Laudát (TOP 09): Využijeme všech ústavních možností a jednacího řádu, aby tento zločinný zákon nebyl schválen

8. 1. 2016 15:20

Projev na 37. schůzi Poslanecké sněmovny dne 8. ledna 2016 k elektronické evidenci tržeb:

Laudát (TOP 09): Využijeme všech ústavních možností a jednacího řádu, aby tento zločinný zákon nebyl schválen
Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Začnu tím, že dopoledne tady s faktickou poznámkou vystoupil můj kolega, místopředseda Sněmovny Petr Gazdík. Jeho vystoupení je interpretováno tak, že snad jsou nějaké rozpory mezi našim, zatím stanoviskem ve věci dalšího pokračování argumentací proti tomuto zákonu.

Že snad panuje v klubu TOP 09 a Starostové nějaký rozdílný postoj, který může vést k tomu, že ne všichni dál setrvávat na svém stanovisku. Tak vás chci velice důrazně upozornit i média, že tomu tak není. Že dále trváme na svém stanovisku. Využijeme všech ústavních možností, všech možností jednacího řádu, aby tento zločinný zákon nebyl schválen. Využijeme všech prostředků k tomu, abychom případně napadli, pokud přikročíte k tomu, co avizujete, tento zákon u Správního a Ústavního soudu.

A upozorňuji vás, že s tímto stanoviskem jsou ztotožněni všichni členové klubu TOP 09, včetně těch, kteří nejsou členy TOP 09. Tolik tedy jenom na vysvětlení.

Za další bych vás organizačně poprosil, aby se náhodou Sněmovna nerozešla před 14. hodinou. Dnes jsme domluveni konsensuálně, že skončíme ve 14 hodin. Ale potom je hlasování, je shoda poslaneckých klubů, že bychom hlasovali o přerušení této schůze do 22. ledna do 9 hodiny.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já s tím počítám, že to bude do 22., respektujeme jako u jiných politických stran to, že v sobotu 16. je kongres ODS, nebo zasedání ODS. Prosím, pokračujte.

Já jenom upozorňuji, že není jenom kongres ODS, je den před výročím Jana Palacha, jsou další akce, sociální demokraté mají něco a další a další. Takže ono to nejde, já nechci ale, aby se náhodou procedurálně stal problém, že nebude shoda na tom přerušení v těch 14 hodin.

Teď již k vlastní problematice elektronické evidence tržeb. Na úvod, protože jsme se naposledy sešli k tomuto tématu před vánocemi, tak mi dovolte takovou krátkou reflexi toho, co zaznívalo v médiích a jak je interpretována činnost Sněmovny v tomto bodě.

Je mně smutno v českých zemích, protože jsem potkal několik drobných podnikatelů a podnikatelek, na které je zejména elektronická evidence tržeb cílena, a oni i přestože tedy Ministerstvo financí udělalo poměrně velkou informační kampaň, tak v duchu české nátury co na mě nedopadne a co můžu odložit na zítra, tak to udělám a začnu se starat buď když už je pozdě, anebo když najednou mám před sebou tu povinnost. Sami to znáte, naposledy například s reevidencí značek, které jsou dány do úschovy a podobně. Poslední den, i když na to mají občané dva roky a podobně.

Daňová přiznání, fronty na hlavní poště v hodině dvanácté nebo těsně před čtyřiadvacátou ten rozhodný poslední den atd. atd.

No, nicméně z té diskuse, a bohužel média v tom vůbec nepomohla, tak je veřejnost přesvědčována o tom, nebo resp. padají takové dotazy, nebo jsou věšeny do toho prostoru řečnické otázky a otazníky, proč zrovna blokujeme tento zákon, vždyť, jak řekl jeden dokonce novinář z Hospodářských novin, "jde o obyčejné pokladničky". Ono nejde o obyčejné pokladničky. Je přece naivní se domnívat, že v dnešní době prostě někdo půjde na to, že tady udělá nějaký zásadní obrat co se týká svobody občanů, práv občanů, v jednom bodě.

Ale sami, když si vezmete, jaké zákony už prošly, jaké zákony jsou tady projednávány a jaké zákony koalice ještě zvažuje projednat, tak určitě ti, pro které jsou svoboda a demokracie nejvyššími hodnotami, tak přece alespoň sami pro sebe musí uznat, že se tady salámovou metodou demokracie a osobní svoboda lidí, osobní svoboda podnikatelů, jejich práva, jejich právo na obchodní tajemství, nebezpečně prolamuje, a to, prosím, pod taktovkou premiéra, který čerstvě není schopen ani ochránit svoji mailovou poštu.

Předpokládám, že téměř nikdo z nás nemá nějaké zvláštní stupně ochrany mailové pošty, nicméně my také neřešíme řadu základních citlivých témat, nejsme ministři vlády, nejsme na nějakých tajných výborech nebo kde se pracuje s tajnými informacemi a nejsme zejména premiérem této země.

Takže jak věrohodně si mám vykládat, že prostě premiér nás přesvědčuje a ministr financí taktéž, že data budou bezpečná, nebudou nabouratelná, že se z nich téměř nic nedá zanalyzovat kromě záležitostí, které se týkají platby, plateb. Já o tom mám prostě veliké pochybnosti a praxe dokazuje, že jejich sliby nejsou hodnověrné.

Ještě k tomu, proč zrovna tento zákon takto tady k němu vystupujeme a snažíme se využít všech možností, aby nebyl schválen a ne třeba kontrolní hlášení, jak nedávno prošlo a jak nám nebylo dovoleno ani o tom diskutovat v řádném programu na mimořádné schůzi 22. prosince loňského roku.

Řada zákonů, které tato koalice schválila, které výrazně ingerují do svobod profesních skupin nebo jednotlivců, tak v případě, že se dostanou k moci v budoucnosti, a já v to věřím, ať už to bude trvat ještě šest let, dva roky, strany, které budou mít ve svém štítu a budou skutečně se řídit principy a budou mít za nejvyšší hodnotu svobodu, tak že prostě vcelku mohou tyto normy velmi rychle předělat či dokonce zrušit. V případě, že bych byl u tohoto procesu, tak udělám všechno možné, aby řada věcí, které tady prošly, tak aby přestaly platit v termínu naprosto nejkratším.

Ovšem elektronická evidence tržeb je trošku z jiného soudku. Ona bude dopadat vedle tedy dejme tomu větších podnikatelů a velkých podnikatelů i na ty nejmenší podnikatele, kteří podnikají na venkově, v okrajových částech třeba velkých měst, v ne zrovna tržně nejlepších a nejvhodnějších lokalitách, a často jsou to poslední instituce, které - v uvozovkách instituce, nemyslím veřejné, ale instituce, které tam vytvářejí ještě to, že tam vůbec existuje nějaký život, nějaká nabídka služeb, často už poslední, co na tom venkově existuje.

A jestliže nedomnívám se, nesouhlasím s panem ministrem financí v tom, že k ochuzení podnikatelského sektoru nedojde, že nedojde k tomu, že prostě 30 tisíc a víc to stát nebude, ale 30 tisíc pro venkovského hospodského je možná jeho zisk po řadu měsíců. Skutečně ti lidé, jejich největším proviněním je, že nejdou na úřad práce a snaží se postarat sami o sebe.

A sami víte, že jestliže do těchto regionů, kterých máme čím dál více v republice, kde jsou s prominutím z hlediska pohybu podnikání mrtvé nebo umrtvující se, je tam vysoká míra nezaměstnanosti, je tam strukturální nezaměstnanost, tak vy tomuto sektoru dáte další drtivou ránu.

Jestliže si vezmete a vrátíme se v historii, tak český venkov se dodneška nevyrovnal a zjevně už se nikdy nevyrovná s následky komunistického řádění během kolektivizace. A protože mám tuto zkušenost i osobní, tak na venkově, na tom vylidňujícím se venkově, jestliže zruší někdo hospodu, protože už se mu to nerentuje, nebo kvůli tomu velmi malému zisku přidávat další povinnosti, další otravuje přesně ta poslední kapka, která povede k tomu, že tu hospodu zavře, nebo provozovnu nějaké služby, nebo nějaké řemeslo, vy se na to chystáte odstupňovaně likvidovat tuto podnikatelskou mikrostrukturu, tak i když to potom někdo zruší, váš projekt, tak už ten podnikatel nebo ten hospodský už se nevrátí po několika letech, aby tu hospodu znovu otevřel. Ta pravděpodobnost je velice malá.

To, co se bude dít, bude jenom to, že někde ty služby mohou zcela zmizet, nebo se dostanou do cenových relací takových, že zvýší to nějakým způsobem náklady těm poskytovatelům služeb, že zase se dostanou do problémů ti nejchudší, že už na ty služby nedosáhnou, vytáhne jim to další peníze z kapsy.

A samozřejmě v okamžiku, kdy to nebudou služby nezbytné, tak je nevyužijí. V žádné zemi, o kterých tady bylo mluveno, a zejména o Chorvatsku, to rozhodně nepřispělo k podpoře podnikání a rozhodně to nepřispělo k prosperitě, nepřispělo to k vyššímu výběru daní. Sami protagonisté v těchto zemích říkají, že tomu tak není a že to, co nám tady říká pan vicepremiér a ministr financí, není pravdou. Proto na ty dotazy, často hloupé a musím říct skutečně hloupá vystoupení takzvaných politických komentátorů chci říct, proč zrovna toto takto úporně bráníme, protože tady mohou vzniknout škody nevratné. U řady dalších zákonů, byť to bude bolavé, spoustě lidí to naruší život, poničí život, změní to jejich kariéru, tak přece jenom domnívám se, že jsou to změny vratné. A moc bych poprosil, abyste přemýšleli v této kategorii.

K samotnému zákonu - já jsem tady posledně začal probírat závěrečnou zprávu Hodnocení dopadů regulace RIA, jejímž zpracovatelem je aparát, úředníci Ministerstva financí. Říkal jsem, že bych nemusel pokračovat dále v dalším probírání diskuse, o jejich argumentech, o jejich číslech, o jejich tvrzeních v případě, že poskytnou nějaký servis, že mě budou kontaktovat a celou tu analýzu probereme. Samozřejmě, jak se dalo očekávat ve stavu, v jakém se Ministerstvo financí nachází, tak nikdo se ani nenamáhal zavolat a toto nabídnout. Nicméně dneska, protože nevím, jak dlouho nám umožníte vystupovat k této problematice a nepřerušíte násilně tu diskusi, nezbavíte nás ústavního práva upozorňovat na chyby, nedostatky tohoto zákona, tak přeruším to svoje vystoupení nebo nebudu v něm pokračovat k té regulaci RIA a vezmu si některé věci a doufám, protože tady nejsou všichni ministři, a já bych chtěl, aby konkrétně při příštím pokračování na to odpověděli, a ne ve všech případech chci, aby na to odpovídal ministr financí, ale například ministr, který má na starosti legislativu, což je ministr Dienstbier, tak tady ty otázky vznesu a doufám, že na ně dostanu při některém z dalších projednávání odpověď. A nejlépe by bylo, abychom si ukrátili čas při těch dalších vystupováních, že bude zpracována písemná odpověď, kterou dostanete na stůl. Takže to, co je první, tak zrovna bych chtěl, aby na to reagoval pan ministr Dienstbier coby nejvyšší garant činnosti Legislativní rady vlády.

Některými právníky jsem byl upozorněn, že - a byla to nějaká reakce na nějaké víkendové vystoupení pana premiéra Sobotky, který řekl: "zastavili jsme přípravy elektronické evidence tržeb, chybí zákon." Ministerstvo financí rozjelo nějaké přípravy, pak ze strany opozice bylo deklarováno, že je porušován zákon, že ministerstva i státní instituce, týká se to i dalších stupňů veřejného života, mohou dělat to, pro co mají zmocnění, co má oporu v zákoně. Zákon o elektronické evidenci tržeb nemá zatím oporu v zákoně, tudíž byly zastaveny ty kroky. Ovšem když vezmu důsledně tento výrok pana premiéra - "zastavili jsme přípravy". To znamená, že některé přípravy - nelze zastavit něco, co předtím nebylo, to znamená, že pan premiér nechtěně přiznal, že k porušení zákona došlo. Teď je pouze otázka, zda za to byly provedeny nějaké platby, zda to stálo erární kasu nějaké finance. A myslím si, že tuto záležitost by měl prošetřit Nejvyšší kontrolní úřad.

Já bych tady jenom upozornil, že v minulosti se odehrávala kauza, ve které svého času ministr Vladimír Mlynář, doufám, že si vzpomínám dobře na to jméno, tak udělal nějaký obdobný krok, ale toho žádná Sněmovna, nikdo veřejně neupozorňoval, že se jedná o velmi nebezpečný a legislativně nekonformní krok. V prvních stáních byl dokonce odsouzen na roky vězení, pak k podmínce a teprve po zničeném životě, po několika letech a kariéře byl osvobozen. Nevznikla žádná škoda. A tady minimálně Ministerstvo financí zřejmě šlo v duchu těchto kroků. To znamená, že tady zřejmě mohlo dojít k porušení kompetenčního zákona, protože neexistovalo náležité zmocnění k provedení konkrétního typu operace, tedy převádění peněz a tak dál a tak dál. No. Samozřejmě může to být nějaká přechodná situace, kterou zřejmě orgány, které někdy konají velmi rychle, někdy nekonají vůbec, nevím, tak to možná bude přejito. Nicméně byl jsem upozorněn, že co se týká zmocnění a prostě kompetencí, legislativně řešeno (řečeno?), takže ani to, co tady má být schváleno ve třetím čtení, tak není v pořádku. Takže já si dovoluji vyzvat nepřítomného ministra Dienstbiera, aby předložil Sněmovně skutečně analýzu a prohlášení o tom, že všechny kompetenční záležitosti, které se týkají kompetenčního zákona, a všechna zmocnění, která jsou nezbytná k tomu, aby byl systém elektronické evidence tržeb spuštěn, jsou legislativně v pořádku a neodporují žádným dalším zákonům, protože zmocnění není údajně tedy ani v tomto zákoně, zmocnění, o němž tedy shodou okolností možná nechtěně mluvil i pan premiér Sobotka. Takže i když, pokud by toto tvrzení některých právníků bylo relevantní, tak Ministerstvo financí a konkrétně jeho nejvyšší činitel se také mohou vystavovat riziku trestního stíhání nebo soudních žalob. Takže já bych poprosil nepřítomného pana ministra Dienstbiera, aby se k tomuto jednoznačně vyjádřil.

Dnes již bývalá náměstkyně ministra paní Hornochová k tomu, z čeho Ministerstvo při organizování toho projektu vychází, řekla, že na organizaci, to znamená předvýběr těch, kteří se na tom budou podílet, nějakým způsobem dělat technický systém, soutěž dodavatelů atd., zjednodušeně na utrácení peněz, jim stačí "kompetenčák" a logika. Takto to někde zaznělo doslova.

Tak jenom říkám, kompetenčák tady není a nebyl vyřešen. Co se týká logiky, já nepochybuji o tom, že ministr dopravy Daniel Ťok také nechce poškodit tento stát. Naopak, chce nějakým způsobem hrnout elektronické mýto tak, aby vůbec mohlo být vybíráno od 1. ledna 2017. A víte, že dostal tu problematiku do naprosto katastrofálně krizové situace, z které rozhodně nebude tak jednoduché dneska vycouvat. Vycouvat se z toho nedá, jinak budeme přicházet o stovky milionů každý měsíc. To znamená, často dobré úmysly jsou dlážděnou cestou do pekel.

Podle mého názoru, a zase je to ještě k tomu, mnohokrát jsem se setkal i na úrovni obcí, měst s tím, že někdo se snažil za každou cenu, a mělo to často hlavu a patu, já to nezapírám, něco protlačit, a vždycky nebo často bylo řečeno, že tohle nemůže obec udělat, tamto nemůže udělat, protože obec, a nebo v tomto případě dneska stát může dělat pouze to, co je mu dovoleno. Dovoleno pozitivním výčtem. No a v tomto zákoně o EET jsou pouze dvě místa, která uvádějí zmocnění, přičemž tedy existuje názor, že to zmocnění by mělo být provedeno i ve smyslu vertikálním, to znamená po těch jednotlivých stupních nadřízenosti a podřízenosti směrem nejenom tedy k Ministerstvu financí České republiky, ale dále v určitých bodech samostatné správě výkonu agendy, kontroly a správních řízení pro finanční správu a celníky. To znamená i směrem k nim. Nic takového v zákoně není.

Výkon působnosti upravuje § 2. Ministerstvo financí je ve formě zmocnění či pozitivního výčtu určující přímý vztah zmíněno na jediném místě, § 19, odst. 3, způsob tvorby podpisového kódu. Zde je tato věc upravena přesně ve smyslu toho, co tady říkám, ale v těch ostatních situacích ne.

Vzhledem k tomu, že od začátku tady bylo bráno, že nebude příliš dlouhá diskuse při prvním a při druhém čtení, že se ta diskuse soustředí až na třetí čtení, tak samozřejmě nebyl ani příliš čas na to, aby se důsledně pitvala i vůbec filosofie, nebo když už tedy chce nějaké nástroje Ministerstvo financí nebo Sobotkova vláda zavádět, tak zda vůbec je to dobré to dělat samostatným zákonem, a nebo využít i stávající legislativy a změnit daňový řád, protože svým způsobem to, co říká ministr financí, že to povede k nějakému cíli, kterým je - podle jeho tvrzení - vyšší výběr daní, omezení šedé ekonomiky, tak se domnívám, že v tomto by bylo možno chápat ten zákon nebo jako spíš zpřesnění daňového řádu. Říkám, to je můj názor, já ho nevnucuji, nicméně taková diskuse tady nebyla, přednější byly prázdniny, dovolené, přednější bylo hekticky procpat co nejrychleji i druhým čtením. Takže proto se tady k tomu vracím, protože už asi další šance nebude. Samozřejmě pak už by to nebylo tak mediálně zajímavé, ale to, že to komplikuje už tak komplikovaný daňový systém v České republice, je prostě zřejmé.

V § 33 je vztah k daňovému řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, pouze správní delikty jsou exemplárně jiné. To znamená, že v praxi, a zase se vracím na ne úplně samotný začátek, zda si podnikatelé, kteří zatím mlčí, a kterých se to bude dotýkat, uvědomují riziko tohoto paragrafu, nebo této části. Nestanoví-li tento zákon jinak, půjde pouze o správní delikty. Jsou i exemplárně jiné. No, co to může v praxi znamenat? Vy sami víte, a obávám se, že s postupujícím virtuálním světem, informačním věkem, že čím dál více budou zhrzení zaměstnanci, zhrzení manažeři mstít svému majiteli nebo svým nástupcům. A ono už se to děje, děje se to hodně v IT, děje se to dokonce i při podávání nabídek na veřejné zakázky, že někdo, tedy zpracovatel, a najednou se objeví jako zaměstnanec jiné firmy, a ta samozřejmě prostě najednou dá nabídku výhodnější. Také se to děje, nebo se to v minulosti údajně dělo podle veřejně dostupných zdrojů. A tady se vám může stát, že skutečně... Tady se může ta společnost dostat do frapantní situace, jestliže někdo v oblasti toho EET udělá nestandardní kroky, které budou v rozporu s tímto zákonem. Poběží to úplně po jiné lince. Tak je ten § 33 potenciálně možno zneužívat.

Velkým nedostatkem a často je to docela frapantní pochybení, je, že v zákoně není uveden výklad používaných pojmů, a potom tedy se dostává řada těch subjektů, které aplikují ten zákon, nebo kteří jsou zatíženi dopady toho zákona, jak si mají tu záležitost vysvětlovat. A když tak ať v nějakém budoucím vystoupení mě pan ministr financí opraví, jestli se mýlím, tak tam je jeden problém, a nemyslím si, že je to problém ojedinělý. To skutečně by ale měl posoudit nějaký tým právníkům, a předpokládám, že to udělá legislativní rada vlády. Je tam používám pojem... (Odmlčení se z důvodu šumu v sále.) Je tam používám pojem fiskální identifikační kód. Poprvé je o něm v § 20, písm. a, což je někde zhruba už velmi daleko, možná to bude nějaká poloviny zákona, a tam se tedy říká, že se týkají i povinné údaje na účtence. Ale vlastně nikde předtím není vysvětleno, co fiskální identifikační kód je. Není tedy definováno tím pádem, co obsahuje, kdo ho vydává, na základě jakého oprávnění.

Ono to vypadá, já vím, že, jestli se nemýlím, k tomuto pan ministr Babiš vystupoval na tiskových konferencích, nemám k dispozici a nedělám si screeningy jeho vystoupení ani mi je nikdo nedělá, nicméně mám pocit, že při tom vysvětlování vždycky říkal, že každý dostane přidělen kód a pak pošle to hlášení a už to bude. Jenže vysvětlování na tiskových konferencích nebo konferencích nebo tady ve Sněmovně je jedna věc a pro společnost, pro subjekty je dáno pouze to, co je psáno. Takže prosím, jestli se mýlím, tak mi vyvraťte, že chybí výklad pojmu fiskální identifikační kód.

Jinak už víme i o těch poměrně známých kauzách, kdy prostě Sněmovna, Senát a prezident podepsal, prošel prostě nějaký návrh zákona, nebyly přesně specifikovány výkladové pojmy nebo byly nejasné, což zavdává obrovský potenciál pro zpochybňování výkladu toho zákona nebo té jeho části, soudní spory potom zatěžují, a v tomto případě by zjevně zatěžovaly finanční úřady nebo Generální finanční ředitelství. Pokud by to šlo a nebylo to napraveno legislativní cestou, tak bychom se dostali, stát by se dostal do situace, že běžně, pokud by bylo setrvalé tempo řešení soudních sporů, na to, že někde může být problém, dokonce v řádu roků, u některých obdobných případů to bylo pět až sedm let. Takže když ne nic jiného, tak přece jenom by asi ještě měl krok po kroku někdo ten zákon projít, byť je tady už ve třetím čtení, a tyto nedostatky, pokud se nemýlím, napravit.

Pan ministr to tady i dneska zmiňoval a snažil se vyvrátit, nicméně veřejně je vnímána problematika elektronické evidence tržeb, že se týká hospod a maloobchodu. V období této vlády, a za pár dní to bude přesně polovina jejich mandátu, dva roky, kdy se ujaly správy této země. Dějí se poměrně podivné věci. Dříve často velice razantní a nekompromisní oborové organizace, hospodářské komory se zastávaly svých členů. Teď tomu tak není, alespoň některé příklady doslova bijí do očí. Byl jsem upozorněn na to, že, vím, že na rozpočtovém výboru jsem nestačil polykat nad vystupováním zástupce Asociace hotelů a restaurací, jestli to říkám dobře, nicméně v souvislosti s tím, že ti, co propagují elektronickou evidenci tržeb, tak ji použili, teď nevím, který z nich to byl, takový ten příklad, aby se ukázalo, že my jsme ti, kdo chrání zloděje. V nějaké hospodě nebo v nějakém restauračním zařízení to mají rozděleno tak, že babička má snídaně, otec obědy, maminka podniká ve večeřích, dcera dělá účetnictví a syn má samostatnou živnost na provozování předzahrádky. No. A tady se snaží veřejnosti naznačit, že tady jsou ty daňové úniky na DPH, protože oni se dostávají pod ten limit, a proto nejsou plátci DPH a nikdo vlastně neví, kolik vydělají a jsou nezkontrolovatelní. Zřejmě tady je zakopán pes toho, že v Chorvatsku si zjevně možná také mysleli při zavádění, oni tomu říkali nějak fiskalizačního projektu, nebo jak to označovali, oni neříkali elektronickou evidenci tržeb, že právě tyto drobné živnostníky zmáčknou a z těch vyrazí ty peníze. Když se to potom nedostavilo, tak proto ten český systém jednak tedy, když pominu, že je to fatální útok na rodinnou firmu, tak samozřejmě že ti lidé se chovají podle zákona. To, že si rozdělují tržby a neplatí tak DPH na výstupu, rovná se ze své přidané hodnoty, ovšem neznamená, že je to podvod, protože nakupují vstupy z daní z přidané hodnoty. Kupují elektřinu, vodu, spoje, internet, benzín, potraviny a další a další věci, tzn., že přece platí DPH. Neodvádějí ho jako plátci DPH, ale nakupují za ceny, ve kterých to DPH je. A pokud platí, tak je vše řádně a legálně, potom DPH odvádí jejich dodavatelé, takže kde je ta ztráta DPH.

U dodavatelů, pokud vím, tak to bude teď podchyceno kontrolním hlášením. Samozřejmě může, ať už pan ministr nebo zastánce elektronické evidence tržeb, k tomuto oponovat, že tedy mohou nakupovat nebo shánět ty produkty v šedé zóně. Osobně se domnívám, kdo zná hospodské apod., tak pravděpodobnost, že nějakou významnější část těch komodit budou nakupovat v šedé zóně, je velmi malá a rozhodně by nestálo za to, jít s kanonem na ani ne vrabce, protože vrabci jsou v tomto případě příliš velicí, možná na nějaké mravence. Takže tvrzení, že zavedení EET, které vstoupí do podnikání v rodinných firmách, prostě.... Nevím, jestli pokřiky, když to asi nebylo na mě. Nebylo. Forem, které používají 15letí pubescenti, patří do Poslanecké sněmovny, ale nebylo to ani sem, nicméně i tak by se někdo měl krotit. (?) Děkuji.

Takže nevěřím tomu, že prostě tady jsou nějaké zásadní daňové úniky. Odporuje to logice myšlení. A je to právě ten segment těch firem nebo podnikání, který může ochudit zejména náš venkov a potom si ministr Jurečka a KDU-ČSL vypisovat tisíckrát projekty oživení venkova a tak, to už bude pozdě a neoživíte to potom ani miliardami. Naopak můžete akcelerovat to vylidňování a ztrátu přitažlivosti venkova, což pro naši zemi může mít do budoucna velmi fatální následky. Samozřejmě, řada těchto podnikatelů nakupuje, nebudu tady uvádět ty velkododavatele produktů pro tyhle drobné živnostníky, a samozřejmě, když se ptáte, jak na ty drobné živnostníky, tak ve většině případů se dá jít do toho velkoobchodu, on je povinen z jiného zákona spolupracovat, poskytnout součinnost, jinak je pod trestem, takže proč by si on prostě kvůli často prodané majonéze nebo hořčici riskoval obrovské problémy ba dokonce nějaké stíhání, tzn., jestliže finanční úřad chce tuto rodinnou firmu zkontrolovat, není tam žádný problém. Na to vás upozorňuji.

Pan ministr financí tady dneska, proto omluvte tempo mého vystoupení, protože chci zareagovat na většinu věcí, který tady dneska řekl, takže ad hoc, ne to, co jsem měl připraveno, co bych vám tady asi mohl říkat bez problémů dvě hodiny. Tento zákon míří zejména na platby v hotovosti. Nicméně viz zákon platby v hotovosti, platby šekem, platby elektronickými prostředky, platby směnkou, platby stravenkami, platby dárkovými poukazy a zaměstnaneckými benefity v odborné formě, také zápočty, kauce, zálohy, jejich storna a smluvní pokuty, penále a tak dále. Toto vše je zákonem považováno za rozhodný příjem.

Tady to jde dokonce výrazně dále než panem ministrem milované Chorvatsko, protože tam údajně tento detail jejich zákon nemá. Tam tedy jdou pouze po hotovostních tržbách. Každý dostane účtenku, teď nevím, jak se to jmenuje, pan ministr to tady říkal chorvatsky, "račun", nevím. Nicméně s tím, že už existují domněnky, že by mohla začít pomalu legitimní diskuse o tom, jak dlouho se ještě vůbec bude platit hotovostně a zde už se nebude platit pouze elektronicky. Samozřejmě to ještě nějaké roky bude trvat, nicméně neznám poslední čísla, ale postupně počet hotovostních operací přirozeným způsobem klesá, protože je velmi nebezpečné nosit s sebou hotovost, starat se o ni. Jsou už i zákonné limity na omezení, i když jsou to pořád ještě velké částky. Nicméně se domnívám, že i když stát v tomto nebude sociálně tlačit na občany, tak s postupem obměny generací v plné síle většinu společnosti budou tvořit generace, které již procházejí érou počítačů a informačního věku, takže plateb v hotovosti bude stále více a více ubývat. Už jenom proto, že to bude spojeno i s dalším, a už se tak děje, komfortem, takže i z hlediska budoucnosti, a to už asi nepříliš vzdálené, můj odhad je nějakých deset roků, budou platby v hotovosti dále více ustupovat do marginalizace, co se týká výše a rozsahu. O to víc se bude ukazovat, jak zbytečný a zbytečně nákladný tento projekt byl.

Další věc, která je a která může být případně, pokud by někdo sáhl k napadení tohoto zákona, ať už u správního soudu nebo spíše u Ústavního soudu, s kterým mám veliký problém, je otázka stanovení výjimek pro tržby. S tím, jak se tady po posledních sněmovních volbách ocitla řada lidí, kteří v životě nefungovali ve veřejném sektoru, ať už na úrovni obcí, měst či krajů, regionů státu, se domnívají, že je nejlepší, a často to má i hlavu a patu, když nejsme přece schopni domyslet všechny odstíny života a všechny možné případy, tak dáme vládě kompetenci a ona bude náš produkt, který schválíme, nebo spíše poloprodukt, legislativní zmetek - často novináři v dobách minulých to označovali - dáme vládě pravomoc a ona už to vyhláškami a dalšími podzákonnými normami bude dolaďovat. Znamená to, že v § 12, stejně jako tržby ve zjednodušeném režimu, vláda stanoví v § 10 a 12 odst. 3 takové řešení, kterým v podstatě dostává nástroj, jak zásadně ladit, to je tedy v uvozovkách, ten legislativní zmetek, který odsud vyjde a účinky tohoto zákona, protože dopady zjevně nejsou všechny domyšlené. I tvůrci tohoto zákona si toho jsou vědomi. To znamená, že velmi zásadní rozhodnutí, která se potom budou dokonce likvidačně dotýkat některých skupin podnikatelů, bude vláda dělat svými usneseními nebo svými pravomocemi. A Parlament na to bude koukat a lidé budou posílat a nadávat Parlamentu.

Další věc, která tady roste jak houby po dešti. Společně s kolegou Kolovratníkem a dalšími se snažíme. Víte sami, jak dopadla Prachařova novela o výkupu pozemků, respektive zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kde to sice nebylo svěřeno vládě, ale dokonce ministru dopravy a zástupcům investora na nižších stupních. Skončilo to fiaskem, takže teď budou v Senátu snad příští týden ve středu projednávat náš návrh, který jsme tady ve stavu naprosté zoufalosti z toho, v jakém stavu se ocitlo po Prachařově novele vykupování pozemků na klíčové dopravní stavby, schválili jedním vrzem na moji osobní přímluvu a nátlak, aby to bylo vzato jako priorita této Sněmovny, jinak by to tady dodneška leželo a nebylo to projednáno. A koaliční politici by dál chodili do různých médií vysvětlovat, jak my blokujeme Sněmovnu. Tohle bude poměrně stejný případ. Vy jste prostě při minulých volebních kampaních a po začátku slibovali, že nejste politici. Také jsem od vás slyšel, že legislativa je zlá, nepřehledná. A to, co tady děláte, tak děláte legislativu nedefinovanou, nepředvídatelnou, zlou, takže si nikdo nebude před vaším legislativním řáděním jistý žádnou minutu ani, když bude spát.

Další věc, a už jsem to tady uvedl, je ochrana dat a soukromí. Analogie, a už to také padlo, že zatím zaplať pánbůh se nestalo, že se někdo naboural do systému finančních úřadů, Generálního finančního ředitelství. Za to zaplať pánbůh, nicméně zákon, pokud je schvalován a pokud jsou vymýšleny takovéto nové projekty, tak bychom neměli riziko a pokušení navyšovat, ale minimálně ho nezvyšovat. Mělo by zůstat standardní. Všechno je jednou prvně. Prvně v této zemi jsme svědky toho... (Poslanec se odmlčel.)

Pane místopředsedo Sněmovny, já moc děkuji, že tady byl od rána zatím velmi korektní a slušný přístup, dokonce i někteří poslanci se udrželi, že nedělali scény, jako svého času například kolega Komárek a další, moc bych poprosil, abychom vydrželi v tom, že jsme schopni jednat solidně. Tady ty výkřiky.

Takže co se týká tohoto, byl bych rád, protože se nedávno vyskytly informace, že jak se technicky zatím nepřipravuje, ale zřejmě bude možná připravován projekt, že bude používáno ochrany, která už je snadno napaditelná a snadno rozkódovatelná.

Domnívám se, že dneska neexistuje na světě systém, který by byl tak bezpečný, aby nebyl napadnutelný. Navíc ta data vám budou posílat statisíce subjektů, pokud si to nechají líbit, tuto balkánskou novinku a setrvají u podnikání, ti zjevně svoje systémy mít chráněny nebudou. To znamená, ta chuť podívat se na data tímto bude velmi se navyšovat. Doteď byly diskuse velmi často vedeny z toho, zda Generální finanční ředitelství nebo finanční úřady nebo někdo z úrovně státu bude mít chuť a nutkání sbírat tato data selektivně na vybrané lidi, osoby, na vybrané subjekty a tam potom zakročit, i když třeba nebudou mít nic na svědomí.

Já se spíš obávám a už jsem tady na to upozorňoval ještě dlouho před tím než se mailová pošta pana premiéra Sobotky stala veřejnou, že se obávám stále více a více a poslední kauza mě v tom jenom utvrzuje, že prostě tím větším rizikem dokonce bude ta druhá strana. Protože jestliže dneska někdo má nějaký podnikatelský záměr, ať už lokální či dokonce síťový s přesahem na města, regiony či celou republiku, tak si musel platit poměrně drahé výzkumy a zjišťovat data, tak to bude možná v podstatě levnější, řádově levnější se tím nezabývat, z hlediska časového rychlejší, pokusit se získat tato data a nemusí to být tím, že bude krtek zakopán na úrovni státní správy, ale že půjdou zvenku s tím, že se budou do systému snažit nabourat.

