Řezník, kterého podporují živnostníci na cestě do politiky: Nestyďme se za svou rasu. Dobroserové. Chtělo by se mi zvracet nad socialismem, který posílá lidi na úřad práce

25. 2. 2016 9:54

Rebel, který chce vést živnostníky v Senátu, klatovský řezník Pavel Havlíček, známý svojí anti-babišovskou rétorikou, se tentokrát pro ParlamentníListy.cz vyjádřil k migrantské krizi a připravované halal porážce v Klatovech. Přečtěte si i o sluníčkářích, kteří podle něj „chtějí dělat dobro za každou cenu“. A své místo má samozřejmě evergreen – elektronická evidence tržeb. S kandidátem Havlíčkem v tuto chvíli jedná o podpoře Strana soukromníků i další pravicové partaje.

Řezník, kterého podporují živnostníci na cestě do politiky: Nestyďme se za svou rasu. Dobroserové. Chtělo by se mi zvracet nad socialismem, který posílá lidi na úřad práce
Foto: Hans Štembera
Popisek: Řeznický mistr Pavel Havlíček rázně vystupující proti Babišovi

Pojďme nejdříve k multikulturalismu a celému tomu vývoji nynější utečenecké krize…

Nejdříve bych odkázal na rozhovor Muhammada Aliho alias Cassiuse Claye. Jasně řekl, že bychom se neměli stydět za svou rasu. „Já chci mít krásný černý děti s krásnou černou manželkou. Já chci mít krásné děti, které mi budou podobné, a každý inteligentní běloch chce mít s krásnou bílou manželkou nádherné bílé děti.“ Vrabec lítá s vrabcem, káně s kánětem, holub lítá s holubicí, lev spí se lvicí. Tak to prostě je. A proč se tomu bráníme?

.no a už vás za to může někdo chytit a označit, že jste xenofob, rasista…

Já se pak ale musím zeptat – definujte mi, co je to xenofobie? Xenofobie je iracionální strach z neznámého. Řekněte mi, čeho neznámého se tady bojím, a navíc iracionálně, že to dotyčnému dává právo mne označit xenofobem nebo moje chování xenofobním? Nehledě na to, že xenofobní není přece nic negativního. Xenofobie je iracionální strach z neznámého. Co je na tom špatného?

Takoví obviňovači si pouze myslí, že se iracionálně bojíme. Strach, kterým oni argumentují v otázce islámu však není strach, ale informovanost. Nikdo se rozhodně nebojí muslimů. Vůbec ne. Velká část společnosti už začíná být informovaná nikoliv o muslimech, ale právě o islámu. A právě muslimové jsou jeho první obětí. Víte, problém pro lidi není uprchlík, imigrant, migrant, nebo snad emigrant.

Tady vedle mne má svůj obchod Vietnamec, buddhista. Chodí ke mně pro polévku i na větší nákup. Já zas nakupuji u něj; a rád. Moje dcerka si píše s Japonkou. Sestra mě chtěla v žertu oženit s černoškou, známou mého švagra a mimochodem velmi sympatickou paní ze Senegalu. Já sám jsem z poloviny Němec, z poloviny Slovan. Velmi rád bych byl Židem, protože tyto lidi nesmírně obdivuji pro jejich píli a vůli žít a uchovat si svou vlastní identitu. Kde, proboha, je vidět nějaký rasismus nebo xenofobie?

Problém sám netvoří migrace či imigrace, protože ta běžně probíhá. Problém je islám, který k nám s takto masovou imigrací nekontrolovaně přichází. A ten je naprosto nekompatibilní s naší civilizací. Protiargumentem pak často bývá zpochybnění naší vlastní civilizace. A to už považuji za opravdu hloupé.

Důraz je pak kladen na nárok na svobodu náboženského vyznání a její ochranu.

Tady si však řekněme na rovinu, že islám není typickým náboženstvím, jak jej my vnímáme. Náboženství je soubor rozmanitých jednání, symbolů či představ vyjadřujících transcendentní zkušenost, neboli zkušenost přesahující smyslové vnímání. A právě ona transcendence je tolik důležitá v definici náboženství. Právě islám takové transcendence překračuje svým systémem světského zákona a práva. Islám je totiž komplexní ideologie řízení společnosti, stejné roviny jako demokracie.

