Ing. Pavel Pustějovský

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.04.2019 0:12:00

Některé formulace nejsou jednoznačné a mohly by v praxi přinášet těžkosti

Některé formulace nejsou jednoznačné a mohly by v praxi přinášet těžkosti

Projev na 28. schůzi Poslanecké sněmovny 23. dubna 2019 k návrhu novely energetického zákona

 Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

rád bych vás seznámil s obsahem předloženého senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jak tady už paní senátorka sdělila, cílem návrhu zákona je stanovit výjimku ze stávajícího pravidla, které platí už od roku 2000, kdy byl schválen energetický zákon, že náklady na provedení předložky zařízení elektrické, přenosové nebo distribuční soustavy hradí žadatel o přeložku.

Nově se zavádí dvě situace, kdy náklady na provedení přeložky hradí vlastník zařízení: za prvé, je to kdy z důvodu špatného technického stavu zařízení vzniká škoda na nemovitosti a vlastník zařízení nezajistí nápravu, a za druhé, kdy je přeložku nutno provést pro účely změny nebo odstranění stavby. V návaznosti na to se také zavádí pravomoc Energetického regulačního úřadu rozhodovat spory, týkající se nákladů přeložek a jejich úhrady. A pod sankcí se doplňuje právo žadatele na obdržení položkového rozpočtu přeložky.

Senát přeložil Sněmovně návrh zákona 31. července 2018 a 30. srpna 2018 nám bylo doručeno stanovisko vlády, které bylo v té době neutrální. Souhlasím s tím, že je určitě vhodné odstranit stav, kdy je v některých případech nespravedlivé požadovat úhradu nákladů přeložky po vlastníkovi nemovitosti, ale na druhou stranu některé formulace v návrhu nejsou jednoznačné a mohly by v praxi přinášet výkladové těžkosti. V současné době je připravena vládní novela energetického zákona, která tuto problematiku řeší komplexně.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout