JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Kandidát do Evropského parlamentu za KSČM
  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25. 2. 2018 17:59:19

Vize pro budoucnost

Vize pro budoucnost

Letošní sjezd KSČM bude pro stranu klíčový a v mnohém předurčí, zda bude strana pokračovat v dosavadním bezbarvém a salónním kurzu, anebo najde odvahu k provedení potřebných změn.

KSČM prochází dlouhodobým významným poklesem preferencí, které vyvrcholily volebním fiaskem v loňských sněmovních volbách, čemuž logicky odpovídá rostoucí nespokojenost členské základny. Pakliže má být regresivní trend zastaven a strana nastartovat novou budoucnost, jsou nezbytná důsledná systémová opatření, která budou v mnoha ohledech znamenat nejvýraznější změny ve fungování strany od roku 1992, včetně nevyhnutelného zemětřesení v nejvyšších patrech stranické struktury.

Letošní sjezd rozhodne pouze personální otázky ve vedení strany. Jakkoliv změny v této oblasti jsou pro nastartování lepší budoucnosti klíčové, samy o sobě zdaleka nepostačují, a je nezbytné započít strategické přípravy změn v řadě dalších oblastí. Mezi našimi prioritami by dle mého názoru neměly chybět následující čtyři okruhy.

Nezbytným základem systémových změn je nahrazení stranického (tzv. „Kladenského“) programu (KP) programem zcela novým. KP měl snad opodstatnění nedlouho po roce 1989, avšak od té doby došlo k tolika změnám ve společenské roli strany, struktuře politického sytému, zprofanování velkých pravicových stran i koncepce „privatizace společnosti“, že 26 let starý KP je pro politickou současnost zcela nepoužitelným a nefunkčním reliktem, který ve srovnání s programovou hyperaktuálností a ofenzivní rétorikou SPD, Pirátů či ANO nemůže obstát.


Sebelepší program je však pohřben tehdy, pokud je nevhodně prezentován. Salónní a úřednická rétorika se možná hodí k funkcionářům středových stran, nikoliv však myšlenek KSČM. Výraznému programu musí odpovídat obdobně výrazný vnější projev strany, který přirozeně musí gradovat ve volební kampani.  Tu je třeba vést v inspiraci zmíněných protestních hnutí jako ofenzivní, dravou, vyhraněnou a ostře akcentující programové priority. Změna v prezentaci strany navenek vyžaduje též nalezení výrazného lídra tuto změnu navenek ztělesňujícího.

Dalším problémem je značný stupeň dysfunkce stranického aparátu. Strana trpí vysokou formalizací vnitrostranických procesů, nedostatečným přenosem informací, konzervací personálního obsazení klíčových orgánů bez systematické kádrové politiky a patricijským způsobem přerozdělování stranických peněz. Tyto nedostatky stranu paralyzují a zdlouhavost řady vnitrostranických procedur vylučuje téměř jakoukoliv akceschopnost. Z toho důvodu vyžadují revizi a aktualizaci též stanovy.

Čtvrtým problémovým okruhem je pak vysoký věk voličské i členské základny strany. V této souvislosti by bylo vhodné zformovat na novém základě též KSM, aby v budoucnu byla možná její participace na stranické činnosti, a její využití ve volební kampani k oslovení nejmladší voličské skupiny i v podobě trvalého zdroje přípravy kádrových rezerv. Omlazení voličského elektorátu souvisí s další naléhavou potřebou v podobě omlazení členské základny. Dokážeme-li být atraktivní pro mladší voliče, budeme atraktivní i pro mladší zájemce o vstup do strany.

Spojení vizí dalšího fungování strany s konkrétními kandidáty do vedení je klíčové právě v nynějším období blížícího se sjezdu. Koncem loňského roku se zformovala iniciativa převážně mladých komunistů napříč republikou, která je s nynější situací strany a jejím dosavadním nedostatečným řešením velmi nespokojená. K vyjádření svých myšlenek vytvořila dokument pod názvem „Manifest mladých komunistů 2018“, jehož jsem spoluautorem, a kterým chceme oslovit všechny obdobně smýšlející členy strany.

Nesmíříme se s tím, že sobectví, absolutní moc peněz a okrádání člověka člověkem bude společenskou normou. Chceme být slyšet a usilovat o budování spravedlivé společnosti založené na morálce, úctě člověka k člověku a solidaritě. Začít musíme především u sebe! Teď! Nikdy nezradíme samotné základy socialismu a komunismu. My mladí komunisté nebudeme těmi, co zhasnou a budou chodit na hrob KSČM klást květiny“, píše se mj. v Manifestu, který je spolu s doprovodnými texty k dispozici na stránkách http://restart-2018.cz/.

Pevně věřím, že to společnými silami dokážeme a posuneme stranu do pozic, kdy začne opět hrát v našem politickém spektru roli odpovídající jejímu voličskému potenciálu. Je to naše odpovědnost všem vykořisťovaným občanům této země, generacím soudruhů, kteří zde byli před námi a zejména pak naší ideologii, kterou máme tu čet hájit. Přejme si proto, ať tuto odpovědnost dokážeme konečně uchopit se ctí.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout