Bc. Ladislav Račok

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.08.2018 11:55:00

Vlastizrada suverenity České republiky

Vlastizrada suverenity České republiky

Vlastizrada suverenity České republiky. Je to odvážné tvrzení, nebo jen mylná představa. Domnívám se, že ne. Tak tedy od začátku, nebo počátku.

Vlastizrada suverenity České republiky. Je to odvážné tvrzení, nebo jen mylná představa. Domnívám se, že ne. Tak tedy od začátku, nebo počátku, kdo a kdy schválil tento zákon, který umožňuje cizincům bez občanství České republiky volit do obecních, regionálních

a krajských zastupitelstev a dokonce nedej bože být i zvolen.

Vzpomínám si na devadesátá léta, kdy tehdejší prezident Václav Havel a ministr zahraničních věcí vypracovali a předložili vládě ke schválení Mezinárodní smlouvu s Německem, kde jedním ze základních pilířů této smlouvy bylo se:  

„ Omluvit Německému národu za vyhnání po roce 1945“.Tenkrát vznikla ohromná síla odporu, ke kterému se přidala i Praha. Václav Havel tenkrát vystoupil v televizi s prohlášením, že tedy takto vypracovanou dohodu vládě nepředloží.

Ale zároveň dodal, že se to zařídí jinak.

Jak jinak, to ukázal čas. Začaly mizet továrny, výrobny, stát začal ztrácet jednu výrobní kapacitu za druhou a lidé přicházeli po tisících o práci.

A co dál, to víme všichni. Ale kdo tušil, že to půjde ještě dál a dál, až k samotnému postupu:


„Vlastizrady suverenity České republiky“


A tak se ptám, jak je mým zvykem, kdo a kdy schválil zákon, povolující cizincům bez občanství České republiky volit do obecních, regionálních a krajských zastupitelstev a dokonce mít možnost být i zvolen. Kdo se podílel na této vlastizrádné činnosti a ve prospěch čeho a koho. Kde byly ty tzv. státotvorné strany, které tady vládly od devadesátých let.

Zde by bylo dobré znát odpověď, kdo a jak hlasoval pro tento ponižující a potupující zákon pro národy Čechů, Moravanů a Slezanů, jakožto i národy, které s námi žijí historicky a naší zem, vlast Českou republiku přijali za svou vlastní, žijí s námi, jsou to naši sousedé, přátelé a mnohdy již s námi vytvářejí i rodinné vztahy. 

 

Kdo jim dal právo bez veřejné diskuze, veřejného referenda takto rozhodnout a tento vlastizrádný zákon schválit, který pošlapává suverenitu a svrchovanost České republiky. 


O čem je tedy řeč, no přeci o tom, že někde ve Francii, Německu, Holandsku, Belgii a tam někde v cizině se mohou domluvit národnostní skupiny a tímto zákonem ovlivnit chod České republiky zcela legitimně a účelově. Tak například muslimsko – islámská ideologie by mohla takto implantovat do krajských systémů své stoupence, kteří by započali budovat krok po kroku svou vizi muslimsko – islámského impéria v srdci Evropy, s ovlivňováním obecných, regionálních a krajských systémů ve svoji muslimsko – islámskou ideologii, která je nenávistná, nesmiřitelná s pokrokem civilizovaných zemí, která je násilná a vraždící.

Ale vraťme se k závažnému problému, který ohrožuje celistvost, svrchovanost, nezávislost a suverenitu České republiky.

Byl bych rád, aby Parlament České republiky ve zkráceném řízení okamžitě přijal zákon, který s okamžitou platností zruší vlastizrádný zákon pošlapávající suverenitu, svrchovanost a nedotknutelnost České republiky,

aby jej schválil Senát České republiky a podepsal ho pan Prezident, s odpovědností za svou rodnou zem, vlast našich předků, náš domov Českou republiku.

Kterou máme povinnost chránit, opatrovat a předat dalším pokolením.


Byl bych šťastný a hrdý na svou zem, na mou vlast, abych věděl, že je ještě má, naše a vaše, nás všech, že zastupitelé obecných, regionálních krajských orgánů, že poslanci Parlamentu a Senátu České republiky,

Prezident České republiky, je Čech, Moravan, Slezan, který je hrdý na svou vlast, zná její bolesti, trápení,

touhy a potřeby, a pracuje pro blaho své země a jejího lidu v zájmu České republiky.


Česká republika je naše, a my si jí vzít nedáme.


S úctou

V. r. – Ladislav Račok

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout