Bc. Ladislav Račok

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.12.2018 7:32:00

SPD - TRADICE, RODINA, VLAST, NEZÁVISLOST

SPD - TRADICE, RODINA, VLAST, NEZÁVISLOST

Pravda a čest nakonec zvítězí nad zlobou a nenávistí.


V krásné zemi, plné hájů, ryb, zvěře a ptactva. Kde slunko rozevírá každý den svou náruč a měsíc nás hladí po tváří večer, když usínáme spokojeni, že žijeme ve své krásné, rodné zemi, kde poctivost, slušnost se prostě vyplácí. Kde pracovat a mít rodinu se vyplácí.


V zemi Čechů – Moravanů – Slezanů v naší rodné vlasti.
Můj sen je naivní, asi tak já, jak jsem naivní já sám o svých představách, o své rodné zemi, o vlasti mých a našich předků. To, že jsem naivní, za to se nestydím, je to můj sen, má tužba, je touha co bych své rodné zemi a nám všem chtěl dát.  


Proč to, proč takový sen? Každý přeci víme své. Každý známe tu bolest, ten pal na srdci, když rozevřeme oči své dokořán, kde že to vlastně žijeme. V jaké že to zemi, kdo jí spravuje a jak řídí. Jak všicci Ti, co se naučili slova klást na talíř, jak kus žvance s cílem, a mnohdy jediným, urvi si hned, co můžeš, dřív, než ten druhý Ti to vezme, a hlavně pospíchej, aby na toho třetího nic nezůstalo. A kdyby náhodou snad ten druhý to viděl, tak ho pomluvíme tak, že ani ten s leprou mu nebude chtít ruku podat s obavy, že by se mohl ušpinit. Toho třetího, který to zjistí, buď si jej koupíme, anebo zatratíme. Tak budeme vládnout dál, dál a dál. A tato zem bude jenom naše, ne všech. Prodáme, koupíme všechno, co se dá, a kdo v cestě nám bude stát, toho tvrdě ztrestáme.


A tak nějak je to stou SPD, s jejím předsedou Tomiem Okamurou.

A proč, tak přeci právě proto, že tradice, rodinu, vlast a nezávislost České republiky a jejich národů Čechů, Moravanů a Slezanů, jakožto i národů, kteří s námi žijí historicky a Českou republiku přijali za svou vlastní, tak vzali do svého srdce. A tak SPD za ty tradice, rodinu, vlast a nezávislost horují, brání jí vším, čím mohou. Nebojíc se větru, deště, vichřic, jdou dál v tom, co lidem těm dolním deseti miliónů slíbili.

To je přeci pro nás tady těch dolních deset miliónů to co chceme, po čem toužíme a co v srdci svém hluboce nosíme. Chceme zůstat svobodní, nezávislý, chceme zachovat naši rodnou zem, tu krásnou Českou republiku tak jak je, pro nás, i pro příští generace.

Však musíme být jednotní a svorní, neb jsou i tací ti, co jinak to vidí, jinak přemýšlí, a hlavně jinak činí. Pod barevnými slovy, třepetající se ve větru jak vábničky lákají a nepředkládají tu pravdu takovou, aby tomu národy České republiky porozuměli, a když by rozuměli, aby neměli možnost o tom svou svobodnou volbou rozhodnout.


A tak se ohýbají všichni ti, co jinak to chtějí, co jinak v rozporu se zájmy naší rodné země a vlasti České republiky své kroky vedou.

Tak, hřbety ohýbají, pánům tam v Bruselu se klaní a opěvné písně na ně pějí, jak správné, prospěšné a nutné pro nás tady těch dolních deset miliónů je, abychom se vazaly stali těchto pánů a své tradice, rodinu, vlast a nezávislost jsme jim prodali.


Jediná hráz, která se tomu zlu však staví je SPD a její předseda Tomio Okamura, a na to nezapomínejme. Nenechme se zlomit různými útoky, pomluvami, nenechme si vnutit, že SPD jsou radikálové, extrémisté, kariéristé, lháři a podvodníci, že jsou něčím špatným. Neb čím víc křičí, nadávají, čím víc pomlouvají a špiní, ubližují, tím více větší, a ještě silnější je pravda na straně toho co jí brání a chrání tradice, rodinu, naší vlast a nezávislost České republiky.


A tak připomínám slova Mistra Jana Husa a věřím, že srdcem a láskou k rodné zemi mi tady dole, nás těch dolních deset milionů to pochopíme, neb slova jsou to stále důležitá a varovná.


Nepředběhl Mistr Jan Hus dobu?  Úryvek z kázání

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zem, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.

Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou pro bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají.

Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno.

Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?

A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.

Však poznejte se, vy zloději chudého lidu neboť Bůh i lidé vás vidí.


Co se to stalo stou naší rodnou zemi, tou rodnou hroudou, kterou tak milujeme, jaká to krutá pravda se nám zjevuje, že z mozolů a z potu naší práce nám naší zem doslova trhaly a draly na kusy, nebojíc se ničeho, ani spravedlnosti, ani pravdy, neboť doposud přeci byla pravda taková, že spravedlnost a pravda byla tvořena jimi samotnými.


A tak v tom snu vidím naší zem spravedlivou, spravedlivou pro všechny bez rozdílů jestli je to zeman, anebo kmán, jestli je to hejtman, anebo konšel, bez rozdílu všeho, kdo nečestně jedná, nepoctivě prodává, kdo pravomoc propůjčenou mu, ku prospěchu svému uzurpuje, bude spravedlivě souzen dle práva tak, aby vše této zemi nahradil a vrátil beze zbytku, aby již vícekrát neměl práva zem tuto spravovati, říditi a obecným blahem se zaklínati.


A vězte mí přátelé, přítelkyně, bratři a sestry, že útoky na SPD a jejího předsedu Tomia Okamuru budou sílit, budou smyšlené, pomlouvačné tak, aby jim SPD zmizela z cesty, aby jim nezacláněla a nepřekážela v jejich cílech, v těch cílech které chtějí docílit za každou cenu, ohýbající hřbet a klanící se až k zemi, že kdyby mohli i boty by těm pánům zulíbali, ať to stojí, co to stojí, bez ohledu na nás, těch dolních deset miliónů.


My však zůstaňme svorní a jednotní, nedejme se zastrašit a vytrvejme, aby v noci můj i váš spánek spokojený byl a náš život byl tak bezpečný, aby naší zem již nesvírali hordy loupeživých, krutých cizáků, ale aby každý, kdo poctivě, slušně chce s námi v jednom domě být, aby naše obyčeje a principy rovněž v srdci nosil.


Neb ten kdo ctí tradice, rodinu, vlast a její nezávislost. Kdo rány těžké na sobě nese, je SPD.


Děkuji čtenářům za trpělivost a přízeň.


V. r. – Ladislav RačokProfily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout