Ministr Babiš: Poctivý podnikatel kontrolu za celý svůj život neuvidí, v důsledku čehož ušetří svůj čas a energii

22. 1. 2016 11:49

Projev na pokračující 37. schůzi poslanecké sněmovny 22. ledna 2016 k elektronické evidenci tržeb EET:

Ministr Babiš: Poctivý podnikatel kontrolu za celý svůj život neuvidí, v důsledku čehož ušetří svůj čas a energii
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Scházíme se tady již po osmé. Ano, po osmé k diskusi o elektronické evidenci tržeb. Strávili jsme čtením tohoto zákona již 1 800 minut, obstrukcemi 330 minut, takže dohromady 2 130 minut, což je 35, 5 hodiny.

Jsem přesvědčen, že tento významný projekt, tento návrh zákona si zcela jistě zaslouží důkladnou diskusi. Ale já bych si přál a myslím, že toto přání se mnou sdílíte vy všichni, aby se diskuse někam posouvala. Aby šlo o předkládání argumentů a nikoliv přednes ideologických frází. Minule jsem zde vyvrátil zásadní dezinformace a nepřesnosti, které byly a jsou šířeny o EET, ať už záměrně nebo neúmyslně.

Ačkoliv si mé argumenty zaslouží neustálé opakování, nebudu zde číst celý projev znovu. Dovolte mi alespoň však shrnout, o čem jsem tady minule mluvil. Nejdříve jsem reagoval na nesmysly o tom, že Ministerstvo financí se soustředí pouze na elektronickou evidenci tržeb, a že neřeší velké daňové úniky. Představil jsem zde ta nejdůležitější opatření, které jsem od mého nástupu na Ministerstvo financí, které jsme uvedli do praxe, případně která plánujeme. Mluvil jsem zde o daňové Kobře, o převodných cenách, o Reverse Charge, o kontrolním hlášení a o dalších projektech, díky kterým přesouváme peníze z rukou podvodníků do rukou všech občanů České republiky. A že nám to jde, ukazují již výsledky za rok 2015, kdy jsme daně snížili, a to nás stálo 22,5 mld. korun, kdy jsme dali lidem do rukou více peněz. V důsledku snížení DPH na léky, knihy a dětskou výživu. Zvýšili jsme slevy na děti, obnovili slevu na daň pro pracující důchodce. A i přesto jsme vybrali na daních proti plánu o 36 mld. více.

A to jsme byli mimochodem nuceni sanovat některé geniální nápady předchozích vlád. Jako darovací daň na emisní povolenky, kterou prohlásil Evropský soudní dvůr za nelegální a my teď kvůli tomu vracíme 5 mld., které si pan Kalousek v minulosti takto vybral do svého rozpočtu. A přesto všechno jsme vybrali o 36 mld. víc.

Dále jsem zde popsal fungování elektronické evidence tržeb. Vysvětlil jsem, že pro podnikatele se nic nemění, ani nezmění. Nepřibude žádná administrativa, žádné činnosti navíc. Podnikatel jen namarkuje tržbu a vše ostatní zajistí již software v pokladním zařízení. Vysvětlit jsem, že se nic nezmění ani pro zákazníka, který evidenci pozná jen podle speciálního kódu na účtence. Rozhodně nebude čekat ve frontě. Pokud vypadne internet, protože pak dostane po dvou sekundách offline účtenku. A offline účtenku dostane také v místech, kde není možné se k internetu připojit vůbec.

Vysvětlil jsem, že nebudou odesílána data o položkách, resp. obsahu nákupu nebo povaze služby. Že se bude odesílat pouze celková částka tržby a u plátců DPH také částky DPH, protože to jsou údaje, které mají smysl pro Finanční správu, protože jsou relevantní pro stanovení daně. Vyvrátil jsem fámu, že velké podniky budou mít jiné podmínky než živnostníci. Vysvětlil jsem, že evidence je určena pro všechny podnikatele za stejných podmínek. Věnoval jsem se důvodům, proč navrhujeme zavedení EET. Popsal jsem fungování daňového řízení a některé druhy podvodů v oblasti hotovostního placení, zejména v maloobchodě.

Zdůraznil jsem téměř nulovou možnost postihovat za současných podmínek podvodné jednání ve formě krácení tržeb. Popsal jsem negativní dopady takového podvodného jednání na státní rozpočet a na rozpočty obcí a krajů. Vysvětlil jsem, co přinese zavedení EET. Že jde primárně o narovnání podnikatelského prostředí, o ochranu poctivých podnikatelů před nekalou konkurencí, což je efekt, který nelze penězi vyčíslit.

Dalšími benefity jsou 4 mld. korun ročně pro rozpočty obcí ČR, 1,5 mld. korun ročně pro rozpočty krajů a přibližně 12, 5 mld. korun ročně pro státní rozpočet na financování důchodů, investic do infrastruktury, školství, zdravotnictví a dalších veřejných služeb. Takže 18 mld. ročně pro nás všechny.

Diskutována tu byla i šedá ekonomika. Popsal jsem, na jaké složky se šedá ekonomika dělí a vysvětlit jsem, že je podstatný rozdíl mezi skrytou ekonomikou, která zahrnuje zejména krácení tržeb. Ekonomikou černou, což je např. prodej drog nebo prostituce. A ekonomikou neformální, která zahrnuje např. to, že si někdo sám opraví dům nebo vypěstuje na zahrádce mrkev.

Není tedy možné usuzovat z velikosti celkové šedé ekonomiky na fenomén krácení tržeb, je vždy nutné dívat se na konkrétní číslo, které má u nás bohužel rostoucí trend a nyní se pohybuje kolem 170 mld. korun zatajených příjmů ročně.

Podnikli jsme také cestu do zahraničí, abychom se podívali, zda je Česká republika ojedinělá ve snaze zavedení evidence tržeb a zjistili jsme, že je to právě naopak, že v rámci středoevropského regionu jsme spíše výjimkou, že ze 13 nových členských států jich má evidenci tržeb zavedenou 11, protože jejich ekonomikám přináší podstatné výhody.

Popsal jsem rozdíl mezi registračními pokladnami, pro které tady v minulosti dvakrát hlasoval pan poslanec Kalousek, a mezi elektronickou evidencí tržeb v moderním pojetí, tedy on-line modelu. Vysvětlil jsem, že u registračních pokladen stát stanoví, jakou pokladnu si podnikatel musí koupit. U elektronické evidence tržeb si nemusí kupovat nic, pokud již má odpovídající pokladní zařízení, a klidně třeba ve formátu tabletu s tiskárnou. A pokud někdo potřebné vybavení nemá, je zde absolutní volnost ve výběru pokladny či jiného zařízení.

Ceny se sníží díky tomu, že bude konkurence na trhu a my k tomu živnostníkům přidáme každému 5 tis. korun slevu na dani.

Vysvětlil jsem také, že na rozdíl od registrační pokladny, ze které si musí finanční úředník stahovat data, má evidence tržeb tu výhodu, že poctivý podnikatel kontrolu za celý svůj život neuvidí, v důsledku čehož ušetří svůj čas a energii.

Zopakovali jsme si zde také náklady pro stát, jelikož opozice si vytahuje čísla náhodně jako při losování Matesa. Pravda je taková, že náklady na vybudování IT systému nepřesáhnout 370 mil. korun a provoz pak nebude stát více než 170 mil. korun ročně. A tato čísla se pokoušíme ještě snížit, takže příjem 18 mld. ročně a výdaje jste slyšeli.

V rámci rozboru národních bájí a pověstí jsme se zaměřili také na sankce. Vysvětlili jsme si, dle jakých principů funguje a bude fungovat správní trestání a z toho vyplývající fakt, že za drobný přehmat nikdo podnikatelům trhat uši nebude. Ale řekl jsem, že také zákon nebude bezzubý proti notorickým podvodníkům, protože my opakovaně slýcháme od lidí nářek, že podvodník to obejde a na poctivého to dopadne. A já zde slibuji, že nic takového se nestane, protože takový zákon by skutečně smysl neměl.

Opozice se baví svými vtípky a posměšky na téma Balkán a Chorvatsko. Podívali jsme se tedy na to, jaký dopad mělo zavedení evidence tržeb v Chorvatsku na výběr daní a vyvrátili jsme fámy o neúčelnosti tohoto systému. Znovu zde opakuji základní čísla: 40 % nárůst vykazovaných tržeb v restauracích a 14 % nárůst v obchodě.

Na úplný závěr jsme si připomenuli, komu mají majitelé restaurací poděkovat za blokaci návrhu na snížení DPH z 21 % na 15 %, který navrhujeme, to znamená, znovu navrhujeme snížení daní.

