Sobotka: Sedm měsíců vlády ČSSD – skládáme účty

15. 9. 2014 19:05

Není možné, aby se předseda vlády uzavřel ve Strakově akademii, obklopil se nepropustnou hradbou úředníků a s lidmi se přestal bavit.

Sobotka: Sedm měsíců vlády ČSSD – skládáme účty
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bohuslav Sobotka

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

Sociální demokracie byla douhých sedm let v opozici, dlouhých sedm let jsme nemohli zásadně ovlivňovat to, co se v naší zemi odehrává. Nyní je sociální demokracie 7 měsíců rozhodující součástí nové vládní koalice. Po sedmi měsících máme nyní velmi dobrou příležitost k tomu, abychom udělali první bilanci a složili tak účet, co se nám již ve vládě podařilo prosadit.

ČSSD nezapomíná na své předvolební sliby, jako to často v minulosti dělaly jiné politické strany. Když přišla naše vláda, důvěra občanů k vládě a v Poslaneckou sněmovnu byla mizivá. Sociální demokracie však postupuje jinak, náš volební program byl racionálně promyšlen a prodiskutován a podařilo se nám, vtělit ho z velké části do koaliční smlouvy. Nyní ho krok po kroku důsledně plníme. Za sedm měsíců jsme dokázali schválit velké množství opatření a řada z nich od 1. 1. 2015 změní naší zemi k lepšímu.

Dáváme vládě sociální rozměr a zaměřili jsme se na skupiny, na  které pravicové vlády nevybíravě útočily. Jsou to rodiny s dětmi, senioři a osoby působící v sociální sféře. Podařilo se nám například vyřešit palčivý problém nedostatečných kapacit v mateřských školách. Jsme první vládou, která připravila program pomoci obcím a městům, které potřebují navýšit kapacity v těchto zařízeních. Ať už se jedná o školy mateřské, nebo základní. Tyto projedkty již od příštího roku bude možné financovat z fondů EU.

Od 1.1. 2015 naše vláda prosadila snížení daní pro pracující rodiny s dětmi a porodné i pro druhé dítě. Druhou skupinou, ke které se chovaly minulé vlády nepřátelsky byli senioři. Pracujícím důchodcům byla sebrána sleva na dani, od prvního ledna bude tato sleva na dani v zákonech zpět. Penze se budou valorizovat důstojným způsobem.

Důležitým závazkem sociální demokracie byla otázka zrušení poplatku ve zdravotnictví. Jistě si vzpomenete na rok 2008, kdy Topolánkova vláda, ministr zdravotnictví Julínek zavedl poplatky ve zdravotnictví. Byla to právě sociální demokracie, která v roce 2008 slíbila, že když přijde do vlády, tak poplatky ve zdravotnictví zruší. Na základě naší stížnosti k Ústavnímu soudu, soud zrušil poplatky v nemocnicích a naše vláda předložila návrh zákona, který již prošel prvním čtením v PSP a který od 1.1. 2015 zruší poplatky jak u lékaře, tak i v lékárně.

Nejde jen o zrušení poplatů, my měníme trend!  Za sedm měsíců naší vlády se nám podařila řada naprosto konkrétních investic do hospodářského růstu a nových pracovních míst. Například investice firmy Nexen v Ústeckém kraji, Hyundai, Mobis v Moravskoslezském kraji a intenzivně jednáme o rozšíření výroby automobilů s firmou Škoda ve východních Čechách.

Neméně důležitým předvolebním tématem je otázka k motivaci pracovat.  Je důležité, aby skončilo pokrytectví, že se dá vyžít z minimální mzdy 8 500,- korun hrubého. Pokud mají lidé z této částky zaplatit nájem, jídlo, dojíždění do práce, školní výdaje pro své děti, žádné peníze jim nezbydou. Politika stagnace minimální mzdy musí skončit. Dnes vláda schválila návrh naší ministryně na zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč.  A každý rok by zvýšení minimální mzdy mělo pokračovat.

Je důležité, aby existoval co největší rozdíl mezi minimální mzdou a příjmem ze sociálních dávek, protože jenom tak se vyplatí pracovat. Lidé, kteří se starají o naše seniory mají plat, který je hluboko pod celostátním průměrem. Pro tyto pracovníky máme 750 000 000 korun na zvýšení platů od 1.1. Také pro policisty, hasiče, učitele je reálná šance, aby se zvýšily platy o 3,5 %.

Během svých návštěv regionů, které podnikám v čase předvolebních cest do senátních a komunálních voleb, mluvím s lidmi o jejich problémech. Není možné, aby se předseda vlády uzavřel ve Strakově akademii, obklopil se nepropustnou hradbou úředníků a s lidmi se přestal bavit. Palčivý problém, na který mne občané upozorňují je bynys se sociálními ubytovnami. V tomto vláda udělala naprosto reálné kroky! Navýšili jsme počet zaměstnanců Úřadů práce o 600, tak aby se tito lidé mohli konečně začít věnovat sociální práci v terénu a mohli tak začít provádět kontroly.

Na cestě v Jihomoravském kraji jsem s ministryní Marksovou zaznamenal výsledky těchto kontrol. Sociální dávky půjdou těm, kteří na ně mají skutečně ze zákona nárok. Není možné, aby "podnikavci" skupovali hotely a měnili je na sociální ubytovny. Není možné, aby pět lidí, kteří bydlí v jedné místnosti, každý z nich pobíral dávky, které jsou ve výši nájmu bytu ve stejné lokalitě. To je systém, který tady zavedla TOP09 a ODS, reforma pana Drábka je systém na kterém nestydatě vydělává řada podnikavců v Česku. V Parlamentu je zákon, který schválila naše vláda a který tento byznys se sociálními ubytovnami zastaví.

Po 12 letech bude mít Česká republika zákon o státní službě! Poslanecká sněmovna ho přijala, dohodli jsme se s opozicí a pozitivní je na něm také to, že se po každých volbách tento zákon nebude měnit. Zákon o státní službě především znamená posílení nestrannosti státní správy a zařadíme se tak mezi civilizované země v Evropě. A především nenabereme zpoždění při čerpání peněz z evropských fondů. Po dvanácti letech je to naše vláda, která zajistí účinnost moderního zákona o státní službě.

Nová česká vláda i díky tvrdé práci sociální demokracie namísto skandálů řeší konkrétní problémy, které pálí naše občany. Namísto demonstrací v ulicích vedeme sociální dialog, nejen se zástupci odborů, ale i s podnikateli. Důležitým úkolem nové vlády je podpora hospodářského růstu, mohlo by se zdát, že prožíváme šťastnější období české ekonomiky, já jsem přesvědčen, že rozpočet, který připravila Rusnokova vláda a změna nálady ve společnosti, kterou přinesla naše vláda má pozitivní vliv na spotřebu domácností, a pozitivně ovlivňuje i náladu podnikatelů.

Vláda nesmí rezignovat na opatření na podporu hospodářského růstu, nemůžeme si dovolit žádné zpoždění v čerpání evropských fondů. Jde o zrychlení veřejných staveb, schválili jsme zákon, který konečně odblokuje výkupy pozemků, nabídneme lidem, kteří vlastní pozemky v trasách silnic a dálnic vyšší prostředky a věřím, že nebudeme muset vyvlastňovat a bude možné zrychlit výstavbu staveb.

Potřebujeme nový zákon o veřejných zakázkách a potřebujeme snížit poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, protože to blokuje celou řadu investic a velké množství pracovních míst. Zákon o státním rozpočtu je téměř u cíle, bude to rozpočet prorůstový a umožní zlepšit sociální situaci seniorům, rodinám s dětmi a dalším skupinám obyvatel. Stabilizuje zdravotnictví, ale zárověň to bude rozpočet, jehož deficit bude přibližně pod 3% HDP. A nezvýší se dluh státního rozpočtu oproti úrovni v roce 2014 a 2013. Zastavujeme tedy nárůst státního dluhu a je potřeba vytvořit podmíky, aby státní dluh nerostl ani v příštích letech.

Naše vláda nesmí opomíjet zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě. Krize na Ukrajině je současně nepochybně největší bezpečnostní krize v Evropě od konce studené války. Naše země je součástí západního světa, jsme členy EU, jsme členy NATO. Jsem ale přesvědčen, že situaci na Ukrajině nelze vidět černobíle. Ukrajina je země, která je zmítána velkými ekonomickými, sociálními i národnostními problémy. Je důležité, aby Evropa postupovala vůči těmto vážným krizím jednotně. Naše vláda musí umožnit, aby se Evropa dokázala na postoji vůči Ukrajině a Rusku sjednotit. Tento jednotný postup musíme uplatňovat jako reakci ke krokům Ruska, které porušuje mezinárodní právo a které narušuje suverenitu Ukrajiny. Politika sociální demokracie, kterou se snažím prosazovat ve vládě, je zabránit vzniku nové železné opony na východě Ukrajiny. Dělení Evropy již v minulosti bylo dost! A musíme citlivě a jasně reflektovat potřebu toho, abychom s Ruskem udrželi politickou komunikaci. Udržme politický dialog! Ve světě je celá řada různých bezpečnostních rizik a bez politického dialogu mezi Evropou a Ruskem, mezi USA a Ruskem nebude možné všechna bezpečnostní rizika v dalších částech světa řešit.

Jsem přesvědčen o tom, že eskalace hospodářských sankcí není řešení. Jen to nepochybně zhorší hospodářskou situaci v Rusku, nebudou mít však vliv na změnu politického chování Ruska vůči Ukrajině. Je potřeba vést politický dialog a volit diplomatické cesty. Opozice nám vyčítá, že hájíme národní zájmy, pravice nám vyčítá, že se nám podařilo změnit poslední podobu sankcí, které jsou nyní ze strany Evropy vůči Rusku uplatňovány. To je ale přece povinnost vlády, hájit sociální a hospodářské zájmy České republiky. Jsme vládou České republiky a v poslední vlně sankcí se nám náš export podařilo uchránit. Vršení sankcí není řešení. Řešením je důsledná politická debata mezi Evropou, Ruskem, Ukrajinou a USA.

Poukažme na jednu věc, na kterou se zapomíná, pravice nám vyčítá, že údajně málo hájíme české bezpečnostní zájmy, musím poukázat na to, jak zdevastovaný rozpočet ministerstva obrany obrany převzala naše vláda. V době, kdy Karel Schwarzenberg byl ministrem zahraničí a Miroslav Kalousek ministr financí se snížil rozpočet obrany našeho státu nejrychlejším tempem v historii. Na prahu velké bezpečnostní krize musíme řešit navýšení obranného rozpočtu. To bychom nemuseli řešit, pokud by Kalousek nezdevastoval výdaje Ministerstva obrany v uplynulých letech.

Jsem velmi rád, že za sedm měsíců si vláda získala důvěru občanů, jsem rád, že řadě lidí jsme přinesli naději na to, že se situace v naší zemi může zlepšovat. Sociální demokraté pracují pro naší zemi a naši zemi měníme k lepšímu! To je naše poslání, náš úkol, ve kterém sociální demokracie nesmí selhat.

V nejbližší budoucnosti nás čeká celá řada úkolů, témat u kterých má vláda obrovský prostor ke své aktivitě. Sociální demokracie se bude v roce 2015 soustředit v rámci koaliční spolupráce na důležitou oblast, jakou je účinný boj proti kriminalitě, tvrdé tažení proti výrocům a dealerům drog, potřebujeme registr přestupků, potřebujeme více policistů v lokalitách, ve kterých se občané necítí bezpečně. Soustředíme s na jasný a intenzivní boj proti daňovým únikům, jsem rád, že máme KOBRU, ale potřebujeme i zákon o původu majetku. Musíme nadále pracovat na tom, aby v naší zemi rostla silná ekonomika a vytvářela se nová pracovní místa. Přesto, že klesla nezaměstnanost, nejsem se stávající situací spokojen, musíme udělat maximum pro to, abychom dokázali mobilizovat občany, kteří jsou dlouhodobě bez práce. Potřebujeme nastartovat nové evropské fondy, zrychlit výstavbu silnic a dálnic.  Byl bych velmi rád, aby v příštím roce stát pomohl krajům s opravou silnic druhé a třetí třídy, finanční prostředy máme, jen je potřeba je dobře naplánovat.