Nicméně, dobře, pokud by tak bylo, tak ty zákony a nejenom tento, který schvalujete, tak vy říkáte: Občane, plň! Občane plať! Občane posílej hlášení, občane registruj se v tom či onom registru! A když to neuděláš, tak jsou tam sankce. U vámi prosazeného zákona o kontrolním hlášení jsou ty sankce drakonické, likvidační. Dokonce dělají z podnikatelů otroky, protože když už budou mít nějaký ať už zdravotní problém nebo taky občas možná že by si chtěli odjet po mnoha letech práce na dovolenou, tak se vrátí a budou mít na krku obrovskou pokutu a často i konec firmy. A dobře, domnívám se tedy, když už tohle chcete za každou cenu prosadit, tak v tom případě ale dejte nejenom, co hrozí občanů, ale co hrozí státu a konkrétním viníkům, když půjde o pochybení a prolomení a zneužití těchto dat a stane se špatným chováním státní správy.

To znamená, proč jste tam nedali tedy, aby to bylo fifty-fifty, přímo klasifikaci trestného činu zneužití a únik informací. Mělo by to být mimochodem upraveno ve všech možných zákonech, které se týkají například odposlechů a podobně. Samozřejmě, že vím, že nějaká diskuse existovala nebo bylo na rozpočtovém výboru. Pan generální finanční ředitel ujišťoval, že tam budou taková opatření, že se to nemůže stát. Já radši vždycky beru tu pesimističtější verzi, a když se to nemůže stát, tak proč se bojíte tam ten paragraf dát?

Stejně tak, jako jsme dneska ubezpečováni od finančního ředitelství, že se to nemůže stát, tak nás ubezpečuje často policie, dokonce výzvědné služby nebo veřejnost ubezpečují a ten výsledek znáte. Proč to doteď nebylo? Protože stát doteď neshromažďoval tak atraktivní data jako se to stane nyní. Jsem o tom přesvědčen a skutečně nemusí to být o výrobku. Dobře, beru, že tam nebude, že prodá Plzeň "dvanáctku" a podobně, ale je celá řada věcí, které už se potom prostými analýzami čísel, peněz, dají domyslet a doformulovat.

On-line sběr dat, tady bych řekl, tak například, když se tedy nad tím zamyslím a když tak ať mně to pan ministr financí někdy vyvrátí, tak dají se dopočítat marže - to je velmi důležitý indikátor o ceně toho podniku nebo podnikatelského subjektu. A nemusí jít skutečně o to, kolik prodal dotyčný v prodejně rohlíků, chleba či párů bot od Bati nebo jiného Bati. To se dá počítat i podle sociodemografických indikátorů nebo podle kupní síly v místě. Ale tyhle věci se dopočítat dají. A jak jsem říkal, dnes si musí zájemce, který má nějaký podnikatelský záměr a zkoumá to prostředí, tak si musí na to najmout nějakého analytika nebo firmu a velmi draze platit. A čím je ta analýza přesnější, tím lépe. Zřejmě některé politické strany asi vědí, jak drahé jsou i průzkumy volebních preferencí a řekl bych, že podnikatelské průzkumy možná mohou být ještě dražší nebo stejné, srovnatelné.

Další věc je, že veřejnosti je předkládáno, že v Chorvatsku došlo k vyčištění podnikatelského prostředí, že teď už je jasné, že tam mohou podnikat téměř jenom ti, kteří platí daně, a ti, kteří neplatí daně, tak skončili. Nebo zavřeli svoji živnost, aby ukončili minulost, to bude zřejmě jeden z těch důvodů jisté části zániku těch podnikatelských subjektů a udělali si ty jejich nějaké společnosti s ručením omezeným, které začínají od nuly. Tam tedy nějaké příjmy vykazovat budou. Nicméně na té velmi ošidné zkušenosti té jediné země je zde stavěna obecná teorie jak bude vypadat funkcionalita toho systému, tak i jak se začnou chovat daňoví poplatníci v České republice.

Chorvatsko je co do objemu šedé ekonomiky černou ovcí. Někteří dokonce říkají, já ten termín mám z kuloárů v Bruselu, "uličníci Evropy". A Česko, když se podíváte na ta data, k těm bych se taky ještě dneska rád dostal, protože jisté analýzy Nejvyššího kontrolního úřadu pan ministr financí tady zjevně citoval anebo se aspoň inspiroval, tak tam Česká republika je řekl bych někde kolem středu, co se týká daňových úniků. A jeden ekonom mi říkal, že by to viděl na dvě minus. Tak je docela absurdní, že tedy následně, když už byl chorvatský model nebo argumentace Chorvatskem zpochybněna, tak padalo Švédsko a další. Takže nicméně obecně nevím, proč si bereme za vzor zemi, která je někým označena, i dokonce jako v této oblasti "uličník Evropy". To znamená, je to stejné jako kdyby za vzor jedničkářům ve škole byli dáváni ti největší průšviháři.

Vždycky je dobré - nevím, jak to, od koho, případně pokud někdy, i když minimálně podle víry poslanců klubu ANO Babiš je vynikající a vždycky byl nejlepší všude, kam vstoupil, takže nikdy neopisoval, ale nevím, zda a jak efektivní pro něj by bylo opisovat od čtyřkařů a pětkařů, nikoliv od jedničkářů. A to vy právě tady chcete svými hlasy pustit, že tedy my budeme opisovat od čtyřkařů.

Nemyslím si, že bychom i vůbec, co se týká politické kultury, měli přebírat vzor a učit se v Chorvatsku. Myslím si, že pro nás těmi vzory jsou Německo, Benelux, Spojené státy, Japonsko a další kultivované země, které už mají dlouhou tradici, nějakou vizi další existence apod. Ne Chorvatsko, které ne tak dávno prošlo tragickou zkušeností občanské války. Takže nevím.

A když jsem se jednoho Chorvata ptal, je to běžný občan, co to udělalo s morálkou nebo jak se to odrazilo na morálce, fungování tohoto systému, tak mi na to povídal: No, znám hodně vaši krásnou Prahu a víte, když tady jsem, tak jezdím tramvají. A všiml jsem si, že dost lidí už je zřejmě vycvičeno na revizory, kteří neplatí, tedy jsou černými pasažéry, a že tedy už mají takový vypěstovaný instinkt a poznají kontrolora na délku celé tramvaje. A říká, u nás, když to přenesu z vašich pražských tramvají do naší zkušenosti, tak v Chorvatsku se začíná rozmáhat znova různorodé zacházení s jejich analogií systému EET. To znamená, už jsou lidé děleni. Obchodníci nebo poskytovatelé služeb mají kategorie: cizinec - našinec, našinec-kamarád a našinec-práskač a podle toho také padají data do jejich systému. Takže prosím, znovu vám to zdůrazňuji, vy můžete naopak dosáhnout přesného opaku, než vykládáte a co vyčítáte pravicové opozici, že bráníme nějaké zločince. Víte, často i zákony mohou vést k tomu, že lidé se začnou chovat ještě cyničtěji.

Takže prosím znova a zřejmě k tomu může dojít i zejména v městech, kde je velký turistický ruch apod., takže možná už by si veřejnost měla začít osvojovat chorvatské zkušenosti. Plátce nebo zákazník-cizinec, našinec, našinec-kamarád, našinec-práskač. Nepřijde vám divné - škoda, že tady není ministr spravedlnosti; nevím, zda tedy je přítomen v Praze či medituje v Indii, nicméně očekával bych, když jste slibovali takovou zásadní revoluci úplně ve všem, že by začal intenzivně pracovat na nějaké koncepci, která změní situaci, kdy národ, který rozhodně není ani lepší, ani horší, než jsou Němci, než jsou všechny národy Evropy, tak má téměř nejvíce lidí, kteří sedí v kriminálech na tisíc obyvatel. A zaváděním těchto systémů, první krok - pokřivení morálky, druhý krok - kriminál. Řešení to není. Vždyť tady existoval totalitní systém a sami víte, jak to dopadlo a jak z drtivé většiny společnosti to vychovalo takové cyniky, že něco říkali doma a přesný opak říkali na veřejnosti, týraní celý život od rána do večera strachem, co bude.

Takže bych poprosil a znova opakuji, aby na některém z příštích projednávání tady ministr Dienstbier, nebo nám ji zaslal předem v nějaké podobě, přinesl analýzu, co se týká kompetenčního zákona a dalšího norem, které s tím souvisí, že tento zákon je v pořádku až do všech stupňů aplikace. A od ministra Pelikána bych chtěl, aby nám řekl, jaký je problém, aby se do zákona dostalo to, že by odpovědnost za pochybení, v případě státu za zneužití dat - samozřejmě v případě, že bude prokázáno -, byla jaksi garantována i trestní odpovědnost viníků, včetně náhrady škody. Takže doufám, že se toho dočkám. A neměl by to být pro ně problém, když tímto systémem tak žijí a je to vaše priorita.

Teď bych se vrátil k jedné větě, kterou tady řekl pan ministr financí ve svém téměř hodinovém vystoupení dopoledne, a to sice, že teprve vy, anebo říká i veřejně, teď ho nebudu citovat přesně, my bojujeme teprve nyní s daňovými úniky, protože Kalousek nebo předchozí vláda, když to řeknu volně, s tím nebojovala, nic nerobila. No, já bych tady jenom řekl a i to bylo nějak medializováno, zjevně nebo jedním z možných cílů toho, jak špatně se vybíraly daně v minulém období nebo v období pravicových vlád, tak bylo, že NKÚ provedl poměrně zajímavou analýzu správy daně z přidané hodnoty ve vazbě na legislativní změny, které byly v nějakém období provedeny. Je škoda, že byť tam třeba nějaká nápravná opatření - zřejmě by mohla být promlčena, je škoda, že toto někdo neprovedl už a nedělá to průběžně třeba v nějakém kvartálu čtyř let, aby vznikla delší časová řada. To čtení je velmi zajímavé. Je to tedy kontrolní akce č. 14/17. Samozřejmě něco je zase tvrdě zaměřeno na to, aby to zpochybňovalo předchozí fungování Ministerstva financí nebo finančních úřadů a tak, ale já bych se zamyslel nad výrokem pana ministra financí. On říká, že vláda nic nedělala nebo Ministerstvo financí. Já jsem si teď nestihl, protože reaguji ad hoc, sehnat všechny zákony, které sem předložil ministr financí, a bude ve funkci za několik dnů dva roky, které by se týkaly daňových úniků nebo úniků na DPH. A určitě si nechám udělat analýzu, kolik že změn, které by vedly - říká, jaké částky, unikají; jedna verze je 160 mld., druhá je 100 mld. To záleží, jak se na to podíváte, jaké jsou výklady, jaká byla použita metodika atd. atd. V tom má pravdu. Nicméně určitě tedy si nechám udělat srovnání, zda tedy byl také tak legislativně činný, jak to bylo za éry pravicové vlády. Já jenom upozorňuji, že si nechám udělat analýzu předkladů zákonů od konce koalice, co byl myslím červen nebo konec června, začátek června, přesně si nevzpomínám, 2013. Dneska máme rok 2016 a minimálně nejsilnější složka koaliční vlády, což je sociální demokracie, musí nést morální spoluodpovědnost za činnost vlády Rusnokovy, kterou tady ona podporovala, byť většina Sněmovny měla jiný názor a vládla bez mandátu Sněmovny.

Nejvyšší kontrolní úřad právě zkoumal - a já jenom pro vaši informaci, co se tedy v poměrně úzkém časovém prostoru odehrálo za legislativní změny, které měly směřovat k tomu - některé směřovaly, některé částečně, některé zřejmě vůbec dle té analýzy -, aby se zamezilo daňovým únikům na dani z přidané hodnoty.

Takže první ze zkoumaných položek bylo zveřejnění bankovních účtů, které je účinné od 1. ledna 2013 a ukládá správcům daně zveřejnit čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost a určených plátci ke zveřejnění. Zveřejnění bankovních účtů. To byl první zákon.

Ptám se, udělali jste vy v tom něco dalšího? Nebo nějaká technická opatření těm, kterým to náleží, že v tomto se zvýšila efektivita. Přišli jste s něčím obdobným? Zatím ne.

Další zákon, který v období... je přenesení daňové povinnosti nabývalo účinnosti podle jednotlivých komodit v letech 2006 až 2012. Jde o specifický režim, který znamená, že u poskytnutí vybraných zdanitelných plnění je povinen přiznat daň příjemce tohoto plnění. To je přesně to, co my bychom podporovali. To znamená zacílení na konkrétní věci, kde se, ať už karuselové či jiné podvodné obchody dějí. Ale vy tady chcete terorizovat slušnou většinu. V tom je naprosto zásadní rozdíl mezi námi - pravicovou opozicí, TOP 09 a hnutím ANO, resp. potažmo panem Babišem.

Další, co bylo. Nespolehlivý plátce. Institut je účinný od 1. ledna 2013. Nespolehlivým se stane daňový subjekt, který závažným způsobem porušil povinnosti vztahující se ke správě daně a o jehož nespolehlivosti rozhodl správně správce daně. Takže další snaha vyčistit podnikatelské prostředí, resp. prostě tu část, která šidí na daních. Ručení příjemce zdanitelného plnění. Tento institut nabýval účinnosti v letech 2011 až 2013, podle typu ručení a spočívá v tom, že za zákonem stanovených podmínek ručí příjemce zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. Znovu opakuji, většinu to nezajímá.

Další zákon byl a nabýval účinnosti průběžně od roku 2011 do 2013 - ručení příjemce zdanitelného plnění. Další velmi mocný nástroj, který jako může bránit při jeho intenzivním využívání. Může bránit únikům daně z přidané hodnoty.

Další opatření bylo zvláštní opatření daně. Je účinný od 1. dubna 2011 a umožňuje příjemci zdanitelného plnění uhradit daň za poskytovatele plnění přímo finančnímu úřadu. Takže další možnost, ve které je to velmi výhodné toto opatření pro stát. Bohužel přenesla se ta povinnost nebo možnost toho, kdo je příjemce zdanitelného plnění.

Další bod nebo další úprava legislativní - zajištění úhrady za nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň. Tento mechanismus je účinný od 1. ledna 2012 a umožňuje zajistit daň vydáním zajišťovacího příkazu, jehož vykonavatelnost nastává již okamžikem jeho vydání.

Další legislativní nástroj. Oprava daně za dlužníky v insolvenčním řízení. Opatření je účinné od 1. dubna 2011 a mělo naopak přinést snížení inkasa daně z přidané hodnoty. Tento institut zvýšil ochranu věřitelů tím, že jim umožnil uplatnit nárok na vrácení daně neuhrazené dlužníkem v insolvenčním řízení. Jeho cílem bylo podpořit podnikání v rámci protikrizových opatření.

Tak. Tady jsem vám přečetl, včetně toho, jak je to definováno, jak se stát resp. prostřednictvím Ministerstva financí pokoušel a co uvedl v život. Fakticky v letech 2010, když budu ještě velkorysý, až 2013, včetně toho, že to mělo účinnost. To znamená, že legislativní procesy probíhaly ještě o něco dříve. Nicméně vždycky materiály Ministerstva financí, které k tomuto směřovaly, byly prioritou zde ve Sněmovně a prioritou koalice. Nevládly tady takové priority, jako je významná tržní síla, resp. nástroj, který si vymyslel Úřad na ochranu hospodářské soutěže nebo ho údajně potřebuje.

A omezení prodejní doby. To jsou opravdu "fičáky", bez kterých tato republika nemůže existovat. Takže není pravdivé to tvrzení nebo samozřejmě v případě, že pan ministr financí řekne, že jenom vybrané věci, které se týkaly DPH fakticky v nějakých třech letech, že docela poměrně dost důležitých nebo zásadních rozhodnutí nebo pokusů o nějaké omezení daňových úniků jste za tři roky, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, je málo. Ale říkám jenom vycházím z té informace NKÚ nebo to, co ona zkoumala. Nevím, já to srovnán s tím, co jste dokázali zatím vy v této oblasti.

Rozhodně by tady nikdo neblokoval selektivně cílenou úpravu norem na konkrétní oblasti a konkrétní pachatele, kteří prostě tuto činnost nebo konkrétní metody, které jsou používány k daňovým únikům. Ale říkám znova, to prostě není problém, který je tady tímto nastolován. Když jsem si pročítal zprávu NKÚ, tak co mně tam vypadává. Že často normy začaly platit velmi rychle po schválení nebo nabytí účinnosti. A FÚ neměly čas k dostatečné šíři a rychlosti se na něj připravit.

A domnívám se asi z toho nebo vycítím, byť chybí relevantní data za poslední roky a určitě by bylo zajímavé si postupně tak, jak budou někdy k dispozici i data novější to dávat do nějakých časových řad, aby bylo zcela jasné, jestli ten nástroj účinný je nebo není účinný. A ruku v ruce i s tím, jak je prostě využíván finančními úřady. Jak je aplikován, jak je používán, jaké jsou možnosti, jak je prostě uveden v praxi. Odnáším si informace NKÚ, že intenzita využívání není dobrá a jestli skutečně byste chtěli něco (?) vážně zahájit - prostě rychlejší a razantnější boj s daňovými úniky, tak vždycky rozumný člověk nejdříve využije všech nástrojů, které má k dispozici na hranici jeho možností. A teprve, když to nepomáhá, tak přichází s něčím novým.

Ovšem, když tak se nad zprávou zamýšlím, tak i u podstatně menšího objemu dat těch možností a ne, že tam není u některých zákonů i automatizace. Tzn. používání informačních systémů. Tak si říkám, jaká intenzita využívání bude i v případě, že tedy nastane to, že bude uveden v praxi tento systém. Byť pan ministr říká, že přijal nebo přijme tři sta nebo čtyři sta nových zaměstnanců, což povede k nárůstu počtu možností pracovat s daty, více intenzivně je využívat.

Nicméně já se domnívám, že zase ten nárůst těch dat bude natolik enormní, že to prostě považuji za velmi málo pravděpodobné, že to bude účinný nástroj.

Kdybych vůbec chtěl hledat nějaké praktické dopady, pan ministr financí, já jsem nad tím přemýšlel, tady při nějakém ze svých předchozích vystoupení říkal, že například ty karuselové obchody se přesunuly ze Slovenska sem, že tam uzavřeli ty kohoutky, ty možnosti, takže se to přesunulo sem, tady když budou uzavřeny, tak předpokládám, že se přesunou jinam nebo tato část vymizí, nicméně, pane ministře, není to jenom to, že byť z hlediska morálního by to bylo správně, ale že se tím nezvýší výběr daní, ale pouze se odstraní jedna část virtuální ekonomiky, spíš možná jsem pochopil, že oni tedy v rámci těch karuselů nejenom že nezaplatí to dépéháčko, ale ještě tedy si vytáhnou ze státu vlastně to DPH, na které jako vratku, na kterou nemají nárok.

Ono vůbec v informačním věku bude do budoucna zřejmě otázka, a už se chýlím ke konci, jestli tedy vůbec ta klasická už dneska konstrukce daně z přidané hodnoty je vůbec udržitelná v rámci otevřených ekonomik v době informačního věku, jestli se to stále více nestává skutečným lákadlem na to, aby nejenom že nebylo placeno, ale aby naopak nebylo tunelováno, tunelován už systém nebo peníze z vybraných daní těch slušných lidí.

To je velká otázka, která se nabízí do budoucna, nicméně ta diskuse samozřejmě kolem, já ji tady jenom chci zmínit, že to jako podpůrný argument pro to, že jsem si jistý, ale jedna věc je, co bude říkat pan ministr po případném zavedení tohoto systému, tak určitě nebude říkat nevybral jsem nic. Když se vyberou nižší peníze, tak řekne no, začala chladnout ekonomika nebo jsme museli nějaké staré kostlivce ze skříně uhradit, proto máme menší výběry. Já se obávám, že k relevantním datům, a nechci nikomu nasazovat parohy, prostě se může někdo dostat až k poměrně vzdálené budoucnosti podle rozhodnutí občanů v dalších a dalších volbách.

Takže, dámy a pánové, já když na nic jiného, tak tentokrát bych znovu chtěl, abych dostal pokud možno závazné nebo nějaké relevantní, a vy všichni spolu se mnou, odpovědi jak od ministra Pelikána, tak zejména od ministra Dienstbiera na ty dvě věci, které jsem tady říkal.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Premiér Sobotka: EU se věnuje oblastem, které bezprostředně zasahují do života našich občanů

21:16 Premiér Sobotka: EU se věnuje oblastem, které bezprostředně zasahují do života našich občanů

Lídři EU se shodli na zásadách sociální politiky EU.