Myslím, že jsme byli minule všichni spokojeni s tím, že naše debaty konečně nabraly věcný charakter, a proto bych v tom rád pokračoval i dnes. I dnes bych chtěl odpovědět na otázky, které tu minule padly, a to i přesto, že na některé z nich jsem odpovídal už mnohokrát. Ovšem opakuji, chci, aby debata byla věcná a konstruktivní. V tomto ohledu nemá cenu reagovat na část posledního vystoupení pana předsedy Fialy, která pro nás byla nebo měla být exkursem do teorie ekonomie a která s věcnou debatou o evidenci tržeb neměla nic společného. Teorie patří akademikům, my bychom zde ale měli řešit realitu života, aktuální problémy, snažit se neustále posouvat životní úroveň našich občanů směrem vzhůru, protože si to dnes skutečně zaslouží po řadě hubených let a po vládě korupce a dušení ekonomiky. A já věřím, že nám lidé dají najevo, zda si takový posun přejí a jestli boj s pokřiveným tržním prostředím oceňují nebo ne.

Pan předseda Fiala řekl, že jsme svědky vyvolávání jakéhosi umělého v realitě neexistujícího střetu mezi zaměstnanci na straně jedné a živnostníky a malými a středními podnikateli na straně druhé. A já s ním naprosto souhlasím. Nicméně, není to vládní koalice, kdo tento střet vyvolává. Je to právě opozice, která si hledá témata vytvářením umělých bariér a nálepek a šířením paniky. My se snažíme vytvořit všem podnikatelům takové tržní prostředí, ve kterém se jim bude dobře podnikat, prostředí, ve kterém to, že někdo neplatí daně, a tím krade konkurenci zákazníky, nebude tiše tolerovanou praktikou.

Pan předseda Fiala zde citoval z dopisů podnikatelů. Byly v nich vyjádřeny obavy nad tím, co bude až bude evidence tržeb, že přibude administrativa, formuláře atd. Já myslím, že tyto obavy jsem minule vyvrátil, ale zejména chci na tomto místě navrhnout občanům, ať takové dopisy nepíší ODS, ale piště mně na Ministerstvo financí. My vám na váš dopis odpovíme věcně. Probereme s vámi vaše obavy, vysvětlíme, co návrh zákona skutečně obsahuje a jak by evidence měla fungovat. Pozveme vás na akce, které k elektronické evidenci tržeb pořádáme. Zjistíte, že obavy o budoucnost vašeho podnikání jsou zbytečné a pochopíte, že to, co vydává opozice za argumenty, je jenom strašení a fámy.

To se týká i výsledků průzkumu hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky agentury MEDIAN, který tady pan předseda Fiala prezentoval. Ano, vyplynulo z něj, že živnostníci mají z evidence tržeb obavy. Ale zasaďme tuto informaci do kontextu. Hned z prvního dotazu vyplynulo, že 32 % dotázaných neví o evidenci tržeb skoro nic a 51 % má jen základní informace bez detailů. A to je přesně výsledek dezinformační kampaně, kterou tady opozice vede. Je logické, že když se živnostník dozvídá ze dvou zdrojů protichůdné informace, neví čemu má věřit. Ano, potom se 64 % dotázaných podnikatelů bojí, že jim přibude administrativa, ačkoliv evidence tržeb jim žádnou administrativu nezakládá. (V sále je velký hluk, skupinky poslanců se hlasitě baví.)

A proto zde apeluji na občany - hledejte si informace a kriticky je sami zhodnoťte. Stejnou výzvu mám i pro opoziční poslance - hledejte si informace, kriticky je zhodnocujte a nenechte se masírovat ideologií vašich stranických sekretariátů.

ODS si stěžuje na nedostatek komunikace. Musím se tomu fakt smát, když nám ze strany ODS je vyčítáno, že jsme s nimi nechtěli a nechceme o tom zákonu diskutovat. Za celou dobu přípravy zákona a jeho projednávání jsem se já i moji kolegové z Ministerstva financí a finanční správy zúčastnili desítek akcí, na kterých byla elektronická evidence tržeb diskutována a kterých se zúčastnily v součtu jednotky tisíc podnikatelů. Odpovídali jsme na dotazy, reagovali jsme na připomínky, vysvětlovali jsme detaily. A já se ptám, kde byla opozice. Pořádali jsme například velkou konferenci s chorvatským ministrem financí, kam jsme vás pozvali všechny. Další velké akce pořádala Hospodářská komora nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků, několik akcí v regionech měla Asociace hotelů a restaurací. Stejně tak pořádalo Ministerstvo financí a finanční správa setkání s podnikateli v jednotlivých krajích, která stále pokračují. Přijďte 8. února do Zlína. V říjnu jsme měli velkou akci na veletrhu GASTRO a další podobnou akci plánujeme na 19. února na výstavišti v Holešovicích. Několikrát jsme vystoupili na maloobchodních veletrzích, naposledy včera v Olomouci.

Kromě akcí pro restauratéry a obchodníky jsme přednášeli i na akcích pro zemědělce, zpracovatele masa či profesní komory dentistů, auditorů a dalších. 

(chybí stenoprotokol 86)

Takže ještě jednou - obce a kraje nemusí evidovat tržby a netýká se jich tedy elektronická evidence tržeb. Pokud tedy bude příjemcem tržby obec, nemá evidenční povinnost. Pokud ale bude na takové akci prodávat živnostník či firma, bude mít povinnost evidovat stejně, jako by se transakce odehrávala v kamenném obchodě. Každopádně pokud není možno se připojit na elektrickou přípojku, lze dle zkušeností z chorvatského trhu využít širokou škálu zařízení fungujících na baterie.

Co se týče internetu, je samozřejmě možnost využít mobilní data a i vyšší koncentrace podnikatelů na jednom místě nezpůsobí přetížení sítě vzhledem k malé velikosti datové správy, nebo může obec zřídit i veřejnou wi-fi síť.

Druhý okruh dotazů pana poslance Gazdíka mířil na společenské akce pořádané spolky, např. plesy či veselice. Ano, my jsme mysleli i na tento aspekt společenského života. Vzhledem k tomu, že i tyto typy primárně neziskových subjektů mohou mít jako vedlejší plně zdanitelnou činnost podnikání, bylo by nefér je z evidenční povinnosti zcela vyloučit. Budou ale evidovat výhradně příjmy z podnikání, pokud takovou podnikatelskou činnost provozují. A navíc, vzhledem k uvedenému charakteru jejich činnosti, je pro ně v návrhu zákona úleva, pokud je tato vedlejší podnikatelská činnost pouze drobného rozsahu. Tedy pokud spolek pořádá jednou za rok veselici, na které bude prodávat občerstvení, budou příslušné tržby z evidenční povinnosti vyjmuty, takže se jich to netýká. A protože v některých situacích si neziskový subjekt nemusí být jistý, zda se do této výjimky dostane, může dopředu získat od finančního úřadu závazné posouzení, tedy oficiální rozhodnutí, které je pro orgány finanční správy závazné.

Závěrem jsem si připravil takový malý kvíz pro poslance ODS a TOP 09 a chci se zeptat, jestli vědí, co je toto za papír. (Ukazuje tisícikorunu.) Já vidím, že víte. To je tisíc korun českých. To je tisíc korun, které vy jste zvýšením DPH z 5 % na 15 % vytáhli každý měsíc z kapes každé domácnosti. Takže 12 000 ročně jste vytáhli každé rodině v České republice, každé domácnosti. Vytáhli jste je na DPH ze základních životních potřeb, na potravinách, na teple, na vodě, lécích atd. A to nemluvím o těch, kteří mají samozřejmě podstatně vyšší příjmy. Takže vy jste vlastně řešili problém - vy jste nevybírali daně, vy jste nedělali nic proti podvodníkům, vy jste vybírali vlastně peníze od našich občanů. Takže já jsem skutečně v šoku, že si vlastně dovolujete nás tady poučovat o tom, jak se mají vybírat daně a co máme dělat pro výběr daní. Já bych chtěl jenom připomenout, že v roce 2004 při vstupu do Evropské unie jsme měli sazbu DPH 5 % a 19 % a po třech vládách ODS s Kalouskem máme 15 a 21. Takže vy jste brali peníze od občanů a podvodníci měli rád. My daně snižujeme, nenavyšujeme a zároveň jsme vybrali o 36 mld. více. Takže my daně vybíráme lépe a já vás žádám, abyste skutečně přestali blokovat tento zákon, který je důležitý pro všechny občany této země a abyste přestali chránit podvodníky, kteří neplatí daně. A já vám za to děkuji. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR 2017

18:00 VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR 2017

Od páteční 14. hodiny jsme rozhodovali o novém složení Poslanecké sněmovny ČR, v níž usednou dvě sto…