Babišova senátní kandidátka má závažný problém. Zřejmě si vymyslela svou lékařskou praxi

24. 9. 2014 17:21

EXKLUZIVNĚ Sexuoložka, psycholožka, odbornice na partnerské vztahy, též psycholožka pro onkologicky nemocné či pro předčasně narozené děti. To vše zvládá být jedna jediná osoba. Možná usedne i v Senátu. Jenomže nad vším visí stíny pochybností. A to z mnoha stran...

Babišova senátní kandidátka má závažný problém. Zřejmě si vymyslela svou lékařskou praxi
Foto: laurajanackova.cz
Popisek: doc. Laura Janáčková

„Jestliže chce jít slušný člověk do politiky, tak to nakonec často vzdá kvůli tomu, co všechno se kolem něj bude dít. A to je škoda. Tušila jsem, že to nebude příjemné, ale jsou přece jen věci, které těžko snáším. I když jsem si jistá, že hlavně v oblasti mého vzdělání a zkušeností, je u mne vše natolik v pořádku, že jsem schopná to doložit tak, abych všem lidem mohla zavřít ústa,“ to jsou slova kandidátky do Senátu Laury Janáčkové (ANO), kterými reagovala na prosbu ParlamentníchListů.cz o objasnění nepříjemných otázek, které se kolem ní vyrojily. Týkají se totiž jak její praxe, tak i studií.

Jak Laura Janáčková tvrdí, je možné si k ní přijet vyfotografovat diplomy z Karlovy univerzity a z vídeňské univerzity – tedy z prestižních vysokých škol, na kterých dle svého tvrzení dosáhla všech získaných titulů, které uvádí před i za svým jménem. Tedy Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. Ve středu reagovala v podobném duchu i na svém facebookovém profilu, což podložila ještě fotografií několika diplomů.

Mám stovky pacientů, nevím, proč mi lidé chtějí škodit. Ustojím to, tvrdí Janáčková

Studia na Karlově univerzitě podle svého vyjádření ukončila v roce 1989, poté působila na Lékařské fakultě. „Téměř denně absolvuji přednášky, mám stovky pacientů, vydala jsem u nás v republice první a dosud jedinou onkopsychologickou publikaci. Domnívám se myslím oprávněně, že jsem uznávanou onkopsycholožkou. Nechápu, proč mi však někteří lidé chtějí evidentně škodit,“ uvedla dále pro ParlamentníListy.cz Janáčková.

Jenomže: ačkoli se v rámci předvolebního boje často používají různé zbraně, v tomto případě se i po vznesení dotazů na řadu míst a osobností názory na docentku Janáčkovou vzácně shodují.

Mimo jiné například v tom, že Laura Janáčková nemá atestace z klinické psychologie. To znamená, že může pracovat pouze v klinické praxi (= v léčení jakýchkoliv pacientů) jen z pozice absolventa. Pokud by pracovala ve zdravotnictví, tak musí pracovat pod odborným dohledem, tedy nesmí pracovat samostatně.

I proto založila ústav letos v červenci, který vede Boris Šťastný?

Možná i proto ve svém oficiálním životopise političky na stránkách hnutí ANO uvádí, že je předsedkyní správní rady Ústavu onkologické psychologie. V kontextu a souvislostech s níže uvedenými událostmi je vše ještě podivnější. Tento zmiňovaný ústav, ve kterém opravdu Janáčková figuruje, existuje. Ovšem založen byl letos v červenci (viz: ZDE). Bez zajímavosti není asi ani to, že jeho ředitelem je Boris Štastný, bývalý politik za ODS.

Vraťme se však k Lauře Janáčkové.

Mimo jiné v některých médiích uvedla, že je vedoucím pracovníkem Oddělení somatopsychiky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Hana Jahnová, prezidentka Asociace klinických psychologů ČR, to však popírá. „Informovali jsme se o tom a zjistili jsme od ředitelky nemocnice Dany Juráskové,  že takové oddělení nemocnice vůbec neexistuje. Paní Janáčková jej tedy nemůže vést, byť to tvrdí v médiích,“ řekla ParlamentnímListům.cz Jahnová.

Janáčková ovšem nemůže být ani vedoucím jakéhokoliv oddělení v jakékoli nemocnici. Nesplňuje pro to legislativní požadavek na vzdělání a odbornost. Samozřejmě v případě soukromé praxe je věc poněkud odlišná. I proto je nezpochybnitelným faktem v životopise, že je zakladatelkou a ředitelkou Institutu partnerských vztahů v Praze.

Docentkou skutečně je. Jenomže jako pedagog

Je pravdou, že Janáčková je skutečně docentkou klinické psychologie. Neznalý člověk akademického prostředí netuší, že se jedná o pedagogický titul. Tedy v jejím případě o titul, který ji opravňuje působit na VŠ (vyučovat, psát skripta). Samostatně aplikovat klinickou psychologii v praxi lze pouze tehdy, má-li psycholog atestaci. A ta této kandidátce do Senátu chybí.

Fakt, že má titul docentky klinické psychologie, jí umožňuje mást veřejnost a uvádět o sobě zřejmě ne zcela pravdivé údaje. Například, že 20 let léčí onkologické pacienty.

„Jde o obratnou manipulaci a vytvoření nepravdivé image. To, že byli v tomto případě zneužiti onkologičtí pacienti a obor onkologie jako takový, je o to strašnější. Prostřednictvím lží o tom, že se stará o onkologické pacienty, si paní Janáčková vylepšuje image a razí si tím cestu do Senátu. Přitom celá řada toho, co o sobě v médiích uvádí, je napadnutelná,“ řekl ParlamentnímListům.cz zdroj z odborné veřejnosti, který si přál zůstat v anonymitě. Mimo jiné však zmínil i to, že zmíněná kandidátka do Senátu měla obtíže s prokazováním své praxe, vzdělání i odbornosti na několika místech. Umí však prý s lidmi manipulovat, a tak to vždy dopadlo bez nepříjemností. „Většinou za paní Janáčkovou stál nějaký vlivný muž. Na druhou stranu je pravda, že v případě, kdy poznala, kdo proti ní vystupuje- například při získání docentury – dokázala vyhrožovat, volat z několika telefonů,“ doplnil zdroj, jehož totožnost redakce zná, ale ponechává ho na jeho přání v anonymitě.   

Ani klinický psycholog, ani onkopsycholog?

Pravdou tedy je, že kvůli chybějícím atestacím by se však neměla Laura Janáčková představovat ani jako klinická psycholožka – byť tak vystupuje na veřejnosti – mimo jiné i na veřejných přednáškách před lékaři. Pokud nemá klinickou atestaci, neměla by na veřejnosti vystupovat jako odborník na aplikovanou psychologii.

Háček s otazníkem se vznáší i nad tím, že se Janáčková prezentuje jako onkopsycholog (případně psychoonkolog).

„Takový obor v naší republice vůbec neexistuje,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz lékař, specializující se na onkologické chirurgické zákroky Jan Žaloudík, který je též bývalým děkanem LF MU a od 1. října ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně. Jak zdůraznil, v Česku je pouze kategorie klinický psycholog, a ta se může specializovat na různé obory, samozřejmě včetně onkologie. „Prezentovat se tímto způsobem není úplně v pořádku. Znám několik psychologů, kteří se v onkologickém ústavu pohybují, ale žádný z nich se takto neprezentuje,“ dodal. Jak vyplynulo z dalšího dotazování v tomto brněnském ústavu, Laura Janáčková tam pracovala necelé dva roky, poté – mimo jiné i kvůli nesrovnalostem s její odborností – po vzájemné dohodě došlo k ukončení spolupráce. „Víte, u ní se nesmí věřit všemu, co o sobě říká a jak se prezentuje,“ dodal opět pouze pod příslibem anonymity jeden ze zaměstnanců onkologického ústavu v Brně.  

Psychonkologové jsou. Ale neprezentují se v médiích

Jenomže z médií je známo, že Laura Janáčková skutečně tvrdí, že s onkologickými pacienty pracuje již 20 let. (ZDE.). A možná i díky tomu uvádí, že dobrých psychoonkologů je v Česku možné spočítat na prstech. „To není pravda. Paní Janáčková situaci v psychoonkologii vůbec nezná a tím, co říká, se snaží pouze vybudovat svou image jedinečnosti a důležitosti. Že se o psychoonkologii příliš nepíše, vychází z toho, že v této oblasti není trend zviditelňování se v médiích, tito psychologové se obvykle věnují pacientům, nikoliv své sebeprezentaci v masmédiích,“ zdůvodňuje další z redakcí oslovených lidí pohybujících se v oblasti léčby rakoviny. Jak dodal, je chybou, pokud média propagují osobnost, jejíž odborný kredit je zpochybnitelný. „Vše je pak tendenční, sloužící k propagaci, ovšem nikoli k informování veřejnosti,“ dodal.

Aby toho nebylo však málo, pochybnosti se snášejí i nad tím, jak je tomu ve skutečnosti s tím, že se Laura Janáčková prezentuje jako sexuoložka. Je tak propagována, odborné publikace, které vydala, jsou také z oblasti sexuologie. I na svém facebookovém profilu uvádí, že je psychoonkolog a že se onkologicky nemocným věnuje již 20 let.

Kdy došlo ke změně sexuoložky v psychoonkoložku?

Možná rýpavá, přesto na místě je proto otázka, kdy se ze sexuologa stal psychoonkolog? Proč o své práci v psychoonkologii nikdy nenapsala odbornou publikaci? Pokud se 20 let věnuje práci ve zdravotnictví péčí o onkologické pacienty, pak musí existovat pracovní úvazek v některé konkrétní nemocnici, kde by 20 let pracovala - navíc by musel existovat někdo, kdo její práci garantoval, poněvadž jak bylo uvedeno a vysvětleno výše, kvůli chybějící atestaci bez dozoru pracovat nemůže.

Nesrovnalosti vznikají i při čtení jejího životopisu.. Při běžném hledání prostřednictvím Googlu u ní nelze dohledat, kde získala nabyté tituly, ani jak dlouho žila v zahraničí a jak dlouho v Česku. Podle ústního sdělení kolegů z bývalého pracoviště na LF Brno přišla prý Laura Janáčková do ČR v roce 2004, předtím žila se svým manželem v Rakousku, kde pracovala jako sestra v jeho zubní ordinaci. V ČR by tedy měla být asi deset let, neměla proto logicky čas se dvacet let starat o onkologické pacienty. Po dobu působení v Brně vyučovala Laura Janáčková psychologii pro lékaře na Lékařské fakultě MU, v praxi (tj. ve zdravotnictví) nepůsobila a o žádné pacienty se nestarala. Pokud tvrdí, že se dvacet let starala o onkologické pacienty, pak součty let pokulhávají.

Odborníci poukazují i na další fakt. Laikovi může připadat zajímavé, pokud někdo obsáhne celou řadu oblastí a specializací, ovšem skutečnost je jiná. Laura Janáčková napsala knihu o léčbě bolesti, posléze dlouhou dobu vystupovala a publikovala jako sexuolog a nyní se z ní stal psychoonkolog. Na internetu je dohledatelná též jako odborník na partnerské vztahy. Nutno dodat, že sexuolog je člověk, který se musí prokázat medicínským vzděláním.

Lékař nemůže být odborníkem na vše, je to nedůvěryhodné

„Toto jsou čtyři velká odborná odvětví, která spolu (s výjimkou sexuologie a vztahů) nesouvisejí. Toto je ve vědě i zdravotnictví zcela neobvyklé a nedůvěryhodné. Není možné, aby byl např. lékař odborníkem na chirurgii, vnitřní lékařství nebo např. ORL, a o všech oborech psal knihy. Když k tomu přičteme skutečnost, že ke všemu nemá základní atestaci, působí absurdně, když se takový člověk mediálně prezentuje v takové míŕe a jsou mu věnovány dvoustránky ve velkých celostátních médiích (Zdravotnické noviny, Reflex, novinky.cz). To se často nedaří ani renomovaným lékařům, kteří provádějí komplikované chirurgické zákroky, transplantace,“ poznamenal zdroj ParlamentníchListů.cz.

A zároveň vznesl dotaz, který z výše popsaných skutečnosti vyplývá. K čemu to vše slouží? Zatímco odborná psychologická veřejnost dlouhodobě nerozumí tomu, proč je zrovna Laura Janáčková tímto způsobem propagována, dosud proti ní nikdo veřejně nevystoupil. „Nyní je však jasné, že její mohutná sebeprezentace v médiích sloužila mj. tomu, aby se stala veřejně známou a mohla to aktuálně využít k tomu, aby mohla získat politickou funkci a být zvolena jako senátorka. Je přinejmenším hodné pozornosti, že dlouhou dobu byla LJ sexuoložkou, ale nedlouhou před senátními volbami se z ní stala psychoonkolog. Je to jistě serióznější a pro laickou veřejnou důvěryhodnější, než být odborníkem zajímajícím se o sexuální prožitky žen. Úmysl prokázat nelze, ale časová souhra je to zajímavá,“ uzavírá své vyjádření zmiňovaný zdroj.

Laura Janáčková přitom říká, že v případě, kdy se dostane do Senátu, bude bojovat zejména na zlepšení zdravotnictví. V blížících se říjnových volbách kandiduje v Praze jako nezávislá za hnutí Andreje Babiše. Jako své další priority vyzdvihuje též zřízení funkce zdravotního ombudsmana pro pacienty, pojišťovnou plně hrazené umělé oplodnění pro ženy do 40 let a viagru pro muže s poruchou erekce.

Co o sobě uvádí Laura Janáčková na svém webu?

Celý svůj profesní život pracuji ve zdravotnictví, jako psycholožka pomáhám onkologickým a jinak těžce nemocným a nevyléčitelným pacientům. Abych bolest a lidské utrpení nějak vyvážila, snažím se také pomáhat rodinám s řešením partnerských a rodinných vztahů a jejich sexuálních problémů. Mým životem jsou lidé, jejich osudy, trápení, nemoci a jejich víra a naděje, že jim mohu pomoci. Moje práce je s lidmi mluvit a lidem trpělivě naslouchat. Pak analyzovat, co jsem slyšela, a nakonec učinit rozhodnutí a motivovat člověka, aby sám za sebe šel v životě správnou cestou ve svém nejlepším zájmu.

BIOGRAFIE

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., je docentkou klinické psychologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování. Je zakladatelkou a ředitelkou Institutu partnerských vztahů a zakladatelkou a předsedkyní správní rady Ústavu onkologické psychologie. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je autorkou řady knih.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Alena Hechtová

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Podojili státy Evropy na dávkách, aby nám mohli zakroutit krkem. Příkladů jak hub po dešti. Děsivé shrnutí o muslimských zločincích

12:51 Podojili státy Evropy na dávkách, aby nám mohli zakroutit krkem. Příkladů jak hub po dešti. Děsivé shrnutí o muslimských zločincích

Džihádisté vyzývají k zavedení práva šaría a ovládnutí Evropy, a přitom od nenáviděných režimů čerpa…