Bc. Ladislav Račok

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,04. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.04.2021 11:25:00

Opravdu musíte lít špínu na tento stát za každou cenu

Opravdu musíte lít špínu na tento stát za každou cenu

Ne, nechci lít špínu na tento stát za každou cenu. Je to můj domov, narodil jsem se tady, je to má vlast, je to symbol, pro který trpěli mí rodiče, trpěla celá rodina.


Pro tuto zem, vlast, dal otec to nejcennější, co měl, a nikdy jí nezradil. Přesto byl v 50. letech minulého století prohlášen za vlastizrádce. Maminka musela opustiti práci v nemocnici a byla nasazená jako pomocná dělnice do strojírenského závodu. Dál psát nemusím. Každý pochopí, že to šlo s námi celý život. ¨

Ne, nechci lít špínu na tento stát. Je to má rodná zem, má vlast. Nestydím se za to, že jsem Čech, jsem na to naopak velmi hrdý.Národní tradice a historie jsou pro mne něčím, jako voda a sůl potřebná pro život.

Mám radost z každého úspěchu Čechů – Moravanů – Slezanů, zrovna tak vnímám každou prohru, bolest, strádání.Mým snem je stát moderní demokracie, spravedlivý ve všem a ke všem.Stát, který zajistí své zemi dostupnou vzdělanost, který bude podporovat vědu, pokrok.Stát s kvalitními sociálními jistotami, kvalitní zdravotní péči, zaměstnaností.Stát, který poskytne potřebnou ochranu a bezpečí moderním systém integrovaného záchranného systému, profesionální armádou. Moderní a akce schopnou policii, moderním hasičským záchranným sborem

A tak se vrátím k původnímu. Když jsem zakládal tento blog, kladl jsem si otázku, o čem budu psát, a co budu chtít sdělit svým čtenářům, pokud tedy vůbec nějaké budu mít. Mile mne překvapilo, že i když nejsem žádný zručný pisatel, že dnes je na mém blogu jisté jádro čtenářů, kterým mé články něco sdělují. Mé sdělení je jejich hodnocením karmy. Za to všem mým čtenářům s úctou děkuji. Blog byl po té zablokován, své názory a postoje jsem začal publikovat bez cenzury a blokování na Parlamentních listech. 

Národní tradice a historie, na kterých se utvářela má osobnost, byla od dětství vedena osobnostmi jako B. Němcová, K. Havlíček Borovský, Alois Jirásek. Byly to tradice Chodů, Husitů, byla to filosofie Mistra Jana Husa. Byly to historické postavy – J. Žižka, Kozina a další. Vyrůstal jsem v rodině, kde čest, přátelství, pravda byli zapsány jako posvátná slova.

Raduji se z každého úspěchu Čechů – Moravanů – Slezanů ve vědě, sportu, ekonomice, tak i ve společnosti. Možná to někdy dávám až moc najevo, a moc to vkládám do řádků. Jeto však snaha o probuzení národní hrdosti a vlastenectví.

Poslední dobou vnímám, že principy vlastenectví a národní hrdosti jako by se vytráceli z našeho myšlení, z našich postojů. Přesto, když vidím například sportovce Kanady, V. Británie, USA, na nich je vidět vlastenectví a národní hrdost zcela zjevně.

Moc bych si přál, aby se vztah k rodné zemi, národní uvědomění a vlastenectví více zařazovalo již do mateřských škol a následně do základních, odborných učilišť a středních škol. Aby úcta k národní vlajce a jejím symbolům byla ukotvena v srdcích a myslích každého z nás, kdo žije v této zemi.

Mým snem je stát moderní demokracie, spravedlivá ve všem a ke všem. Pro mne je občanem České republiky každý kdo zde žije, má zde rodinu, pracuje, a to bez rozdílu barvi pleti, náboženského vyznání a vlastního pohledu na svět. Musí však vycházet z tradic našich předků, naší historie, našich společenských norem, našich tradičních náboženství, z našich zákonů.

Proto si kladu otázku, jak je možné, že jsme přišli o textilní průmysl, spotřební průmysl, zemědělství a cukrovárenský průmysl, strojírenský průmysl, těžký hutní průmysl, potravinářský průmysl, sklářský průmysl, zbrojní průmysl.Nemohu se zbavit myšlenky, že zatímco jsme rušili tyto tradiční výrobní systémy z důvodů přerušení vztahů s východem, ostatní západní demokracie tyto trhy okamžitě obsadily. Zatímco my jsme vzaly práci tisícům ženám, mužům, matkám a otcům těchto výrobních celků, nabouraly kooperativní výrobu strojírenských závodů a tím pomohli k jejich likvidaci, vyspělé západní demokracie na této naší velkorysosti řešili své sociální problémy a nezaměstnanost a s velkou ochotou okamžitě převzaly námi opuštěné mezinárodní trhy.

