Marek Novák

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,83. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

12.08.2019 8:21:43 - Damph

Babišova vláda dává pobyt nelegálům

Tento člověk v podstatě přiznává že sem přišel nelegálně, přesto zde dostal přechodný pobyt a je tu již 4 rokem: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-uprchlik-migrant-z-iraku-nelegalni-migrace-zije-v-cesku-amazon.A190704_150353_domaci_lre. I pokud to byl původně uprchlík, měl zůstat v první bezpečné zemi - v Turecku - a navíc se sem dostal s pomocí pašeráků a podplatil policisty - stal se tedy z něj nelegální migrant. Proč nám ANO tvrdí že nepřijmeme ani jednoho nelegálního migranta, když to není pravda?
A proč to ANO tvrdí když sem dokonce přijímáme teroristy na léčení: https://www.lidovky.cz/domov/vyrocni-zprava-ncoz-pozor-na-teroristy-kteri-jsou-v-cesku-na-leceni.A190725_110959_ln_domov_vlh
Jak toto všechno může ANO dovolit?
František Černoch

Odpověď

14.08.2019 9:10:12 - Marek Novák
 Vážený pane Černochu, Podrobně jsem se seznámil s informacemi k Vašemu dotazu. Musím zdůraznit, že článek iDnes se týká člověka, který je zde od roku 2014, kdy jsme bohužel ještě neměli takový důraz na boj s nelegální migrací a už vůbec nebyla vymáhána podmínka přijetí první země. Dále musím zdůraznit, že platí institut mezinárodní ochrany (zahrnuje i azyl) je určen pro všechny, kteří splní zákonem stanovené podmínky. Každá žádost o mezinárodní ochranu je vždy posuzována individuálně a řízení probíhá v souladu s platnou národní a mezinárodní legislativou i Ženevskou úmluvou o uprchlících. Osoba, která dorazí na území kteréhokoliv státu EU, byť bez platných dokladů, s úmyslem o mezinárodní ochranu požádat, není v tomto kontextu považována za osobu zneužívající azylovou proceduru. V situacích, ve kterých se uprchlíci nachází, často nemají možnost potřebné doklady získat, a ze své země doslova prchají. Pokud je následně v řízení o udělení mezinárodní ochrany prokázáno, že osoba měla legitimní důvody k odchodu ze své země, je jí mezinárodní ochrana přiznána i přes to, že vstoupila nelegálně do země, ve které hledá ochranu. Jinými slovy, pokud je této osobě mezinárodní ochrana udělena, nejde o zneužití azylového systému.
Jinou situaci představují osoby, které záměrně zneužívají azylových procedur k legalizaci pobytu na území. Typickým příkladem je osoba, která měla na území státu povolen legální pobyt, ovšem toto povolení k pobytu vypršelo a osoba se tak na území státu ocitá v nelegálním postavení. Dále však vykonává činnost, pro kterou zde povolený pobyt měla, až do chvíle, kdy je odhalena příslušnými orgány. V tuto chvíli požádá o mezinárodní ochranu, protože tak může po dobu celého řízení o udělení mezinárodní ochrany na území státu legálně pobývat. V konečném důsledku je ale s vysokou pravděpodobností její žádost o mezinárodní ochranu zamítnuta, protože nejsou shledány žádné důvody pro její udělení. Stejně tak se může jednat o osobu cestující za lepším životem do Evropy, která v prvním státu, do kterého dorazí, požádá o mezinárodní ochranu, aby se tak dostala do legálního postavení, a následně cestuje do jiné země Schengenu, kterou si předem vytipovala jako svou cílovou destinaci. Ovšem k takovému chování ji podaná žádost o mezinárodní ochranu neopravňuje. Pokud je taková osoba na území jiného státu zjištěna, je navrácena zpět do země, ve které původně o mezinárodní ochranu požádala, a to v souladu s Dublinským nařízením.
Druhý případ je mnohem závažnější, jelikož jak je v článku řečeno "tyto osoby nezřídka využívají schengenských víz jiného členského státu EU". Pro nás tedy platí Schengenská smlouva. Tato informace mě však velmi znepokojuje, přestože již k podobnému tématu podal vyjádření ministr vnitra při interpelacích na plénu sněmovny. Budu se dále informovat u NCOZ, jaká konkrétní opatření v tomto případě doporučují.
Naše vláda v zahraniční politice velmi aktivně pracuje na zvyšování bezpečnosti svých občanů, což prokázala např. v případě tzv. syrských uprchlíků nebo v boji proti přidělovacím kvótám. Samozřejmě musíme dále pracovat a a věnovat se všem možnostem jak dále naši bezpečnost posilovat.
Přeji Vám hezké a bezpečné dny v naší krásné zemi.