Bc. Ladislav Račok

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14. 6. 2019 15:40:00

Nenechte padnout a umřít Šluknovský výběžek

Nenechte padnout a umřít Šluknovský výběžek

Každý přeci ví, že sociální politika, opírající se o poznání sociálních věd a jejího poznání ví, že k udržení daného regionu a jeho infrastruktury a života schopnosti patří mezi základní pilíře dostupnost zdravotní péče.

Každý přeci ví, že sociální politika, opírající se o poznání sociálních věd a jejího poznání ví, že k udržení daného regionu a jeho infrastruktury a života schopnosti patří mezi základní pilíře dostupnost zdravotní péče jak v ambulantních složkách, tak především v lůžkovém zařízení zabezpečující základní odborné složky, na které v rámci rozvoje daného regionu navazuje dostupnost středoškolského vzdělání.

Jak zní, název mého článku: “Nenechte padnout a umřít Šluknovský výběžek“.

Je situace ve Šluknovském výběžku, který mám spadovou oblast okolo 55 000 obyvatel, slovy řečeno padesát pět tisíc obyvatel a v nastupujících měsících od poloviny června do září stoupne počet obyvatel přibližně na sto tisíc obyvatel, je velmi složitá a především celostátně nebezpečná.

Ale vezmeme to po pořádku, všechno má svůj začátek a vývoj.

Začátek a vývoj vypustím zcela záměrně, ne proto, že bych nevěděl, nerozuměl jsem dané problematice anebo že bych nevěděl příčinné faktory, proč je dnes, Lužická nemocnice v Rumburku v ohrožení své působnosti a hrozí jí uzavření.

Hrozí, že spádová oblast padesát pět tisíc obyvatel bude bez zajištění zdravotní péče v lůžkovém zařízení zabezpečující základní obory, pro životaschopnost Šluknovského výběžku. Na toto si musí odpovědět Ústecký kraj a stát jako garant a ochránce Ústavy České republiky, provést nejenom potřebné audity a jejich vyhodnocení, ale učinit taková opatření, aby tento stav již nikdy v budoucnosti nenastal.

Lužická nemocnice a.s., Rumburk však naplňuje z hlediska sociálního rozvoje Šluknovského výběžku i další důležité celospolečenské role, zejména v oblasti infrastruktury Šluknovského výběžku a jeho rozvoje. Je to zajištění dostupnosti středoškolského vzdělání, které je velmi důležité nejenom pro zajištění, obnovu a udržení nelékařských profesí, ale i pro velmi hustou síť sociálních zařízení a domovů důchodců. Je to i udržení věkových kategorií občanů, a tím i udržení a zabránění jeho postupného vymírání. Tím se zachová společenská rovnováha, a mladí lidé zůstanou, zachová se porodnost, obnova obyvatel a tím spojené činnosti v oblasti sociální rozvoje potřeb pro obyvatele.

Význam tedy zachování Lužické nemocnice a.s., Rumburk je tedy v tomto směru pro Ústecký kraj a stát strategickou úlohou číslo jedna, a jakékoliv odkládání přímého zásahu Ústeckého kraje a státu k převzetí do přímého řízení Lužické nemocnice a.s., Rumburk je ohrožením a odepsáním celého Šluknovského výběžku, a to jak z hlediska dostupnosti zdravotní péče, bezpečnosti, kdy do přetížených zdravotnických zařízeních nemocnice Děčín, Ústí nad Labem daného kraje je to ze spodní části Šluknovského výběžku do Děčínské nemocnice bezmála 73 km, a do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je to 103 km. Do nejbližší nemocnice v Libereckém kraji České lípě je to 63 km. To nezohledňuji hornatý terén v podzimních a zimních měsících.

Ale je nutné říci, a po pravdě přiznat, že jednání s krajskými orgány trvající již bezmála dva roky, byla ze strany majitele, kterým je město Rumburk mnohdy vedena nelogicky a koncepčně špatně.

Proto věřím v tomto směru ve velkorysost a nadhled nejenom krajských zastupitelů, radních, náměstků hejtmana a nakonec pana hejtmana samotného, že to co bylo, bylo uděláno špatně v komunikaci a v jednotlivých postojích odpovědných činovníků města Rumburk zahodí.

Že si každý uvědomí strategickou nutnost zachování Lužické nemocnice a.s., Rumburk, a že další odkládání, odsouvání převzetí nemocnice do přímé správy a řízení kraje je smrtícím účinkem jak pro samotnou nemocnici, tak celý Šluknovský výběžek.

Proč?

Protože samotní zaměstnanci v Lužické nemocnici a.s., Rumburk již ztrácejí víru a sílu. Nemocnice je jako živý organismus, napojený na velmi biologicky nezaměnitelný organismus, a to vysoce specializovanou a odbornou lidskou činnost jak ze strany lékařů, středoškolského personálu, ošetřovatelského personálu, tak i ze strany těch základních činnosti jako jsou pomocnice a další personál, aby věděl jak se pohybovat, jak zajišťovat svoje dané úkoly a činnosti. A to vše, než se skloubí, než je zapracujete, vychováte je náročný proces. Proto nemocnici je nutné chápat jako živý organismu, který je zcela odlišný od průmyslové linky. Kterou můžete kdykoliv vypnout a podle potřeby zase zapnout.

Proto je nutné okamžitě a bezprostředně vyslat vzkaz zaměstnancům Lužické nemocnice a.s., Rumburk, aby zachovali věrnost a vydrželi, neodcházeli a nehledali si jiné pracovní uplatnění, a že Ústecký kraj a stát jako garant dle Ústavy České republiky zajisti dostupnost zdravotní péče v základních odborných oborech rychlým, nezbytným a co v nejkratším možném termínu již bez dalších odkladů převzetí Lužické nemocnice a.s., Rumburk do přímého řízení.

Další nebezpečnými vývojovými faktory jsou další.

Z hlediska budoucnosti při uzavření nemocnice v Rumburku nechci ani domyslet. Mnohé jsem již naznačil, postupné odcházení mladých lidí do těch regionů, který jim zajistí potřebné sociální funkce z hlediska infrastruktury: dostupnost vzdělání základního, středoškolského, vyššího a vysokého, společenské uplatnění, dostupnost zdravotní péče pro děti, dospělé jak v ambulantních složkách, tak lůžkových zařízeních zajišťující základní odborné obory.   

Ztráta obnovy obyvatel, a tím postupného vymírání. Vznik sociálně nepřizpůsobivých lokalit, nárůst kriminality, distribuce drog a jejich užívání, vznik mafiánských klanů.

Nakonec věřím, že toto vše mnou uvedené, zůstane jenom na papíře, že k tomu nedojde, a že Šluknovský výběžek nepadne a neumře.


Děkuji čtenářům za trpělivost a podporu.


Bc. Ladislav Račok

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout