Bc. Ladislav Račok

 • SPD
 • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.01.2019 13:20:00

Všem dětem obědy stejně

Všem dětem obědy stejně

Tolik dobře placených moudrých hlav, vzdělanců, poradců, a přesto chtějí narušit principy dětského světa. Vždyť i my jsme byli kdysi dětmi, a musíme si pamatovat jak je dětský svět a jeho vztahy určovány a jak jsou vytvářeny.

Není tam prostor pro kompromis, polovičatost. Je to složitý vztah buď všechno, anebo nic. Buď přátelství, anebo nepřátelství.Takže se pokusím vyjádřit něco, jako obyčejný kluk, aniž bych byl dobře placený a necítím se být ani moudrou hlavou.

Dětský svět je krásný, vřelý, láskyplný, nabitý touhou po přátelství, ale zároveň přísný, nesmiřitelný vůči zlu, přetvářce, lžím.

Odsuzuje protekci, protěžování, nadržování a to i přesto, že mnohdy neví ještě význam všech těchto slov, ale vnímá to jako křivdu, jako něco, co není správné a taky se pak vůči těm, co jsou protekční, protěžováni, těm co jim je nadržováno tak chová, odsuzuje je, a většinou jsou vyloučeni s dětského kolektivu, bez možnosti navázat normální vztahy v dětském kolektivu.

Takto by dětský svět vnímal i snahy, hradit obědy jedné skupině dětí. Vnímal by to jako s pohledu přátelství, ale i s pohledu protekce, nadržování.   

V případě přátelství jsou schopny dětské vztahy se rozdělit stejným dílem o svačinu, pití, jsou schopny v zájmu přátelství podvodu při čerpání poukázky na oběd, hlavně, aby můj přítel, přítelkyně kamarád, kamarádka, tedy ti, co nemají uhrazené obědy, měli taky oběd. Pak je to špatné, protože se dopouštíme toho, že učíme děti podvodu a klamu již od dětství.

Špatná a smutná je ta situace, kdy si děti, které nemají uhrazené obědy, v době polední přestávky raději zůstanou v šatně a tvrdí, že nemají hlad.  Nemají dokonce ani svačinu, což samozřejmě nepřispívá k jejich zdravému fyzickému a duševnímu rozvoji, a především klesá výkonnost při soustředění v době výuky, tím se snižuje vnímání učiva a klesá průměr známek.

Tou nejhorší variantou by bylo, aby dětem ze sociálně slabých rodin, byly v plné míře hrazeny obědy, a tyto děti by chodily na obědy zadarmo. Pak bychom je vlastně přesunuli do skupiny, kterou jsem popsal jako protekční, protěžující a nadržování. Pak by se mohlo stát, že tyto děti budou vyloučeni s dětského kolektivu, stanou terčem různých narážek, posměšků a projevů nepřátelství.

Jak tedy tuto situaci řešit.

Nabízí se několik možností. Které by měli spravedlivé, rovnocenné pro všechny děti na školách řešení.


 1. Stanovit platbu za obědy pro všechny děti předškolního, školního, učňovského, středoškolského vzdělání paušální částkou např: 5,- Kč. Což by při měsíčním objemu čerpání představovalo pro rodinu spoluúčast přibližně 100,- Kč. Zbytek by hradil jistou měrou kraj a stát.

 2. U těch jedinců, kdy jim rodiče nehradí obědy, toto řešit ve spolupráci v rámci sociálního zabezpečení a danou položku strhávat na platbu za čerpání obědů s vykázanými státem stanovených dětských příspěvků. Toto hlášení ze škol by bylo poskytováno. Tam, kde by částka stanovených dětských příspěvků nedostačovala na úhradu obědů, by zbývající částku doplatil kraj a stát.

  Závěrem chci dodat, že úhrada obědů dětem ze skupin sociálně slabých, nepřizpůsobivých by jenom mohla rozkmitat spirálu, kdy tyto skupiny nebudou mít zájem na budování společnosti a státu, budou mít snahu jenom natahovat ruku směrem ke státu, za nedlouho bychom mohli takto řešit úhradu nájmů, úhradu za svoz komunálního odpadu, ošacení do škol. Všechny tyto neadekvátní snahy tímto způsobem o řešení dětí ze sociálně slabých a nepřizpůsobivých skupin, by se v budoucnosti v době jejich dospělosti ve společnosti projevily jako negativní.  

  A to nehovořím o skutečnosti, že naše společnost a stát vykazuje okolo 300 000 tisíc osob, evidovaných na úřadu práce, kteří pobírají dávky sociálního zabezpečení v době, kdy firmy potřebují příliv nových pracovníků.

  Děkuji čtenářům za projevenou trpělivost a přízeň.

  V. r. – Ladislav Račok

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout