V českých večerkách nakupuje drogy celá Evropa. Šéf české protidrogové centrály nám k tomu řekl více

20. 11. 2015 23:12

ROZHOVOR Rozhovor ParlamentníchListů.cz s plukovníkem Jakubem Frydrychem, ředitelem Národní protidrogové centrály. Pohovořil nejen o obraně proti mezinárodním drogovým kartelům, ale rovněž například o vietnamských drogových mafiích, výrazně narušujících pověst své, jinak velmi úspěšné, komunity v ČR.

V českých večerkách nakupuje drogy celá Evropa. Šéf české protidrogové centrály nám k tomu řekl více
Foto: carun.cz
Popisek: Konopí - ilustrační foto

V současné diskusi o uprchlících a souvisejících bezpečnostních otázkách se někdy  mluví o úspěšném začlenění vietnamské komunity do české společnosti. Útvar se však k působení řady Vietnamců v naší zemi staví kriticky. Proč?

Rád bych oddělil nahlížení na vietnamskou komunitu jako takovou a nahlížení na vietnamské zločinecké organizované skupiny zabývající se drogovou kriminalitou. Vietnamskou menšinu a její začleňování mi nepřísluší jakkoliv hodnotit. Co se týká drogové kriminality, musím zkonstatovat, že aktuálně lze jako nejprogresivnější trend označit zapojování organizovaných zločineckých skupin původem z Vietnamu do velkoobjemové produkce metamfetaminu a netechnického konopí. Tento jev lze pozorovat u produkce konopí od roku 2007 a u metamfetaminu pak od roku 2009, přičemž během zhruba posledních tří let se těmto skupinám s lokální podmíněností prakticky podařilo převzít kontrolu nad výrobou a distribucí metamfetaminu v ČR. Vietnamci taktéž minimálně posledních osm let drží prvenství mezi cizinci jako pachateli drogové trestné činnosti.

Jak došlo k tomu, že se asijské tržnice a večerky v České republice staly hlavním zdrojem pervitinu pro narkomany ze západu?

Asijské tržnice představují místa s vysokým kriminogenním potenciálem, kde jsou koncentrovaně porušovány předpisy upravující živnostenské podnikání, daňové předpisy i hygienické a požární standardy. Na straně poptávky je očekáváno velmi levné zboží a zákazník je obvykle srozuměn jak s nízkou kulturou a hygienou prodeje, tak i s tím, že se jedná o padělky či zboží, které nebylo řádně zdaněno. U nelegálních komodit, konkrétně nelegálních drog, se jedná o prostředí, které koncentruje nabídku na jedno místo a tím zvyšuje a usnadňuje jejich dostupnost. Na straně nabídky nelegálních drog prostředí tržnic umožňuje konspirovat distribuci a ztěžovat její odhalování, neboť se jedná o konsensuální trestnou činnost, spočívající v uskutečnění obchodu mezi dodavatelem a zákazníkem.

Pro zahraniční zákazníky tyto tržnice představují dostupnou příležitost k nákupu drogy za cenu stěží srovnatelnou s nabídkou v sousedních zemích. Důsledkem kontrolního a regulačního tlaku státních orgánů však dochází k přesunu distribuce i do jiného prostředí, jako jsou například večerky, herny, bary a další provozovny.

Nebylo by řešením problému celkově důraznější a častější vymáhání práva? Je veřejným tajemstvím, že na tržnicích se často prodává padělané a pašované zboží či že stánkaři při prodeji alkoholu nebo cigaret nezkoumají věk zákazníka.

Co se týká opatření realizovaných na tržnicích v příhraničních oblastech, v rámci zefektivnění kontrolních mechanismů je využíváno zejména koordinovaného postupu kontrolních, inspekčních a správních orgánů, jako jsou místní samospráva, útvary Policie ČR, Celní správa,  Hygienická služba, Česká obchodní inspekce, Hasičský záchranný sbor a další.

Těžiště snahy o zlepšení současného stavu však netkví pouze v tlaku na prostředí, ve kterém k distribuci dochází, ale zejména v efektivitě opatření, která povedou na jedné straně k snížení poptávky po nelegálních drogách v SRN i v ČR a na druhé straně v opatřeních, která budou snižovat jejich nabídku a dostupnost.

Upozorňujete na to, že nebezpečné chemikálie používané při výrobě drog nebo pěstování marihuany ve velkém mohou kontaminovat nejen životní prostředí, ale i třeba oděv pachatele, který se přitom volně pohybuje například mezi stánky na tržnici. Mají se tedy občané při předvánočních cestách za nákupy k trhovcům obávat o zdraví?

Nedomnívám se, že by pobyt při nákupu na tržnici, z hlediska kontaminace nebezpečnými látkami z výroby metamfetaminu, zákazníky vyloženě ohrožoval na zdraví.  K výrobě metamfetaminu pachatelé téměř výhradně využívají objekty mimo areály tržnic, a protože jsou si vědomi rizik, bývají vybaveni ochrannými obleky. Případná rizika jsou však přímo úměrná prostředí, kde nezřídka dochází k porušování hygienických, požárních a dalších norem.

Nicméně vzhledem ke stále rostoucímu množství varen a pěstíren a zvyšujícím se produkčním schopnostem některých varen, vnímám problém nebezpečného odpadu a kontaminace životního prostředí, podzemních vod a obytných objektů jedovatými látkami, jako gradující, velmi vážný a ve společnosti dlouhodobě podceňovaný.

Jak v zájmu potírání drogové kriminality probíhá spolupráce s dalšími úřady v České republice a v zahraničí, třeba v Německu a v Rakousku?

Spolupráci v naší činnosti, zejména s ohledem na latenci tohoto typu trestné činnosti, považuji za zcela zásadní. Našimi nejčastějšími tuzemskými partnery, kromě jednotlivých složek policie a státních zastupitelství, jsou Celní správa, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Inspektorát omamných a psychotropních látek MZ, Hasičský záchranný sbor, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a orgány územní samosprávy. Obecně spolupráce probíhá zejména formou výměny informací, společného postupu v rámci konkrétních případů a pracovních skupin, jejichž hlavním cílem je potlačování výroby, pašování a distribuce omamných a psychotropních látek.

Mezinárodní spolupráce na našem útvaru představuje velice podstatnou a nenahraditelnou součást činnosti. Lze říci, že našimi největšími a nejdůležitějšími partnery jsou němečtí kolegové. Ve vztahu ke Spolkové republice Německo představuje hlavní řešenou problematiku masový vývoz drog vyrobených v České republice do Německa. Týká se to v naprosté většině metamfetaminu a marihuany. Česko-německá spolupráce v oblasti boje proti drogové kriminalitě probíhá na několika úrovních. Kromě běžných, takřka denních kontaktů a výměny informací mezi policejními a celními služebnami všech úrovní, lze jako jednu z nejkontinuálnějších aktivit zmínit činnost mezinárodní pracovní skupiny „Crystal“.

Členové této mezinárodní pracovní skupiny se rekrutují jak z policejních, tak celních složek ČR a SRN na centrální úrovni. Hlavním cílem činnosti pracovní skupiny „Crystal“ bylo a je potlačování výroby, pašování a distribuce metamfetaminu zejména v krystalické podobě v česko-německém pohraničí. Další z velmi důležitých aktivit pracovní skupiny je výměna informací vážících se nejen ke konkrétním trestným činům, pachatelům a způsobům páchání trestné činnosti, ale i identifikace nejpalčivějších problémů a vypracování návrhů jejich řešení v několika časových úrovních.

Kromě výše zmíněných aktivit je nutno zmínit i činnost policistů, zařazených ve strukturách Krajských ředitelství Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje, tj. těch, která bezprostředně sousedí se Spolkovými zeměmi Sasko a Bavorsko. Tito se velkou měrou podílejí na potírání drogové kriminality na regionální úrovni. Po Německu jsou našimi nejčastějšími partnery kolegové z ostatních sousedních zemí. Podle počtu případů z minulého roku následují USA, Francie, Norsko, Švýcarsko, Japonsko, Rusko, Spojené království, Srbsko, Švédsko, Austrálie, Dánsko, Kosovo, Maďarsko, Peru, Ukrajina, Turecko, Izrael, Litva a Slovinsko. Kromě toho probíhá spolupráce se zahraničními partnery prostřednictvím standardních kanálů, jako jsou Europol, Interpol a Sirene.

Jak vidíte vývoj drogové scény v příštím roce?

Česká republika, se svým specifickým produkčním a uživatelským postavením v rámci Evropské unie, bude velmi pravděpodobně i do budoucna v oblasti nelegálních drog čelit trendům, které budou mít dopad na nárůst míry produkce a užívání metamfetaminu i marihuany jak v ČR, tak v sousedních zemích. S ohledem na dlouhodobý nárůst problémového užívání metamfetaminu v ČR lze očekávat i nárůst sekundární drogové kriminality s ním spojené a další eskalaci přidružených zdravotních, sociálních a kriminogenních rizik.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jakoby byl někdo padlý na hlavu. Profesor Staněk vynáší, co udělá Donald J. Trump. Příznivce války zklame, jiní budou ohromeni

6:44 Jakoby byl někdo padlý na hlavu. Profesor Staněk vynáší, co udělá Donald J. Trump. Příznivce války zklame, jiní budou ohromeni

ROZHOVOR Donald Trump zopakuje strategický manévr nejdéle sloužícího prezidenta Spojených států Fran…