Demokracie, jak ji známe, je z řeckého demos–kratos vládou lidu a sekulárním systémem. Náboženství je striktně odděleno od světského řízení práva a zákona. Demokracie ve svém prostoru poskytuje právo na náboženské vyznání a poskytuje jeho ochranu. Islám však poskytuje prostor pro náboženství jediné, které je pak jeho jedinou doktrínou. Islám tedy vidí v demokracii svého konkurenta, jenž popírá systém islámu. Je nutné si toto uvědomit a nazývat věci konečně pravými jmény.

A je možné jej reformovat?

Jakékoli reformy jsou v islámu výslovně zakázány a krásně je to vidět na tezích hanafijského madhabu neboli školy myšlení. Abú Hanífa zkráceně říká: „Alláh a jeho prorok Mohamed mají pravdu, a to potvrzenou zapsáním. Pokud bych někdy řekl něco proti tomu, ignorujte to!“ A poté však dodává zcela bez bázně a hany: „Toto je náš názor a pokud někdo přinese jiný, lepší, přijmeme jej...“

Typický příklad zacyklení – máme pravdu. Pokud někdy řekneme, že nemáme pravdu, ignorujte to. Pokud jste ignorovali sdělení „Nemáme pravdu“, zachovali jste se správně. Něco jako: za prvé: Maminka má vždycky pravdu. A za druhé: Když maminka nemá pravdu, platí bod jedna...

A pokud mluvíme o islámu, ten samozřejmě není dán pouze koránem. Knihy islámu jsou navzájem provázány. Právo šaría skutečně stanoví fyzické tresty za příslušná provinění. Ať už jsou společenská nebo náboženská, ale stanovuje už konkrétní tresty jako náš zákon. A islám bez práva šaría? Sami muslimové říkají, že islám bez šaría není islám, a proto trvají na jeho zavádění. A opravdu tomu tak je, islám bez šaría není islám.

A kdyby k vám tedy přišel muslim, i když jich tu ještě moc není, a poznal byste jej, tak jak byste se choval?

Ale sem chodí spousty muslimů! Nakupují u mne. Nejsou z těch nějakých migračních vln, ale ti, co tu žijí. Dokonce svého času sem jeden z nich třeba chodil a bez problémů si dával párky a řízky a vepřovou se zelím. A víte, co mi vždycky odpovídal? Tady se to může, tady je to uvnitř a Alláh to nevidí. Jenže oni používají takové výmluvy. Je to jediná cesta, jak se vyhnout plnění nařízení islámu. A za takové prohřešky však islám ukládá přísné tresty a bez výjimky.

Islám nemůže zlidovět, protože sám tohle chování zakazuje, a dokonce nařizuje přísné tresty fyzické. To není trest ve formě pětkrát Otčenáš. Odpadlictví je v islámu trestáno velmi přísně.

Pojďme se vrátit přímo do Klatov, kde by podle informací, které máme, měla být halal porážka…

V objektu bývalého masokombinátu bývala svého času ještě zpracovna zvěřiny, kterou si pronajala jiná společnost, než je vlastník toho objektu. Tam v tom prostoru to zůstalo v podstatě nedotčené, je to uzpůsobeno ke zpracování masa. A současný majitel usiluje o zřízení halal porážky.

U těchto porážek se ale musíme zastavit, protože každý diskutér neznalý věci okamžitě namítne, že košer porážky jsou v podstatě totéž. Nikoliv. Nejsou.

V islámu existují věci přísně zakázané a věci povolené a věci tolerované. Halal je jídlo povolené, požehnané. Pravidla halal porážky jsou v islámu daleko benevolentnější, než je tomu u kosher porážky.

Taková porážka však musí být umožněna výjimkou ze zákona, protože zákon u nás tento způsob porážky přímo zakazuje. Zákon u nás nařizuje před porážkou zvíře omráčit, uvést do bezvědomí. Jestliže jsme schopni dávat výjimky z takového zákona, proč bychom neměli být schopni dávat výjimky z trestního zákona? A dávat výjimky někomu, že smí zavraždit bližního svého? Vždyť to je absurdní!

Jistě stojí za zmínku počet porážek halal a kosher v roce 2014 v naší republice. U halal to bylo přes 98 000 porážek, u kosher něco přes 1200. Skot, ovce a jehňata jsou ve stovkách a nejvíce je brojlerů – těch je přes 96 tisíc. To je u halal porážek. U kosher je nulový počet skotu a ovcí a jsou jen brojleři a něco málo krůt.

