Tomáš Zdechovský

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále
  • KDU-ČSL
  • europoslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Střídání času

Ad 1) Vyjádřit se mohl kterýkoli občan EU. Nikdo si nemůže stěžovat, že mu nebyl dán prostor k tomu, aby přednesl své námitky.Ad 2)Odkazy na studie či články jsou např. zde:https://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(16)30222-2/fulltext https://news.nationalgeographic.com/news/2013/11/131101-when-does-daylight-savings-time-end

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Brožura úřadu vlády

Dobrý den, pokud chcete vést v České republice seriózní diskusi o tzv. Istanbulské úmluvě, bohužel to nejde. Byly a jsou to feministky a různí „odborníci“ na lidská práva, kteří neumožňují problematické části této mezinárodní dohody diskutovat z jednoho prostého důvodu. Na Babišově Úřadě vlády chybí totiž lidé, kteří by byli ochotni jaké

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Střídání času

1 Občané EU se vyjádřili? To si děláte srandu? Máte na mysli tu většinu z 4,5 miliónů evropanů? Jen v ČR je víc lidí. 2...

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Střídání času

 Dobrý den,k Vašim otázkám: ad 1) Studie k posouzení vlivu střídání vlivu lze snadno dohledat, stejně tak i skutečnost, že energetická úspora spojená se střídáním času, není prakticky žádná. ad 2) Problematika střídání času nemá vůbec nic společného se střídáním časových pásem. Navíc si myslím, že je na každém člověku, aby zváž

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Střídání času

1. Neodpovídáte mi na dotaz a uvedené argumenty jsou neurčité "Podle řady studií může být střídání času u mnoha lidí pří...

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Střídání času

  Dobrý den,k Vaší první otázce bych rád řekl, že hlavní problém tkví trošku někde jinde. Podle řady studií může být střídání času u mnoha lidí příčinou řady vážných zdravotních  potíží a v současné době nepřináší prakticky žádné úspory energie, což bylo uváděno jako hlavní důvod střídání času. Pokud jde o Váš druhý dotaz, koneč

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Střídání času

Dobrý den, Podle Vašich dřívějších prohlášení jsem zjistil, že podporujete zrušení časových posunů. Mám asi dva dotazy: ...

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Promigrační EU

Otázka je nejen co Petr Mach říkal nesprávně ale také kolik jste toho Vy překroutil. Ale spíš by mě zajímalo toto: Petr ...

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Pomoc sirotkům

 Dobrý den, nejsem iniciátorem návrhu, je jím Michaela Šojdrová, Vaše otázky by proto měly směřovat spíše na ni. Můj postoj k celé věci naleznete zde: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=679864S pozdravemTomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Pomoc sirotkům

A vy víte nebo minimálně máte představu, odkud konkrétně a za jakých podmínek sirotky přijmout? Co když budou mít někde ...

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Istanbulská úmluva

 Vážený pane Černochu,myslím, že jsem už vše vysvětlil v článku zde: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=660411 O tom, že zmíněné pasáže se v dokumentu opravdu nacházejí, se můžete přesvědčit přímo v samotném  textu Úmluvy, který je k dispozici zde: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Istanbulská úmluva

Vy říkáte že v úmluvě jde mj. o smazání rozdílů mezi muži a ženami. Pirát pan Kopřiva tvrdí že jde jen o potírání násilí...

SuperFooterAdvertCode