Bc. Ladislav Račok

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.11.2018 20:30:00

Ruský národ, demokracie a prezident Putin

Ruský národ, demokracie a prezident Putin

Bylo by dobré najít odvahu a podívat se pravdě do očí, nehledat příčiny k inkvizici, nenávisti a lacinému frázování o tom, jak špatný je Ruský národ.

  Bylo by dobré hledat cesty k přátelství, porozumění, spolupráci a hlavně cesty k míru, tragédii, bolesti a utrpení na tomto světe již bylo dost a stále je jich dost.


Obdivuji Ruský národ. Prošel si v celé své historii peklem, o utrpení se nedá hovořit, protože to nevystihuje tu podstatu pekla. Nejsem sice historik, ale vzhledem k tomu, že dnešní mladá generace mnohdy neví a nezná historii České republiky, tak se omlouvám za svou troufalost psát o Ruském národu a věřím, že on mojí snahu pochopí a odpustí mi případné nedostatky v mé nevzdělanosti.

Nebudu popisovat přesnou historii, nejsem historik, ale přesto to peklo na zemi bylo v době nedávné, v době napoleonských válek, 1. a 2. Světové války. Doba Stalina, který v letech 1934 až 1937 nechal uvěznit desítky milionů politických odpůrců na Gulagy a Sibiř a statisíce lidí popravit. Bylo to období genocidy vlastního Ruského národa a dalších jako známí kat Berija, Pak přišlo období SSSR a vlády Brežněva a nám známí rok 1968, pro tehdejší Československou republiku tolik bolestný, zrovna tak jako pro mne a mou rodinu a celé období po roce 1950.

Dnes se však píše rok 2018, Svaz Sovětský Socialistických Republik již neexistuje, je minulostí, nevytvářejme nenávist, zlobu, zášť tam, kde to není zapotřebí.

Ruská zem a Ruský lid je statečný, dobrosrdečný. Má svoje tradice, kulturu a především svojí hrdost. Německému národu taky nevyčítáme krutosti 1. a 2. Světové války, kterou rozpoutal, tragédii a utrpení, bolest, která se nedá popsat. Přesto, jak jsem uvedl, žijeme v roce 2018, nehledejme nenávist, zášť a zlobu. Osobně mohu upřímně říci, že mám rád i Německý národ.

Ale vraťme se k Ruskému lidu a k Ruské zemi. Nevnucujme jim představy o naší demokracii, o našem právu, o našem vidění světa, o našem pořádku, o naší představě, jak by to mělo být a že to tak je správné.

Ne, nedělejme to, vzpomeňme si na Jugoslávii, Husajna, Kadáfío a další, a jak to dopadlo, jaká tragédie z toho vznikla, kolik bolesti, utrpení to přineslo.

Nechme Rusko Rusům, nechme jim jejich svět, jejich kulturu, jejich tradice, jejich historické zkušenosti, které vznikali v pekle lidské bolesti, utrpení, krutosti.


Pro toto vše, se před Ruským lidem skláním a obdivuji jej.


Je to rozsáhlá země, kde na jedné straně Ruská existuje kočovný a kmenový způsob života, a na druhé straně Ruska je moderní civilizace s atomovými elektrárnami, tryskovými letadly, kosmickými loděmi.

Je to rozsáhla země, kde na jedné straně Ruska se snaží vládnout šlechtické rody a určovat kdo, kdy a jak bude žít společně s oligarchií.  A na druhé straně Ruska je stát řízený státními institucemi opřené o zákonné normy a pravidla tak, jak správně má fungovat stát a jeho zřízení.  Je to rozsáhlá země, o které milióny lidí na tomto světě vůbec nic neví, a věří pouze tomu, co jim je sděleno pomocí médií. Otázkou však zůstává, zda tyto informace o Ruské zemi jsou vždy pravdivé, zda nejsou účelově vytvořené, zkreslené, aby tak nabudily onu demagogii Goebbelsovy taktiky propagandy:


 “ Stokrát opakovaná lež, se pak stává pravdou“.  


 A co pan prezident Putin.

Vůbec mu jeho pozici nezávidím, jenom bych si přál, aby žil ještě nejméně dalších sto let. Převzal zemi rozvrácenou po období vlády Jelcina. Zemi plnou gangů, mafie, národnostních rozporů, šarvátek. Když vidím, co dokáží vytvořit média, jakým způsobem se chovají, vykřikují, jak jednají, jak postupují, tak smekám před panem Prezidentem Putinem, že to dokáže ukočírovat, že se dokáže ovládat. Že přes všechny tyto útoky na Ruskou zemi dokáže jednat o spolupráci, o míru, o přátelství.

Ano, je to skutečný Prezident, který hájí zájmy Ruské země, Ruského lidu, chrání a brání suverenitu, nedotknutelnost a svrchovanost své země, vždyť to je jeho ústavní povinností, zrovna tak jako hospodář země hají tradice, kulturu a zvyky Ruské země. Brání a chrání i bezpečnost svého národa, Ruského lidu.


 A všem těm, co mě za tento článek budou lynčovat, co na mě budou vykřikovat, chci říci jenom jedno.


„ Když bych měl tu čest se potkat s panem Prezidentem Putinem, bylo by mi ctí, mu podat ruku.“


V. r. – Ladislav Račok

Děkuji čtenářům za projevenou trpělivost a podporu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout