Kučera (TOP 09): Ministra průmyslu to nezajímá, dostal ty „noty“ od Babiše, už má rozhodnuto, ale...

20. 1. 2016 11:43

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. 1. 2016

Kučera (TOP 09): Ministra průmyslu to nezajímá, dostal ty „noty“ od Babiše, už má rozhodnuto, ale...
Foto: TOP 09
Popisek: Poslanec za TOP 09 Michal Kučera

Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi... (Hluk v sále. Pan poslanec vyčkává.)

Děkuji. Dovolte mi, abych vás upozornil na čtyři pozměňovací návrhy, o kterých dnes budeme hlasovat a tímto se i pokusil požádat o vaši podporu oněch čtyř návrhů.

První dva pozměňovací návrhy, o kterých dnes budeme rozhodovat, řeší jednu zásadní věc. To je, jakým způsobem budou odcházet peníze z dvou postižených krajů povrchovou těžbou hnědého uhlí, a to z kraje Ústeckého a kraje Karlovarského do státního rozpočtu. Jistě jste si všimli, že hlavním cílem této novely je přesunout, nebo navýšit poplatek za vydobytý nerost na dvojnásobek. To považuji za naprosto správné, skutečně je dobře, že se navyšuje onen poplatek. Ten byl historicky nízký a tento krok je krok správnou cestou. V tom samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu podporuji a souhlasím s tím. Myslím si, že to je i postoj celého poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.

S čím nemohu souhlasit a v zásadě to rozporuji, je poměr. Je poměr, jakým způsobem budou ony peníze, které z těžby dostaneme, jakým poměrem ty peníze budou rozděleny. Ministerstvo průmyslu a obchodu na pokyn ministra financí Andreje Babiše změnilo pouze u hnědého uhlí poměr rozdělení dílčích úhrad z dobývaného nerostu. A tím způsobem, že u všech ostatních komodit, to znamená... (Hluk v sále. Pan poslanec vyčkává.)

Mě to trochu překvapuje, že levou část sálu to nezajímá, protože tady se skutečně jedná o občany těch nejpostiženějších regionů. Já jsem si vždy myslel, že to je zrovna jejich hlavní téma.

Jak už jsem řekl, pouze u jedné komodity, to znamená u hnědého uhlí, dochází ke změně onoho poměru. U ostatních, to znamená, u černého uhlí, je to 75 % rozpočet obce, 25 % stát, u radioaktivních nerostů, tedy například uranu, 75 % obce, 25 % stát, u ropy nebo zemního plynu na jižní Moravě 75 % obce, 25 % stát, u ostatních nerostů, například štěrku nebo kameniva obecně, je to 38 % obce, 60 % státní rozpočet. U hnědého uhlí ale dochází k razantní změně. Tam ten poměr 25 - 75 zůstává, nicméně otáčí se. To znamená, 25 % půjde směrem k obcím a 75 % do státního rozpočtu, 25 % obce, 75 % státní rozpočet. A já si myslím prostě, že to není správně. Tohleto správně není. Já si myslím, že mi dají za pravdu jak poslanci Ústeckého kraje, tak poslanci z Karlovarského kraje. Je to krok, který je vyloženě proti těmto regionům, protože ostatních regionů se to díky tomu, že tam samozřejmě ona extenzivní a krajinu i sociální podmínky ničící extenzivní těžba povrchového uhlí je pouze v těchto dvou krajích.

Já jsem se pokusil vlastně dvěma pozměňovacími návrhy tento poměr změnit.

První pozměňovací návrh nechává tento stav takový, jaký je dnes. To znamená, říká - ano, nechme to tak, jak to bylo původně. Nechme to tak, jak to je u ostatních nerostů. (Hluk v sále. Pan poslanec vyčkává.)

Já se divím, že to nezajímá ministra průmyslu, on samozřejmě dostal ty notičky od Andreje Babiše, takže už to má rozhodnuto, ale...

Děkuji. V mém prvním pozměňovacím návrhu je zachován ten stávající poměr. V tom druhém se snažím udělat jednu věc, a to dát více peněz nejenom obcím, ale samozřejmě i krajům. To znamená, ten poměr se mění ještě jinak. To znamená, ty peníze jsou 25 % příjmem obce, ze 30 % jsou příjmem krajů a ze 45 % - samozřejmě tam zůstávají nějaké peníze pro státní rozpočet - jsou příjmy státního rozpočtu.

Já jsem často slyšel námitku, že ty peníze pro obce tam zůstávají a že obce na tom nejsou v tomto případě špatně. Samozřejmě je pravda, že ty obce dostanou peníze. Mně jde spíš o to, jaká částka odchází směrem ke státnímu rozpočtu.

Často jsem slyšel námitku, že stát dává peníze zpět do oněch dvou krajů. Já chci říct, že ty peníze jdou zejména na dvě zásadní položky. To je sanace důlních škod a rekultivace po těžbě. A to já, prosím pěkně, považuji za naprostou samozřejmost. Já považuji za naprostou samozřejmost v okamžiku, kdy se provádí takto extenzivní těžba, že se budou sanovat důlní škody a že se provede rekultivace. O tom se přece tady vůbec nebavíme. My se tady bavíme o něčem úplně jiném. Ty peníze v těch krajích chybí na rozvoj kraje. A o rozvoji kraje tady musíme mluvit. Ten kraj je skutečně dlouhodobě těžbou ničen. Mluvím o dopravní infrastruktuře, mluvím o sociálních aspektech atd. A to tady nemusím připomínat. A ty peníze, které by zůstaly v těch obcích a v krajích, tak ty by právě mohly jít na dostavbu dopraní infrastruktury, na rekonstrukce nemocnic. Proč třeba v Ústeckém kraji nemáme špičkovou nemocnici, ale máme tam finančně skomírající Krajskou zdravotní. Já si myslím, že Karlovarský kraj na tom nebude o moc lépe. Protože tam nejsou peníze! Proč ty peníze nedáme právě kraji, aby mohl postavit pro ty lidi postižené těžbou, kde je v tom kraji největší nemocnost, největší kojenecká úmrtnost, proč ty peníze nedáme právě tomuto kraji z těchto peněz, které se v tom kraji právě generují!

Já bych vás poprosil, abyste jeden z těchto dvou pozměňovacích návrhů podpořili. Samozřejmě byl bych rád ten, který zanechává onen současný stav, samozřejmě i ten, který dává možnost krajům s těmito penězi hospodařit.

Já si myslím, že ty argumenty jsou natolik zásadní, že budou vyslyšeny a ona podpora tam bude.

Další dva pozměňovací návrhy se týkají úplně jiné oblasti. Jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají průzkumu a dobývání nekonvenčního zemního plynu, např. břidlicového plynu. V těchto pozměňovacích návrzích, které, jak jsem říkal, se týkají průzkumu a těžby břidlicového plynu a podzemního zplyňování uhlí, nechceme zabránit dalšímu zkoumání geologického nadloží. Nicméně chceme zakázat nebezpečnou technologii, která by nejen při těžbě, ale i při průzkumu ohrozila dotčené regiony. A tímto zákonem chceme dát jistotu. Chceme dát jistotu regionům, že k této těžbě, k tomuto nebezpečnému průzkumu, k těmto nebezpečným metodám nebude docházet. Já samozřejmě vnímám námitku, že se to dá řešit nařízením vlády. Myslím si, že tady máme šanci to koneckonců uzákonit tak, jak jsme to učinili už u kyanidového loužení zlata.

Takže, prosím pěkně, chtěl bych vás požádat o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů -

Já děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji, že se ztišili.

To znamená, tyto dva pozměňovací návrhy, jak jsem říkal, dávají onu právní jistotu těm regionům, ve kterých by průzkum mohl být teoreticky zahájen.

A já chci říct, že vzhledem k chybám, ke kterým v minulosti docházelo, mají lidé z dotčených oblastí oprávněné obavy z možných ekologických škod a havárií. Tady mi dají jistě za pravdu právě poslanci např. z Náchodska a z krajů, kde by těžba příp. průzkum mohl být realizován. Já si samozřejmě vzpomínám na ty demonstrace, které vedli starostové za sociální demokracii proti těžbě a průzkumu břidlicového plynu. Takže já věřím, že minimálně podporu sociální demokracie tyto pozměňovací návrhy budou mít.

Dámy a pánové, já věřím, že jste mou argumentaci pozorně vyslechli, že jste onu věcnou debatu vnímali, argumenty že jste zvážili a podpoříte za prvé, aby Ústecký a Karlovarský kraj dostal více peněz z vydobytého nerostu a ty peníze neskončily čistě ve státním rozpočtu, kde budou použity např. na věci, které nesouvisí s onou těžbou, a samozřejmě že dáte i právní jistotu těm regionům, ve kterých by mohla těžba břidlicového plynu a nebezpečí z ní hrozící vzniknout. Děkuji vám za podporu těchto čtyř pozměňovacích návrhů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Horáček: Nejsem z těch, co kvílejí

0:00 Horáček: Nejsem z těch, co kvílejí

Komentář na facebookovém profilu k akci Koncert pro budoucnost