Ing. Lukáš Pleticha, JUDR.

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,04. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.09.2016 12:49:00

Přiznání majetku je pozvánkou zlodějům

Přiznání majetku je pozvánkou zlodějům

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 14. září 2016 k návrhu zákona o střetu zájmů

 Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové.

Zatím proběhla diskuse o dvou pozměňovacích návrzích, pana kolegy Plíška a pana kolegy Chvojky, ale já bych rád vaši pozornost upřel k jinému pozměňovacímu návrhu, který prošel ústavně právním výborem po prvním čtení, a to k návrhu A27, a to je pozměňovací návrh, jak říkal pan předkladatel, jeden ze stěžejních pilířů vlastně zveřejňování vstupních majetkových přiznání komukoli, kamkoli, po internetu, bez jakékoli kontroly. Právě tento pozměňovací návrh A27 se snaží tomuto zamezit, ovšem nikoli z toho důvodu, aby majetková přiznání nebyla, ale s ohledem na řadu ryze praktických a velice nebezpečných situací, které z toho plynou.

Především je potřeba si uvědomit, že se tam budou zveřejňovat i movité předměty v určité hodnotě, nad čtvrt milionu. To jsou většinou předměty, které lze velice lehce odcizit, a nemusí být vůbec nikdo milionář, multimilionář, můžou to být i předměty, které se můžou nacházet v řadě běžných domácností. Můžou to být obrazy českých umělců, Zrzavého, Fily, které se v době protektorátu prodávaly za pár tisíc korun, když umělci žili, nebo po válce, můžou to být československé dukáty z roku 1978, které se tenkrát v klenotech pořizovaly za nějakých 40 tisíc, kdo to sbíral, dneska mají hodnoty přes půl milionu, kus zlata, prostě velice lehce odcizitelné, můžou to být různé jiné umělecké předměty, můžou to být kapesní hodinky, kalendáře z 19. století, ale může to být taky nějaký veterán, klidně i sportovní Felicie z roku 1964, dneska to může být i Tatra 603. Ale co je tady z toho hlavní? To sdělení, které je v momentě, kdy toto někdo poctivě vyplní, tak vlastně dává pozvánku zlodějům, protože podle zákona kumulace bohatství, kde je jeden cenný předmět, nejspíš budou i nějaké další, ty už nemusí mít cenu čtvrt milionu, proto tam nemusí být vykazovány.

Nicméně už zveřejnění tohoto údaje indikuje pro kriminální živly, prostě zloděje: pojďte se tam podívat. Nehledě na to, že politici jsou dobře sledovatelní. Ví se, kdy zasedá Parlament. Ví se, kdy zasedá zastupitelstvo. Ví se dopředu, kdy pravděpodobně nějaký politik bude na nějaké veřejné akci. A tak lze vysledovat čas, kdy lze napadnout jeho majetek, jeho dům. Kdyby šlo jenom o politika, tak to bych ještě skousl, ale tady je potřeba si uvědomit, s tím politikem jsou spojeny i jeho rodiny, manželky, příbuzní, nezletilí. A tito všichni můžou být ze strany kriminální scény skrz tento institut rovněž ohroženi.

A co se týče toho formuláře (ukazuje), dostali jsme ho na závěr tisku 564, jak by měl vypadat. Tam je potřeba si říct, že to, co by měl zobrazovat, informace, jaké by měl dávat, to se tam vůbec nezobrazí. A naopak ty, které tam nejsou a které ani nemají údaje, které nemají oporu v zákoně, ty se tam budou zobrazovat. Takže třeba v částce nemovité věci, když se budeme držet výkladu zákona nebo pojmu, tak správné doplnění bude pozemek pozemek, případně jednotka, protože stavba je součástí pozemku, a proto by se tam vlastně neměla ani správně vyplňovat. Bude tam zase značná chybovost, protože spousta lidí bydlí v družstevním vlastnictví.

Čili byty, které jsou v družstevním vlastnictví, ty se vůbec v kolonce nebudou vyskytovat, ale na bytová družstva padne jenom šílená povinnost, že ke dni, kdy byl někdo zvolen do funkce a musí podávat přiznání, musí bytové družstvo udělat mimořádnou účetní závěrku, aby dokázali vypočítat hodnotu obchodního podílu, který musí dotyčný politik vyplňovat v jiné kolonce. Umíte si to představit? Já tedy moc ne. Týká se to rovněž tak prostě těch, co budou na venkově. Lidé tam běžně mají podíly v zemědělských družstvech a dopadne na ně to samé.

To jenom k části problematičnosti tohoto návrhu.

Pak další část je, že toto žádné transparentnosti nepřispěje. Naopak tyto údaje budou vítaným zdrojem informací pro různé nekalé aktivity, které potom můžou mít snahu ovlivňovat rozhodování na úrovni samospráv. Bude to vítaný zdroj doplňujících informací pro zahraniční zpravodajské služby, naše se k nim dostanou běžně, ale zahraniční to budou mít online bez jakékoli stopy na internetu.

Takže se domnívám, že skutečně ten pozměňovací návrh A27 je namístě. Ústavně právní výbor ho při prvním projednání podpořil. Ve druhém nepřijal usnesení. Prosím vás, abyste se nad tím zamysleli a tento návrh promysleli. A první, na koho to dopadne, budou nejspíš poslanci po poslaneckých volbách na podzim příštího roku, ale hned v roce 2018 bude velký tlak na to, aby se ta vyhláška změnila, protože se ukáže, kdo to správně vyplní, tak to vlastně nezobrazuje vůbec nic. A na toho, na koho to se vším dopadne, budou všichni komunální politici po komunálních volbách v roce 2018.

A pak se tady dostáváme i ke zjevné ústavní nekonformitě, protože vlastně zásah do soukromí je podle článku 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod možný pouze na základě zákona. Jenomže rozsah a míru tohoto zásahu bude definovat ministerská vyhláška, a to už bude prostě mimo jakoukoliv kontrolu našeho zákonodárného sboru. Bude to ovlivněno osobností budoucího ministra spravedlnosti. Přál bych si, aby to byl někdo plně integrovaný, který různému volání, které potom určitě vyvstane, odolá. Ale už jsme tu měli několik případů, kde k tomu střetu došlo a kde různé pokusy o sbírání kompromitujících informací na jiné členy jak poslance, tak i rodiny pražských politiků tady byly.

Proto ještě jednou velice oroduji za to, abychom se u toho pozměňovacího návrhu A27 zamysleli a podpořili původní usnesení ústavně právního výboru, aby tyto vstupní informace nebyly komukoli jakkoli volně přístupné. Smyslu kontroly bude dosaženo, protože orgány činné v trestním řízení nebo finanční úřady se na to dostanou. Ale prostě není možné... Je potřeba chránit i soukromí rodin politiků a dalších příbuzných, známých těchto politiků.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout