Bc. Jiří Škola

  • REAL
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.06.2017 22:13:08

Minimax Eurozóny

Minimax Eurozóny

Esej k vyjádření V. Klause k odchodu z EU

Venca to v 90. letech neměl jednoduché...Vše, co se nepovedlo, se hodilo na vrub Klausových a Havlových nepovedených reforem a privatizací. Po šokové terapii, která následovala Sametovou revoluci, stylem zhasněte, a rozeberte, co můžete, nebyl nikdo, kdo by situaci snad mohl zvládnout. Nefungoval represivní aparát, justice a litera zákona plná děr a přeludů. Přesto je vedle Petr Robejšek, druhý z politických elit, kterého se nebojím nazvat skutečným státníkem. A říkám to, i s vědomím, že mi jádro Klausových odpůrců za toto označení pravděpodobně zaviruje můj software… 
Pro mně vysněná, ale velmi pravděpodobně utopistická sestava vlajkonošů, za kterou bych hrdě a se zvednutou hlavou běžel na steč, je právě tandem těchto úžasných a hrdých myslitelů s omladinovou zálohou pánů Václav Klaus ml. a Petr Mach... Sestava rozumných, ráciem obdařených, jednáním obsahově nekorektních, formálně však velmi slušných a respektujících mužů...A bez nežádoucích extrémicových předsudků...Myslím, že je třeba zase subsidiárními tendencemi vracet moc prostému lidu a Vox populi nezařazovat do svých kalkulací pouze půl roku před volby. 
Občané nejvíce věří ve starosty a zastupitele na malých obcích, strejcům a tetám, kteří své území a své spoluobčany znají z místní jednoty. Horší je to ve větších městech, kde se vztah voliče a představitele rozplývá na údaje ze zpravodajů a klepy z místní nálevny. Na celostátní úrovni je důvěra v politické elity nízká a volební účast EU voleb kolem 18% jasně dává zapravdu, že cetralizace moci je neefektivní. V Bruselu je více než 700 zastupitelů občanů jednotlivých zemí a snad 4000 lobbistických skupin, které lobbují za vše možné, jen ne za kluky a holky z naší školky... 
Kvóty jsou nesmyslné, stejně jako euro, které je časovanou bombou další ekonomické krize...Připomíná mi to jednu z manažerských technik socialistických států, tzv. Obrácený Minimax. Podnik a jejich ředitelé, vědomi si toho, že za výstup a hospodaření je zodpovědný úřad centrálního plánování, vědomě falšoval a zasílal tomuto úřadu zkreslená data. Centrální plánovač kdesi na ústředí Úvksč, neměl ty možnosti pragmaticky nahlížet na skutečné výsledky hospodaření, zda jde o skutečný stav věci. Podnik požadoval od plánovače více vstupů a žadonil snížení výstupů z důvodu již tak překročené maximalizace výstupů. Nešlo o nic víc, než si ulehčit si život v práci, protože pokud je taková firma svěřená v zodpovědnost i financování vnějšího subjektu, a firemní manažer je stále státním pracovníkem, s tarifním platem/mzdou jde o úplnou degradaci motivace, zodpovědnosti a efektivity práce....a proto tedy obrácený minimax....Přesně tyto jevy lze hledat v chování vlád i občanů Řecka, Italie a dalších států, kteří spoléhají na pomoc zvenčí...A Ano, ty poskytnuté vstupy byly posléze z podnikových skladů a kas rozkradeny. Podobně to funguje v rámci kreativních účetnictví příživnických států....A protože jsme národ šikovný a relativně zodpovědný je nutné si uhájit měnu, která si svou sílu udrží právě proto, že nebude ochotna nést zodpovědnost za druhé z důvodů jejich mdlé práce. Máme krásnou měnu, pevnou a tradiční...Máme výborné odborníky v ČNB, kteří dle potřeby mohou intervenovat pomocí úrokových, měnových a dalších nástrojů a optimalizovat tak např. směnné kurzy. Tuto konkurenční výhodu ztratíme v momentě vstupu do Eurozóny... 
Evropu je třeba asanovat, zachovat respekt ke státům, které se zdráhají přijmout něco co je nevýhodné...Uhýbali jsme v době protektorátu i Sovětské okupace...jo, ale to nám mířili pistolí přímo na hlavu... EU je moc fajn projekt, hlavně proto, že se zde neválčí...myšleno ve smyslu skutečné válka vojska proti vojsku. Jenže v tomto projektu rovnocených partnerů si někdo uzurpuje více moci a snaží se dělit na silnou, vladnoucí a slabou, submisivní...a to není dobré. Nehledejte vždy a za vším jen ekonomické výhody. Jsme sice čistými příjemci, ale tu většinu peněz, které dostáváme, do EU sami povinně vkládáme...Jen se české peníze přemalují na evropské a projekty dostanou nálepku...projekt pořízen z EU fondů...ale tak lehké to není...Já řádím ekonomické výhody až za možnost zůstat suverénní a svrchovaný, svobodný a předávat moc do rukou českých zástupců. Ne vždy je to o finančních účtech hm?
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout