Bc. Ladislav Račok

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,53. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.01.2020 14:10:00

Vlastenectví jsou slova srdce, ne prázdná

Vlastenectví jsou slova srdce, ne prázdná

Vlastence poznáš, poznáš ho i ve tmě, když život tě drtí v obklíčení zla, přetvářky, farizejství, podlosti. Poznáš ho podle slov a činů, jež plynou hluboko ze srdce, kdy domov, rodnou zem, lásku k rodné zemi, má hluboko vepsanou do tváře.

Na rozdíl od zaklínačů, jenž skloňují vlastenectví ve všech možných pádech, a jejich slova jsou nic víc, než prázdné nádoby, kdy za zády se ti smějí, pomlouvají a hlasitě žvaní. A kdyby mohli, tak tě ukamenují.

Ptám se všech těch, co v hrudi se bijí, kážou o spravedlnosti, pravdě, cti, slušnosti, o ochraně naší posvátné zemi Čechů – Moravanů – Slezanů, kde jsou, kde zůstali při obraně a bezpečnosti naší země. Vždyť každý snad dobře ví, a ví to i ta máma a táta v té nejmenší obci, že zem je pak lehce zranitelná, vydíratelná a stává se tak rájem lichvářů, kteří se pramálo starají o bolest, strádání, našich národů.


Co se stalo z naší zemí, jaká to krutá pravda se nám zjevuje, že z mozolů a z potu naší práce nám naší zem doslova trhají a derou na kusy, nebojíc se ničeho, ani spravedlnosti, ani pravdy, neboť doposud přeci byla pravda taková, že spravedlnost a pravda byla tvořena jimi samotnými.

Pojmy rodná zem jim jsou cizí, jenom se za ně skrývají, a kdyby val nepřátel přišel, byli by první, co by k nim přešli. A přitom by si mnuli ruce, jak vše a dobře pro tu zem spravili.

Tak by tu rodnou zem pokřivili, prodali, zubožili a prodali, aby ten robotný lid jak otroci sloužil, žil, jak nevolníci bez práva, bez nároku na slušný život.


Pojmy jak čest jim jsou cizí, i když sami sebe vydávají za vzor cti a slušnosti. Neb u nich čest znamená jít za prebendami, pocitem moci a pokud možno těch třicet stříbrných rozmnožit co nejvíce, protože čest je přeci drahá a nákladná, tak jim jejich čest praví.

Tu pravou čest, ta která po staletí za naší rodnou zem, naší vlast, země České, Moravské a Slezské krvácela, pak pranýřují, vysmívají se jí, jak je hloupá, nepoužitelná pro dnešní svět.

Oni ty pokrytci, falešní hráči a zrádci naší rodné země, naší vlasti, jenž schopni jsou se omotat národními symboly jak larvy do svých kukel, aby vidno bylo jak jsou vlastenečtí, pak když je nevidíš, a v ústraní stojí, tak se smějí, jak zase těch dolních deset milionu přelstili.


To u vlastence čest, znamená hrdost nad svou rodnou hroudou, ta čest je, když můžeš tak pomoc všem co v nouzi a potřební jsou. Ten nekouká, co zbyde mu, co z toho bude mít, ale srdce jeho mu tak pravý.

Ten vlastenec by bratra a sestru svou nezavrhl, nesmál by se za ta slova, která mu jsou do srdce krví vepsaná, a s odkazem našich předků, jenž krví svou, zalily země České, Moravské a Slezské, aby pro budoucnost nás všech tu byly i nadále. To je to bratrství bratrů a sester zemí Český, Moravských a Slezských, je to pradávný odkaz všech, bránit bratra a setru, tak zrovna svou rodnou zem.

Ten vlastenec se pozná, nebo v srdci hluboko má symboly své země vepsané. A když spatří je, tak hrdou tvář má, postoj pevný a paže jeho silná je, že ani vichr, ani bouře s ním nepohne. On svojí rodnou zem by neprodal ani za tisíc stříbrných, nechal by jí zotročit cizáky, aby národy Čechů, Moravanů a Slezanů v porobení a bídě skončili, protože on rodnou zem svou vidí jak matku, a ženy a muže co hrdě sním, matku zem svou brání, jak bratra a sestru svou.


A tak vidím naší zem spravedlivou, spravedlivou pro všechny bez rozdílů jestli je to zeman, anebo kmán, jestli je to hejtman, anebo konšel, bez rozdílu všeho, kdo nečestně jedná, nepoctivě prodává, kdo pravomoc propůjčenou mu, ku prospěchu svému uzurpuje, bude spravedlivě souzen dle práva tak, aby vše této zemi nahradil a vrátil beze zbytku, aby již vícekrát neměl práva zem tuto spravovati, říditi a obecným blahem se zaklínati.

Aby práva Chodům byla privilegiemi navrácena tak, aby v noci můj i váš spánek spokojený byl a náš život byl tak bezpečný, aby naší zem již nesvírali hordy loupeživých, krutých cizáků, ale aby každý, kdo poctivě, slušně chce s námi v jednom domě být, aby naše obyčeje a principy rovněž v srdci nosil.

A ten co nechápe, že můžeš mít chleba a vodu, ale když máš svou rodnou zem, že všechno máš, máš domov a lásku, tak buďto je to lhář a podvodník, nebo hlupák, kdy hlupáka možná přesvědčíš, že toto jeho domov je, však lháře a podvodníka ne. Ten za třicet stříbrných prodá tě i rodnou zem, a přitom v hruď svou bude se bít, jaký že to vlastenec je.


A tak je to i se mnou bratři a sestry, tak svojí rodnou zem miluji, miluji stejně a bez rozdílu tu zemi Českou, Moravskou a Slezskou.

Tu Českou republiku, tu naší rodnou zemi, plnou hájů, ryb, zvěře a ptactva. Kde slunko rozevírá každý den svou náruč a měsíc nás hladí po tváří večer, když usínáme spokojeni, že žijeme ve své krásné, rodné zemi, kde poctivost, slušnost se prostě vyplácí. Kde pracovat a mít rodinu se vyplácí.

V zemi Čechů – Moravanů – Slezanů v naší rodné vlasti.


Přátelé, přítelkyně, bratři a sestry,

děkuji vám za trpělivost a projevenou přízeň.


Čest a síla


Česká republika je naše, a my si jí vzít nedáme.


Váš – Ladislav Račok

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama