Český statistický úřad: Tržby ve službách v roce 2015 rostly o 2,6 %

10. 2. 2016 10:45

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,3 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 1,7 %, bez očištění o 2,2 %. Na růstu se podílela všechna odvětví s výjimkou profesních, vědeckých a technických činností.

Český statistický úřad: Tržby ve službách v roce 2015 rostly o 2,6 %
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Za celý rok 2015 se tržby ve službách zvýšily reálně meziročně o 2,6 %.

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách1) reálně mezičtvrtletně klesly o 0,3 %Tržby po očištění o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 1,7 %, bez očištění o 2,2 % (ve 4. čtvrtletí 2015 bylo o 1 pracovní den více než ve stejném období předchozího roku). Růst vykázala všechna odvětví služeb s výjimkou profesních, vědeckých a technických činností. 
 

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- v dopravě a skladování se tržby zvýšily 0,2 %. Růst byl dosažen díky vývoji objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravy, kde tržby rostly již dvanácté čtvrtletí v řadě (nyní o 2,8 %). Tržby se naopak snížily ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 3,0 %). Pokles zaznamenaly také poštovní a kurýrní činnosti (o 1,5 %), letecká doprava (o 1,0 %) a vodní doprava (o 19,6 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 4,5 %. Tržby vzrostly jak v ubytování (o 4,6 %), tak i ve stravování a pohostinství (o 4,5 %);

- tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 7,1 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhl tzv. filmový a hudební průmysl (o 26,1 %). Již čtvrté čtvrtletí v řadě zaznamenaly dvouciferný nárůst tržeb informační činnosti (nyní o 12,1 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Dvouciferného zvýšení tržeb dosáhly také činnosti v oblasti informačních technologií (o 11,5 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se zvýšily i tvorbě programů a vysílání (o 1,5 %), telekomunikačním činnostem (o 0,8 %) a vydavatelským činnostem (o 0,3 %);

- tržby činností v oblasti nemovitostí se zvýšily o 0,1 %. Tržby realitních kanceláří se zvýšily o 4,7 %, zatímco tržby skupiny pronájmu nemovitostí klesly o 1,4 %;

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti2) se snížily o 0,8 %. Klesly však pouze tržby objemově nejvýznamnější skupiny architektonických a inženýrských služeb (o 7,0 %), ostatní skupiny vykázaly naopak růst. Tržby za činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení se zvýšily o 7,2 % a za ostatní profesní, vědecké a technické činnosti o 6,5 %. Reklama a průzkum trhu i právní a účetnické služby vzrostly shodně o 2,0 %;

- tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) vzrostly o 5,3 %. Stejně jako v předchozím čtvrtletí zaznamenaly nárůst všechny skupiny s  výjimkou cestovních agentur a kanceláří (pokles o 13,6 %). Dvojciferným tempem dále rostly tržby pracovních agentur (o 17,6 %), výrazně vzrostly i tržby administrativních a kancelářských činností (o 9,4 %). Tržby za činnosti související se stavbami a úpravou krajiny se zvedly o 4,9 %, za bezpečnostní a pátrací činnosti o 4,7 % a za činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,7 %.
 

Vývoj v roce 2015

V roce 2015 se tržby ve službách1) reálně meziročně zvýšily o 2,6 %, přičemž na růstu se podílela všechna odvětví služeb. Největší vliv na celkový růst měly informační a komunikační činnosti.
 

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování meziročně stagnovaly. Růst vykázala pouze pozemní a potrubní doprava (o 3,9 %). Po předchozích třech letech růstu klesly tržby ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 4,6 %). Nižší tržby zaznamenaly také poštovní a kurýrní činnosti, kterým tržby klesají již čtvrtým rokem (nyní o 2,4 %). Za celý rok 2015 se rovněž snížila letecká doprava (o 3,6 %) a vodní doprava (o 6,5 %);

- v celé sekci ubytování, stravování a pohostinství se tržby meziročně zvýšily o 5,2 %. K růstu přispěl vývoj jak v ubytování (růst o 7,5 %), tak i ve stravování a pohostinství (růst o 4,1 %). V ubytování se tržby zvyšovaly ve všech měsících roku a ve stravování a pohostinství byl zaznamenán pokles pouze v lednu, ostatní měsíce vykazovaly růst;

- na růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 5,5 % se podílela všechna odvětví s výjimkou tzv. filmového a hudebního průmyslu (pokles o 3,7 %). Růst zaznamenaly informační činnosti (o 12,0 %) a objemově nejvýznamnější činnosti v oblasti informačních technologií (o 8,3 %). Tržby se zvýšily tvorbě programů a vysílání (o 7,4 %), a také vydavatelským činnostem (o 3,0 %). Již třetí rok v řadě vykázaly nárůst telekomunikační činnosti (nyní o 2,6 %);

- tržby činností v oblasti nemovitostí vzrostly o 0,2 %. Objemově výraznější skupina pronájmu a správy nemovitostí poklesla o 0,8 %, tržby realitních kanceláří se naopak zvýšily o 3,4 %;

- v odvětví profesních, vědeckých a technických činností2) se tržby zvýšily o 2,1 %. Vzrostly tržby všech skupin, nejvíce tzv. ostatních profesních, vědeckých a technických činností (o 4,5 %). Reklama a průzkum trhu zaznamenala nárůst o 2,1 %, právní a účetnické činnosti o 1,8 %, architektonické a inženýrské činnosti o 1,7 % a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 1,6 %;

- tržby administrativních a podpůrných činností3) se zvýšily o 5,5 %. Pokles vykázaly pouze cestovní kanceláře a agentury (o 7,9 %), ostatní skupiny vzrostly, nejvíce pracovní agentury (o 19,9 %). Tržby administrativních a kancelářských činností se zvýšily o 6,7 %, tržby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,3 %, tržby činností souvisejících se stavbami a úpravou krajiny o 6,1 % a tržby bezpečnostních a pátracích agentur o 3,8 %.

________________________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

Poznámky:
Data za 4. čtvrtletí 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016. 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz 
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 1. 2016
Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2016
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006). 
(https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2016

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Povodí Moravy: Nejproblematičtější úsek protipovodňové ochrany je dokončený

22:27 Povodí Moravy: Nejproblematičtější úsek protipovodňové ochrany je dokončený

Úpravy koryta řeky, jeho zkapacitnění, ale také nové opěrné zdi a mobilní protipovodňové uzávěry. To…