Ústecký kraj: Odbor sociálních věcí pořádal seminář k drogové problematice

22.11.2021 7:34 | Tisková zpráva

Vzdělávání bylo realizováno společností Podané ruce, která se zabývá prevencí závislostí.

Ústecký kraj: Odbor sociálních věcí pořádal seminář k drogové problematice
Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

První vzdělávací seminář „Základy problematiky závislostního chování“ přispěl k tomu, aby účastníci získali základní orientaci a přehled v problematice návykových látek.

Anketa

Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19?

80%
hlasovalo: 67614 lidí
Program seznámil účastníky se závislostmi, jejich příčinami, přinesl přehled nejužívanějších drog, zaměřil se na vzorce užívání, diagnostická kritéria a odvykací stavy.

Druhý seminář „Úvod do problematiky práce s rodiči v kontextu závislého chování“ seznámil zúčastněné s typologií rodin uživatelů návykových látek a pomohl se základní orientací v problematice rodin závislých osob. Zúčastnění si i přes on-line formu semináře vyzkoušeli role terapeuta, závislé klientky a pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Vzdělávání bylo realizováno v rámci projektu Ústeckého kraje „Podpora prevence kriminality v kraji – 2021“, který je podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

zásah

Jak vysvětlíte razii u vás na ministerstvu? A vyvodíte nějakou osobní zodpovědnost? Přeci jen, za to, jak jsou zakázky zadávány jste přeci zodpovědná vy. Tady se pořád mluví o úsporách, přitom na obraně se utrácí o 106 a evidentně ne transparentně.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DIAMO: Státní podnik a odbory vyhodnotily kolektivní smlouvu za 1. pololetí

22:03 DIAMO: Státní podnik a odbory vyhodnotily kolektivní smlouvu za 1. pololetí

Státní podnik DIAMO a zástupci odborových organizací působících ve státním podniku DIAMO vyhodnotily…