Ze svého pohledu vám každopádně musím říci, že halal porážka není žádná legrace a že to není nic humánního.

Jak se s tím tedy podle vás „popasují“ zelení , ochránci přírody a další sluníčkáři? Vždyť ti bojují za ekologii, proti týrání zvířátek. A teď tohle?

Nevím, jak bych definoval ty takzvané sluníčkáře jinak. Ten termín úplně nevystihuje jejich podstatu. Domnívám se, že to jsou lidé, kteří zkratkovitě cítí, že by měli konat dobro, tedy takoví dobroserové. To jsou lidé, kteří si usmyslí nebo vymyslí nějaké dobro a to dobro chtějí všem kolem vnutit; a klidně i násilím. V tom jsou si velmi blízcí s levičáky všech barev. Takoví dobrotrusové jsou schopni vás i třeba zabít, aby vám vnutili své vnímání dobra. Pokud oni cítí, že to, co chtějí, je dobré (a v jádru to samozřejmě nemusí být nutně zlá myšlenka), nedokáží pracovat s vědomím, že někdo jiný si přeje zase jiné dobro. Pro každého z nás je však dobrem něco jiného. Dobro spatřujeme každý v něčem jiném. Ovšem ve svém zkratkovitém uvažování považují toho, kdo nechce jejich dobro, za někoho, kdo chce zlo. A v ten moment cítí legitimitu vás označit i zničit, protože představujete zlo. Pokud nesouhlasíte s jejich názorem, jste velmi rychle a velmi snadno označen za fašistu, nacistu, pejorativně za xenofoba. Nechtějí vidět realitu, nechtějí vidět svět takový, jakým je, a podvědomě se snaží realitu vytěsnit doufajíce, že nepříjemné tím ze světa zmizí.

A pojďme na jinou „sortu“. Jak se vyvíjí vaše vztahy s Andrejem Babišem? Měli jste tu nějakou návštěvu třeba z Kosteleckých uzenin?

(smích) Ne ne, žádnou návštěvu jsem tady už z Kostelce neměl, byť pan generální ředitel Hanuš onehdy při mé návštěvě sliboval, že se přijede podívat a jistě přiveze nějakou pro mne zajímavou nabídku. Takže nepřijel a nepřivezl. Ostatně, já bych ani žádnou nabídku, byť desetkrát zajímavou, od něj nepřijal a deklaroval jsem to již dávno před tím… Nevidím důvod, proč by mi Babišova fabrika měla nabízet nějaké zvláštní zajímavé podmínky. Jestliže sídlí ode mne přes tři čtvrtě republiky a ví, že pro mne má bojkot jasnou politickou rovinu, ze které jsem řekl panu Hanušovi, že nehodlám ustoupit a není ani prostor pro jakékoli nabídky.

Co jako malý živnostník říkáte registračním pokladnám, tomu, že jsou všichni živnostníci označováni za zloděje?Jaký máte názor na to, že podnikatelé a živnostníci jsou dehonestováni, házeni do jednoho pytle podílí se na tom podle vás i Andrej Babiš?

Samozřejmě, že podílí! Systém elektronické evidence tržeb nikdy nepovede k deklarovanému cíli a nikdy k němu ani nemůže vést. Z jednoho prostého důvodu. Vzájemná lidská interakce je nejvyšší možnou formou regulace lidských vztahů.

Ale pojďme trochu zauvažovat, jak bude společnost vzájemně reagovat. Babišovo ANO v tuhle dobu preferuje dejme tomu 25 procent voličů podle průzkumů, kterým sice nevěřím; ale budiž, uvedeme něco přes 20 procent. Dalších zhruba 20 procent preferuje sociální demokracii. Něco polykají ostatní strany. Můžeme v klidu říci, že 50 procent lidí koalici prostě nevolilo a vadí jim socialistická vláda.

Kolik z těchto padesáti procent voličů bude právě „na just“ Babišovi požadovat nemarkování nákupu v obchodě či útraty v hospodě? Žádný zákon nedokáže takovým lidem zakázat spolupráci. A jak už jsem mnohokráte řekl, 15 procent HDP šedé ekonomiky v České republice je skvělých a v rámci EU patří k tomu lepšímu průměru. Je dosahováno tak dobrého čísla jen a pouze dobrou disciplínou daňových plátců? Tak co si vlastně myslí Babiš a spol.?

