PaedDr. Vladislav Krumer

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,67. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.02.2021 17:24:06

Je čas na změny a zvýšení kvality péče o sport a tělesnou výchovu naší populace.

Je čas na změny a zvýšení kvality péče o sport a tělesnou výchovu naší populace.

Sportovní agentura vedená Hniličkou si dala gól do vlastní branky. Je čas na změnu a postavit sport a tělesnou výchovu včetně sportu vrcholového a státní sportovní reprezentace zpět na místo, kam patří.

Sportovní agentura která je centrální vládní orgán pro tělesnou výchovu a sport se dostala do krizového stavu. Napřed jeho šéf Hnilička překročil zákaz vyhlášený vládou o zvládnutí coronaviru a namísto toho aby přiznal chybu a odstoupil, tak se vzdal jenom postu poslance a odvolal svoje dva náměstky. Rovněž namísto jeho úředníků tak dotace na sport nevyřizuje sportovní agentura ale firma najatá za miliony. Nejenom on ale i úřad se tak stal nevěrohodným a je čas na důkladnou a účelnou změnu. Především je úkolem zpracovat konkrétní, reálný a perspektivní Program rozvoje sportu a turistiky - PRST jako zvednutý prst politikům a odpovědným úředníkům, aby využili zkušenosti a začali smysluplně konat. Nezbytné je využít zkušenosti a navázat na všechno dobré co naše historie nejenom nám, ale celému světu přinesla. Navázat na zkušenosti nejenom z chaotické doby sportu po roce 1990 ale i na fungování, činnost a výsledky Sportovní agentury, České unie sportu, Olympijského výboru a dalších sportovních, tělovýchovných a turistických spolků. Nesmíme se vyhýbat ani tradicím naší dobrovolné tělesné výchovy kterou založil doktor Miroslav Tyrš. Sokolství, sokolské slety ale i spartakiády a tradiční akce a aktivity, jejichž odkaz se podařilo zpolitizovat a zahodit to dobré co historie naší tělesné výchovy a sportu přinesla generacím jsou jejich součástí. Rovněž ČSTV který sdružoval na dva miliony občanů zanechal odkazy ze kterých bychom se měli poučit. Nejenom v dobrovolné tělesné výchově, sportovních a turistických oddílech a klubech, ale i v systému péče o sportovně talentovanou mládež a systému vrcholového sportu. Bohužel jsme s jejich zrušením po roce 1990 zlikvidovali i to dobré co milionům našich občanů přinášel systém nejenom v aktivní účasti ve sportovních a turistických pravidelných činnostech ale i v akcích jako byly Buď fit, Sportem ke zdraví a v dalších aktivitách například Svazarmu. Taky vzpomenout na to, že se v minulosti vybudovala řada sportovišť i pro širokou veřejnost ve městech a obcích. To nejenom ze státních zdrojů a péčí státu i akcemi „Z“ svépomocí ale hlavně Sazky - Sportky, která byla ve vlastnictví ČSTV. Financována ze zdrojů Sazky byla sportovní a tělovýchovná činnost včetně provozu a výstavby sportovišť, v čemž zdroje doplňoval stát kde výstavba sportovišť byla také součástí státního plánu. Nechci se tím vracet k minulému režimu ale moudrá společnost se poučí z minulosti nejenom z chyb, ale využije a naváže na všechno dobré co bylo minulými generacemi vybudováno a vytvořeno. Jenom hlupáci se z historie jak z pozitivních ale i z negativních stránek nepoučí. A že je co využít ze systému před rokem 1990, ukazují i výsledky naší sportovní reprezentace, která ze systému žila dlouho po změně režimu v roce 1989. Současné výsledky jsou spíše nahodilé a zejména díky podpoře talentovaných dětí péčí a výchovou od rodičů a s velkou výhodou rodin, které na to mají finance. Příkladem v tom jsou vynikající výsledky Ledecké ale i dalších vrcholových sportovců. Stačí si na příklad zjistit, kolik stojí rodiče jeden rok působení žáka v hokejovém klubu. Tak nám uniká řada talentů zejména ve venkovských oblastech a z méně majetných rodin, ale rovněž se snižuje fyzická zdatnost dětí a mládeže, kterým chybí aktivní pohyb a hlavní jejich náplní je počítač, mobil a sedět u televize.

Po zkušenostech se sportovní agenturou vedenou vrcholovým sportovcem Hniličkou nastala doba trvale ukotvit tělesnou výchovu a sport v ministerském úřadě. Sportovní agentura nikdy nemůže naplňovat význam tělesné výchovy a sportu nejenom pro potřeby sportu vrcholového, ale zejména pro fyzickou zdatnost a posilování zdraví, imunity a vhodných sociálních vazeb dětí a mládeže. V rámci mého působení v České organizaci ČSTV jsem byl také iniciátor a spoluautor vytvoření systému péče o sportovně talentovanou mládež od tréninkových středisek mládeže po sportovní třídy a sportovní školy, včetně zpracování Programů pro sportovně talentovanou mládež s důrazem na všeobecnou přípravu a regeneraci podle specifik jednotlivých sportovních odvětví. Jistě se tyto programy někde v knihovnách najdou. Úřad sportovní agentury nemůže plnit funkci, kterou má tělesná výchova, sport a turistika v životě.

Nastal čas zrušit sportovní agenturu a zřídit řádné ministerstvo tělesné výchovy a sportu. Z Ministerstva školství převést tělesnou výchovu a sport včetně finančních prostředků do nového a samostatného ministerstva. Také z ministerstva pro místní rozvoj převést Horskou službu, která má ke sportu a tělesné výchově blíž. S tím se také na nové ministerstvo převedou prostředky a finančně tak nové ministerstvo zbytečně nezatíží nově státní rozpočet. Pokud se jedná o počet pracovníků, tak převést konkurzem pouze kvalifikované a kvalitní pracovníky. Případně potřebné další pracovníky přijmout také na základě veřejně vyhlášeného konkurzu. Naše FTVS–KU produkuje kvalitní absolventy, rovněž absolventi z dalších středních a vysokých škol s praxí se mohou uplatnit. Při personálním obsazování se nesmí zapomenout ani na zkušené odborníky z praxe, průřezově ze všech oblastí tělesné výchovy, sportu, turistiky a ekonomiky tělesné výchovy a sportu. Ministerstvo bude mít svého ministra a zastoupení ve vládě. Taky bude podléhat veřejné kontrole, jeho činnost i financování sportu bude transparentní a účelnější. Fyzická zdatnost, tělesná výchova a sport má minimálně stejné poslání jako kultura. Významnou a důležitou složkou tělesné kultury je tělesná výchova a sport našich zdravotně handicapovaných spoluobčanů s různými stupni oslabení a součástí úkolů ministerstva bude i péče o zdravotní tělesnou výchovu, sport i jejich sportovní reprezentaci. Poslání a úkolům tělesné výchovy a sportu na příklad neodpovídá to, že kultura svoje ministerstvo má a tělesná výchova a sport ne. Historicky u nás na rozdíl okolního světa měla tělesná výchova a sport dobrovolné cvičitele, trenéry, rozhodčí a funkcionáře. Ta doba je bohužel pryč a stát musí převzít za tuto oblast větší část odpovědnosti a to v partnerské spolupráci se sportovními svazy, Českou unií sportu Olympijským výborem, Sokolem, Turistikou a dalšími sportovními, tělovýchovnými a turistickými kluby a spolky. Nové ministerstvo by mělo mnohem výrazněji pomáhat celému systému péče o sport a tělesnou výchovu včetně výstavby, provozu a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení. Velkou chybou a svojí nečinností (nebo součinností?) dovolil stát aby byla tělovýchově zcizena Sazka a tím byl zlikvidován systém a možnosti financování sportu, tělesné výchovy a jejich řídících struktur z dalšího zdroje mimo státní rozpočet. Stalo se to vlastně nedodrženým příslibem z tehdejší vlády, že stát bude zpětně financovat tělovýchově náklady na výstavbu nové sportovní haly v Praze kterou celou několika miliardami financovala Sazka. Slib splněn nebyl a tato investice potřebná nejenom pro sport ale i pro kulturu a velké akce byla financována z peněz získaných ze Sazky. Rovněž tato sportovní hala už v majetku tělovýchovných a sportovních organizací není. Tím se dostala Sazka která byla v majetku tělovýchovy i špatným odhadem a naivitou jejího vedení do insolventnosti a konkurzu. Podivným způsobem za nízkou částku se dostala včetně exkluzivního areálu s budovou Sazky do soukromých rukou. Sportovní organizace tak přišla o finance a to demotivovalo i řadu dobrovolných pracovníků. Je nezbytné aby ministr sportu byl řádným členem vlády, chodil na jednání vlády a taky transparentně skládal vládě, parlamentu i veřejnosti účty. Taky tím že není povinná vojenská služba, (poučit se o tom jak přípravu na obranu vlasti obyvatelstva řešit bychom se měli u Švýcarska a převzít jeho systém) klesá fyzická zdatnost a branná připravenost obyvatel.

Samostatnou kapitolou je tělesná výchova a sport na školách. Na vysokých školách byla alternací a dobrovolnou volbu podle poskytnutých kreditů studentům prakticky tělesná výchova zrušena. Na ostatních školách značně kvalita poklesla až na výjimky které tvoří především učitelé s aprobací tělesné výchovy. S tím výrazně klesá i fyzická zdatnost mládeže a jejich návyky na pohybové a sportovní aktivity dětí mládeže. Stoupá nemocnost a snižuje se schopnost vydržet větší zátěž organismu a tím posilovat imunitu populace. Je v současnosti doba i dost zkušeností udělat tyto potřebné změny a vláda by je měla neprodleně řešit ve prospěch nejenom vrcholového sportu a sportovní reprezentace, ale především fyzické zdatnosti, imunity i posilování zdraví, fyzické a branné zdatnosti nejenom našich dětí a mládeže ale všech našich obyvatel.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama