Inspekce dokončila řízení ve věci pádu mostní konstrukce ve Vilémově v kraji Vysočina

12. 3. 2016 9:11

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích ukončil správní řízení vedená v souvislosti se zřícením mostu ve Vilémově dne 4. 9. 2014. Při této události došlo ke smrtelnému pracovnímu úrazu čtyř zaměstnanců, jeden zaměstnanec byl zraněn vážně a další zranění bylo vyhodnoceno v kategorii ostatní.

Inspekce dokončila řízení ve věci pádu mostní konstrukce ve Vilémově v kraji Vysočina
Foto: SÚIP
Popisek: Státní úřad inspekce práce.

Po provedeném dokazování bylo shledáno porušení právních předpisů v oblasti ochrany života a zdraví osob při práci u tří subjektů. Jednalo se koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dva zhotovitele, kteří se přímo podíleli na provádění prací na mostě. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl shledán vinným tím, že nezajistil, aby „Plán BOZP při realizaci stavby“ obsahoval – přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště – postupy týkající se mostu ve Vilémově zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tímto jednáním koordinátor porušil zákon č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v rozhodném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Dále pak uvedený zákon porušil také tím, že jako koordinátor během realizace stavby nekoordinoval ve dnech 3. 9. a 4. 9. 2014 spolupráci zhotovitelů.

Zhotovitelé byli shledáni vinnými ze správních deliktů na úseku bezpečnosti práce, kterých se dopustili jednak tím, že porušili povinnosti týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovené v zákonu č. 309/2006 Sb., když nestanovili pracovní postupy a neorganizovali práci tak, aby zaměstnanci provádějící práce byli chráněni před riziky vzniklými v průběhu těchto prací při činnosti druhého zhotovitele, jednak tím, že neplnili povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu č. 309/2006 Sb., když nepředcházeli rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, když informace o plánovaných, právě probíhajících a navazujících pracích a rizicích, která z prací vyplývala a byla zdrojem ohrožení pracovníků na stavbě, byly mezi zhotoviteli poskytovány způsobem a v rozsahu, kdy druhá strana buď nebyla informována o právě probíhajících a na ně navazujících pracích, nebo informace byly podávány v nedostatečném či neúplném rozsahu a zprostředkovaně a nebylo kontrolováno, zda je na ně reagováno potřebnými opatřeními.

Jeden ze zhotovitelů byl potom shledán vinným ještě tím, že plně neseznámil zaměstnance, kteří prováděli práce pod mostem s veškerými riziky vzniklými v průběhu prací. Za tyto správní delikty byly oblastním inspektorátem uloženy sankce v celkové výši 1.592.000,- Kč. Rozhodnutí nejsou pravomocná, účastníci řízení mají možnost podat odvolání proti prvostupňovým rozhodnutím ke Státnímu úřadu inspekce práce.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zástupci ministerstva obrany připomněli listopadové události na pietních aktech

22:30 Zástupci ministerstva obrany připomněli listopadové události na pietních aktech

Historické události, které se uskutečnily 17. listopadu 1939 a následně i v roce 1989, si dnes na řa…