Potřebujeme novou aktivní diplomacii, nové trhy, posílili jsme vztahy s Čínou, ale jsou i další země, na které bychom se měli soustředit. Další důležité téma je podpora českých potravin a kontrola obchodních řetězců. Stát musí lidem garantovat vysokou kvalitu prodávaných potravin, spotřebitel musí mít informaci odkud potraviny pochází a z čeho jsou složeny. Potřebujeme novelu zákona o významné tržní síle, tak aby si řetězce nemohly diktovat podmínky vůči českým zemědělcům.

Další klíčovou oblastí je politika bydlení, chceme aby fond bydlení poskytoval půjčky mladým rodinám na nové bydlení. Zaměříme se na nastartování čerpání evropských dotací pro obce tak, aby budovaly kapacity v oblasti sociálního bydlení. Musíme vytvořit obcím prostor pro to, aby stavěly startovací byty pro mladé rodiny a domy s pečovatelskou službou. Máme vyjednány finanční prostředky v rámci dohody o partnerství, počítáme s částkou 16 000 000 000 korun na sociální bydlení.

25 let naše země nemá zákon o sociálním bydlení, to je další velký dluh, který chce sociální demokracie odstranit.Další ambicí je tvrdý postup proti lichvě a zneužívání exekucí. V naší legislativě je potřeba rozšířit trestání lichvářských praktik, centrální banka musí posílit dohled nad všemi, kteří poskytují půjčky. Neregulované půjčky dostávají řadu lidí do faktické likvidace. Potřebujeme místní příslušnost exekutorů, tak je možné minimalizovat náklady na vymáhání.

Na dalších věcech pracujeme a pevně věřím, že je příští rok dotáhneme do konce. Je to zrušení druhého důchodového pilíře, prosazení zákona o obecném referendu a zákon o neziskových organizacích ve zdravotnictví. Toto jsou další legislativní kroky, které chce sociální demokracie zrealizovat.

Za měsíc nás čekají senátní a komunální volby, pro sociální demokracii jsou to volby klíčové! Sociální demokracie dává současné vládě jasný sociální rozměr, abychom v tomto trendu mohli pokračovat, je potřeba mít silnou pozici v Senátu a na radnicích. Jsem rád, že jsme postavili téměř 1 300 kandidátních listin, sociální demokraté ve více než 300 obcích a městech odváděli ve vedení radnic velký kus práce a plnili program sociální demokracie. Teď je důležité abychom silnou sociální demokracii na radnicích zachovali. Silná sociální demokracie je zárukou toho, že se v naší zemi v příštích letech bude rozvíjet moderní sociální stát.

V Senátu byla sociální demokracie vždy na straně občanů, zejména v těch těžkých chvílích, kdy pravice měla v Poslanecké sněmovně většinu, byla to právě sociální demokracie, která z pozice Senátu uměla říci o pravicových reformách pravdu. Byl to Senát, který se je snažil korigovat a v zájmu občanů je pokaždé odmítl. A nyní po letech je zřejmé, že to nebyla pravicová sněmovna, ale levicový Senát, který měl pravdu.

Rád bych poděkoval dvěma lidem, kteří v Senátu za občany tvrdě bojovali v minulém období a kteří i letos kandidují. Předsedovi Senátu Milanu Štěchovi a Aleně Gajdůškové místopředsedkyni Senátu, určitě si zaslouží aby získali podporu občanů.

Sedm měsíců uteklo velmi rychle, máme za sebou první úspěchy a máme za sebou konkrétní výsledky za které se nemusíme stydět. Většina práce je ale ještě před námi. Pokud máme pokračovat v plnění vládního programu a programu sociální demokracie, musíme uspět v senátních a komunálních volbách. Udělejme prosím všechno pro to, aby sociální demokracie v nadcházejících volbách zvítězila.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: ČSSD

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Nesmíříme se s tím, aby audit zůstal tajný

20:32 Fiala (ODS): Nesmíříme se s tím, aby audit zůstal tajný

Komentář na facebookovém profilu k Andreji Babišovi