Inu, je potřeba systém hlavně prodat. Nezapoměňte, jde o miliardy. Takže oněch patnáct procent HDP označíme za katastrofu, abychom proti ní mohli bojovat, že? A máme prodáno, viz Agrokor v Chorvatsku. U nás to není Agrokor, u nás máme Agrofert…

Žádný zákon nemůže lidi donutit, aby vzájemně nespolupracovali a nehledali cesty, jak se pomstít Babišovi a hledat cesty k obcházení. A nikdy není dost kontrol, aby byly schopné kontrolovat všechny.

Jediným výsledkem budou miliardové kšefty tam, kam nikdo nevidíme, a zaplatit je budeme muset my všichni společně. Dalším důsledkem pak bude likvidace těch nejmenších, kteří si skutečně vydělávají na živobytí kolem té desítky tisíc. Živí se sami a vydělávají si tolik, co třeba prodavačky anebo dělníci. A ani jim tedy daňová povinnost nevzniká. A z čeho pak si mají uplatnit slevu na dani pět tisíc? A když navíc systém přijde v těch nejjednodušších variantách na cca dvacet tisíc plus náklady na provoz kolem tisícikoruny měsíčně? Chápete? Jediným hmatatelným důsledkem budou lidi na úřadu práce, následně bez důchodu a miliardy v kapse spřátelených firem… Chtělo by se mi zvracet nad takovou sociální demokracií a narovnáváním podnikatelského prostředí. Vám ne?

.a není to tedy jakási forma rebélie. Slovy „Nedávejte mi ten doklad“?

Ano! Samozřejmě, že je. Půlka voličů jej zbožňuje a kvičí hurá, klepneme je přes prsty. Je jim jedno, koho a jak, ale klepnou. Druhá polovina bude hledat cesty kolem a najde je. Jako vždy při jakýchkoli zákazech a příkazech.

Víte, ono pro ty živnostníky to „bez papíru“ není až tak levnější. Při prodeji zákazníkovi bez dokladu DPH neodvede, ale také od zákazníka nevybere. A přitom DPH už zaplatil při nákupu zboží a materiálu svému dodavateli. Na vstupu zboží zaplatí daň neboli DPH svému dodavateli. Takže on nenakoupil za stovku a prodá za sto padesát; ale on nakoupil za stovku, musel zaplatit 121 korunu svému dodavateli a jeho dodavatel těch 21 korun odevzdal státu. Takže živnostník musí těch 21 korun od zákazníka opět vybrat. Navíc. Kromě své marže, svého hrubého zisku. Pokud je nevybere, udělá slevu, tak přichází o oněch 21 procent, které zaplatil na vstupu. Znovu – používaná argumentace je účelová lež a manipulace.

A ani Babiš není idiot. On je jistě inteligentní člověk a sám velmi dobře ví, že žádná elektronická evidence tržeb fungovat nebude. Z jednoho prostého důvodu. V padesáti procentech voličstva je určitá část, která ho nemá ráda. Ne, že jim je lhostejný, ale doslova ho nemá ráda a bude mu chtít touto cestou škodit. A lidi se prostě přesunou do té šedé ekonomiky. Víme, že už děti jdou cestou nejmenšího odporu. A EET cítí lidé jako velký odpor. A proto bude obcházena. Víte, stát nám sebere 70 až 75 procent všeho, co si vyděláme. Cestou nejsou restrikce, ale naopak uvolnění prostředí… Jinak jdou lidé cestou menšího odporu.

Najdou se systémy, jak to obcházet. A existují cesty již teď.

Ale Andreje Babiše stále berou jeho voliči jako „svého“ tribuna lidu…

Je to velmi snadno vysvětlitelné složitostí daňového systému. Zaměstnanec platí odvody na sociální pojištění z hrubé mzdy devět procent, jestli se nemýlím. A živnostník ale platí 29 procent z poloviny vyměřovacího základu. Proč? Proč neplatí také 9 procent, ale z celého vyměřovacího základu, tedy z hrubého příjmu? Proč to není stejné? Já vím, namítnete mi, že v odvodové části je i platba zaměstnavatele za zaměstnance. Ano, ale pak je potřeba takovou platbu započítat i na příjmové straně a ne jen výdajové. Pak ovšem OSVČ musí i z tohoto navýšení příjmu zaplatit oněch 29 procent.

