Ing. Pavel Pustějovský

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.05.2019 10:28:00

Zaměření kontrol a povinností tam, kde je potenciál významných úspor energií

Zaměření kontrol a povinností tam, kde je potenciál významných úspor energií

Hospodárnost v oblasti energií? Určitě ano, ale ne za cenu, kdy administrativní náklady a související zátěž převyšují možnosti úspor energie. I v této oblasti musíme hledat hranice pro to, co ještě je a co už není efektivní.

V rámci novely zákona o hospodaření energií, kterou jsme projednávali na hospodářském výboru Poslanecké sněmovny, jsem předložil dva důležité pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. Návrhy, které hospodářský výbor podpořil, zásadním způsobem upravují kontroly systémů vytápění a klimatizací, zpřesňují definice související s výpočtem energetické náročnosti budov a především zmírňují povinnosti zpracování průkazů energetické náročnosti budovy v případě změn dokončené budovy.

První z mých pozměňovacích návrhů cílí na zavedení směrnice Evropského parlamentu a Rady. Na zavedení je sice ještě poměrně dostatek času – nejzazší termín je v březnu 2020, nicméně vzhledem k délce legislativního procesu v České republice a také v souvislosti s tím, že zavedení přinese značné zlepšení v oblasti kontrol, se domnívám, že je vhodné zařadit úpravu již do současné novelizace. V praxi bude navrhovaná úprava znamenat zvýšení hranice pro kontrolu systémů vytápění z výkonu 20 kW na 70 kW a u klimatizací z 12 na 70 kW, což znamená možnost vypuštění výjimky pro rodinné domy, byty a rekreační objekty, které zvýšením výkonu z těchto kontrol automaticky vypadnou. Kontrolám navíc nebudou podléhat systémy vytápění a klimatizace, které splňují požadavky stanovené směrnicí. Naopak nově se budou kontrolovat také tepelná čerpadla a elektrické odporové vytápění. V obecné rovině však dojde ke snížení počtu zařízení podléhajících kontrolám a v důsledku tak k omezení celkového rozsahu kontrol v této oblasti.

Ti, kterých se kontroly týkají, budou mít povinnost zajistit pravidelnou kontrolu zařízení energetickým specialistou s tím, že výsledkem bude zpráva o provedené kontrole, kterou na vyžádání předloží příslušnému orgánu (zpravidla ministerstvo nebo Státní energetická inspekce).

V druhém pozměňovacím návrhu jsem doporučil lepší definování některých pojmů v zákoně (systém vytápění, technický systém budovy ad.) a také zpřesnění definic souvisejících s výpočtem energetické náročnosti budov, zejména týkajících se například ochozů či mezipater. Za klíčovou však považuji úpravu povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při změnách dokončené budovy. V tomto případě jsme byli tak trochu „papežštější než papež“ a současný zákon nařizuje zpracování průkazu při všech změnách. Podle evropské legislativy však stačí tuto povinnost splnit pouze při větších změnách definovaných předpisem. A právě toto zmírnění jsem navrhl aplikovat, aby nedocházelo ke zbytečnému administrativnímu zatěžování všech zúčastněných.

Věřím, že mé pozměňovací návrhy, které zjednoduší řadu procesů a zmírní pravidla v oblastech, kde nelze předpokládat významné úspory energií, podpoří při hlasování i Poslanecká sněmovna.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout