Česká strana sociálně demokratická

Svoboda, solidarita, spravedlnost.
  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.02.2012 13:35:08

Krize státního zastupitelství ohrožuje důvěru v justici i v právní stát

Krize státního zastupitelství ohrožuje důvěru v justici i v právní stát

Vyhrocení situace ve státním zastupitelství, kterou zahájilo zrušením rozhodnutí o odvolání Vlastimila Rampuly z funkce vrchního státního zástupce v Praze, zásadně snižuje důvěryhodnost naší justice.

Ztráta důvěry, že všichni lidé jsou si u nás před zákonem rovni, že protiprávní jednání bude u všech shodným způsobem stíháno a postihováno, ohrožuje základní principy právního státu.

Proto byly veřejností pozitivně přijímány smysluplné kroky k postupné obnově důvěry v soustavu státního zastupitelství po nástupu Pavla Zemana do funkce nejvyššího státního zástupce. Klíčovou byla změna právě na Vrchním státním zastupitelství (VSZ) v Praze, jež pod vedením Vlastimila Rampuly za sekundování (či faktického řízení) Libora Grygárka, mělo pověst zametače významných ekonomických a korupčních kauz pod koberec a spíše ochránce, než postrachu, zločinců.

Pánové Rampula a Grygárek jsou známi svými kontakty na pochybné postavy podnikatelského prostředí. Libor Grygárek ostatně proslul už svou účastí na protiprávním vyvážení účastníků demonstrací před listopadem 1989 do lesů za Prahu.

Je zcela zřejmé, že bez odchodu těchto dvou pánů z VSZ v Praze není možné stabilizovat poměry ve státním zastupitelství a opět začít obnovovat opakovaně poškozovanou důvěru v tuto instituci. Pan Rampula se jako klíště drží postu vrchního státního zástupce, přestože i jemu musí být jasné, že vzhledem k absolutní ztrátě důvěry nemá šanci zajistit řádné fungování svého úřadu, přispět k hladké práci celé soustavy a jeho smysluplná spolupráce s nejvyšším státním zástupcem je nemyslitelná. To platí definitivně po páteční tiskové konferenci, kde V.Rampula kromě snahy o vyřizování účtů projevil i odbornou nekompetentnost. Lpění na funkci vzbuzuje také pochybnost o pravém motivu, např. o potřebě času na zametení důkazů o zametání trestních kauz.

Pro věrohodnost justice a důvěru lidí v právní stát by bylo zničující, pokud by současná situace vyústila v odchod Pavla Zemana z čela státního zastupitelství a setrvání zkompromitovaných státních zástupců na vrchním státním zastupitelství v Praze. Proto by měl předseda vlády Petr Nečas veřejně a jednoznačně podpořit úsilí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o pozitivní změny v soustavě státního zastupitelství, nechce-li sám prohlubovat dojem, že dění v ODS ve skutečnosti neřídí on, ale straničtí kmotři snažící se o pokrytí svých kauz „svými“ lidmi v justici.                                                   

Jiří Dienstbier, místopředseda ČSSD a stínový ministr spravedlnosti

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout