HK ČR chce zpřístupnit veřejné zakázky podnikům. Navrhla také řešení soutěžení na cenu i víceprací

14. 1. 2016 15:01

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková včera v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny a předevčírem v podvýboru pro podnikatelské prostředí informovali poslance o stanovisku HK ČR k novému zákonu o veřejných zakázkách a požádali je o podporu při uplatnění Hospodářskou komorou zpracovaných pozměňovacích návrhů. Ty HK ČR shrnula do čtyř okruhů.

HK ČR chce zpřístupnit veřejné zakázky podnikům. Navrhla také řešení soutěžení na cenu i víceprací
Foto: Archiv
Popisek: Hospodářská komora - logo

Představitelé Hospodářské komory ČR vystoupí s těmito pozměňovacími návrhy, které zákon zpřesní jak pro zadavatele, tak pro uchazeče o zakázky, a které prostředí zadávání veřejných zakázek zkultivují a zpřehlednění, také dnes v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny PČR a na příštím jednání Výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj.

„V  projednávané úpravě je stále problémem nejen nadměrná volnost zadavatelů, což může vytvářet prostor pro klientelismus a korupci a k zakázkám šitým na míru, ale stále neřeší problematiku víceprací, mimořádně nízké nabídkové ceny nebo otázku kvality plnění zakázky,“ odůvodňuje pozměňovací návrhy HK ČR její prezident Vladimír Dlouhý, který mj. požaduje povinnost rozdělovat velké zakázky, které mají být plněny na území více než jednoho kraje, na jednotlivé části tak, aby se o jednotlivé části zakázky mohli ucházet různí dodavatelé. „Tím chceme zpřístupnit zakázky malým, středním a především mikro podnikům,“ vysvětluje Dlouhý.

V pozměňovacích návrzích HK ČR vycházejících ze zkušeností více než 14 tisíc členů HK ČR a podnikatelské veřejnosti s fungováním současného zákona o veřejných zakázkách HK ČR mimo jiné prosazuje, aby ze soutěžení byl uchazeč o zakázku vyloučen vždy, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, kterou řádně nezdůvodnil. HK ČR chce zároveň rozšířit zákon o nový odstavec, který zadavatelům pomůže identifikovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Velkým současným problémem je ale i kvalita plnění zakázek. Podle HK ČR se při hodnocení nabídek musí zohlednit např. i to, z jakého materiálu je věc vyrobena, jakou má životnost či kolik bude stát údržba. „Současný stav kvality plnění v rámci zakázek v oblasti služeb a stavebních prací je značně neuspokojivý. To přikládáme zejména dosavadnímu cenově orientovanému přístupu zadavatelů,“ vysvětluje Bartoňová Pálková důvod, proč HK ČR navrhuje rozšířit zákaz nabídkové ceny jako jediného kritéria na všechny služby a stavební práce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

HK ČR usiluje o to, aby na zakázky dosáhly i malé a střední podniky

Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek deklaruje podporu malým a středním podnikům, avšak dělení zakázek bude závislé na libovůli zadavatele. V praxi si tak zadavatelé usnadní práci a zakázky dělit nebudou. To chce Hospodářská komora ČR změnit, proto prosazuje povinnost rozdělovat velké zakázky, které mají být plněny na území více než jednoho kraje, na části tak, aby se o jednotlivé části zakázky mohli ucházet různí dodavatelé. HK ČR si od toho slibuje větší zapojení malých, středních a především mikro podniků do soutěžení o zakázky.

Máme za to, že dělení je třeba nastavit jako povinnost. Pokud je zřejmé, že z ekonomického či funkčního hlediska není dělení efektivní, lze veřejnou zakázku zadat jako jeden celek. Důvody pro nerozdělení navrhujeme uvést již v zadávací dokumentaci, aby se dodavatelé z řad malých a středních podniků mohli vůči postupu zadavatele bránit již na začátku zadávacího řízení.

HK ČR chce zamezit podhodnoceným zakázkám a řeší i víceprace

Podle Hospodářské komory ČR je v Poslanecké sněmovně projednávané úpravě zákona problémem nadměrná volnost zadavatelů, což může vytvářet prostor pro klientelismus a korupci. Může vést k zakázkám šitým na míru.

Příkladem je § 48 odst. 4, podle které zadavatel může, ale nemusí, vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Přitom právě nejasnosti ohledně mimořádně nízké nabídkové ceny jsou často předmětem sporů, které musí řešit ÚOHS.

Naším cílem je zabránit předkládání spekulativně podhodnocených nabídek, zejména za situace, kdy jediným hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídky bude cena. Při zachování původní koncepce, tedy pouhé možnosti vyloučení, se rovněž zvyšuje riziko zneužívání možnosti navýšení hodnoty veřejné zakázky postupem dle § 222 zákona (změna smlouvy, která nevyžaduje nové soutěžení – typicky vícepráce).

Pozměňovací návrh Hospodářské komory ČR proto počítá s tím, že by byl uchazeč o zakázku vyloučen vždy, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, kterou nezdůvodnil.

HK ČR prosazuje nový způsob identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny

S tím souvisí i ustanovení § 113, které chce Hospodářská komora ČR rozšířit o nový odstavec, který zadavatelům pomůže identifikovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Pro případ, kdy zadavatel nestanoví kritéria pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny, je nutné v zákoně uvést závazná kvantitativní kritéria posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. V praxi působí nedostatek regulace často problémy zejména ve stavebnictví.

Zadavatelé mají v praxi totiž často obavu, že si vyloučením uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny zkomplikují a prodlouží zadávací řízení zejména z důvodu námitek a obtížného prokazování důvodů pro případné vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Paradoxně pak dochází k situacím, kdy zadavatel akceptuje pro veřejnou zakázku na stavební práce i cenu, která není realistická a za kterou nelze danou zakázku bez ztrát dokončit, přestože je si toho i sám zadavatel vědom. Takové řešení nutně vyústí v problémy s kvalitou a problémy s následným řešením víceprací, kterými dodavatel potřebuje zhojit deficit původní zakázky.

Jedním z motivačních nástrojů je stanovení jasných limitů, při nichž je zadavatel povinen vyžádat si od účastníka zadávacího řízení objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. HK ČR navržené limity navíc jasně indikují, že cena vyhovující daným limitům může být mimořádně nízká, což by mělo usnadnit nastavení vhodné praxe, kdy se zadavatelé nebudou obávat institut mimořádně nízké nabídkové ceny v praxi využívat.

HK ČR prosazuje následující limity:

Pokud zadavatel nevyužije některý z postupů dle odst. 2 písm. a) nebo b), má se za to, že mimořádně nízkou nabídkovou cenou je cena nebo náklady, která je v případě stavebních prací o 30 % a v případě dodávek či služeb o 20 % nižší, než průměrná nabídková cena nebo náklady a o 15 % nižší než cena nebo náklady další nejnižší nabídky, pokud byly předloženy alespoň 3 nabídky.

Nakládání s veřejnými prostředky musí být co nejefektivnější a nejhospodárnější. Soutěžení pouze na cenu to nezaručí.

Není důležitá jen cena, ale i kvalita. Podle HK ČR se při hodnocení nabídek musí zohlednit např. i to, z jakého materiálu je věc vyrobena, jakou má životnost či kolik bude stát údržba. Nabídková cena jako jediné kritérium ekonomické výhodnosti by měla být přípustná výjimečně u výrobků a zadavatelem musí být náležitě odůvodněná.

Současný stav kvality plnění v rámci zakázek v oblasti služeb a stavebních prací je značně neuspokojivý. To přikládáme zejména dosavadnímu cenově orientovanému přístupu zadavatelů. HK ČR proto navrhuje rozšířit zákaz nabídkové ceny jako jediného kritéria na všechny služby a stavební práce. V současnosti je podle HK ČR nutné považovat veškeré služby a stavební práce za odborné činnosti, které vyžadují rovněž hodnocení na základě kvality.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Autodrom přivítá v premiéře běžecké vytrvalce

13:26 Autodrom přivítá v premiéře běžecké vytrvalce

Mostecký autodrom stále více svých činností směřuje také do nemotoristických sportovních i relaxační…