Nevolám ale po tom, aby se zaměstnancům zdražil život. Naopak. Mělo by se všem snížit. Stát už tu vybírá daně podle výše svých potřeb, snaží se vybírat čím dál tím více peněz od svých obyvatel proto, že jich čím dál tím víc utrácí. Tedy stát vybírá tolik, kolik utratil. Ale mělo by to být obráceně. Stát by měl utrácet pouze tolik, kolik vybere. Ale věřte mi, živnostníci nebudou věčně těmi ovcemi na porážku. Půjdeme směrem k politice a budeme usilovat o vliv, budeme usilovat o to, abychom byli více slyšeni a viděni.

A začneme letošními senátnímu volbami, ve kterých jsem rozhodnut kandidovat na post senátora v plzeňském obvodu č.7. A mnoho živnostníků se už připojilo s podporou, protože chtějí mít konečně svého zástupce...

A co je stát? Je to instituce, kterou si zřizujeme. Kterou jsme si zřídili pro správu věcí veřejných. A pouze jednou za čtyři roky obměňujeme lidi, kteří to mají zúřadovat. Lidi, kteří řídí stát. A oni utrácí peníze, které už nejsme schopni vydělat, které jsme ještě nevydělali. A utrácí je půjčkami. Takto vedou stát ti šikovní, kteří chtěli vystřídat „nemehla“. Když se podíváte na obrovský nárůst dotací pro koncern Agrofert, tak vám musí být jasné, že elektronická evidence tržeb ani nemá vést k navýšení výběru daní, ale má splnit, domnívám se, úplně jiné cíle. A přemýšlejme jaké. Může to být utracení peněz někam za tento strašně drahý systém. A je jedno, jestli ty peníze utratí stát, nebo živnostníci. Utratí je obě strany. Jsem zvědavý, kdo se na těch miliardách bude živit. A dále jsem přesvědčen, že dopadem budou eliminováni hlavně konkurenti právě koncernu Agrofert.

Dovedete si představit, že by se Andrej Babiš stal premiérem nebo prezidentem?

Proboha, já si to radši nepředstavuji. Musíme udělat všechno proto, aby se to nestalo. Představa něčeho takového je pro mne mimo rámec jakéhokoliv vnímání a chápání. On by jistě chtěl být premiérem. Nemyslím, že by chtěl být prezidentem. Protože prezident je bez pravomocí, je bezzubý. A Babiš, to je žralok, oligarcha, on potřebuje být buď ministrem financí, nebo premiérem. Celá politická firma ANO byla založena proto, aby jej vynesla do pozice ministra nebo ministerského předsedy, aby si mohl pohlídat své dotační tituly. Dotace, dotace a zase dotace. A žádná pokladna na světě, kromě státní, není tak velká, aby uspokojila takové žraloky. Samozřejmě jde i o evropské dotace. Vzpomeňte si, že ještě nedávno byl proti žalobě ohledně uprchlíků, že by nám to mohlo uškodit v čerpání peněz… A není to tak dávno.

Po jisté době zjistí, že budou volby a je potřeba zase přehodit na chvíli kormidlo – však se o tom v Bruselu nedozví, ne? Chce chránit zemi a bránit zemi proti migrantům – a armáda a zavřít hranice… To je jeho současná rétorika. Proč? Zjistil, že ve společnosti je velmi protiimigrantská nálada.

Jen musím připomenout, že to není nálada protiimigrantská, ale protiislámská. To jen za protiislámskou si vysloužíte nadávky o rasismu a náckovství a je vám vsouváno, že chcete vraždit lidi. Přesně v duchu sluníčkaření – dobrotrusení… I když je takové obvinění pitomost.


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Režisér zcela natvrdo: Zahraniční média píší, že Zeman není na rozdíl od Havla politicky korektní. Ale miliony lidí nechtějí být korektní, já také ne. A český národ nerovná se Havel

12:22 Režisér zcela natvrdo: Zahraniční média píší, že Zeman není na rozdíl od Havla politicky korektní. Ale miliony lidí nechtějí být korektní, já také ne. A český národ nerovná se Havel

ROZHOVOR „Četl jsem, že nějaká zahraniční média píší, že Zeman na rozdíl od Havla není korektní. Ale…