. (Nostrifikace znamená uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání na všech úrovních také domácími úřady. Pozn. red.)

Nebude se také prodlužovat doba platnosti povolení k zaměstnání vydaných cizincům, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatelů na základě dohod uzavřených před nabytím účinnosti zákona č. 367/2011 Sb. Tím se mění dosud platný zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Krajské pobočky Úřadu práce ČR budou proto o těchto opatřeních informovat  zaměstnavatele, kteří zaměstnance-cizince zaměstnávají.

A může být ještě hůř...  Česko (zřejmě) přitvrdí

A podle všeho nemusí jít o poslední úpravy v dosud poměrně benevolentním přístupu k cizincům u nás. Například vloni zpracoval návrh nového cizineckého zákona Petr Gazdík (TOP 09 a STAN) spolu s Tomiem Okamurou (v současné době hodně propíraným možným kandidátem na hlavu státu).

Podle informací ParlamentníchListů.cz však bude novela zmiňovaného zákona nejdřív zařazena do legislativního procesu v druhé části tohoto roku. "Je třeba celý ten proces sladit, proto jsme jednali o návrhu změn v cizineckém zákonu na ministerstvu vnitra. Nyní ho má na stole Ministerstvo práce a sociálních věcí. To, jaké změny nyní tedy ministerstvo představilo, nemá s novelou cizineckého zákona, tak jak jsme ji navrhli, zatím nic společného. Přesto je zřejmé, že se bude muset co nejrychleji řešit jako zásadní problém získávání trvalého pobytu cizinců. Oni tu pět let fungují, mnozí se mohou živit trestnou činností, organizovaným zločinem, prostitucí a stejně po pěti letech trvalý pobyt u nás mohou získat. A s tím i nárok třeba na sociální dávky... V tomto ohledu se prostě pravidla musí nastavit jinak," reagoval pro redakci Petr Gazdík.

A Tomio Okamura mu již v minulosti dal za pravdu. "Je problémem, že většina cizinců, která v Česku žije, tu pracuje minimálně zčásti na černo. Přínos těchto cizinců pro ČR je tedy nejen malý, ale v mnohých ohledech záporný," popsal ParlamentnímListům.cz jeden z negativních jevů Tomio Okamura.

A uvedl možné návrhy řešení s připomínkou, že se vztahuje pouze na ekonomickou migraci. Humanitární a politické případy by dále řešil azylový zákon, který stojí zcela jinde než navrhovaná novela zákona cizineckého.

"Měl by se zavést režim fungující v zemích s vysokým podílem pracujících cizinců - tedy jako je například Kuvajt, Spojené arabské emiráty. Tyto země jsou maximálně otevřené a vstřícné pro každého práceschopného cizince. Ovšem na druhou stranu si přísně hlídají, aby země a její dědictví zůstalo pod kontrolou původních obyvatel. Pobyt cizinců tam proto funguje na principu: máš-li tu práci, pracuj, nemáš-li, vrať se," řekl dále Okamura pro ParlamentníListy.cz.

Dlouhodobý pobyt : Platíš, cizinče, u nás nějaké daně? Pak ano

Dalším důležitým bodem, kterému se v návrhu novely Okamura s Petrem Gazdíkem věnují, je udělování dlouhodobého pobytu.

"Naší zemi by prospělo udělovat cizincům v zásadě pouze dlouhodobé pobyty. Ty se dávají na rok a dosud se po pěti letech většinou automaticky přeměňují na trvalý pobyt. To však není dobře a mělo by se to pozměnit," varuje Okamura. Podle něj by se dlouhodobé pobyty měly udělovat pouze v případě, že je tu dotyčný cizinec zaměstnaný či podniká a prokazatelně také platí daně do státního systému.

"Dlouhodobý pobyt by se obnovoval každý rok, flexibilně by se posuzovalo, zda cizince skutečně v naší zemi potřebujeme. Především by se tak činilo na základě prokázání oficiálního příjmu - tedy daňového přiznání dosahujícího určité výše. Ta by byla odvozena od průměrné mzdy v uplynulém roce. Konkrétní výše je ještě věcí diskuze, avšak podstatným faktorem je plusový přínos pro stát. Já v pracovní verzi spolu s Petrem Gazdíkem navrhujeme k diskusi příjem ve výši alespoň dvou třetin průměrné měsíční mzdy v zemi," uvedl další konkrétní citáty z návrhů Okamura.

Konec pracovního poměru nebo živnosti? Konec pobytu v Česku...

Pro cizince by tak mohla v nejbližší budoucnosti začít platit i další, ne právě asi vítaná novinka. Tou by bylo automatické ukončení povolení k dlouhodobému pobytu při ukončení živnosti a zaměstnání, za jehož účelem bylo vydáno. To se dnes neděje. Pobyt by byl ukončen také cizincům, kteří by přestali odvádět stanovenou výši daně.

Pokud projde návrh novely cizineckého zákona, znamenalo by to ovšem i další zásadní změny.

Dítě dvou cizinců nezíská zcela automaticky dlouhodobý pobyt, ani občanství

Například při žádost dítěte či rodinných příslušníků cizince o povolení k pobytu, který má dlouhodobý pobyt v ČR, nebude k tomuto nijak přihlíženo a bude se vše posuzovat jako každá jiná nová žádost.

"Vnímejme, že cizinec k nám přijel vydělat peníze, se kterými potom odjede domů. Práce nesmí být záminka pro trvalé přistěhovalectví. Obdobou je český montér v USA nebo Bahrajnu. Také mu nikdo nedá dlouhodobý pobyt, ani jeho rodině," prozradil ze svých ideí dále Okamura ParlamentnímListům.cz.