Nejhorší na tomto je však, naše benevolence k šedé ekonomice. Která začala do České republiky nekontrolovaně, a zcela likvidačně pro domácí ekonomiku dovážet textilní výrobky, spotřební elektroniku, tabákové výrobky a mnoho dalšího. Zatímco český živnostník a podnikatel byl mnohdy pranýřován a šikanován finančními a dalšími kontrolními úřady, tato část šedé ekonomiky zcela nekontrolovatelně obsadila domácí trh, ze kterého stát měl minimum příjmu, anebo spíše žádný příjem z DPH. Zatímco šedá ekonomika tvrdila, že neumí česky, že nerozumí, přesto získávala živnostenská oprávnění a dál podnikala, i když před kontrolou opustila svůj obchodní stánek.

Nedovedu si představit, co by se stalo s našincem, kdyby se takto zachoval.  Místo toho, aby naše ministerstva plnila svojí roli při ochraně domácí ekonomiky, jenom pod politickým vedením, které se snažilo být humánnější než je humanismus sám o sobě a klanělo se v krátkých kalhotách celému světu, přišli jsme o tradiční zbrojní průmysl. Všechny trhy, které jsme opustili, byly následně našimi západními demokraciemi plně obsazeny. A tak jsme přišli o další tisíce pracovních míst a finanční trhy.

Proto bych si moc přál, aby stát využil všechny své možnosti k ochraně domácí ekonomiky, k vytvoření spravedlivého a rovnocenného svobodného trhu, kde každý jeho účastník bude znát naše obchodní pravidla, zákony a bude se jimi řídit. Pak pod taktovkou státu se začne rozvíjet nejenom ekonomika, růst HDP, zvýší se výběr daní, bude dostatek veřejných zdrojů na vzdělanost, vědu, sociální politiku, bezpečnost státu. Pak nebude nutno psát o tom, co nás bolí, proč strádáme, proč se to stalo, kdo za to může. Nedělám si iluzi, určitě to nebude ideální, vždy budou nějaké problémy. Nesmí to však být na úkor naší země, našich otců, matek, dcer a synů. Nesmí to být na úkor naší životní úrovně, naší přítomnosti a naší budoucnosti. Pokud dojde k naplnění zodpovědného přístupu ze strany státu, státních úředníků při spravování země, bude dostatek zdrojů na vědu a pokrok, zdravotní a sociální politiku státu. Dojde k zabezpečení potřebného rozvoje ekonomiky, sníží se nezaměstnanost a následně tím dojde ke snížení sociálního napětí.

Pokud stát ochrání svojí ekonomiku, bude mít dostatek finančních zdrojů na vnější a vnitřní bezpečnost státu. Pokud se někdo domnívá, že si ekonomiku pohlídají banky, pak hovoří o nadnárodním finančním kapitálu se ztrátou národní identity a svrchovanosti. Což z mého pohledu je zcela nepřijatelné. Právě k ochraně demokratických systému potřebujeme profesionální armádu, moderní a akce schopnou polici a moderní hasičský sbor, jako sytém ucelené bezpečnosti. Tato má vize je ovlivněna pohledem na projíždějící krajinu České republiky, kde mnohdy marně hledám českého živnostníka a podnikatele. A když tomu je, rád k němu zajdu, aspoň na čumendu. Je to vnímání, kdy se stále více a více dozvídáme, jak se naše zem mění pomalu v pěstírnu drog, budováním černých výroben spotřebního zboží. Vidím mnoho heren, které zejí prázdnotou, a přece se točí, aby vykázali příjmy a tím získali oficiální zdroje k legálnímu podnikání na našem území.

A to nepíšu o korupci, tunelářství, to jsou jiné kapitoly, ke kterým toho již bylo mnohé uvedeno.

To jsou bolesti, které mne trápí. Zatímco česká máma a táta bojují, aby uživili své rodiny a vychovali řádně děti, organizovaný zločin bují a bují. Pokud se má zem ozdravit, vyléčit, musí být spravedlivá ke všem a všem stejně.

Vážený čtenáři, nejde ani tak zde popsat vše co nás trápí, bolí. Přesto děkuji všem, za vaší přízeň a pochopení. Slibuji, až bude vše v pořádku, tak napíši pohádku o tom, jak nakonec vše dopadlo dobře. Jak hospodář zasel, tak i sklidil. Jak falešní a proradní rádci byli potrestáni, a jak lid si začal zpívat bez bázně a hany.

Do té doby nás čeká ještě mnoho diskuzí, různých pohledů, které vždy vnímám jako snahu najít tu správnou cestu.

Vracím se k tomuto článku, i když byl uveden před mnoha lety a se zablokováním , i já byl zablokován, při uplatnění ve společnosti, přesto vnímám jeho aktuálnost dnes o to významější.

"Česká republika je naše, a my si jí vzít nedáme"

Děkuji všem za vyjádřenou podporu a přízeň.

Váš - Ladislav Račok

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama