Poslední příspěvky z profilů

Ing. Drahomír Jurajda, CSc.
Ing. Drahomír Jurajda, CSc. vložil nový článek

O malých českých hyenách mezi námi

Hazardními sázkami není možné zbohatnout nebo vyřešit tíživou finanční situaci. To dokazuje i nejhorlivější uchazeč o prezidentskou židli na Hradě, který svou polovinu miliardy nahrabal využíváním hráčské závislosti juiných.

MUDr. Jiří Koskuba
Pavel OPL
Radek Rozvoral
Ing. Miloš Zeman
RNDr. Miloš Vystrčil
Ing. Zdeněk Štefek
Ing. Zdeněk Štefek vložil nový článek

Ze 7. zastupitelstva Středočeského kraje

V úterý 27. června proběhlo 7. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Na začátku bylo přítomno 56 zastupitelů.Bez problémů byly schváleny procesní body, volba komisí a skrutátorek, slib složil nový zastupitel Petr Halada, který nahradil Danu Drábovou..

RNDr. Radoslav Štědroň
Ing. Zdeněk Štefek
Ing. Zdeněk Štefek
Ing. Mgr. Miroslav Poche
Ing. Mgr. Miroslav Poche vložil nový článek

Účinnost na prvním místě

Hlavní prioritou Evropské unie v oblasti energetiky je přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Nejefektivnějším způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout a šetřit energetické zdroje je zvyšování energetické účinnosti.

Mgr. Jana Černochová
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Ing. Martin Kolovratník
Mgr. Ivan Adamec
PhDr. Robin Böhnisch
Jitka Seitlová
Ing. Zbyněk Stanjura
Mgr. Marta Semelová
Mgr. Marta Semelová vložil nový článek

Neztrácejme paměť

Před čtyřmi roky vláda schválila koncepci na období let 2013-2020, která se zabývá tím, jak by ČR měla předcházet bezdomovectví a jak by měla řešit problémy s ním spojené.

Milan Chovanec