Dodal, že pochopitelně by však neměl být problém pro rodinu vyřídit turistický pobyt a průběžně ho prodlužovat. "Z humánního pohledu pak není problém - rodinu si může každý přivézt, ale bez jakýchkoli nároků k českému státu," myslí si Tomio Okamura.

Vzroste-li nezaměstnanost, jeď domů, cizinče

Původní návrh novely cizineckého zákona také pamatoval na situaci, kdy by v zemi překročila nezaměstnanost určitou mez.

"V případě, že hranice nezaměstnanosti v Česku překročí určitou hranici, stát již nebude za žádných okolností dlouhodobé pobyty prodlužovat a ukončí cizincům pobyt. Výjimku by tvořily pouze prokazatelně u nás nedostatkové odborné a specializované profese," pokračuje ve výčtu plánovaných změn v cizinecké politice Okamura.

Pamatováno by přitom bylo dokonce i na děti narozené cizincům na území České republiky (jsou-li oba rodiče cizinci, kteří mají dlouhodobý pobyt). Ani ty by neměly nárok na státní občanství či trvalý pobyt - pouze na dlouhodobý pobyt. A ten by byl ukončen podle toho, pokud by rodiče překročili status.

"Dlouhodobý pobyt by skončil cizincům také, pokud by spáchali jakýkoli trestný čin či závažnější přestupek," vysvětlil své vize, na kterých se shoduje i s Petrem Gazdíkem, Okamura.

Trvalý pobyt? Výjimečně, a za peníze, nikoli automaticky

Podle něj zcela zvláštní kapitolu v novele cizineckého zákona musí zaujmout i udělování trvalého pobytu cizincům. To, že cizinec nyní získává právo požádat o něj po pěti letech dlouhodobého pobytu, a často ho také získává, by se mělo výrazně zpřísnit.

"Udělovat by se měl pouze výjimečně - například majiteli prosperující firmy, která má sídlo na území ČR. A k tomu po zaplacení velmi vysokého správního poplatku. Tento poplatek v řádu minimálně kolem milionu korun by byla náhrada za absenci podílu na budování veřejných statků, na kterém se po tisíciletí podíleli původní obyvatelé a jejich předci. Tedy naši i vaši dědové a babičky. Podmínkou by byla i řádná zkouška z češtiny. I když už toto sice platí, víme, jak často jsou školy zkorumpované a zkoušky udělují za peníze, bez skutečných znalostí," varuje před nedůsledností Okamura.

Trvalý pobyt díky sňatku? To by mělo skončit

Stejné podmínky pak bude muset splnit i cizinec po sňatku s občanem ČR. To znamená, že ani po sňatku by neměl mít nikdo automatický nárok na trvalý pobyt.

"Udělovat by se mělo pouze ve skutečně mimořádných případech, které je potřeba individuálně posoudit. Žádost by mohla být podána nejdříve po deseti letech, podmínkou by bylo prokázání nadprůměrného oficiálního příjmu minimálně posledních pět let. Tito žadatelé by se museli prokázat perfektní znalostí češtiny na úrovni střední školy. Státní občanství by pak mohlo být udělováno výjimečným osobnostem, které jsou přínosem samy o sobě. To by byli například lidé - jako jsou nositelé Nobelovy ceny, vědci, spisovatelé, umělci, zlatí olympijští medailisté," popsal představu Tomio Okamura.

Mají tu trvalý pobyt? Ať zpětně prokážou své příjmy

Asi nejkontroverznější částí navrhovaného zákona je to, že by stávající držitelé trvalých pobytů museli doložit, že jejich oficiální příjem je od platnosti zákona na stanoveném minimu.

"Pakliže tomu tak nebude, došlo by ke zrušení trvalého pobytu. Zde jsme si však vědomi toho, že je nutné získat právní stanovisko, o které by bylo možné se opřít. Zajímavé by bylo prověřit příjmy trvale zde žijícíh cizinců zpětně. To by mělo být snadno dohledatelné na finančních úřadech," pokračoval dále během loňského léta v představování vizí změny v zákoně Okamura. Jak dodal, moc dobře si je vědomý toho, že pokud by zákon v této podobě prošel, byl by k cizincům dost tvrdý. Přesto by to pokládal za správné.

"Je přece nutné mluvit o problémech otevřeně, být politicky nekorektní a řešit je, dokud to jde. Pokud se budeme tvářit, že tu nejsou a mluvit o nich jen někde šeptem v ústraní, bude stále víc v lidech bublat nenávist, zloba a jevy jako je xenofobie či rasismus se rozrostou do velikosti, kterou bude velmi těžké zvládat. Vidíme to v jiných evropských zemích a měli bychom tomu předcházet. I proto, že jsem sám byl kvůli svým asijským rysům terčem xenofobních i rasistických ataků, se domnívám, že moc dobře vím, jak je toto riziko vážné a nesmí se podcenit. Proto o něm mluvím a snažím se situace pojmenovávat tak, jaké jsou. I proto jsem inicioval vznik nového cizineckého zákona. I když tuším, že tím proti sobě můžu popudit různé cizinecké mafie a třeba si budu muset pořídit i ochranku. Je však nezbytné problémům s cizinci a imigranty předejít," uzavřel pro ParlamentníListy.cz Okamura.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Alena Hechtová

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ANO, ČSSD, KSČM... Co mlčíte, chlapci? Ve Sněmovně jsme se včera dozvěděli zajímavé věci

7:02 ANO, ČSSD, KSČM... Co mlčíte, chlapci? Ve Sněmovně jsme se včera dozvěděli zajímavé věci

Tragédie a smutek, tak hodnotí podle médií nováčci první schůzi Poslanecké sněmovny po říjnových vol…