Bratře, jeď do Libanonu? Do případu ministra Pelikána a jeho bratra promlouvá dokument, který jsme získali

2. 3. 2016 14:10

Měl bratr ministra spravedlnosti Roberta Pelikána arabista Petr Pelikán vstoupit do vyjednávání únosu pěti Českých občanů v kauze Libanonce Alího Fajáda? Informace tohoto typu sílí, obzvlášť po včerejším vyjádření poslankyně ODS Jany Černochové, která zvažuje svolat kvůli těmto zatím neověřeným poznatkům vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny. ParlamentníListy.cz získaly minulý týden od pramenů z politických kruhů nepodepsaný dokument, který Černochovou zmíněnou teorii posiluje.

Bratře, jeď do Libanonu? Do případu ministra Pelikána a jeho bratra promlouvá dokument, který jsme získali
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v pořadu OVM

Na dvou listech papíru, které ParlamentníListy.cz obdržely, je nepodepsaný text pověření ministrova bratra Petra Pelikána k jednání v kauze Fajád. „Se souhlasem předsedy Vlády České republiky pověřuji pana Petra Pelikána, aby jednal ve věci osvobození Jana Švarce, Martina Psíka, Adama Homsiho, Pavla Kofroně a Miroslava Dobeše v souvislosti s vydáním pánů Alího Fajáda, Faouziho Jabera a Chálida Marabího k trestnímu stíhání do USA… …Petr Pelikán má moji plnou důvěru a závazky, které mým jménem přijme, dodržím.“  ParlamentníListy.cz se proto pokusily na Ministerstvu spravedlnosti ověřit, zda je dokument pravdivý a zda ministr podobnou aktivitu vyvíjel. Marně. „Vážený pane redaktore, převoz pěti českých občanů z Libanonu do České republiky byl v gesci Ministerstva zahraničí. Vaše otázky Vám proto nemůžeme kompetentně zodpovědět,“ zareagovala ale mluvčí Pelikánova resortu Tereza Schejbalová.

ParlamentníListy.cz oslovily také členy poslanecké Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Ani jejich reakce do případu více světla nevnesly. „Musím říci, že tuto informaci jsem zaregistroval včera ze sdělovacích prostředků. Já takovou informací nedisponuji, ani jsem nedostal  žádnou informaci k této záležitosti. Pokud by to byla pravda, pak je třeba, aby pan ministr Pelikán celou záležitost vysvětlil. Ukazuje se totiž, že kauza ‚Libanon‘ v sobě skrývá řadu pochybení a i tato informace dokresluje neprofesionalitu v řešení únosu pěti občanů. A taktéž to ukazuje na nezodpovědné nakládání s informacemi, které podléhají zákonu o utajovaných informacích,“ odepsal člen komise, sociální demokrat Antonín Seďa.

Ani předseda stále komise Bohuslav Chalupa nemá bližší poznatky. „Na Váš dotaz uvádím, že žádnou ‚důvěryhodnou‘ informací, o níž prohlašujete, že ji máte, nedisponuji a o této skutečnosti jsem do této chvíle neměl žádnou povědomost. Pokud takový dokument máte k dispozici, ocenil bych, kdybyste mi jej v kopii zaslali.  Z Vašeho sdělení není zřejmé, jak byl podle Vás pan Petr Pelikán pověřen – zda ústně, nebo jak se zmiňujete ‚minimálně písemně‘ – neznám znění takové písemnosti a logicky se k něčemu, o čem nemám informaci, nemohu vyjádřit. Stejně tak, nemohu, v uvedeném kontextu, objektivně posoudit míru oprávněnosti takového kroku a eventuálního střetu zájmů a bezpečnostních rizik z toho plynoucích. Čistě obecně – pokud ministr spravedlnosti, členové vlády a samozřejmě nejen oni, ale i členové bezpečnostní komunity nebo dovedeno do důsledku i občané, kteří ve věci záchrany životů českých občanů mohli být nějakým způsobem nápomocni a konali v tomto smyslu a s tímto cílem, konali dle mého soudu v zásadě tak, jak by jako občané ČR v každém případě konat měli,“ rozepsal se v reakci na podnět ParlamentníchListů.cz Chalupa.

Teprve až v dalším pořadí lze podle něj do jisté míry hodnotit, jestli bylo konáno tím nejvhodnějším způsobem – nicméně při tom hrozí velmi silné riziko toho, že takové posuzování bude probíhat ve stylu „po bitvě každý generál“ a jen velmi těžko bude odrážet skutečnou reálnou situaci v daném čase a místě, na kterou bylo reagováno.

Tématu se včera chytila pevně ODS. „Objevily se nové informace, které do kauzy vnášejí  nový rozměr,“ nechal se slyšet předseda občanských demokratů Petr Fiala. Poslankyně Jana Černochová idnes.cz řekla, že se na ODS obrátili nezávisle na sobě dva novináři a zjišťovali informace k tomu, zda je pravda, že ministr Pelikán pověřil v kauze Fajád jednáním svého bratra, arabistu a českého muslima Petra Pelikána, který je zároveň honorárním konzulem Súdánu v České republice. „Měli bychom se jako poslanci dozvědět o této kauze víc. Nevíme, zda je tato informace pravdivá. Nabízí se další otázky. Zda takový podnět, aby ministr pověřil někoho ze své rodiny, vznikl na bezpečnostní radě státu, nebo v hlavě pana premiéra. Nevíme, zda bratr pana ministra jednat o pětici unesených Čechů skutečně odjel a jestli součástí pověření byl i příslib amnestie pro pana Fajáda,“ řekla Černochová s tím, že to zpochybňuje činnost bezpečnostních složek. Zajímá ji také, zda jel Petr Pelikán do Libanonu jako civil z pověření ministra spravedlnosti.

ODS zmínila možnost zřízení sněmovní vyšetřovací komise.