Ing. Vladimír Derner

  • KDU-ČSL
  • Královéhradecký kraj
  • vicehejtman
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Proč nechceme z kraje dělat firmu

Každý, kdo má nějakou zkušenost z veřejné správy ví, že zacházet s krajem jako s firmou je nežádoucí a že provázanost politiky a byznysu je velkým ohrožením zájmů daňových poplatníků.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner byl položen dotaz

doprava

Nemyslíte, že v kraji vázne hromadná doprava zejména do menších vesnic a měst, a to i přesto, že by je třeba jinak navšt...

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner odpověděl na dotaz

Migrace

Vážený pane Koloušku,nejdříve je třeba myslet a potom jednat.Každá společnost je schopná odolávat vnějším tlakům jen tehdy, jestliže ji stmelují společné hodnoty. Sounáležitost místo sebezájmu, chuť tvořit místo alibismu a potřeba rozpoznávat dobré od zlého místo relativizace hodnot jsou cestou, jak i my dnes můžeme uhájit naše hodnoty a náš způ

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Privatizovat či nikoliv?

Nekontrolovaná privatizace oblastních nemocnic může zhoršit přístup občanů ke zdravotní péči. I o to půjde v nadcházejících krajských volbách.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner byl položen dotaz

Migrace

,,Problém migrace vnímám tedy především jako vážnou výzvu k zamyšlení nad tím, co evropská kultura a evropská civilizace...

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Dopady a výzvy migrace

Migrační vlna nás prakticky nezasáhla. Systém řízení azylové politiky má Česká republika dobře propracovaný a azylová zařízení pracují s kapacitní rezervou.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Profesní odbornost a profesní čest

Mnohých odvětví se postupně zmocňují lidé, jejichž profesní kvalifikace má s daným oborem pramálo společného. Obchodníci, manažeři, zlatokopové. Kde se točí peníze, tam je i jejich zájem.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Demokracie je dřina

Obecné dobro vzniká aktivní účastí občanů na správě obce. To byl ideál starých Řeků. Princip obecného dobra uznávalo také římské právo.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Je třeba nových vizí, impulsů a energie

Činnost vládnoucí koalice v královéhradeckém kraji sociálních demokratů s komunisty se dá popsat jako stav únavy a myšlenkového vyčerpání, ve kterém už mnozí aktéři toužebně vyhlíží cílovou pásku krajských voleb. Této koalici se skutečně nedaří.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Krajem zavanul dech totality

Současná krajská koalice dává najevo svůj souhlas s totalitními praktikami v Tibetu, k tomuto myšlení a jednání má však blízko i při jednání krajského zastupitelstva.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner vložil nový článek

Kraj není majetkem jedné politické strany

Ziskem necelých 20 % hlasů v krajských volbách a spojením s komunisty vytvořila sociální demokracie v našem kraji koalici s těsnou nadpoloviční většinou. Představitelé ČSSD na kraji se bohužel chovají jako by jejich volební zisk nebyl 20, ale 100 %.

Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
Ing. Vladimír Derner
SuperFooterAdvertCode