Jitka Seitlová

  • KDU-ČSL
  • Přerov
  • senátorka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.04.2019 23:48:00

Cílem novely je stanovit výjimku z hrazení nákladů na přeložky

Cílem novely je stanovit výjimku z hrazení nákladů na přeložky

Projev na 28. schůzi Poslanecké sněmovny 23. dubna 2019 k návrhu novely energetického zákona

 Vážený pane předsedající, zástupci vlády, vážené kolegyně poslankyně a kolegové poslanci,

dovolte, abych před vás předstoupila s návrhem novely senátního zákona, který se týká energetického zákona. Je to poměrně krátká novela, nicméně pro řadu občanů naší země je očekávaná a velmi naléhavá. Cílem novely je odstranit nespravedlivě stanovené povinnosti vlastníků nemovitostí, u kterých bylo zřízeno věcné břemeno prvků distribučních elektroenergetických sítí hradit náklady nezbytných přeložek. Povinnost hrazení nákladů se týká nejen občanů a právnických osob, ale týká se také obcí, a to z důvodu jiných veřejných zájmů. Dle současné právní úpravy jsou podnikatelé v elektroenergetice oprávněni umísťovat zařízení na nemovitostech ve vlastnictví jiných osob.

Pokusím se zkráceně, nicméně je mojí povinností, milou povinností, vás seznámit s tím, co je obsahem předložené novely. Prosím o tu trpělivost. Budu pokračovat dále. Ti, kteří umísťují prvky distribučních sítí na nemovitosti jiných osob, mají právo zřizovat věcná břemena. Pokud nedojde ke smluvní dohodě, pak mají právo dokonce toto věcné břemeno vyvlastnit. Náhrada za zřízení věcného břemena je obvykle jednorázová a dosahuje částek stovek, maximálně několika tisíců korun. Za účinnosti starších právních předpisů z minulé doby, například takzvaného elektrizačního zákona, tehdy vznikala věcná břemena téměř bez náhrady. U již zřízených zařízení ale nastávají situace, kdy vlastník nemovitosti, obvykle domu, potřebuje dům nebo nemovitost nějakým způsobem opravit, nebo dokonce na základě stavebního zákona má povinnost provést nějaké úpravy, nebo dokonce zbourání této nemovitosti, demolici této budovy. A v tu chvíli ale stále platí, že veškeré náklady za přeložku prvku distribuční sítě hradí vlastník nemovitosti. Částky jsou opravdu vysoké. Pohybují se řádově ve vyšších částkách desetitisíců. Mám z poslední doby informace, kdy se na mne lidé obracejí, dosahují často až dvou set tisíc korun. Vlastník za věcné břemeno, které musel strpět, dostal stovky - někdy vůbec nic - korun a nyní, když chce třeba budovu zbourat nebo dokonce má povinnost ji zbourat, má zaplatit takto obrovské částky. Ty situace jsou v praxi, věřte mi, často až existenční a dopadají na občany velmi těžce a vnímají to, jako že to je velmi nespravedlivé.

Cílem novely, která je předkládána, je stanovit výjimku ze stávajícího pravidla hrazení nákladů na přeložky žadatelem pro případy, ve kterých to není zjevně spravedlivé požadovat. Zjevně spravedlivé požadovat je přímo formulace návrhu, který před vámi leží. Jedná se o situace, kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele a vlastník tohoto distribučního prvku nezajistí nápravu, nebo kdy potřeba zařízení vyplývá z povinnosti, které bylo vlastníku nemovitosti přikázáno právě ze stavebního zákona. To znamená demolice nebo nějaká úprava.

Předmětem diskuse a dalších podnětů, které jsem dostávala ve chvíli, kdy se v Senátu začalo jednat o tomto zákoně, byly také stížnosti na vysoké náklady účtované podnikateli v elektroenergetice za vlastní provedení přeložky. Přeložku mohou provádět jen specializované firmy, které jsou nasmlouvány vždy tím, kdo přeložku a celé zařízení provozuje. Proto jsme do této novely také zahrnuli povinnost, aby byla jednoznačně osoba, která má hradit náklady, dopředu informována o rozpočtovém - položkovém - určení toho, za co má hradit. A na to je také potom ještě zaměřena samozřejmě sankce, která je přidána do této novely.

Poslední věc, která je - vyplývá ze všech nových povinností - navrženo, aby v případech sporů rozhodoval Energetický regulační úřad. Senát začal tuto novelu projednávat na počátku loňského roku v únoru a ukončil její projednávání po dvojím čtení a ještě řadě připomínek, jednání s Hospodářskou komorou, s ministerstvy na konci července. Sněmovně byl tento návrh novely postoupen 1. srpna a vláda k němu vyjádřila koncem srpna loňského roku neutrální stanovisko. Vláda souhlasí, tak jako všichni, se kterými jsme měli možnost jednat, s tím, že současný stav je nespravedlivý, a že by měl být řešen. Současně upozornila na některé nepřesnosti - řekněme - nebo nějaká jiná doplnění, která by ještě novela vyžadovala. Pokud budete tak laskavi a postoupíte tento návrh do výboru, určitě o těchto námětech bude jednáno a budeme jednat o tom, jakým způsobem to, co vláda namítá nebo upozorňuje, by mělo být dále upraveno.

Děkuji za vaši pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout