Mgr. Adam Vojtěch

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,52. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23. 10. 2018 21:51:00

Situace v ostravské nemocnici je problematická

Situace v ostravské nemocnici je problematická

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2018 - informace o stavu Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostrava

 Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

K tomuto bodu bych rád informoval o situaci ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Musím na úvod říci, že mám pocit, že se zde řeší něco byť ne úplně s detailními znalostmi toho pozadí. To, že dnes samozřejmě tady v médiích existují určité tlaky na personální řešení situace ve Fakultní nemocnici v Ostravě je pravdou. Na druhou stranu je třeba říci, že ta situace rozhodně není černobílá. Já se tou situací zabývám intenzívně v posledních dvou týdnech, ale samozřejmě řešil jsem ji i v předchozí době.

Je pravdou, že v té nemocnici došlo k několika personálním opatřením, k několika změnám na pozicích přednostů klinik, ovšem ty změny v určitých případech byly zcela oprávněné. To je třeba říci na úvod. Ředitel Machytka přišel do funkce s tím, aby zmapoval situaci, která nebyla úplně dobrá z hlediska nejrůznějšího propojení na soukromé subjekty, které podle všeho vyváděly peníze z nemocnice, to znamená, byla tam majetková propojení a osobní propojení určitých vedoucích představitelů nemocnice na soukromé subjekty vně nemocnice, což se prokázalo provedením interního auditu, kdy tento audit byl proveden před létem a zjistil, že skutečně někteří přednostové Fakultní nemocnice v Ostravě jsou zároveň vlastníky soukromé laboratoře a rozhodují o tom, že do této laboratoře budou posílány vzorky na laboratorní vyšetření. Dokonce tuto laboratoř hodnotili, samozřejmě vždy velmi pozitivně. Za této situace já jsem samozřejmě souhlasil s tím, že k personálním opatřením dojít musí. Myslím si, že není prostě v pořádku, pokud zaměstnanci nemocnice zároveň jsou vlastníky soukromé laboratoře a rozhodují o tom, jaké vzorky do této laboratoře budou předávány, a takto si dělají svůj byznys. Tady já jsem souhlasil s tím, že k těm změnám dojít musí. Myslím si, že byly zcela legitimní a byly založeny na skutečně zmapovaných faktech. Takže to je první věc. Jenom abychom celou věc neviděli pouze prizmatem současné situace, ale viděli jsme to v nějakém dlouhodobějším horizontu, respektive zpětně, jak se ta situace vyvíjela.

Souhlasím s tím, že v tom posledním personálním kroku s odvoláním přednosty gynekologicko-porodnické kliniky, pana docenta Šimetky, tak toto odvolání vidím jako velmi komplikované. Já jsem na základě toho, že tato situace byla řešena i v médiích, osobně vyrazil do Fakultní nemocnice v Ostravě v pátek. Je třeba říci, že předtím jsem se snažil tu situaci uklidnit. Jednal jsem s panem přednostou Šimetkou opakovaně osobně i na dálku, kdy jsme se dohodli původně, že on se vrátí zpět na svou pozici přednosty gynekologicko-porodnické kliniky. Ještě ve středu odpoledne mi psal zprávu, že jsou dohodnuti s ředitelem nemocnice na tom, že se pan docent Šimetka v pátek vrátí zpět do své pozice přednosty gynekologicko-porodnické kliniky. Tuto zprávu mi jasně napsal. Já jsem následně v pátek jel do té nemocnice s tím, že takto ta situace bude mitigována, a takto bude řekněme vyřešena v tom určitém okamžiku, to znamená návratem pana docenta Šimetky a nějakým urovnáním těch sporů.

Bohužel přijel jsem v pátek do nemocnice v Ostravě a pan docent Šimetka obrátil, změnil za dva dny názor od té středy a rozhodl se, že se do své pozice přednosty nevrátí. To samozřejmě situaci poměrně výrazně zkomplikovalo.

Možná bych ještě řekl k těm odvoláváním přednostů, že je s podivem, že nikdo příliš neřešil situaci, kdy předchozí ředitel, pan doktor Němeček, odvolal, ukončil spolupráci s celou řadou přednostů. Já tady můžu vyjmenovat, kolik klinik přišlo o svého přednostu za ředitelování pana ředitele Němečka. Je to celkově 16 vedoucích pracovníků nemocnice, ať již náměstci nebo přednostové, kteří skončili za ředitelování pana Němečka. A nikdo to takto mediálně neřešil. Takže to je také třeba říci, že ta situace není skutečně úplně černobílá.

A to, že je to možná do jisté míry živeno, ta aktuální kauza, někým, komu se úplně nelíbí, že třeba musel, a teď nemluvím o panu docentovi Šimetkovi, ale třeba někým, komu se nelíbí, že musel skončit právě proto, že třeba mu byly přerušeny určité aktivity, o kterých jsem hovořil, že byli zvyklí zkrátka využívat nemocnici pro svůj soukromý byznys, tak to také může být. Já tady nechci nikoho podezírat, ale zkrátka do jisté míry si myslím, že ta celá situace je velmi vyhrocená a ne možná úplně oprávněně.

Na druhou stranu je pravdou, že ta situace v nemocnici je problematická, bezesporu, ta komunikace napříč nemocnicí není optimální. Já jsem za ty poslední dny dostal řadu jak negativních, tak pozitivních komentářů vůči managementu nemocnice. Je tady několik petic, jedna na podporu současného vedení, další proti současnému vedení. Dostal jsem celou řadu E-mailů, které vyjadřují podporu řediteli Machytkovi i ze strany některých přednostů, primářů, a tak dále, a samozřejmě i takových, kteří jsou k vedení negativní. Takže já bych řekl, že ta situace v nemocnici je rozpůlená, že jsou tam zkrátka dvě skupiny, jedna, která podporuje vedení, druhá, která nepodporuje. Je pravdou, že ta komunikace tam není úplně dobrá. Ta atmosféra do jisté míry napjatá je, to určitě nechci nikterak zpochybňovat.

A já jsem jasně řekl a teď jsem to tady popsal, že v pátek, když jsem osobně jel do fakultní nemocnice, abych si vyslechl všechny strany toho sporu, tak jsem jel tu situaci uklidnit. To, že se to nepodařilo, protože pan docent Šimetka, jak říkám, za dva dny změnil názor a rozhodl se, že se nevrátí na pozici přednosty, to situaci změnilo a já jsem v pátek prohlásil, že si chci vzít určitý čas na rozmyšlenou a chci tu situaci v nemocnici vyřešit v řádu dní, to znamená bezesporu v tomto týdnu finálně ta situace bude vyřešena bez ohledu na projednávání té věci zde na plénu Poslanecké sněmovny. Já se rozhodnu podle sebe, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby se ta situace v nemocnici uklidnila a nemocnice samozřejmě mohla fungovat bez nějakých větších problémů.

Takže tolik k tomu mohu říci. Situace mě určitě netěší, ten mediální obraz je, řekněme, negativní, byť mám pocit, že někteří se vyjadřují v médiích a možná tu situaci... nebo ještě lijí olej do ohně, aniž by počkali na nějaké rozhodnutí nebo finální řešení, které určitě přijde. Jak říkám, v tomto týdnu chci situaci dořešit a samozřejmě můžu pak případně informovat, ale nemyslím si, že to je úplně nezbytně nutné. Bezesporu to bude i mediálně prezentováno.

Takže tolik jenom, abyste věděli, jakou měla ta situace genezi, že není černobílá, že odvolání určitých představitelů nemocnice bylo zcela na místě z mého pohledu. Na místě ředitele Machytky bych se zachoval stejně, pokud bych měl tyto informace. Ale samozřejmě určitě není to na druhou stranu zcela pozitivní. A stala se i beze sporu celá řada chyb z hlediska komunikace v rámci nemocnice. Takže na základě toho pak já budu řešit tu situaci dále. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout