Ing. Pavel Pustějovský

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.06.2019 11:12:00

Povinné pojištění odpovědnosti pro všechny realitní zprostředkovatele

Povinné pojištění odpovědnosti pro všechny realitní zprostředkovatele

Povinné pojištění realitních zprostředkovatelů zabrání zdlouhavému vymáhání náhrad za škody, které způsobí chybným jednáním svým klientům.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny jedná o novém návrhu zákona o realitním zprostředkování, který předložila vláda na základě kritické situace na trhu těchto služeb. Zákon zavede mimo povinnosti splnění odborné způsobilosti pro činnost realitního zprostředkovatele nebo regulace poskytování úschovy finančních prostředků při prováděných transakcích také povinné pojištění realitních zprostředkovatelů.

Dosud pro realitní zprostředkovatele povinnost uzavřít jakékoliv pojištění pro případ škody způsobené jejich činností neplatila. Případnému poškozenému tak nezbývalo nic jiného než vymáhat škodu soudní cestou. To je však velmi zdlouhavé řešení s nejistým výsledkem. Část realitních zprostředkovatelů má již dnes dobrovolně uzavřené pojištění odpovědnosti. Z toho je pak možné klienty postižené pochybením daného pracovníka odškodnit. A nový zákon o realitním zprostředkování zavádí povinnost tohoto pojištění pro všechny realitní zprostředkovatele i se stanovením minimálních limitů. Prakticky to tedy znamená, že v případě škody způsobené chybou realitního zprostředkovatele, bude možné vzniklou škodu uhradit právě z této pojistky. Minimální povinné limity pojištění jsou navrženy na základě poznatků z praxe na jednu pojistnou událost na 1,75 milionu korun a v případě souběhu více pojistných událostí na 3,5 milionu korun.

Zájem na tomto pojištění by měli mít také sami realitní zprostředkovatelé. Byť se jedná o dodatečný náklad související s jejich podnikáním, je to ochrana pro případ, že nevědomě udělají při procesu zprostředkování chybu, která může mít za následek škodu dosahující v případě obchodu s nemovitostmi výše statisíců i milionů korun. I proto řada zprostředkovatelů má tuto pojistku již dnes.

Plnění povinnosti bude kontrolovat ministerstvo pro místní rozvoj. Tomu každý zprostředkovatel pošle doklad o uzavření povinné pojistky. Zároveň si i klient bude mít možnost u zprostředkovatele vyžádat předložení jeho platné pojistky. Vymáhání plnění zákonem stanovených podmínek bude usnadněno systémem sankcí, kdy v případě neuzavření povinného pojištění může být uložena sankce až ve výši 1 milionu korun a v případě nedodržení dalších podmínek až ve výši 100 000 korun.

Povinné pojištění odpovědnosti je dle mého názoru správným rozhodnutím. Je to právě realitní trh, kde spotřebitelé operují často s téměř celým svým majetkem či celoživotními úsporami. Případná chyba zprostředkovatele jim může způsobit dalekosáhlé škody a pojištění by mělo zastat úlohu rychlého řešení situace.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout