Ministr Havlíček: Novela nově zavádí takzvanou zprostředkovatelskou činnost v energetice

26.01.2021 16:47

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 26. ledna 2021 k návrhu změny zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Ministr Havlíček: Novela nově zavádí takzvanou zprostředkovatelskou činnost v energetice
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, jsem moc rád, že mohu uvést návrh velmi důležitého zákona, kterým se mění energetický zákon. Zákon není úplně jednoduchý. Kdybych ho měl velmi zjednodušeně shrnout do třech bodů, tak první by nepochybně byl a týkal by se Energetického regulačního úřadu, druhý zemního plynu a třetí toho, čemu říkáme energošmejdi. Dovolím si teď krátce představit tyto oblasti.

Anketa

Měl by Milan Hnilička odejít z čela Národní sportovní agentury?

76%
24%
hlasovalo: 5401 lidí

První oblastí je prostřednictvím právě této předkládané normy uvést českou právní úpravu do souladu s legislativou EU, a to v návaznosti na formální upozornění a odůvodněné stanovisko Evropské komise, která České republice vytýká nesprávné provedení směrnic z roku 2009, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem. Tento návrh řeší právě výtky Komise, a to v oblasti nezávislosti Energetického regulačního úřadu, a to zejména pokud jde o tzv. desetileté plány provozovatelů přenosové a přepravní soustavy, dále v oblasti podmínek odvolání člena Rady ERÚ a problematiku opakovaného jmenování člena rady.

Tahle novela řeší výtky k ochraně obchodních citlivých informací, nebo třeba ke složení dozorčího orgánu nezávislého pozorovatele, připraveni jsou ústavy, nebo k mimosoudnímu urovnání sporu, právo USO podat stížnost přímo Energetickému regulačnímu úřadu k přezkumu, rozhodnutí o metodikách, sazbách a tak dále.

Druhým cílem této novely je provést adaptaci našeho právního řádu na přímo účinné nařízení z roku 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Konkrétně se jedná o článek 13 tohoto nařízení a týká se solidarity v krizových situacích, neboť na ostatní části zmíněného nařízení je národní legislativa již adaptována, a to od doby platnosti stejnojmenného nařízení, které bylo zmíněným nařízením nahrazeno. Návrh novely potom přináší legislativní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele energie a reaguje na nekalé praktiky v této oblasti. To je ta třetí oblast, možná jedna z těch nejsledovanějších. Je důležité říct, že novela zavádí zcela nový druh podnikání, takzvanou zprostředkovatelskou činnost v energetice, a to na základě oprávnění, které bude dělat právě Energetický regulační úřad, pokud budou splněny zákonem stanovené podmínky, přičemž ta nejdůležitější je bezúhonnost a spolehlivost, přičemž každý zprostředkovatel bude veden v registru zprostředkovatelů, který ERÚ zveřejní na svých webových stránkách. Novela potom upravuje přestupky včetně příslušných sankcí, kterých se dopustí buď fyzická či právnická osoba v případě právě poskytování této zprostředkovatelské činnosti v energetice, pokud nebude mít platné oprávnění.

Že je tato úprava podmínek zprostředkovatelské činnosti potřebná, bohužel vidíme, vidíme to nyní, když jsme zaznamenali podvody některých zprostředkovatelů, kteří využívají mimo jiné i nouzový stav. Novela jednoznačně posiluje ochranu spotřebitele na trhu s energií, spotřebitel bude mít možnost v případě uzavření smlouvy takzvaným distančním způsobem, nebo mimo obchodní prostory, což byl velmi častý problém, bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy, a to ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny, případně plynu. Stejné právo bude mít spotřebitel i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele, přičemž spotřebitel bude mít rovněž snazší možnost ukončit smlouvu na dobu určitou, u které bylo jinak sjednáno automatické prodloužení závazku. Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou s dobou dodávky přesahující šest a třicet měsíců se uplynutím této doby bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • BPP
  • Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy
  • poslanec

A konečně novela upravuje časové omezení komplikovaných plných mocí, které se fatálním způsobem zneužívaly. Starší lidé s tím mívali problém, myslím tím starší lidé jakožto spotřebitelé, kterými mohou v tuto chvíli spotřebitelé zmocnit obchodníka, nebo zprostředkovatele jednat v jejich zastoupení. Nově jsou plné moci časově limitovány, a to, a to je důležité sdělit, na maximálně šest měsíců od jejich udělení. Zákon tedy tak reaguje na časté nekalé praktiky, kdy právě tyto zmocněné osoby, udělené v dobré víře třeba staršími lidmi, tato zmocnění zneužívaly, používaly je vícekrát bez vědomí zákazníka a používaly je i po několika letech od vydání tohoto zmocnění, kdy zákazník již třeba s využitím toho zmocnění vůbec nepočítal, ani třeba nevěděl, že je i poskytl. Příprava této novely byla velmi intenzívně a detailně konzultována se všemi klíčovými dotčenými orgány státní správy, zejména tedy Energetickým regulačním úřadem, s profesními svazy, asociacemi. Návrh prošel mezirezortem a vláda návrh zákona projednala a schválila v březnu 2020.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že tato novela je prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu zejména s ohledem na nutnost řešit formální upozornění Evropské komise, ale současně, jak už jsem říkal, zamezit nekalým praktikám v energetice. Proto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto zákona jak na dnešním jednání, tak i v rámci následujícího legislativního procesu ve výborech této Sněmovny. Děkuji.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zelení: Spalovat odpady možná ano, ale určitě ne takto

22:45 Zelení: Spalovat odpady možná ano, ale určitě ne takto

Ve Vrátě u Českých Budějovic se chystá jedna z několika spaloven v ČR. Přesněji a krkolomněji řečeno…