Bc. Ladislav Račok

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.02.2020 20:45:00

K O R U P C E

K O R U P C E

Věřím, že lidé naší země nejsou hluší, slepí a bez vlastního názoru

A zem trápená, zkoušená, lidé dřené daněmi, majetek a dobytek jejich jim brán, aby pánům plná břicha skvétala a topíce se v číších plných zapomněli na svoji zem a lid. Tak dobře činí bratři a sestry, jenž prapor cti pozvedli ve jménu této země a jejího lidu. Pak o svůj chléb, džbán vody se rozdělím a svého koně jim dám a s nimi vstoupím pod prapor svobody.


Nepředběhl Mistr Jan Hus dobu?  Úryvek z kázání


Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zem, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.


Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou pro bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají.


Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno.


Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?


A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.


Však poznejte se , vy zloději chudého lidu neboť Bůh i lidé vás vidí.


O korupci toho bylo napsáno hodně, a mnoho se zajisté ještě ukáže, pokud se najde politická a společenská vůle k tomu, aby se korupce veřejně označila, společensky odsoudila a spravedlivě posoudila.

Můžeme se domnívat, že jde o populistický krok pisatele, ale pravda je jiná.

V době hospodářské krize, v době zavádění celospolečenských reforem, nekonečné mediální útoky, které jsou za hranicí pravdy, reálnosti napomáhají spíše destabilizujícím faktorům státního systému. Ti, jenž ztrácí mocenské pozice, nabité implantováním mafiánských systémů do státních struktur a jejich výkonových složek za posledních dvacet let využijí všechny možnosti k tomu, aby tento stav ke vzniku moderní demokratické společnosti zastavili, zpomalili, anebo znemožnili. Kauzy, Promopro, Pandury, Tatry, Gripeny, České lesy, Fond Životního prostředí, Sluneční elektrárny, nákupy předražených léčiv, nákupy předražených zdravotnických technik, pražská elektronická karta a mohl bych vypisovat mnoho dalších, dostat se na jednotlivé kraje a jejich mocenská uskupení, která za dvacet let působení stála tuto zem, tuto společnost jeden a půl biliónů korun.


Celý tento opravdový, skutečný podnikatelský záměr, který nemá ve světě obdoby, kdy byl zcela veřejně a za bílého dne okraden celý národ, kdy toto vše budou muset zaplatit další generace, nahrává všem, kteří upadli na hranici bídy – zejména ekonomická likvidace střední třídy, nahrává to extrémistům jak vnitřním, tak i vnějším – mezi které lze bezpochyby zařadit – Sdružení Sudetských Němců, kteří opět cítí nejednotnost Českého – Slezského – Moravského národa svými nelogickými, neprávními požadavky: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/235937-sudetsti-nemci-chteji-aby-se-klaus-omluvil-za-prikori.html

  

                                        

                                           Prezident Dr. Edvard Beneš v r. 1947

V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naší Československou republiku, tj. dekrety prezidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938 – 39. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „tak zvaní čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka 

a jeho spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost

a potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

                                                                  

                                       Dr. Edvard Beneš, Praha, Květen 1947

           

Co je nejhorší na neotřelých požadavcích Sudetských Němců, je ta skutečnost, že samotná vláda Německé spolkové republiky svým tichým souhlasem k legální činnosti tohoto Sudetského sdružení dává podmínky k takovým názorům, které rozbíjejí vnitřní stabilitu Evropské unie, snahu o vybudování jednotného Evropského domu. Pokud někdo chce jeden společný Evropský dům, tak by především jednotlivé vlády měli zastavit takovou činnost, která tento Evropský dům na straně druhé bourá a likviduje. Pokud tyto snahy Sudetský Němců budou neustále tolerovány, tiše přecházeny, nikdy se v Evropě nezahojí rány, které způsobila druhá Světová válka, nikdy se nezahojí trauma, které vyvolala válka fašistického Německa.

Proto je nutná jednota a pevnost celé společnosti naší země, je nutná pomoc médií, aby jako fénixové svobody, spravedlnosti a ochrany demokracie vystoupily, a všemi prostředky novinářské práce tyto principy chránili. K základním pilířům stability státního útvaru patří dokonale fungující veřejná a státní správa. Činnost všech orgánů státní správy, až po centrální je v zájmu této země, zbavené korupce, tunelářství, bratříčkování a obsazování těmito bratříčky na odborné společenské funkce, které v samotném důsledku výkon státní a veřejné správy oslabují a destruují ve smyslu implantování organizovaného zločinu do těchto pozic. Proto potřebujeme silné, zdravé, dravé, spravedlivé a slušné novináře, moderátory, kameramany, redaktory, zpravodaje, reportéry, aby žili bez bázně a hany, a plnili tak své základní poslání – obhajoba demokratických principů, spravedlnosti a svobody. Tato zem, lidé pak v době jejich nouze a obhajoby, je bude ctít, chránit a bránit jejich svobody profesionální novinářské práce před útoky, které by jejich daných výsad, postavení měli oslabit, bránit nebo umlčovat.

Česká republika je naše, a my si jí vzít nedáme.


Děkuji čtenářům za trpělivost a projevenou přízeň.


 Váš – Ladislav Račok

 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama